Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 19 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции) вж. протокола
Протокол
Правна информация - Политика за поверителност