Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0271/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Portugali on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 839 työntekijän irtisanomisesta Norten NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä Qimonda Portugal S.A.:ssa, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Haluan tuoda esille seuraavat seikat erityisen merkittävinä: 1) Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille vapauttamatta kuitenkaan yrityksiä niiden vastuusta, 2) komissio on ehdottanut EGR:n varojen käyttöönoton yhteydessä vaihtoehtoista maksusitoumusmäärärahojen rahoituslähdettä käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan, kuten parlamentti on vaatinut, 3) EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi ja 4) komission ehdotukseen sisältyy tietoja hakemuksesta ja siinä selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt, mikä on myös parlamentin vaatimusten mukaista.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö