Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 18 oktober 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Meddelanden från talmannen
 4.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Framställningar: se protokollet
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 11.Arbetsplan
 12.Datum för sammanträdesperioderna: se protokollet
 13.Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar – Kvinnor med otrygga anställningsförhållanden (debatt)
 14.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen – Anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (debatt)
 15.Överföring av uppgifter från medlemsstaterna till USA enligt samförståndsavtalen (debatt)
 16.Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del – Kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (debatt)
 17.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 18.Framtiden för EU:s standardisering (kortfattad redogörelse)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (405 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1953 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy