Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia