Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 19. října 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0271/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně.(PT) Vzhledem k tomu, že Portugalsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 839 pracovníků ze společnosti Qimonda S.A., která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionu NUTS II Norte, hlasovala jsem pro přijetí usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise, ve spojení s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem

Chtěla bych zdůraznit jako mimořádně důležité tyto aspekty: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje opětovné začlenění propuštěných pracovníků na trh práce, aniž zbavuje podniky jejich odpovědnosti; (2) v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu (ESF) alternativní zdroje prostředků na platby, jak požadoval Parlament; (3) fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny v rámci obecných hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období; (4) návrh Komise obsahuje informace o žádosti, hodnotí kritéria způsobilosti a vysvětluje důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je také v souladu s požadavky Parlamentu

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí