Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 19. oktober 2010 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A7-0271/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki.(PT) Ker je Portugalska zaprosila za pomoč v zvezi s 839 presežnimi delavci v mednarodnem podjetju Qimonda AG, ki deluje v panogi elektronike v regiji Norte na ravni NUTS II, sem resolucijo podprla, saj se strinjam s predlogom Komisije in spremembami tega predloga, ki jih je predlagal Parlament.

Želela bi poudariti naslednje, saj se mi zdi to še posebej pomembno: (1) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) podpira ponovno vključevanje presežnih delavcev, ki so bili izključeni iz trga dela, ne da bi pri tem razrešil podjetja njihovih odgovornosti; (2) v okviru uporabe sredstev ESPG je Komisija predlagala alternativni vir sredstev za plačila, pri katerem ne gre za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada (ESS), kot je zahteval Parlament; (3) delovanje in dodano vrednost ESPG je treba oceniti v okviru splošne ocene programov in različnih drugih instrumentov, vzpostavljenih z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 v okviru vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira 2007–2013; (4) predlog Komisije vključuje informacije o vlogi ter analizo meril za upravičenost do pomoči, pojasnjeni pa so tudi razlogi za odobritev vloge, kar je tudi v skladu z zahtevami Parlamenta.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov