Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αναπτυξιακές πτυχές της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας - Ο ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ένας στους έξι κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτίθεται στον κίνδυνο φτώχειας: ιδιαίτερα οι νέοι έως 17 ετών, αλλά και πολλοί ηλικιωμένοι είναι επίσης ευάλωτοι. Η φτώχεια αυξάνεται, ακόμη και μεταξύ των Ευρωπαίων που έχουν δουλειά. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίες και κύριοι.

Η οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, περισσότερες θέσεις εργασίας: βεβαίως τα υποστηρίζουμε όλα αυτά ολόψυχα, είναι όμως σαφές ότι αυτό δεν αρκεί και ότι χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας. Όπως ήδη αναφέρθηκε εδώ, πρόκειται εν προκειμένω πραγματικά για μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, μια από τις προτεραιότητες της νέας μας στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Περί τίνος πρόκειται πιο συγκεκριμένα; Πρόκειται για τη διαβίωση σε συνθήκες αξιοπρέπειας –το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης– αφορά τα τρόφιμα, τη στέγαση, τον ρουχισμό: βασικά πράγματα που προφανώς δεν κατοχυρώνονται στην ευημερούσα Ευρωπαϊκή μας Ένωση το έτος 2010.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αναληφθεί δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί αυτό το ελάχιστο εισόδημα. Όπως ήδη είπε η κ. Bastos, αυτό δεν είναι ένα μέσο που θα πρέπει να αναπτυχθεί με πανομοιότυπο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν επαρκή ευχέρεια ώστε να επιλέξουν τη δική τους, συγκεκριμένη λύση. Ωστόσο, θα πρέπει όντως να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση ώστε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενοι να μείνουν στα κρύα του λουτρού οι ευάλωτοι άνθρωποι.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάμε ρητά τη θέσπιση ενός συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δώσει ένα σημαντικό μήνυμα ελπίδας σε όλους τους κατεξοχήν ευάλωτους ανθρώπους στην Ευρώπη, σε εκείνους που σήμερα πλήττονται από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου