Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 19 oktober 2010 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0271/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk.(PT) Gelet op het feit dat Portugal om steun heeft verzocht naar aanleiding van 839 ontslagen bij Qimonda S.A., een multinational die actief is in de elektronicasector in de NUTS II-regio Noord-Portugal, heb ik voor deze resolutie gestemd. Ik kan mij vinden in het Commissievoorstel zoals geamendeerd door het Parlement.

Graag vraag ik hier uw aandacht voor de volgende punten die mijns inziens van bijzonder belang zijn: (1) het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ondersteunt de terugkeer op de arbeidsmarkt van ontslagen werknemers zonder de bedrijven van hun verantwoordelijkheid te ontslaan; (2) in het kader van de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG heeft de Commissie een alternatieve bron van betalingskredieten naast niet-bestede middelen uit het Europees sociaal fonds voorgesteld, in overeenstemming met de wens van het Parlement; (3) de werking en de toegevoegde waarde van het EFG moeten worden beoordeeld in de context van de algemene evaluatie van de op basis van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 ingevoerde programma's en diverse andere instrumenten tijdens de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2007-2013; (4) in het Commissievoorstel wordt informatie gegeven over de toepassing en een analyse van de subsidiabiliteitscriteria en uitleg van de redenen voor het verlenen van goedkeuring verstrekt, hetgeen overeenstemt met de wensen van het Parlement.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid