Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0054(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0263/2010

Dezbateri :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Voturi :

PV 20/10/2010 - 4.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0368

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 19 octombrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

5. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă - Proiect de buget rectificativ nr. 6/2010: secțiunea II - Consiliul European și Consiliul; secțiunea III - Comisia; secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă - Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Președintele. – Următorul punct este dezbaterea comună privind următoarele:

- raportul doamnei Gräßle și al domnului Rivellini, în numele Comisiei pentru control bugetar, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului de modificare a Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene în ceea ce privește serviciul european pentru acțiune externă (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) (A7-0263/2010),

- raportul domnului Rapkay, în numele Comisiei pentru afaceri juridice, referitor la modificările Statutului funcționarilor Comunităților Europene și al Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) (A7-0288/2010) și

- raportul domnului Gualtieri și al domnului Surján, în numele Comisiei pentru bugete, referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 al Uniunii Europene pentru anul financiar 2010, Secțiunea II - Consiliul European și Consiliul, Secțiunea III - Comisia, Secțiunea X - Serviciul european pentru acțiune externă. (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

 
  
 

Dragi colegi, aș dori să subliniez faptul că unii dintre distinșii noștri oaspeți de la Comisie și Consiliu sunt în prezent blocați în trafic, însă se află pe drum și ar trebui să ajungă în câteva minute.

Suntem pe punctul de a încheia ultima etapă a unei fascinante aventuri legislative și interinstituționale: negocieri cvadrilaterale privind instituirea unui Serviciu european pentru acțiune externă ambițios, eficient, responsabil și orientat spre viitor.

Astăzi vom discuta textele legislative referitoare la Statutul funcționarilor, Regulamentul financiar și bugetul rectificativ. Vom vota asupra acelor texte mâine. Ele reprezintă reușita unei luni de negocieri intense între instituțiile europene care au lucrat împreună pentru a atinge un țel comun: asigurarea faptului că glasul Uniunii Europene este auzit și respectat pe scena mondială mai largă. Noi, cei din Parlamentul European, ne-am luat responsabilitățile în serios. Am fost de părere că, în domeniul acțiunilor externe, precum și în alte domenii, trebuie să predomine interesele și metodele comunitare.

Suntem nerăbdători să ținem această dezbatere finală astăzi. Suntem și mai nerăbdători să lansăm SEAE la 1 decembrie 2010, la numai un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, raportoare.(DE) Domnule președinte, domnule Chastel, baroneasă Ashton, domnule Šefčovič, domnule comisar Lewandovski, doamnelor și domnilor, în ceea ce mă privește, aștept cu nerăbdare ca acest serviciu să își înceapă activitatea și sper să reușească pe plan internațional, acesta fiind scopul pentru care a fost înființat.

Instituțiile au arătat că pot face față provocărilor. Parlamentul a fost o parte din soluție. Am luat decizii rapide – unele poate au fost luate prea repede. Acest serviciu este un teritoriu necunoscut – terra incognita – și se îndepărtează de unele principii fundamentale precedente ale legislației în materie de buget și personal. Acest lucru ne va confrunta cu provocări importante pe termen lung. Pentru mine, în calitate de membră a Comisiei pentru bugete și a Comisiei pentru control bugetar, natura hibridă a acestui serviciu rămâne o preocupare constantă, nu doar în ceea ce privește eficiența sa, dar și în ceea ce privește abilitatea noastră de a-l monitoriza. Raportul Comun Rivellini-Gräßle încearcă să rezolve aceste probleme. Am încercat să găsim cea mai bună soluție posibilă pentru serviciu, pentru Parlament și pentru contribuabili. Am explicat procese și am delegat responsabilități. Am consolidat influența Parlamentului în ceea ce privește sarcinile în domeniul politicii externe, am sporit transparența prin obligații clare de raportare și am sporit responsabilitatea. Am specificat clar ambasadorilor UE că trebuie să joace un rol principal în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și este foarte important ca și propriul lor serviciu să se asigure că le este clar acest lucru. Am creat sinergii prin utilizarea în comun a sistemului de contabilitate și îi acordăm auditorului intern al Comisiei competența de a monitoriza modul în care sunt gestionate fondurile de care aceasta are nevoie pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient. Fondul european pentru dezvoltare și integrarea acestuia în buget rămân pe ordinea de zi, precum și descărcarea de gestiune a Consiliului.

Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest rezultat: coraportorilor și raportorilor alternativi care au semnat, de asemenea, compromisul. Aș dori să le mulțumesc sincer partenerilor la negocieri ai Președinției belgiene. Au făcut o treabă bună.

Mai rămâne tema importantă pe care trebuie să o facă serviciul. Nu se prevăd economii în baza eficienței sporite ca urmare a concentrării economice. Serviciul avea în vedere economii de 10%, ceea ce nu este mult, dar este departe de atingerea acestui obiectiv atunci când este vorba de poziții de conducere. Toată lumea vorbește despre o misiune inexistentă. Cât de profesionist poate fi un serviciu dacă nici măcar nu știe exact ce atribuții are? Încă nu s-a profitat de ocaziile de a defini sarcinile mai în detaliu și este foarte important să se revină asupra acestui aspect foarte curând. Trebuie acordată o importanță deosebită integrării personalului. Tratamentul preferențial acordat până acum diplomaților din statele membre ne dă motive de îngrijorare. Dacă se vor promova în mod repetat anumite poziții și se va scoate din nou vechea hartă mondială a coloniilor, va trebui să discutăm în mod serios despre serviciu. Ar trebui să îi asigurăm serviciului sprijinul nostru esențial și supravegherea de către Comisia pentru control bugetar. Îi doresc să aibă succesul de care avem nevoie pentru Europa pe plan mondial.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, raportor.(IT) Domnule președinte, baroneasă Ashton, doamnelor și domnilor, cred că s-a făcut o treabă excelentă în ceea ce privește Regulamentul financiar aplicabil Serviciului european pentru acțiune externă (SEAE) sau, ca să fiu mai precis, principiile și standardele de bază care guvernează bugetul Uniunii pentru acest nou serviciu diplomatic. SEAE, creat de Tratatul de la Lisabona, va include membri ai personalului Consiliului, al Comisiei și al serviciilor diplomatice naționale care vor reprezenta Uniunea Europeană în toate problemele de politică externă.

În structura sa inițială, SEAE continua să prezinte unele deficiențe cauzate de structura sa complexă, descentralizată, cu ramificații în toată lumea. În special, responsabilitatea actorilor financiari solicitați pentru gestionarea bugetelor de sute de milioane de euro rămase neclarificate și care era susceptibilă să contribuie la o creștere a fraudei și corupției în detrimentul bugetului Uniunii.

Deși Tratatul de la Lisabona extinde cu mult competențele Parlamentului și îl recunoaște ca fiind singura instituție care reprezintă cetățenii Europei, dezbaterea asupra înființării noului SEAE a fost monopolizată la început de Comisie și Consiliu, care au făcut tot posibilul pentru a-l structura conform orientărilor interguvernamentale, contrar metodei comunitare. După lungi consultări cu Președinția belgiană și Comisia Europeană, s-a ajuns la un acord prin care măsurile inițiale au fost răsturnate, iar rolul Parlamentului a fost intensificat, astfel încât acesta să fie implicat de drept în centrul dezbaterii europene.

Problemele despre care voi vorbi în continuare sunt fundamentale. Comisia trebuie să prezinte un document de lucru anexat la proiectul de buget cu o prezentare cuprinzătoare, inter alia, a tuturor cheltuielilor administrative și operaționale legate de acțiunile externe ale Uniunii, inclusiv de politica externă și de securitate comună și de politica europeană de securitate și apărare. Articolul 1 enumeră instituțiile Uniunii Europene. Listele responsabilităților trebuie atașate rapoartelor de activitate anuale realizate de directorii generali ai Comisiei. Șefii delegațiilor au obligația de a participa la ședințele comisiilor parlamentare relevante, împreună cu directorii generali. SEAE și Comisia Europeană trebuie să aibă un auditor și un contabil comun; această măsură va fi revizuită în 2013. Statele membre trebuie să își asume obligația de a sprijini pe deplin Uniunea Europeană în urmărirea tuturor formelor de răspundere a personalului temporar care lucrează pentru Serviciul european pentru acțiune externă.

Ulterior, va trebui să discutăm unele probleme importante care vor fi invocate în cursul revizuirii trienale a Regulamentului financiar. Acestea includ descărcarea de gestiune pentru instituții și includerea Fondului social european în bugetul general. Rezultatul negocierilor a fost bun, mai ales pentru Parlament, în sensul că rolul său central a fost sporit considerabil. Faptul că regulamentul enumeră toate instituțiile – ceea ce înseamnă că descărcarea de gestiune pentru celelalte instituții este doar o chestiune de timp – este un rezultat excelent, așa cum este și faptul că prevede existența unui singur auditor și contabil în comun între cele două instituții. Le mulțumesc tuturor pentru munca realizată.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, raportor.(DE) Domnule președinte, doamnelor și domnilor, și când spun „doamnelor și domnilor” vă includ pe dumneavoastră, baroneasă Ashton, domnule Šefčovič, pe echipa dumneavoastră și Președinția Consiliului, deoarece, până la urmă, am avut de-a face cu cooperarea colegială, fără de care cu siguranță nu am fi obținut acest rezultat.

Sunt mulțumit de rezultat, cel puțin în ceea ce privește partea pentru care am fost responsabil și pentru care am în înțeles bine situația de ansamblu. Cu toate acestea, aș spune că acesta nu este chiar atât de surprinzător, pentru că nu suntem chiar la început. Domnule președinte, a fost foarte inteligentă ideea dumneavoastră de a reuni toți raportorii în mod regulat pentru un schimb de idei începând încă de la o etapă timpurie – perioada rapoartelor Brok, Verhofstadt și Gualtieri. Prin urmare, pentru persoanele relevante era clar ce va trebui făcut mai târziu, iar pentru cei care trebuiau să facă această muncă mai târziu, era clar ceea ce s-a făcut deja în ceea ce privește lucrările pregătitoare. Din acest motiv, era în principal o chestiune de aplicare la Statutul funcționarilor a aspectelor organizatorice ale problemelor asupra cărora s-a convenit între Parlament și Consiliu cu privire la înființarea Serviciului european pentru acțiune externă în domeniile de competență specifice incluse în acest Statut al funcționarilor. Când spun organizatorice, mă refer la faptul că organizarea este politică, iar politica este organizare. Acesta este, desigur, un lucru pe care l-am descoperit în mod repetat în cursul negocierilor amănunțite, deoarece era deja clar în acel moment că este posibil ca o persoană să interpreteze ceva într-un mod, iar altele să îl interpreteze oarecum diferit. Cu toate acestea, spiritul de cooperare ne-a dus, cred, la găsirea unor soluții foarte raționale la aceste probleme.

De fapt, ce trebuia să facem atunci în ceea ce privește ajustarea politicii și ce trebuia să prevedem în Statutul funcționarilor? În primul rând, trebuia să integrăm egalitatea de tratament a celor trei componente ale personalului. Doresc să menționez acest punct deoarece, după cum știți, tratatul prevede că personalul SEAE trebuie să conțină funcționari din Comisie, Consiliu și din serviciile diplomatice ale statelor membre. Ultimul dintre aceste elemente, în special, a pus într-adevăr o problemă și era ceva nou. A trebuit să rezolvăm contradicția aproape antagonică dintre abordarea comunitară și cea interguvernamentală. Este de la sine înțeles faptul că statele membre și Consiliul sunt mai mult de partea abordării interguvernamentale, în timp ce noi o preferăm pe cea comunitară. Cred că se poate spune că atunci am căutat împreună o soluție la aceasta. În acest sens, putem deci să fim foarte mulțumiți.

Ceea ce trebuia și trebuie în continuare să luăm în considerare este echilibrul de gen și echilibrul în ceea ce privește originea geografică. Vrem să avem un serviciu care să fie modern, inclusiv cu privire la problema egalității de gen. Mă bucur, baroneasă Ashton, că pe lângă ceea ce am integrat în Statutul funcționarilor ca fiind obligatoriu, ne-ați asigurat că veți face încă o declarație personală care va face parte integrantă din întregul pachet. Acest fapt reprezintă deja un progres considerabil în ceea ce privește atât aspectul egalității de gen, cât și celălalt aspect al echilibrului geografic.

Avem nevoie de drepturi și obligații egale, iar acest lucru include loialitatea – desigur din partea tuturor celor trei componente – față de instituția Înaltului Reprezentant, în prezent în persoana baronesei Ashton. În această privință am avut de făcut puțină muncă suplimentară în ceea ce privește dreptul de veto al serviciilor diplomatice în legătură cu posibilele prelungiri ale contractelor personalului provenind de la serviciile diplomatice. Totuși, am rezolvat și această problemă.

Există o chestiune care nu ar trebui să fie subestimată. Am convenit că acest aspect nu poate fi inclus în Statutul funcționarilor. Acesta este faptul că noul serviciu diplomatic european are nevoie și de o oarecare identitate proprie. Toți cei care lucrează acolo trebuie să lucreze în același scop și, prin urmare, o formă comună de instruire și continuarea instruirii este, de asemenea, extrem de importantă. Aceasta a fost importantă în special pentru unii dintre colegii mei negociatori și pot înțelege acest lucru. Am spus doar că nu am reușit să facem asta. Era clar că nu ar fi posibilă introducerea sistematică a unui aspect de acest gen în Statutul funcționarilor. Cu toate acestea, aici trebuie din nou să îi mulțumesc Înaltei Reprezentante, deoarece am fost informat că și dumneaei dorește să spună ceva despre acest lucru și că îl consideră o obligație și o necesitate majoră; aceasta va face, de asemenea, încă o declarație de angajament în această privință care, deși nu va constitui o componentă a Statutului funcționarilor, ne va asigura pe noi și pe cei care îl consideră deosebit de important pentru viitoarea activitate a Serviciului pentru acțiune externă comun.

Având în vedere toate acestea, am realizat o muncă foarte bună, iar acum serviciul este pregătit pentru un debut promițător la 1 decembrie.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, raportor.(IT) Domnule președinte, baroneasă Ashton, stimați comisari, doamnelor și domnilor, Parlamentul aprobă crearea unei noi secțiuni a bugetului pentru Serviciul european pentru acțiune externă (SEAE) și furnizarea de fonduri suplimentare pentru personal. Această poziție se datorează dorinței Parlamentului de a vedea SEAE înființat deoarece Europa are nevoie de el urgent, dar, desigur, acest lucru nu înseamnă că va renunța la rolul său de autoritate bugetară în dezbaterea privind natura organismului care se va ocupa de gestionarea crizelor sau privind prioritățile politicii privind personalul, după cum arată rezerva pe care am stabilit-o în bugetul pentru 2011.

Statutul pe care urmează să îl adoptăm consolidează rezultatele acordului de la Madrid și, în unele cazuri, merge mai departe, fapt pentru care aș dori să îi mulțumesc domnului Rapkay, doamnei Gräßle și domnului Rivellini. Trebuie să le mulțumesc și baronesei Ashton și domnului Christophersen pentru bunăvoința și deschiderea lor în cursul discuțiilor noastre.

Statutul funcționarilor asigură că întregul personal SEAE va avea aceleași drepturi și îndatoriri, indiferent de originea sa, și solicită Înaltei Reprezentante să asigure echilibrul geografic și de gen. Aceste măsuri vor avea caracter obligatoriu, iar Parlamentul se va asigura că vor fi respectate. În același timp, se evită utilizarea cotelor care ar fi nu doar dificil de pus în aplicare, ci și greșită. Statutul funcționarilor asigură un sistem de control puternic și menține SEAE strâns legat de Comisie.

Salut succesul pe care l-am obținut referitor la stabilirea de linii bugetare pentru principalele misiuni ale politicii de securitate și apărare comune, care reprezintă un pas înainte major pentru capacitatea Parlamentului de a exercita controlul asupra politicii externe și de securitate comune.

Cu votul de mâine vom avea, prin urmare, un SEAE mai puternic, mai comunitar și supus unui control și mai atent al Parlamentului. Vom fi stricți și exigenți în realizarea acestei cercetări, dar, în același timp, vom face acest lucru în mod responsabil și cu spirit constructiv, întrucât suntem hotărâți să ajutăm Înalta Reprezentantă la îndeplinirea imensei sarcini de a oferi Europei o politică externă reală care să fie în serviciul valorilor și intereselor sale.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, raportor.(HU) Domnule președinte, mă bucur să vad că această dezbatere are loc în prezența Consiliului și a comisarilor. Când am planificat bugetul pentru 2010, am ridicat problema resurselor pentru serviciul diplomatic extern. Răspunsul a fost că nu este nevoie de resurse în acea privință, întrucât această problemă poate fi rezolvată prin redistribuirea resurselor bugetare. Ei bine, în calitate de membri ai Comisiei pentru bugete, nu am crezut de fapt acest lucru. Adevărul este undeva la mijloc. A fost într-adevăr posibilă rezolvarea mulțimii de costuri prin redistribuirea resurselor bugetare, dar, prin adăugarea a două amendamente, există un cost suplimentar de aproximativ 44 de milioane de euro. Acest cost suplimentar reprezintă în mare acoperirea unui sfert din cheltuieli, deși am văzut că înființarea serviciului este încă la nivelul de 10 %. În mod evident, fondurile care sper că vor fi aprobate mâine vor fi suficiente pentru o perioadă oarecum mai mare decât cea pentru care sunt utilizate actual. Acest lucru chiar generează sau ar fi putut genera anumite sarcini, precum modificarea sumei. Cu toate acestea, părerea noastră este că nu are sens să se procedeze astfel. Este mult mai important ca acest serviciu să fie înființat cât mai curând posibil și să înregistreze unele progrese, deoarece unul dintre mesajele importante ale Tratatului de la Lisabona este de a fi vizibili în lume.

Totuși, în timp ce eliminăm măsurile care duc la pierdere de timp, formulăm așteptări, după cum au făcut deja raportorii anteriori. Considerăm că echilibrul geografic este foarte important în domeniile care privesc înființarea serviciului, dar nu am inclus nicio dispoziție obligatorie privind rezervele, tot cu scopul de a oferi un elan întregului sistem. Am dori să avem și o garanție că fondurile disponibile sunt utilizate într-un termen rezonabil și economic, întrucât acum suntem nevoiți să ne supunem constrângerilor din toate părțile.

În sfârșit, am dori să avem o cooperare cât mai clară cu serviciilor pentru acțiune externă ale statelor membre, și asistență reciprocă din partea lor, deoarece aplicarea acestor elemente va permite executarea anumitor sarcini în țările în care un stat membru nu este reprezentat, dar în care serviciul nostru european este prezent. Acest lucru va fi, de asemenea, eficient din punctul de vedere al costurilor pentru statele membre afectate și va îmbunătăți în mod evident ambianța cooperării. Domnule președinte, sper că Parlamentul va sprijini această redistribuire a resurselor bugetare prin voturile sale.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Domnule președinte, doresc să întrerup doar pentru scurt timp dezbaterea pentru a vă informa pe dumneavoastră și pe colegii deputați că noaptea trecută trei teroriști au atacat Parlamentul cecen, omorând mai mulți ofițeri de securitate și luând ostatici. Teroriștii au fost, de asemenea, omorâți. Parlamentul ar trebui să condamne acest act de terorism în termeni categorici, deoarece terorismul nu este niciodată justificat. Transmitem condoleanțele noastre familiilor victimelor.

Am dorit să menționez pe scurt acest lucru, în special datorită faptului că vom discuta din nou despre Caucazul de Nord săptămâna viitoare. Îmi cer scuze pentru întrerupere.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Aș dori să îi mulțumesc colegului nostru, domnul Fleckenstein, pentru această informație. Desigur, în legătură cu ceea ce ați spus, condamnăm toate actele de teroare. Pentru noi, acesta este un act de teroare care iese în mod special în evidență, întrucât a fost îndreptat împotriva unui parlament. Suntem pe deplin de acord cu spusele dumneavoastră și simpatizăm cu familiile victimelor și cu cei afectați. Voi face o declarație oficială privind această chestiune. Nu am fost informat cu privire la aceasta până acum, dar voi da în scurt timp o declarație oficială. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Fleckenstein, pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui fapt.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei. – Domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc domnului Fleckenstein pentru că a adus în atenția noastră această problemă importantă. Desigur, și Comisia condamnă toate actele de terorism și sunt sigur că va reacționa în consecință.

Dacă îmi permiteți să mă întorc la dezbaterea noastră, dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi raportorului nostru, domnul Rapkay, pentru munca excelentă depusă în prezentarea acestei propuneri distinsului dumneavoastră Parlament. Laud cooperarea excelentă din ultimele luni și săptămâni asupra acestui dosar complex. Dați-mi voie să îmi extind complimentele și către raportorii alternativi, precum și Comisia pentru afaceri juridice și Comisia pentru afaceri externe, care au lucrat asiduu și în mod constructiv pe durata întregului proces. În sfârșit, permiteți-mi să îmi exprim recunoștința față de Cathy, echipa acesteia și serviciile Comisiei pentru munca enormă depusă, care sper că va duce la înființarea SEAE în foarte scurt timp.

Activitatea din această săptămână va încheia sarcina complexă de elaborare a fundamentelor juridice și bugetare ale SEAE. Acestea se bazează pe piatra de temelie a acestui proces – decizia SEAE – și sunt în deplină concordanță cu ea. Am avut privilegiul de a participa la discuțiile privind înființarea SEAE și am fost onorat să reprezint Comisia la celebra negociere cvadripartită de la Madrid. Pot fi un martor direct în ceea ce privește importanța contribuției reprezentanților Parlamentului European, domnul Brok, domnul Verhofstadt și domnul Gualtieri, pentru încheierea cu succes a dezbaterii noastre foarte intense asupra acestei probleme. Consider că, prin participarea la dezbatere, aceștia chiar au contribuit la obținerea SEAE ca un sistem diplomatic european cu adevărat eficient și eficace.

Același lucru se poate spune despre munca raportorului dumneavoastră, domnul Rapkay. Modificările aduse Statutului funcționarului par să fie de natură pur administrativă, dar nu sunt. Acestea sunt esențiale pentru lansarea corectă a serviciului și pentru a servi cu adevărat intereselor europene. Comisia este de părere că pachetul de compromis depus de raportorul dumneavoastră, domnul Rapkay, este un rezultat foarte bun care merită sprijinit în totalitate. Modificările au dus, după părerea mea, la o îmbunătățire reală a întregului text.

Dați-mi voie să evidențiez doar câteva elemente centrale ale propunerii. După cum știți, SEAE va fi compus în etapa sa inițială din cele trei surse menționate în tratat, și anume Comisia, Secretariatul General al Consiliului și diplomații naționali. Departamentele relevante ale Consiliului și Comisiei vor fi transferate SEAE, garantându-se pe deplin menținerea drepturilor existente ale personalului care lucrează în aceste departamente. Diplomații naționali vor putea candida pentru posturile vacante. Mă bucur să spun că, începând cu 1 iulie 2013, funcționari de la alte instituții, inclusiv Parlamentul European, vor putea, de asemenea, candida la SEAE pe picior de egalitate.

Funcționarii permanenți și diplomații naționali vor avea aceleași drepturi și obligații în SEAE, iar dispozițiile relevante ale Statutului funcționarilor se vor aplica pentru a le asigura independența și loialitatea față de Uniunea Europeană. Diplomații naționali vor avea contracte care pot dura cel mult zece ani. În plus, statele membre vor oferi diplomaților naționali o garanție a reîncadrării imediate la sfârșitul serviciului în Serviciul european pentru acțiune externă.

Compromisul include și dispoziții care exprimă un angajament puternic față de realizarea echilibrului geografic și de gen în Serviciul european pentru acțiune externă. Situația va fi revizuită în 2013 printr-un raport al Înaltei Reprezentante care va fi prezentat Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Știu că unii dintre cei prezenți în acest Parlament și-ar fi dorit dispoziții mai puternice în aceste propuneri, în timp ce alții s-au opus vehement. Am convingerea că amendamentele, așa cum le-ați depus acum, constituie o soluție echilibrată. Negocierile asupra acestui dosar nu au fost mereu ușoare. Procesul pregătitor a fost destul de complex deoarece necesita o consultare cu reprezentantul personalului nostru, însă munca grea și negocierile intense au meritat și aveți în față un rezultat foarte bun al negocierilor pentru Parlamentul dumneavoastră.

Prin urmare, sper că Parlamentul European va adopta aceste amendamente mâine. Permiteți-mi să închei prin a declara angajamentul puternic al Comisiei de a asigura crearea rapidă a SEAE și disponibilitatea acesteia de a furniza tot sprijinul necesar și de a ajuta acest nou serviciu european. Sper că ziua de mâine va marca un vot istoric al acestui Parlament care va duce la înființarea Serviciului european pentru acțiune externă.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, membru al Comisiei. – Domnule președinte, ceea ce discutăm acum constituie un început încurajator pentru o zi lungă, bogată în dezbateri bugetare. Lansarea Serviciului european pentru acțiune externă a solicitat modificări ale regulamentului financiar, însă, pentru prima oară, acest lucru a fost realizat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Din acest motiv, Parlamentul va modifica mâine regulamentul Consiliului.

Sunt foarte bucuros că am putut ajunge la un acord în cursul negocierii tripartite de săptămâna trecută. Aceasta dovedește faptul că ne putem respecta obligațiile în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Prin aceasta am putut, de asemenea, oferi Serviciului european pentru acțiune externă o bază solidă și în timp util. Nu vreau să intru în prea multe detalii, însă aceasta permite crearea unei secțiuni separate a bugetului, asigură răspunderea optimă a șefilor de delegații și permite supravegherea acestei secțiuni a bugetului privind Serviciul pentru acțiune externă de către un contabil și un auditor intern al Comisiei. Acest lucru este supus revizuirii.

Aș dori să le mulțumesc raportorilor, doamna Gräßle și domnului Rivellini pentru abordarea lor constructivă și cooperantă.

În ceea ce privește bugetul rectificativ nr. 6, sper că ambele brațe ale autorității bugetare sunt acum în măsură să aprobe bugetul rectificativ fără a-i aduce modificări. Aceasta este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru ca Serviciul de acțiune externă să înceapă să funcționeze foarte curând.

Justificarea primei tranșe de noi posturi AD este de a face față cu sarcinile suplimentare imediate, însă până în 2013 vizăm să ne fi respectat angajamentul ca o treime din personalul AD să provină de la serviciile diplomatice ale statelor membre.

Prin urmare, invit Parlamentul să sprijine bugetul rectificativ deja aprobat în Consiliu. Aș dori să îmi exprim încă o dată recunoștința față de raportori, domnul Surján și domnul Gualtieri.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintă a Comisiei. – Domnule președinte, intervin pentru scurt timp, înainte de toate pentru a mulțumi foarte mult raportorilor, doamna Gräßle, domnul Rapkay și domnul Gualtieri, pentru volumul imens de muncă pe care aceștia și alți deputați în acest Parlament l-au depus pentru a ne aduce în punctul în care ne aflăm în această dimineață.

Știu că aceste negocieri au fost dure uneori și că dumneavoastră ați fost negociatori puternici. Consider că rezultatul care se află în fața noastră este unul bun și reflectă într-adevăr aplicarea Tratatului de la Lisabona, Parlamentul jucând aici un rol semnificativ și important pentru viitor.

A fost un exercițiu comun și de colaborare și sunt extrem de recunoscătoare tuturor pentru lucrul care s-a realizat. Mai ales, cred că am creat fundația serviciului într-un mod care va angaja în mod corespunzător Parlamentul pe viitor și deja mi-am luat angajamentele privind transparența și abordarea pe care doresc să o am în lucrul cu Parlamentul.

De asemenea, am precizat clar că acesta este un serviciu care trebuie să reflecte întinderea și profunzimea Uniunii Europene. Acesta este un serviciu de care îmi doresc ca fiecare deputat în acest Parlament, fiecare stat membru și fiecare membru al Comisiei să fie cu adevărat mândru. Doresc ca Europa să se reflecte în personalul pe care îl avem, în ambasadorii pe care îi numim, în oamenii care reprezintă nucleul acesteia. Veți avea multe ocazii să vă asigurați că acel angajament va fi respectat, mai ales prin revizuirea din 2013.

Știu și eu că deputații au fost preocupați să se asigure că avem facilități de instruire și capacități adecvate. Avem într-adevăr temeiul juridic pentru acest lucru și vreau să reasigur acest Parlament că vom avea grijă ca cei care au alte tradiții, alte origini, să fie reuniți pentru a crea un serviciu cu adevărat european care va reflecta încă o dată tot ceea ce s-a spus pe durata procesului de elaborare până în acest moment.

Doream să mulțumesc în mod deosebit doamnei Lichtenberger și domnului Saryusz-Wolski pentru munca depusă în ceea ce privește problema instruirii. Știu că sunt mult mai multe lucruri pe care trebuie să le discutăm și aștept cu nerăbdare să fac aceasta cu dumneavoastră și cu alții în cursul săptămânilor și lunilor viitoare, însă mă angajez pe deplin să mă asigur că instruirea este o parte a modului în care abordăm elaborarea serviciului. Spun acest lucru în contextul încetinirii economiei și al climatului în care ia ființă acest serviciu și aveți din partea mea întregul angajament că acesta va fi un serviciu eficient din punctul de vedere al costurilor.

În sfârșit, acesta permite îndeplinirea aspirațiilor și ambițiilor noastre în lume. Fiecare cetățean al Uniunii Europene este afectat de ceea ce facem noi în domeniul politicii externe, al comerțului și dezvoltării și al combaterii terorismului. Acesta este, înainte de toate, un serviciu pentru ei și mă prezint în fața reprezentanților cetățenilor Europei pentru a-mi lua angajamentul că acest serviciu vă va îndeplini ambițiile.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, Președinte în exercițiu al Comisiei.(FR) Domnule președinte, baroneasă Ashton, doamnelor și domnilor comisari, onorabili deputați, în numele Consiliului, permiteți-mi să le mulțumesc raportorilor parlamentari care au investit atât de mult efort în munca privind diferitele dosare necesare pentru punerea în aplicare a Serviciului european pentru acțiune externă. Doamna Gräßle și domnul Rivellini pentru Regulamentul financiar, domnul Rapkay pentru Statutul funcționarilor și domnul Gualtieri și domnul Surján pentru proiectul de buget rectificativ pentru 2010.

În urma acordului politic de la Madrid și a avizului Parlamentului European publicat la 8 iulie, la 26 iulie, Consiliul Afaceri Generale a adoptat, după cum știți, o decizie de stabilire a organizării și funcționării Serviciului european pentru acțiune externă. Cu toate acestea, pentru ca acest serviciu să fie înființat corespunzător, mai trebuie să adoptăm cele trei instrumente pe care tocmai le-am menționat.

Lucrul asupra acestor dosare a fost intens atât din partea Parlamentului și Comisiei, a Înaltei Reprezentante, cât și din partea Consiliului, și cu toții am făcut un efort pentru a ajunge la un acord în cel mai scurt timp posibil, în termenele care ne-au fost impuse.

Acum putem cu toții să sărbătorim și să ne felicităm pentru finalizarea cu succes a lucrului datorită acordurilor stabilite privind diferitele dosare, în urma votului Parlamentului din cursul prezentei ședințe. Luni, 25 octombrie, Consiliul Afaceri Generale poate adopta aceste instrumente la nivel politic. Serviciul european pentru acțiune externă poate, prin urmare, să înceapă operațiunile la 1 decembrie, așa cum era prevăzut.

Toate acestea au fost în fond repetate în această dimineață de către baroneasa Ashton, comisari și raportori. În ceea ce mă privește, mă voi limita la abordarea naturii istorice a acestui eveniment care, la un an după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, reprezintă una dintre cele mai semnificative inovații ale acestuia. Prin înființarea Serviciului european pentru acțiune externă, atât coherența, cât și vizibilitatea acțiunii externe a Uniunii vor fi consolidate semnificativ.

Evident, treaba nu s-a terminat. Acesta este doar începutul, iar provocarea este pe măsura așteptărilor noastre, dar sunt sigur că putem conta pe Înalta Reprezentantă, baroneasa Ashton, să facă aceasta cu energie și determinare. În orice caz, îi urez mult succes în această misiune.

Pentru a încheia, domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc din nou Parlamentului European pentru angajamentele sale și abordarea sa constructivă care au fost decisive în această problemă.

 
  
  

PREZIDEAZĂ: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri externe. – Domnule președinte, comisia mea, Comisia pentru afaceri externe, s-a pronunțat în favoarea unui SEAE puternic cu o majoritate copleșitoare.

„Puternic” înseamnă supus cercetării democratice și parlamentare și controlului. „Puternic” înseamnă comunitar – i.e. a reprezenta comunitatea tuturor celor 27 de state membre, a respecta dimensiunea geografică și diversitatea Uniunii de astăzi, și nu de ieri. În urmă cu o jumătate de an, echilibrul geografic nu era o problemă. Astăzi este o problemă, și va continua să fie astfel, iar punctul 7 din rezoluția noastră și articolul 6 alineatul (6) vor demonstra acest lucru. Două sute de deputați din noile state membre din această Cameră vor supraveghea, de asemenea, această chestiune. În propunerea inițială s-a pus mai mult accent pe echilibrul geografic decât era cazul, deși acest lucru nu a fost suficient. Aritmetica nu are întotdeauna dreptate, iar legile și geografia nu pot fi învinse cu o majoritate de voturi. Credem că toți bărbații și femeile sunt egali și nu că unii sunt mai egali decât alții. Acest lucru se aplică și serviciului extern al Uniunii.

Lady Ashton, așteptăm cu nerăbdare măsurile dvs. pentru corectarea discriminării actuale împotriva statelor membre noi în ceea ce va deveni Serviciul european pentru acțiune externă.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri externe.(SV) În calitate de raportor al Comisiei pentru afaceri externe cu privire la Regulamentul financiar, punctul meu de plecare a fost acordul de la Madrid, dar și faptul că în anumite domenii erau necesare mai multe detalii. Este vorba despre a crea deschidere și transparență în buget prin efectuarea unor alocări mai exacte, mai ales când vine vorba de misiuni importante din punct de vedere politic care solicită foarte mult bugetul.

Trebuie să protejăm dreptul la informații referitoare la costurile totale, inclusiv partea statelor membre. Trebuie să protejăm controlul satisfăcător asupra gestionării puterilor delegate, astfel încât să nu pierdem din strânsoare această organizație complexă.

Acest lucru nu este valabil doar pentru influența Parlamentului; mai presus de toate, este vorba despre dreptul cetățenilor să cerceteze acest nou serviciu important pe care îl pune la dispoziție Uniunea în prezent.

Am reușit foarte bine în această privință. Ne-a luat timp și am luptat din greu pentru a obține acest lucru, însă cred că putem să spunem și că, în acest mod, am pus baze solide care vor da Serviciului european pentru acțiune externă posibilitatea de a intensifica rolul UE în lume, sub controlul complet și temeinic al Parlamentului și al cetățenilor, și acest lucru este important.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, raportor pentru aviz al Comisiei pentru dezvoltare.(PL) Opinia Comisiei pentru dezvoltare cu privire la Statutul funcționarilor Uniunii a fost adoptată în unanimitate. Comisia pentru dezvoltare sprijină amendamentele propuse în proiectul de raport al Comisiei pentru afaceri juridice, și, mai ales, modificările care sunt menite să se asigure că recrutarea personalului pentru Serviciul european pentru acțiune externă se bazează pe proceduri obiective și transparente prevăzute în Statutul funcționarilor Uniunii și în condițiile de angajare a altor slujitori ai Comunităților. Mai mult, propunerea Comisiei este îmbunătățită de modificările propuse de raportorul principal, domnul Rapkay, care introduc dispoziții referitoare la personalul Serviciului european pentru acțiune externă și care au fost incluse în acordul politic. Acestea vizează cu precădere egalitatea de gen și echilibrul geografic în rândul personalului, precum și un echilibru între personalul din instituțiile Uniunii Europene și angajații care au făcut parte din corpuri diplomatice naționale. Sper că noul Serviciu pentru acțiune externă va aprecia caracterul autonom al cooperării privind dezvoltarea și nu va trata această chestiune ca pe un „morcov” – un instrument pentru realizarea politicii externe. Acesta a fost cel mai important obiectiv al activității Comisiei pentru dezvoltare.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, raportoare pentru aviz a Comisiei pentru dezvoltare.(FR) Domnule președinte, baroneasă Ashton, la fel ca mulți alții, grupul meu dorește echilibru referitor la personalul Serviciului pentru acțiune externă cu privire la origine geografică, gen și echilibru între țările mari și mici.

Totuși, avem din nou de-a face cu cruciade interguvernamentale și cote, și, în cele din urmă, candidații ar trebui judecați în funcție de meritele lor. Suntem conștienți de faptul că nici criteriile actuale privind ocuparea forței de muncă nici selecțiile de personal nu promovează echilibrul cerut și că acesta nu poate fi atins, așa cum ați afirmat, atât de ușor. Și totuși, orice dezechilibru preocupă anumite persoane și, mărturisesc, chiar și în rândurile noastre, știm că există riscul de a fi exploatat de cei care doresc să vă pierdeți puterile, baroneasă Ashton, și nu să vă sprijine în provocările care ne așteaptă, și știm că vor fi ceva.

Din acest motiv grupul meu vă spune direct că vă sprijină și că are încredere deplină în dvs., baroneasă Ashton. Trebuie să vă punem la dispoziție mijloacele de a reuși. Este timpul ca Serviciul pentru acțiune externă să fie lansat, însă este adevărat că dacă peste doi ani vă veți întoarce la noi cu o problemă majoră privind repartizarea colaboratorilor dvs., va exista o mică problemă în ceea ce privește eliberarea din serviciu, și mă gândesc atât la dumneavoastră, cât și la noi când afirm că trebuie să evităm acest lucru cu orice preț. Mult noroc!

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, raportor pentru aviz al Comisiei pentru comerț internațional.(FR) Domnule președinte, doamnă comisar, iată-ne, în cele din urmă, după luni multe de muncă, încercând să punem bazele viitorului Serviciu pentru acțiune externă al Uniunii Europene însă, ca mulți dintre colegii mei deputați dinaintea mea, doresc să le mulțumesc raportorilor pentru calitatea muncii prestate.

Deoarece dorința noastră comună este să vedem un serviciu diplomatic european veritabil care să nu fie pur și simplu o completare a serviciilor diplomatice ale celor 27 de state membre, Regulamentul financiar și Statutul funcționarilor Uniunii, pe care le vom discuta astăzi și le vom vota mâine, sunt de importanță capitală. Trebuie să ne acorde mijloacele pentru a face față unei provocări duble: să vorbim într-un singur glas pe scena internațională, însă să garantăm consecvența în toate politicile externe ale Uniunii.

În acest sens, politica comercială nu face parte din mandatul Înaltei Reprezentante, însă în calitate de fost comisar pentru comerț, sunt sigur că poate să creeze acest dialog care este necesar pentru a ne asigura că politica comercială, așa cum este prevăzut în tratat, respectă obiectivele Serviciului pentru acțiune externă al Uniunii, cu precădere dezvoltarea sustenabilă, eradicarea sărăciei și protecția drepturilor omului.

În cele din urmă doresc să subliniez faptul că politica noastră comună va fi măsurată prin intermediul resurselor bugetare alocate; abilitatea noastră de a avea bătălii politice pe scena internațională depinde de acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky, raportoare pentru aviz a Comisiei pentru bugete.(BG) Și eu doresc să-i felicit pe doamna Gräßle, domnul Rivellini și pe domnul Rapkay pentru misiunea imensă pe care au dus-o la bun sfârșit.

Să spunem cu claritate că înființarea serviciului diplomatic european este un proces politic complex care trebuie să reflecte echilibrul intereselor și reprezentării statelor membre, oferind totodată oportunitatea ca serviciul să opereze eficient și să transforme Europa într-un jucător cheie pe scena internațională.

În același timp doresc, de asemenea, să-mi exprim regretul cu privire la faptul că propunerea referitoare la echilibrul geografic, care a primit sprijinul majorității în Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru bugete și este, și doresc să subliniez acest lucru, în conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2010, nu a fost menționată suficient în raportul Rapkay.

Din acest motiv apelez la dumneavoastră, baroneasă Ashton, deoarece sunteți persoana care are poate cel mai mult de câștigat din motivația și energia întregii Uniuni Europene. Îndrăznesc chiar să cred că veți găsi o modalitate de a vă asigura că acest echilibru geografic se reflectă în mod adecvat în serviciul dvs. Mult noroc!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, raportoare pentru aviz a Comisiei pentru control bugetar.(HU) În numele Comisiei pentru control bugetar, salut înființarea acestui nou serviciu care este una dintre cele mai importante transpuneri practice ale Tratatului de la Lisabona. Această nouă instituție are nevoie, desigur, de un buget. Totuși, este cel puțin la fel de important să definim și să respectăm principiile bugetare și regulile financiare datorită responsabilității bugetare și financiare. În ultimii ani, comisia noastră a purtat o dezbatere în această privință cu DG RELEX. Prin urmare, aș dori să acordăm atenție specială acestei chestiuni. Este foarte important să stabilim reglementări organizaționale și operaționale adecvate. Este foarte important să nu pierdem din vedere faptul că trebuie evitată dublarea sarcinilor, funcțiilor și resurselor, și că trebuie să avem în vedere toate opțiunile pentru a asigura eficiența cheltuielilor. O structură organizațională transparentă și simplă și gestionarea resurselor vor garanta faptul că noua organizație va opera eficient.

Membrii vor proveni din trei surse: instituțiile UE, statele membre și experții din țara beneficiară. Este extrem de important ca această instituție care cuprinde membri ai instituțiilor UE și angajați ai statelor membre să aibă egalitate deplină în această privință. Prin urmare, considerăm că instruirea este importantă și este foarte important ca principiul și practica selecției să se bazeze pe procese și cerințe uniforme. Comisia pentru bugete va verifica acest aspect în fiecare an.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, raportor pentru aviz al Comisiei pentru control bugetar.(LT) Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor mei bugetari al căror profesionalism ne-a ajutat să ajungem la un acord politic între instituțiile europene destul de repede și să punem baze temeinice pentru înființarea Serviciului european pentru acțiune externă. Sunt sigur că activitatea SEAE va deveni din ce în ce mai eficientă și va contribui la formarea unei politici externe și de securitate de înalt nivel, consolidând rolul Uniunii Europene pe scena mondială. Funcționarea SEAE trebuie să respecte principiile gestionării financiare eficace și eficiente. Anul acesta am alocat 9,5 milioane de euro în plus SEAE-ului, însă vom putea evalua adevăratele costuri după primul an de funcționare, când un raport privind toate cheltuielile aferente activității SEAE va fi prezentat Parlamentului European. Parlamentul European joacă, de asemenea, un rol responsabil în funcționarea SEAE pentru a se asigura de utilizarea eficientă a resurselor SEAE și pentru a se asigura că banii contribuabililor din Uniunea Europeană creează valoare adăugată reală pentru politica comunității și cetățenii acesteia.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE.(PL) Sunt convins că nicio persoană din această Cameră nu se îndoiește câtuși de puțin în ceea ce privește rolul important pe care-l va juca Serviciul european pentru acțiune externă în activitatea Uniunii. Activitatea noastră din ultimele luni s-a concentrat asupra asigurării faptului că serviciul are baza juridică legală și instrumentele adecvate pentru ca activitatea sa viitoare să fie eficientă. Am lucrat sub presiunea timpului și negocierile au fost adesea dificile. Am ajuns la un acord cu Comisia și Consiliul cu privire la multe aspecte și sper că compromisurile la care am ajuns vor genera un rezultat final favorabil. Comisia pentru afaceri juridice a avut misiunea de a propune modificări la Statutul funcționarilor Uniunii care va trebui să corespundă nevoilor noului serviciu și care va garanta, de asemenea, că va fi independent și că va lucra la standarde ridicate. Cred că modificările adoptate ieri seară la reuniunea Comisiei pentru afaceri juridice ne oferă într-adevăr aceste garanții deși, personal, nu le găsesc pe deplin satisfăcătoare, cu precădere într-o privință. Cred că problema echilibrului geografic, care este subliniată atât de des, ar fi putut fi soluționată mult mai bine. Salut, desigur, declarațiile făcute de Înalta Reprezentantă, potrivit cărora va acorda o atenție deosebită asigurării participării în cadrul serviciului a cetățenilor din toate statele membre, și salut, de asemenea, dispoziția care stipulează că în 2013 se va prezenta un raport în cadrul căruia Înalta Reprezentantă va furniza informații referitoare la activitatea serviciului.

Se presupune că diplomația Uniunii este europeană și adevărul este că cetățenia membrilor de personal ai acesteia nu ar trebui să joace un rol special. Totuși, locul din care provenim și rădăcinile noastre formează viziunea noastră asupra lumii și acest lucru are o influență semnificativă asupra percepției noastre asupra lumii care ne înconjoară. Se știe că există încă state membre în Uniune care sunt subreprezentate în toate instituțiile. Dacă Europa vrea să fie unită în diversitatea sa, este necesar să-i dăm Europei o șansă ca această diversitate să fie păstrată și exprimată corespunzător. Acesta a fost, de fapt, subiectul discuțiilor noastre privind echilibrul geografic și nu, așa cum cred și înțeleg în mod greșit unii, garantarea cotelor fixe pentru statele membre. Le mulțumesc raportorilor pentru cooperare și îi doresc doamnei Ashton să reușească să folosească eforturile noastre în mod optim în activitatea sa.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D.(DE) Domnule președinte, în primul rând doresc să le mulțumesc sincer raportorilor pentru munca excelentă pe care au depus-o și pentru compromisurile la care s-a ajuns. Desigur, nu toată lumea este mulțumită încă și înțeleg îngrijorarea, cu precădere în ceea ce privește echilibrul geografic. Totuși, îl pot asigura pe domnul Saryusz-Wolski că noi toți – nu doar deputații noi din această Cameră – trebuie să avem grijă să asigurăm un echilibru geografic mai bun și că noi toți – nu doar femeile – trebuie să avem grijă să obținem un echilibru de gen sănătos. Acest lucru este necesar și iau promisiunile în serios. Vom face cu siguranță presiuni pentru ca aceste aspecte să fie implementate.

Mai presus de toate, este vorba despre a oferi un serviciu comun de cea mai înaltă calitate Uniunii Europene. Nu văd nicio contradicție aici. Dimpotrivă, totul trebuie să se reducă la un numitor comun, deoarece acum este timpul să acționăm; acum este momentul să arătăm că dorim ca Uniunea Europeană să opereze la nivel internațional. În Iran, Înalta Reprezentantă a preluat deja rolul de conducere și este foarte important să obținem rezultate bune aici. În Orientul Mijlociu este important ca noi nu doar să acordăm finanțare, ci și să ne implicăm și ar trebui să facem acest lucru de dragul problemei cu care ne confruntăm, nu doar de dragul prestigiului. În ceea ce o privește pe Rusia, trebuie să ne asigurăm că stabilim o relație pragmatică, deși una bazată pe valori, în interesul tuturor vecinilor noștri comuni. Cu Statele Unite trebuie să negociem pe picior de egalitate. Acolo unde există probleme, trebuie să le abordăm deschis pentru a ne putea alătura Statelor Unite în lupta împotriva terorismului și în remodelarea globalizării. China este noua putere în curs de apariție, și nu dorim să împiedicăm acest lucru, însă contestăm o formă de naționalism care dezvoltă un anumit grad de agresivitate, îndeosebi în această regiune din Asia. Vrem să implicăm China mai mult în comunitatea internațională, inclusiv în instituțiile internaționale.

Și pentru Înalta Reprezentantă acesta este cu siguranță unul dintre cele mai importante aspecte care trebuie abordate, respectiv a ne asigura că, în aceste noi instituții multilaterale internaționale, putem obține și reglementări adecvate și o nouă distribuire a influenței și a puterii, care să nu restricționeze Uniunea Europeană, însă care să accepte faptul că există și noi jucători globali. Toate acestea sunt misiuni importante pentru serviciul informatic, pentru care Înalta Reprezentantă are nevoie de întreg sprijinul nostru. Președinția belgiană – cu alte cuvinte dumneavoastră, domnule Chastel – tocmai a promis că va acorda sprijinul cuvenit Înaltei Reprezentante. Această promisiune este bună, și cuvintele de felicitare sunt, de asemenea, bune, însă sper că miniștrii de externe recunosc și faptul că nu are rost să luptăm unii împotriva altora și că există o singură opțiune, respectiv ca miniștrii de externe, Înalta Reprezentantă și noi, deputații din cadrul acestui Parlament, împreună, să reușim să reprezentăm Europa energic în relațiile externe.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.(SV)În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru spiritul excelent de colaborare pe care l-am simțit cu toții în timp ce am lucrat la această chestiune foarte importantă.

Baroneasa Ashton nu va avea cu siguranță o sarcină ușoară acum, când urmează să fie înființat Serviciul european pentru acțiune externă. Totuși, împreună cu Consiliul și cu Comisia, Parlamentul a pus bazele unei organizări reprezentative eficiente care va putea într-adevăr să reprezinte Europa și valorile și interesele europene pretutindeni în lume.

Forța UE constă în diversitatea sa. Uniunea Europeană este alcătuită din oameni cu trecut, aptitudini și experiențe diferite. Prin crearea unui Serviciu pentru acțiune externă care să utilizeze bărbați și femei recrutați din toate statele membre vom utiliza și cel mai mare atu și cea mai mare resursă a Europei. În același timp, nu trebuie să ne îndoim de faptul că aptitudinile și calificările vor fi decisive în efectuarea numirilor pe posturi în cadrul noului Serviciu pentru acțiune externă.

Parlamentul European are un motto frumos: unită în diversitate. Acestea sunt cuvinte care poartă obligații și au o semnificație profundă. Sper că sub conducerea baronesei Ashton Serviciul pentru acțiune externă va deveni un serviciu european veritabil care va reprezenta cetățeni din toate statele membre, femei și bărbați deopotrivă. Persoanele care urmează să lucreze în cadrul Serviciului pentru acțiune externă trebuie instruite clar pentru a reprezenta întreaga Uniune. Îi urez baronesei Ashton, din toată inima, mult succes în această misiune importantă.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE. – Domnule președinte, doresc să felicit pe toată lumea implicată pentru felul în care s-a procedat și pentru unde ne aflăm astăzi. Am salvat metoda comunitară și prioritățile referitoare la dezvoltare. Am intensificat controlul democratic, îndeosebi în ceea ce privește liniile PESC. Am pus fundamentele unui serviciu inclusiv bazat pe egalitate și pe un esprit de corps. Vă mulțumesc, doamnă Ashton, pentru că ați menționat măsurile de instruire în ceea ce privește egalitatea de gen și echilibrul geografic în cadrul măsurilor dvs. proactive. Doresc să le mulțumesc tuturor celor din această Cameră, doamnei Ashton și Președinției.

Însă am reușit să creăm un serviciu modern care să fie mai mult decât un al douăzeci și optulea serviciu diplomatic național? Care este valoarea adăugată a Serviciului european pentru acțiune externă?

Cred că jocul nu s-a terminat. În primul rând va fi nevoie de coordonarea eficientă a domeniilor de politică. Doresc încă să văd structuri implementate în vederea atingerii acestui obiectiv.

În al doilea rând, trebuie să intensificăm managementul crizelor și prevenirea conflictelor. Aceasta poate fi o valoare adăugată oferită de Uniunea Europeană. Acest lucru va depinde de implementarea „structurii adecvate” și de felul în care folosim posturile noi și posturile create prin sinergii la nivelul Consiliului și Comisiei. În acest sens, avem nevoie de mai mulți deputați ambasadori? Sau nu va fi rolul dvs., doamnă Ashton, să trimiteți un SMS? Trăim în secolul XXI. Rolul foștilor diplomați aparține secolului XIX. Nu ar trebui să purtăm o dezbatere pentru a vedea dacă chiar avem nevoie de acești oameni și pentru ce avem nevoie de ei?

Sper că schema dvs. de personal și prioritățile dvs. de angajare vor reflecta, așa cum ați promis, prioritățile și vor face ca serviciul să ofere într-adevăr valoare adăugată – un lucru pe care nu-l are și pe care nu-l poate realiza fiecare serviciu diplomatic național. În ceea ce ne privește, există două priorități: prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor civile. Crearea unei celule de mediere, de exemplu.

În ceea ce privește drepturile omului, vrem ca acest serviciu să sprijine drepturile omului la cel mai înalt nivel. Egalitatea de gen nu se termină odată cu prioritățile privind angajarea. Este vorba și despre integrarea principiului egalității între femei și bărbați și conferirea unui nivel ridicat de importanță misiunilor și mandatelor. În acest sens, cred că ar fi o idee bună să avem o privire generală asupra și o revizuire a misiunilor PSAC care au fost finalizate, pentru a învăța din trecut pentru viitorul serviciului dvs., doamnă Ashton. Cred că astfel vom progresa.

Urez succes tuturor și sunt pregătită să cooperez din nou constructiv în viitor.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR.(PL) Uniunea este o asociere a 27 de state, și acest fapt ar trebui să se reflecte în structura instituției care va reprezenta Uniunea Europeană pe plan extern. Nu trebuie să dăm impresia că unele țări nu primesc recunoaștere în ceea ce privește crearea unui serviciu nou. Serviciul ar trebui să reflecte bunăstarea culturală și tradițiile naționale diferite din Europa, inclusiv în domeniul diplomației. Prin urmare, un grup de deputați, printre care mă număr și eu, a pregătit o modificare care are în vedere introducerea unui factor de echilibru geografic. Astfel, în cazul în care candidații selectați în competiții au competențe similare, factorul decisiv pentru numire ar trebui să fie criteriul geografic. Prin urmare, nu este vorba despre o soluție rigidă care impune criterii geografice de acest tip când recrutează personal pentru viitorul serviciu, ci despre o măsură flexibilă și auxiliară. Adoptarea unei asemenea dispoziții va reduce dezechilibrele actuale și ne va permite, cu timpul, să asigurăm un nivel mai mare de reprezentanță. Aș dori să subliniez faptul că această soluție păstrează semnificația centrală a criteriului competenței, care este atât de importantă pentru cei care au creat aceste măsuri.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL.(ES) Domnule președinte, deoarece acesta este primul discurs de astăzi susținut de un membru al grupului meu, vă rog să-mi permiteți să încep prin a afirma, în numele Grupului Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică, că sprijinim lucrătorii francezi care sunt în grevă generală ca răspuns la măsurile anti-sociale ale președintelui Sarkozy.

În prima sa intervenție, președintele a menționat că blocadele sunt de vină pentru întârzierea reprezentanților Consiliului. Sunt blocaje numeroase și este grevă generală, care, speră grupul nostru, va avea succes deplin și va duce la rectificarea acestor politici antisociale în Europa.

Aș dori să le mulțumesc colegilor mei deputați pentru munca depusă, însă îi informez că, din păcate, grupul nostru se va abține de la vot mâine. Nu vom vota împotrivă, însă nu vom putea nici să votăm pentru, deoarece suntem de părere că, din păcate, rezultatul nu corespunde cerințelor noastre. Am cerut un control general al Serviciului pentru acțiune externă de către această cameră. Desigur că nu s-a putut modifica structura, deoarece nu acesta era subiectul discuției, și nu suntem convinși de această structură, care își asumă responsabilitatea pentru securitate și politică externă.

Am dus o bătălie democratică foarte importantă în parlamentele naționale – cel puțin în al meu – cu privire la securitate pentru a avea control total, în așa fel încât orice trimitere a trupelor în străinătate să fie supusă unui control parlamentar exhaustiv.

Prin urmare, suntem foarte departe de acest control și din aceste motive nu vom vota pentru mâine. În orice caz, doresc să închei prin a vă mulțumi pentru munca depusă.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.(IT) Domnule președinte, stimați colegi, în definirea structurii noului serviciu diplomatic nu trebuie să repetăm greșelile din trecut, ci trebuie să încercăm să creăm un organ raționalizat, cu costuri reduse și, mai presus de toate, eficient. Un instrument în serviciul politicii europene – și subliniez „europene” – nu trebuie să-și selecteze personalul pe baza originii geografice și a genului, ci în funcție de calitate.

Sunt de acord cu faptul că statele membre ar trebui să fie reprezentate în structura noului serviciu și că un procent mare de femei ar fi adecvat. Totuși, niciunul dintre aceste aspecte nu poate prevala asupra criteriilor de merit și excelență profesională. Ceea ce trebuie să facem, în schimb, este să garantăm o posibilitate de acces riguroasă și egală la aceste posturi pentru toată lumea, fără discriminare.

Cât despre instruire, există structuri, precum Institutul Universitar European din Florența, care au expertiză pentru asigurarea unei instruiri excelente. Prin urmare, ideea înființării unei academii diplomatice europene de la zero mi se pare inoportună și costisitoare.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Domnule președinte, stimați colegi, pentru a putea reprezenta interesele statelor membre pe scena internațională într-un mod mai eficient, măsurile de politică externă trebuie discutate în avans și apoi comunicate lumii din afară într-un singur glas. Prin Serviciul european pentru acțiune externă încercăm acum să strângem instrumentele de politică externă ale Uniunii într-un cadru coerent. Sunt îngrămădite resursele de care dispunem deja și se adaugă resurse noi pentru a completa tabloul.

Așa cum s-a precizat în raportul colegilor noștri deputați, dat fiind caracterul inedit al acestei structuri, trebuie să se aplice dispoziții ambițioase referitoare la transparență și răspundere bugetară și financiară. Avem nevoie de o examinare detaliată a sarcinilor și a personalului angajat în SEAE.

Pentru ca suveranitatea bugetară a Parlamentului European să se extindă și asupra SEAE, serviciul trebuie încorporat într-o structură a Comisiei, iar Parlamentul European, în calitate de autoritate bugetară, trebuie să primească toate informațiile care să-i permită să examineze conturile în mod eficient. Descărcarea de gestiune a Consiliului rămâne pe ordinea noastră de zi.

SEAE își poate purta numele doar dacă toate statele membre sunt reprezentate corect în interiorul său. Pe de altă parte, desigur, calificările candidaților trebuie să aibă prioritate. Ajung astfel la procentul de femei reprezentate. Este mult prea mic pentru gustul meu și cer să se găsească femei calificate pentru aceste posturi. Ele chiar există.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE)Domnule președinte, baroneasă Ashton, doamnă comisar, stimați colegi, Frank Sinatra a fost numit „Vocea”. Totuși, ce s-ar fi ales de el fără o formație mare? Dumneavoastră, baroneasă Ashton, sunteți acum vocea Europei, și, cu Serviciul pentru acțiune externă primiți o orchestră extraordinară. Sper că veți folosi această orchestră pentru a aduce vocea Europei în prim plan și pentru a ne proteja interesele. Deoarece prima prioritate a Europei este asigurarea păcii în Europa, următoarea sarcină majoră, în contextul provocărilor internaționale – de la dreptul la securitate energetică până la combaterea terorismului, globalizare și multe altele – este de a avea grijă de interesele Europei în lume. Dumneavoastră și acest serviciu veți avea un rol special de jucat în această privință. Prin urmare, progresele pe care le facem în interesul cetățenilor noștri vor depinde foarte mult de munca dvs. și a orchestrei dvs.

În cadrul acestui proces, am reușit să intensificăm cooperarea, controlul și dreptul la informare al Parlamentului, inclusiv în domeniul bugetar. Am reușit să protejăm caracterul comunitar al politicilor care sunt politici comunitare și să ne asigurăm că peste 60 % dintre angajați vor fi funcționari comunitari. Sunt sigur că, spre deosebire de Consiliu, am reușit să introducem un echilibru geografic și o paritate de gen mai bune. Guvernele nu au făcut acest lucru; am făcut ceea ce ar fi trebuit să facă ele. Mai mult, dacă acest aspect are acum caracter juridic obligatoriu și trebuie să se facă o evaluare în 2013, atunci aceasta este o realizare excelentă a acestei Camere – un compromis bun la care am ajuns la nivelul instituțiilor.

Și noi trebuie să respectăm acest instrument. Vom face acest lucru cu flexibilitatea necesară, însă vom exercita și presiune pentru a ne asigura că dvs., baroneasă Ashton, veți reuși să vă îndepliniți cu succes misiunea. Veți avea sprijinul nostru în acest sens, însă trebuie să știți că vă vom și critica dacă nu suntem de acord, deoarece cred că putem rămâne uniți în ceea ce privește această chestiune dacă cetățenii noștri au un viitor.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). – Domnule președinte, nu va exista nicio Europă unită cu succes fără o viziune echilibrată a felului în care trebuie să promovăm interesele noastre comune în afara granițelor Uniunii la nivel global.

O asemenea viziune nu va dura fără un Serviciu pentru acțiune externă ambițios, răspunzător, eficient și „comunitar”. Un asemenea serviciu nu va funcționa eficient fără personal angajat pe baza meritelor.

Cred că cei mai mulți dintre noi pot să se pună de acord asupra acestor principii. Totuși, diavolul se ascunde în detalii. Și întocmai aceste detalii, care au transformat un raport care trebuia să fie tehnic într-o sursă de dezbateri politice pasionate, riscă să ne separe considerabil.

Nu există nicio dilemă între „comunitarism” și interguvernamentalism, între merite sau cote, între state membre vechi și noi. Cu toate acestea, triumful „comunitarismului” cere ca fiecare individ din fiecare stat membru să se simtă tratat corect pe baza meritelor sale.

Triumful criteriul meritului trebuie testat prin echilibrul rezultatelor selecției deoarece Dumnezeu, cred, a distribuit meritele și păcatele echilibrat bărbaților și femeilor, bătrânilor și tinerilor, celor mari și celor mici, celor slabi și celor puternici, vesticilor și esticilor etc.

Problema este că unele persoane din Uniunea noastră – în principal, însă nu numai din rândul statelor membre – se simt discriminate. Chiar dacă această percepție este greșită, tot trebuie să o tratăm cu respect și grijă deoarece unitatea noastră este de importanță majoră.

Nu criteriile sunt puse la îndoială, ci insuficiența garanțiilor că acestea vor fi sporite în mod adecvat și a măsurilor corective care trebuie aplicate când dezechilibrele sunt evidente.

Pot doar să sper că Înalta Reprezentantă va corecta dezechilibrele din cadrul acestui proces, care se pare că au alimentat aceste percepții și sper, de asemenea, că o academie diplomatică europeană viitoare, sau un organ de acest gen, ne va ajuta să creăm un corp de diplomați europeni care să fie competenți și loiali interesului nostru comun și instituțiilor europene.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL)Domnule președinte, în această dezbatere care se concentrează în principal pe supravegherea și organizarea Serviciului european pentru acțiune externă (SEAE), nu trebuie să pierdem din vedere interesul general al acestui serviciu – care, la urma urmei, este foarte mare. Acesta se poate dovedi unul dintre cei mai importanți pași către o politică externe europeană cu adevărat matură.

Chiar și în propria mea țară, care devine, mă tem, din ce în ce mai introvertită, un transfer de sarcini către acest nou SEAE este evident în noul acord al coaliției. Adevărul este că acest lucru nu a privit decât misiunile consulare până acum, însă sunt convins că ne vom da seama în curând că și alte misiuni diplomatice ar fi gestionate mai bine la nivel european.

Domnule președinte, în prezent ne concentrăm mai ales asupra laturii financiare și organizaționale a SEAE și acesta este un aspect important. Acest serviciu va fi pe deplin capabil de acțiune doar când vor exista suficientă transparență și responsabilitate financiară. Prin urmare, sunt mulțumit de acordul la care s-a ajuns în rândul instituțiilor pentru a porni într-adevăr la drum. Acesta fusese pus în pericol de faptul că Parlamentul a venit cu cerințe foarte detaliate. Într-adevăr, Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa s-a opus acestora într-o anumită măsură.

Cu toate acestea, doresc să felicit raportorii. S-a obținut un pachet bun care va beneficia de sprijinul deplin al grupului meu. Sper, mai presus de toate, că după votul de mâine acest pachet va pune serviciul pe picioare și în funcțiune cât mai repede.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Domnule președinte, înființarea SEAE-ului hibrid sui generis a fost dezbătută amplu, însă Înalta Reprezentantă Ashton merită oarecare recunoaștere pentru că a meșteșugit un consens privind parcursul viitor într-un moment când liderii europeni erau distrași de criza zonei euro. Conservatorii britanici s-au opus creării acestui serviciu, temându-se că va eroda dreptul Marii Britanii de a exercita o politică externă independentă. Acum că serviciul este o realitate politică, ne vom implica constructiv pentru a ne asigura că interesele britanice sunt într-adevăr promovate și protejate.

Putem realiza acest lucru făcând presiuni ca funcționarii UE britanici și diplomații britanici din biroul extern să ocupe posturi în cadrul serviciului, deoarece, în mod surprinzător, Regatul Unit este subreprezentat în instituțiile UE. Deși noul serviciu trebuie să reprezinte cele 27 de state membre UE, acesta trebuie să fie construit, înainte de toate, pe merite.

În ultimul rând, statele membre taie adânc cheltuielile publice. UE trebuie să fie sensibilă la nevoia de austeritate, mai ales când vine vorba despre bugetul SEAE-ului. Neutralitatea bugetului este vitală pentru ca Serviciul european pentru acțiune externă să câștige și să păstreze încrederea și aprobarea tuturor cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). (CS) Serviciul european pentru acțiune externă care este înființat reprezintă un instrument pe deplin nou pentru instituționalizarea politicii externe a Uniunii Europene. După părerea mea, în prezent există două probleme asociate cu acest proces.

În primul rând, este clar că politica externă și de securitate face parte din suveranitatea statelor membre. Când se iau decizii cu privire la chestiuni de principiu, puterea de veto se aplică în continuare și astfel, în cazul deciziilor majore, precum intervenția în Irak sau secesiunea Kosovo, nu a existat o politică externă a Uniunii Europene. Prin urmare, serviciul extern care a fost creat va avea în mare parte o agendă redusă și, în cazul deciziilor politice majore, nu va face decât să susțină deciziile țărilor industriale sau chiar să tacă.

Mărul discordiei este compoziția serviciului diplomatic și informațiile disponibile indică faptul că, în crearea acestei echipe, rolul noilor statelor membre a fost ignorat, pentru a mă exprima cu blândețe.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD). – Domnule președinte, deși ideea unui Serviciu european pentru acțiune externă nu a fost niciodată privită cu ochi buni în Europa, birocrația UE a reușit să o vândă, spunând că va fi neutră din punctul de vedere al bugetului.

Acum ne dăm seama că nu este neutră din punctul de vedere al bugetului și că va costa cu 34 de milioane de euro mai mult decât cele 441 de milioane de euro planificate inițial. Și această diferență apare chiar înainte ca serviciul să fie pe deplin operațional.

Raportul Regulamentului financiar cere ca contabilul șef al Comisiei și auditorul intern al Comisiei să acționeze în această calitate pentru SEAE, deși s-a convenit la Madrid că SEAE va fi o instituție separată cu proprii săi șefi la finanțe și audit. Acordurile din Madrid din iunie nu par să fi fost bătute în cuie. Acum suntem confuzi cu privire la structura SEAE.

Implementarea acestei noutăți a Tratatului de la Lisabona este destul de scandaloasă, însă trebuie să mărturisesc că nu sunt surprinsă. Totuși, la fel ca întotdeauna, contribuabilul va fi cel care va plăti pentru aceste „eficiențe”.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL)Domnule președinte, ce zi tristă – tragică chiar. Discutăm despre finanțarea noului Serviciu european pentru acțiune externă (SEAE) al baronesei Ashton. Olandezilor nu li s-a acordat niciodată șansa de a-și exprima părerea cu privire la Tratatul de la Lisabona și acum acest SEAE, care va înghiți milioane, ne este băgat pe gât. Aceasta este o insultă la adresa democrației.

SEAE ne va costa milioane de euro în plus în restul anului acesta, și din nou anul viitor. Hobby-ul politic al eurocraților costă într-adevăr bani, însă ne va lăsa cu mâna goală. Permiteți-mi să subliniez în mod clar faptul că Partidul pentru Libertate din Olanda (PVV) nu va sprijini niciodată, sub nicio formă, acest monstru din seifurile Uniunii Europene. Spunem „nu” SEAE-ului, „nu” unui suprastat european și „da” libertății adevărate și democrației făurite de statele membre suverane însele.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Doamnelor și domnilor, când discutăm despre structura Serviciului european pentru acțiune externă, nu trebuie să evităm sau să marginalizăm problema menținerii unui echilibru geografic adecvat în rândul personalului. În prezent, numărul de angajați din „vechile” 15 este mai mare în mod semnificativ și disproporționat decât numărul de angajați din noile state membre. Voi cita câteva cifre: înainte de ultimele numiri, dintre cei 115 de ambasadori, doar doi erau din țări care au aderat la Uniune după începând cu anul 2004. Dintre cei 29 de ambasadori care au fost numiți recent, doar patru sunt din noile state membre.

Nu trebuie să permitem ca o asemenea împărțire să devină o regulă în funcționarea Serviciului pentru acțiune externă viitor. Fără o reprezentare geografică adecvată, nu putem să avem un Serviciu pentru acțiune externă care va acționa eficient în interesul tuturor. Și nici nu vom fi mândri de un asemenea serviciu, așa cum a afirmat Înalta Reprezentantă, Lady Ashton. Sunt, de asemenea, convins că utilizarea unei perioade de tranziție, pe parcursul căreia reprezentarea redusă în mod disproporționat a noilor state membre să sporească progresiv, ne va permite să înaintăm eficient și efectiv spre o situație în care obiectivul nostru, acela de a promova Uniunea Europeană ca jucător cheie pe arena internațională, va fi atins.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(BG)Sesiunea de astăzi este ultima din Parlamentul nostru în care putem discuta despre structura, finanțarea și cadrul general de funcționare al Serviciului pentru acțiune externă. De mâine, când va trebui să luăm deciziile finale, vom aștepta rezultate reale. Sunt încrezător, desigur, chiar și datorită modului în care s-a desfășurat dezbaterea de astăzi, că Parlamentul European va fi o instituție europeană care va ajuta, încuraja și transmite ideile sale noului serviciu pentru ca acesta să fie cu adevărat eficient și să creeze cu succes un rol mai activ, mai vizibil pentru Uniunea Europeană pe scena internațională.

În realitate, Serviciul european pentru acțiune externă este poate cel mai vizibil rezultat al Tratatului de la Lisabona. Toți cei care am sprijinit acest tratat am dori să vedem și acest serviciu ca pe un proiect de succes.

Permiteți-mi să vă spun, Lady Ashton, că ați moștenit o administrație disproporționată considerabil și s-a auzit, din păcate, că principalele critici au fost îndreptate împotriva dvs. Într-adevăr, la începutul acestui an, din momentul în care ați devenit Înaltă Reprezentantă și vicepreședintă, noile state membre au avut doar un șef de delegație în Uniunea Europeană.

Vreau să contest pe deplin noțiunea potrivit căreia există vreun conflict între calificări și echilibru geografic. Dimpotrivă, cred că echilibrul geografic merge mână în mână cu calificările mai înalte. De aceea sper că angajamentul dvs. va fi pus în aplicare de acum înainte.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE)Domnule președinte, Serviciul european pentru acțiune externă este una din cele mai importante decizii din Tratatul de la Lisabona. Mai sunt doar șase săptămâni până când baroneasa Ashton nu va mai fi principalul ministru responsabil cu stabilirea unui minister al afacerilor externe al UE; va fi, în schimb, ministrul afacerilor externe pentru Europa și acesta este un lucru bun. Va începe la 1 decembrie și vă urez succes în această privință.

Am avut numeroase dezbateri și am realizat multe. A fost o bătălie politică productivă. Absența democrației asociate cu vechea politică externă și de securitate comună a fost eliminată, există un grad mai ridicat de răspundere și calitatea dezbaterilor publice s-a îmbunătățit. Va exista un control bugetar mai strict, condițiile prealabile pentru un spirit de echipă veritabil au fost create și diplomații naționali pot, dacă doresc acest lucru, să rămână în Serviciul european pentru acțiune externă. Nu vor exista norme geografice – este posibil ca uneori să aveți impresia că aceasta este cea mai importantă chestiune aici însă, cu siguranță, nu așa stau lucrurile. Germania îndeosebi ar beneficia considerabil de pe urma unei cote, însă, cu toate acestea, mă opun acestei măsuri. Va fi pusă la dispoziție o formă de instruire comună. Cred că există toate condițiile prealabile pentru un SEAE de succes.

Cu alte cuvinte, Parlamentul European este aproape fericit. Am fi într-adevăr fericiți dacă ați profita de oportunitate și ați stabili structura adecvată care a fost promisă pentru prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor. Atunci am avea valoare adăugată europeană chiar de la început.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Ne supără să vedem că propunerile majorității membrilor din Comisia pentru afaceri externe cu privire la reprezentarea geografică echilibrată în formarea Serviciului european pentru acțiune externă întâmpină probleme grave și rezistență dârză directă. Sunt evidente și dificultățile în dezvoltarea principiilor pentru recrutarea personalului pentru funcțiile diplomatice ale Uniunii. Principiul solidarității și reprezentativității, care a ghidat Uniunea vreme îndelungată, nu trebuie umbrit de egoismul unora dintre statele membre mari. Repartizarea funcțiilor diplomatice se află în mâinile doamnei Ashton, care este prezentă astăzi și care face numirile exclusiv după bunul său plac. Din cele peste 100 de funcții diplomatice din întreaga lume, al șaselea stat membru ca dimensiune al Uniunii Europene, Polonia, a primit doar două. Prin urmare, ar trebui să ne întrebăm după ce criterii s-a ghidat doamna comisar când a repartizat numirile în acest mod. Aș dori să le reamintesc tuturor că, de fapt, Camera noastră este cea care decide structura bugetului pentru modelarea diplomației Uniunii.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Domnule președinte, după adoptarea deciziei Consiliului care stabilea organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă, astăzi ni se cere să punem în aplicare această decizie prin modificarea Regulamentului financiar și a Statutului funcționarilor Uniunii.

În această privință, aș dori să mă concentrez asupra unui aspect al raportului care ne-a implicat în negocieri dificile. problema echilibrului geografic în alcătuirea corpurilor diplomatice europene. În realitate, unii deputați ar fi preferat alte criterii pentru selectarea personalului, bazate pe țara de origine și cetățenie. Propunerile de acest gen au fost evitate prin intermediul unor modificări de compromis echilibrate, care au reușit să ia în considerare echilibrul geografic și de gen fără a impune criterii de selecție bazate pe țară. În realitate, selecția unor norme bazate pe țară nu ar fi fost o soluție adecvată sau de dorit.

După peste 50 de ani de integrare europeană, este creat în prezent primul corp diplomatic veritabil al Uniunii. Acesta trebuie pus în poziția de a putea să dezvolte o politică externă comună și de a servi interesele Uniunii pe scena internațională. Pentru a putea îndeplini această misiune, este esențial ca personalul său să reprezinte Uniunea și nu statele membre ai căror cetățeni sau funcționari diplomatici sunt. Aceasta este poziția pe care a adoptat-o Comisia pentru afaceri juridice ieri când a adoptat raportul Rapkay și aceasta este poziția pe care sper că o vom adopta și cu ocazia votului din ședința plenară.

 
  
  

PREZIDEAZĂ: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vicepreședintă

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Avem nevoie de o Uniune Europeană puternică, o Uniune Europeană a tuturor celor 27 de state membre, nu doar a unei minorități. Urăm mult succes Serviciului european pentru acțiune externă (SEAE). Noi, cetățenii Europei, avem nevoie de el, Uniunea Europeană are nevoie de el și întreaga lume are nevoie de el.

Cum garantăm faptul că SEAE va fi un serviciu pentru toți cetățenii Uniunii Europene? Cum asigurăm eficiența și succesul său, și statutul său de elită veritabilă a Europei? Doar dacă recrutează diplomați din toate, repet, toate naționalitățile Uniunii Europene.

Nu există o amenințare mai mare pentru forța și unitatea Uniunii Europene decât o situație în care UE este, reprezentată, în principal, de cetățeni de doar șase naționalități. Două treimi din serviciul actual, moștenit de doamna Ashton, au fost recrutate doar din șase țări. Ce se întâmplă cu celelalte 21 rămase? Ce se întâmplă cu noile state membre?

Prin urmare, regret faptul că nu vom adopta dispozițiile adoptate de către Comisia pentru afaceri externe și de Comisia pentru bugete, căci acest lucru ne-ar fi ajutat să rectificăm cel mai rău exemplu de dezechilibru din cel puțin ultimii zece ani, repet, zece ani.

Avem nevoie de o Uniune Europeană puternică a tuturor celor 27 de state membre.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) O procedură absolut excepțională se încheie, astăzi – procedura stabilirii unei noi instituții europene. Reprezint noile state membre și am urmărit cu fascinație să văd care este esența integrării în practică, cum este cu împinsul și îmbrâncitul între diversele instituții și, în cele din urmă, cum s-a născut ceva menit să consolideze, printr-o politică externă comună, ceea ce lipsește atât de mult în Uniunea Europeană. S-a dovedit posibil, și Parlamentul a participat la acest lucru. Suntem foarte mândri de faptul că am fost implicați activ. Noul serviciu este un serviciu al întregii Uniuni Europene și nu doar al unei singure instituții.

Cu toate acestea, această integrare a vizat, în plus, integrarea țărilor noi cu cele vechi. Permiteți-mi să afirm sincer – rezultatul examinării este parțial bun. Dacă astăzi există întrebări și îndoieli, acest lucru se datorează faptului că doamna comisar, vicepreședinta Comisiei, trebuie să garanteze că toate deciziile de recrutare sunt transparente și demonstrează că sunt numiți cei mai buni oameni. Atunci nu voi lupta pentru paritatea geografică, deoarece, pentru mine, o paritate a cunoștințelor și a competențelor este mult mai importantă decât paritatea geografică, dar dumneavoastră doamnă Ashton, trebuie să demonstrați acest lucru.

(Președinta l-a întrerupt pe vorbitor)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Vorbim aici, astăzi, despre un proiect care este unic; vorbim despre serviciul nostru extern european comun.

Trebuie să subliniez faptul că fiecare jucător are propriul său punct dincolo de care nu va trece și totuși raportorii au reușit să ajungă la un compromis care este acceptabil pentru toți, și am încredere că Parlamentul European îl va susține mâine. Mă preocupă mai degrabă faptul că majoritatea vorbitorilor și-au concentrat atenția doar asupra unui subiect, care este reprezentarea geografică și etnică, și puțini au vorbit despre filozofia și ideea din spatele acestui proiect. Uniunea Europeană, doamnelor și domnilor, își pierde poziția geopolitică și serviciul extern comun este calea prin care UE poate fi readusă în rândul marilor puteri.

Sunt încrezătoare că baroneasa Ashton va face o selecție care va reprezenta cu adevărat nu doar toate cele 27 de state membre ale UE, ci va reprezenta, mai întâi de toate, UE în calitate de proiect comun.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Doamnă președintă, Serviciul european pentru acțiune externă va avea, în viitor, un rol fundamental în cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene. Pentru a fi pe măsura acestui rol, sunt necesare norme clare care să permită SEAE-ului să-și facă treaba ușor și eficient. Aș dori, în special, să subliniez garanția de monitorizare pentru tranzacțiile financiare ale SEAE, care au fost abordate clar în raportul doamnei Gräßle și al domnului Rivellini. Elementele cheie sunt, mai presus de toate, declarațiile anuale de asigurare și rapoartele de activitate care urmează să fie prezentate Parlamentului, precum și puterea de exonerare a Parlamentului European. Salut, de asemenea, abordarea de a face statele membre răspunzătoare pentru neregulile financiare săvârșite de personalul competent al statelor membre individuale. Acest raport are sprijinul meu deplin și reprezintă un pas important în direcția bună.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Doamnă președintă, voi începe astăzi prin a felicita Înalta Reprezentantă pentru menținerea tradiției parlamentare îndelungate de a vota împotriva liniilor propriului partid. Majoritatea politicienilor care fac acest lucru sfârșesc prin a pierde prieteni, dar sunt sigur că astăzi i-a câștigat.

Vor mai exista persoane în această Cameră care au numărat minutele în care v-ați aflat de o parte sau de alta pentru a vă acuza de părtinire, și desigur, am propriile întrebări cu privire la acest serviciu nou.

Vreau ca gestionarea crizelor să fie integrată în întregime, vreau ca drepturile omului să fie dominante și corelate cu comerțul, și simpatizez cu multe dintre spusele colegilor noștri din Europa de Est, însă am oare încredere absolută în faptul că creați acest serviciu în întregime în spiritul tratatului? Am încredere în faptul că veți continua să aduceți laolaltă și să vorbiți în numele tuturor intereselor diverse în această Uniune Europeană? Am încredere deplină în angajamentul dvs. pe viață față de principiile egalității și al reprezentativității?

Da, am, și va avea și acest Parlament în votul nostru de mâine.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE).(SL) Găsirea unui compromis cu privire la bazele financiare ale Serviciului european pentru acțiune externă (SEAE) a fost la fel de complicată precum Europa însăși.

Coordonarea intereselor în orice situație va fi o treabă grea din cauză că suntem cu toții diferiți și din cauză că avem o istorie diferită. Cu toate acestea, realitatea este că inteligența, experiența, înțelepciunea și bunăvoința sunt, cu siguranță, distribuite proporțional pe teritoriul Europei, și aceasta este fundamentul care ne leagă de fapt și care ne deschide viitorul.

Cred că ar fi un lucru foarte bun dacă, pe viitor, am acorda cât mai multă atenție politicii externe, mai exact rolului Europei în politica externă la nivel internațional, așa cum am procedat în cazul finanțelor până acum.

Acest serviciu nu va modela politica externă; politica externă va fi modelată de doamna Ashton, în colaborare cu alți jucători, printre care, vă pot garanta, Parlamentul este un acționar important. Vă doresc, desigur, numai succes în activitatea dumneavoastră.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). Doamnă președintă, vreau să revin la chestiunea valorii adăugate pe care Serviciul pentru acțiune externă o poate oferi. Cred că una dintre valorile adăugate pe care poate și trebuie într-adevăr să o ofere este cea cu privire la coerența politicilor pentru dezvoltare la care s-a angajat doamna Ashton.

Această prioritate trebuie să se reflecte în politica privind personalul, și în special în pregătire, precum și în dezvoltare în general, în drepturile omului și în prevenirea conflictelor. Sensibilitatea cu privire la aceste chestiuni nu poate fi dobândită prin proclamare, ci implică devotament temeinic și instruire temeinică. Iată ceea ce dorim să vedem începând cu 1 decembrie.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Serviciul european pentru acțiune externă își dezvoltă rolul în mod treptat. Astăzi dezbatem finanțarea activităților sale.

În acest context, este necesar, doamnă baroneasă Ashton, să fim conștienți de faptul că finanțarea activității tuturor instituțiilor europene este oferită de către statele membre individuale ale Uniunii Europene. Chiar și Serviciul european pentru acțiune externă va supraviețui, în cele din urmă, doar cu banii de la cele 27 de state membre ale UE, și dvs. trebuie, doamnă baroneasă Ashton, să fiți foarte conștientă de acest fapt.

Chiar dacă cerem profesionalism, calitate și experiență, mai presus de toate, atunci când selectăm diplomați pentru acest serviciu, nu putem abandona în totalitate principiul reprezentării geografice echilibrate a statelor membre individuale. Lipsa reprezentării în activitățile externe importante ale UE ar putea provoca sentimente de nedreptate sau prejudicii în rândul țărilor afectate. Prin urmare, aș dori să vă rog, doamnă Înalta Reprezentantă, să adoptați o abordare sensibilă în ceea ce privește selecția diplomaților.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Doamnă președintă, toți suntem de acord cu faptul că Serviciul pentru acțiune externă reprezintă o oportunitate istorică pentru integrarea europeană. Cu toate acestea, trebuie să avem o perspectivă generală asupra sa, și acum nu este momentul pentru lupte interne cu privire la resursele care sunt transferate sau reținute pe termen scurt, sau pentru războaie între diversele instituții europene.

În schimb, ceea ce ne trebuie acum este o viziune generală asupra a ceea ce trebuie să fie Uniunea Europeană în lume; cu alte cuvinte, trebuie să facem exact contrariul a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile când a fost acordat premiul Nobel pentru pace, când prea multe voci s-au auzit din Europa, voci care nu au fost toate curajoase. Țin să subliniez faptul că una dintre excepții a fost președintele acestei Camere, domnul Buzek, care a prezentat o declarație răsunătoare și lăudabilă.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/ vicepreședintă a Comisiei. – Doamnă președintă, foarte concis din cealaltă parte a Camerei – și sper că am stat cât trebuia – aș dori, din nou, să le mulțumesc foarte mult stimaților deputați pentru o dezbatere pe care am ascultat-o cu un interes deosebit.

Iau cu mine puterea sentimentului cu privire la echilibrul geografic și de gen în contextul unui serviciu care este cu adevărat european, numit pe merit.

Iau cu mine necesitatea oamenilor de a vedea intensificarea gestionării crizelor și de a vedea acest aspect reflectat corect în serviciul european.

Iau cu mine ceea ce am descris ca fiind „firul călăuzitor” al drepturilor omului care trebuie să treacă prin tot ceea ce realizăm în cadrul serviciului; și iau cu mine, din nou, amintirea fundalului economic împotriva căruia doresc să unesc acest serviciu, și dorința ca stimații deputați să vadă un serviciu eficient care folosește resursele corect și eficient.

Mai presus de toate, în urma unei călătorii lungi care a durat multe luni, iau cu mine dorința ca această Cameră să vadă înființarea acestui serviciu, să reflecte necesitățile cetățenilor pe care îi reprezentați, și să fie un serviciu care să-i servească bine. Vă promit că voi încerca să mă asigur că aceste aspecte se vor reflecta în întreaga activitate a serviciului.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, membru al Comisiei. – Doamnă președintă, voi oferi un răspuns concis doamnei Andreasen – care este deja absentă – cu privire la principiul neutralității bugetului.

Sperăm că acest serviciu se va consacra pe termen lung, cu economii pentru serviciile diplomatice naționale, Comisie și Consiliu, și cu același auditor intern și inspector contabil pentru Comisie și pentru Serviciul pentru acțiune externă. Revizuirea până în 2013 este o soluție bună pentru moment și Regulamentul financiar nu emite judecăți în avans în legătură cu revizia. În speranța unui vot pozitiv mâine, mă voi abține de la alte comentarii.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei. – Doamnă președintă, și eu aș dori să le mulțumesc stimaților deputați pentru sprijinul lor și pentru atmosfera foarte pozitivă pe durata acestei dezbateri, și este, de asemenea, foarte important să mulțumim Consiliului pentru contribuția sa importantă la întreg exercițiul. Cred că această atmosferă pozitivă ne-a adus foarte aproape de decizia istorică de mâine.

Așadar, permiteți-mi încă o dată să-mi exprim recunoștința față de raportorii și reprezentanții Parlamentului pentru faptul că au făcut posibilă atmosfera pozitivă din această dimineață. Aș dori să profit de această ocazie pentru a le ura lui Cathy și noului ei serviciu noroc și succes și pentru a ne ura nouă tuturor o politică externă europeană puternică, coerentă și coordonată, deoarece sunt sigur că, împreună cu Cathy și cu SEAE, UE își va spori și mai mult influența asupra afacerilor internaționale.

În concluzie, permiteți-mi să repet faptul că Comisia este pregătită pentru o cooperare strânsă chiar de la început și pentru cea mai bună sinergie pe care instituțiile noastre și statele membre o pot crea împreună.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, raportor.(DE) Doamnă președintă, în urma discursului meu de la începutul dezbaterii, mai am doar două comentarii de făcut. Primul, pe care l-am lăsat aproape intenționat la sfârșitul dezbaterii, este faptul că doresc să le mulțumesc raportorilor alternativi pentru cooperarea prietenoasă și constructivă. Este mai ușor să negociezi știind că te poți baza pe sprijinul colegilor. Din acest motiv, acestea nu au fost cele mai dificile negocieri.

Totuși, al doilea comentariu este unul pe care aș dori să-l reiterez cu privire la problema care a fost, de multe ori, în centrul acestei dezbateri, respectiv echilibrul geografic. Doamna Neynsky a acaparat toată atenția când a afirmat că compromisul nu prevede absolut nimic în acest sens. Vreau doar să sugerez faptul că, odată ce acest compromis a fost adoptat, domnia sa a citit textul în liniște și calm. Citiți textul! Lectura textului vă va lumina mințile. Apoi veți vedea că compromisul conține, cu siguranță, declarații – și într-adevăr declarații foarte stricte, cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic – cu privire la această chestiune. Apoi toate grijile dumneavoastră ar trebui, de fapt, să se risipească.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, raportor.(IT) Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, cred că adevărata satisfacție care a apărut în cadrul acestei dezbateri arată faptul că deputații au fost conștienți de cât de dificilă și în același timp importantă a fost sarcina cu care ne-am confruntat. Aceea de a uni funcțiile asociate cu politici diferite și supuse unor proceduri diferite de luare a deciziilor pentru a conferi mai multă consecvență măsurilor externe ale Uniunii Europene fără a pune în pericol natura comunitară anumitor politici, însă acceptarea contribuțiilor organelor care funcționează în domeniul politicii de securitate și apărare comună nu a fost doar o problemă de drept european sau de știință a administrației sau un test al relațiilor de putere dintre instituții. În schimb, a fost o condiție necesară pentru a pune la dispoziția Înaltei Reprezentante un instrument care ar putea să sporească potențialul Europei pe scena mondială, să consolideze rolul acesteia în calitate de putere civilizată și să acționeze mai eficient în Orientul Mijlociu, Cornul Africii, Caucaz sau Balcani.

Ei bine, cred că ne-am ridicat la înălțimea provocării de minune și deci satisfacția noastră este pe deplin justificată. Înalta Reprezentantă se va bucura, cred, de sprijinul solicitant al Parlamentului în îndeplinirea obligațiilor sale.

 
  
MPphoto
 

  Președinta. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc miercuri, 20 octombrie la ora 12.30.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. – (RO) Votul arată că nu există nici egalitate între statele membre și nici solidaritate în interiorul unui grup politic. Aprobarea amendamentului socialiștilor care introduce criteriul „de merit” în selecția șefilor de delegație ai UE (diplomații care vor reprezenta Uniunea în statele terțe) ne va demonstra, odată ce va fi aplicat de către Serviciul de Acțiune Externă al socialistei Catherine Ashton, că România și alte state membre noi se vor alege cu praful de pe tobă. Îmi pare rău că, nici de această dată, nu am putut avea, la nivel de reprezentanți români în Parlamentul European, o poziție unitară în favoarea intereselor României. M-aș fi așteptat de la Adrian Severin, ca fost ministru de externe (chiar și pentru câteva luni), să susțină introducerea unor criterii clare în alocarea posturilor de șefi de delegație (numărul de locuitori, numărul de mandate în Parlamentul European și ponderea voturilor in Consiliu) în locul unui foarte subiectiv și echivoc criteriu „de merit”. Mai ales că, din câte știu eu, inteligența este distribuită uniform pe teritoriul UE și nu s-au îngrămădit toți deștepții în vest iar estul a rămas doar cu proștii. Or în materie de diplomație România are reprezentanți care merită să ocupe funcții de șefi de delegație.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Serviciul european pentru acțiune externă trebuie să își aducă contribuția la îndeplinirea obiectivului stabilit prin Tratatul de la Lisabona - cel de realizare a unor acțiuni externe ale Uniunii eficiente și coerente.

Actuala procedură de selecție a personalului este un proces de durată și complex, iar ocuparea posturilor se face gradual până la atingerea efectivelor corespunzătoare operaționalizării depline a serviciului. O serie de noi state UE, cu precădere ultimele două ale ultimului val de extindere, sunt subreprezentate pe partea de relații externe în cadrul DG Relex. Doamna Catherine Ashton și-a exprimat deja dorința ca SEAE să fie compus din cei mai buni funcționari selecționați pe criterii profesionale, și nu în funcție de țările de origine. Amintim doamnei Ashton că, statele UE au toate aceleași drepturi și, ca atare, este necesară a reprezentare adecvată în structurile noului serviciu diplomatic european, atât în Centrala de la Bruxelles, cât și în Delegațiile UE. Facem deci apel la doamna Ashton să țină cont de faptul că Uniunea Europeană are 27 de state membre. Ele trebuie să poată să își aducă contribuția, prin reprezentanții lor în SEAE, la atingerea obiectivelor de politică externă ale Uniunii și la asigurarea credibilității acestei instituții în fața tuturor cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), în scris.(PL) Raportul Rapkay privind modificarea Statutului funcționarilor în contextul înființării Serviciului european pentru acțiune externă, SEAE, este un document foarte important în drumul spre crearea unei politici externe a Uniunii. În cele câteva zile care au precedat adoptarea raportului, problema echilibrului geografic s-a dovedit a fi mărul discordiei. Colegi deputați din țările cunoscute sub denumirea de state vechi au susținut că corpul diplomatic UE care este pe punctul de a fi înființat ar trebui să-i recruteze pe cei mai buni dintre cei mai buni și că recrutarea ar trebui să se bazeze doar pe criteriile cunoștințelor și experienței candidaților (pe merit), în timp ce noi, în calitate de membri ai statelor noi, am atras atenția asupra faptului că nici țările noastre nu duc lipsă de profesioniști excelenți însă, în ciuda faptului că au trecut șase ani de la aderare, cele 10 state noi continuă să fie subreprezentate puternic în structurile Uniunii. De exemplu, procentul de polonezi în Direcția Generală Relații Externe a Comisiei Europene, care va face parte din SEAE, este de doar 2 %. Conceptul de echilibru geografic, în versiunea propusă de raportor, nu este, după părerea mea, suficient de clar și nu poate fi considerat un temei juridic clar pentru luarea unor măsuri în vederea corectării acestui dezechilibru. Prin urmare, din păcate nu pot sprijini raportul deși, în afară de această chestiune, conține numeroase propuneri valoroase.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), în scris. – Parlamentul European și-a folosit noile puteri într-un mod creativ și responsabil, introducând echilibre noi în arhitectura Serviciului extern. Acestea nu ar trebui să fie echilibrele Europei de ieri, ci echilibrele Uniunii Europene extinse care se reflectă în amendamentul șapte. Sunt bucuros că Înalta Reprezentantă a acceptat majoritatea propunerilor Parlamentului, inclusiv principiul supravegherii parlamentare. Este important că problema echilibrului geografic a fost abordată într-un mod comprehensibil și cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, ceea ce înseamnă că, în eventualitatea unor probleme grave, poate fi exercitat legal. Nu suntem rivalii Comisiei, ci aliații acesteia și putem reuși doar printr-un parteneriat comun. Cât despre fond, aș sublinia responsabilitatea viitoare a delegațiilor UE de a monitoriza situația drepturilor omului într-o țară anume, care va include întâlniri periodice cu câștigătorii premiului Saharov și candidații la acest premiu. Este în interesul nostru comun să facem SEAE operațional în 2011. Așteptăm cu nerăbdare raportul Înaltei Reprezentante destinat Parlamentului European privind punerea sa în aplicare peste doi ani și suntem pregătiți să facem modificările necesare.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), în scris.(PL) Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sper că reglementările elaborate în mod corespunzător cu privire la Serviciul european pentru acțiune externă se vor asigura că acesta funcționează eficient și productiv. Construirea unei entități atât de complexe, care se ocupă de un domeniu de competență esențial și din ce în ce mai semnificativ al Uniunii Europene, nu este o sarcină ușoară în realitatea globală de astăzi. Este foarte important să ne asigurăm că activitatea serviciului contribuie la consolidarea poziției Europei. Pentru aceasta trebuie să ne asigurăm că persoane extrem de bine calificate, cu aptitudini relevante și experiență, se alătură acestui serviciu, pentru ca reprezentanții din toate statele membre să poată participa la punerea în aplicare a politicii externe a Uniunii Europene. Salut faptul că raportul domnului Rapkay ia în considerare chestiuni precum promovarea oportunităților egale pentru genul subreprezentat în anumite grupuri de activitate și echilibrul geografic în recrutarea angajaților Serviciului european pentru acțiune externă. Un serviciu bine organizat, care folosește cei mai buni experți din toate statele membre oferă oportunitatea ca Uniunea Europeană să dobândească importanță și să-și folosească la maxim potențialul pe scena internațională.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. – (RO) Suntem în ultima etapă a deciziilor care vor permite lansarea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Susțin un compromis asupra Statutului funcționarilor și asupra Regulamentului financiar care să îi permită Înaltului Reprezentant să aibă un serviciu funcțional în decembrie anul acesta.

Cu toate acestea, acest sprijin nu este un cec în alb. Înaltul Reprezentant trebuie să își îndeplinească angajamentul – asumat deja de mai multe ori – de a asigura o reprezentare corectă în Serviciul European pentru Acțiune Externă a statelor membre, precum România, care au un deficit de reprezentare în structurile de relații externe ale Comisiei și Consiliului ce vor fi transferate în SEAE. Nu este vorba aici de un control național asupra SEAE, ci de interesul de a avea în serviciu un personal recrutat inclusiv în baza criteriului echilibrului geografic. Acest criteriu nu este opozabil celui al competenței.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), în scris.(DE) Protestele în masă și grevele ca reacție la măsurile de austeritate severe schilodesc în prezent Franța. Dacă administrația excesivă sporește și ea în această perioadă, așa cum s-a întâmplat în Grecia, cu extinderea guvernului în ciuda necesității unor pachete de salvare, atunci oamenii din Europa se vor enerva pe bună dreptate. Până în prezent UE s-a lăudat întotdeauna că are o administrație subțire – ceea ce, desigur, nu este adevărat dacă luăm în considerare agențiile separate. Cincizeci de directori generali cu o sumă regească de 17 000 de euro pe lună pentru o cifră inițială de 30 de angajați, 73 de promovări în poziția de director – putem ușor să avem impresia că acesta este un magazin cu autoservire. Desigur, este important ca un angajat SEAE să aibă calificările potrivite. În această privință, cotele de gen, de exemplu, nu servesc niciunui scop util. Totuși, așa cum spune și zicala, „cel care plătește ia deciziile”, este logic să nu jignim contribuabilii neți. Refuzul de a intensifica utilizarea limbii germane ca limbă de lucru în SEAE a creat deja niște neînțelegeri diplomatice. Nu este o idee bună să le amplificăm. SEAE va trebui să se asigure că UE nu este doar o prelungire a Statelor Unite deoarece până acum le-am permis americanilor să intervină în aspecte sensibile pentru UE, precum extinderea forțată pentru a include Turcia și, ca urmare a acestui fapt, am neglijat parteneri importanți precum Rusia. Ordinea mondială nu mai este alcătuită doar din aceste două puteri; există și puteri emergente precum China. Nu trebuie să ignorăm acest fapt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), în scris. – Salut cu bucurie înființarea Serviciului european pentru acțiune externă după dezbateri temeinice și complexe. Este o măsură așteptată îndelung, menită să consolideze poziția Uniunii Europene ca actor global capabil. Totuși, sunt oarecum dezamăgită de faptul că, deși numirile în SEAE se vor face printr-o procedură de selecție temeinică, pe bază de merit și având în vedere genul și echilibrul geografic, acest lucru tot nu garantează reprezentarea proporțională a cetățenilor din toate statele membre. Trebuie remarcat faptul că deși se adună resurse umane de la Comisie, Consiliu și de la statele membre, o treime de la fiecare, unele state membre continuă să fie subreprezentate în Comisie și Consiliu, ceea ce poate duce la un dezechilibru implicit în cadrul serviciului. Sunt întru totul de acord cu faptul că serviciul ar trebui să fie alcătuit din profesioniști competenți, însă sunt și mai mult ca sigură că există candidați potriviți de ambele genuri și din toate statele membre. Faptul că Uniunea Europeană este o organizație adeptă a principiului egalității alcătuită din 27 de state membre ar trebui să se reflecte clar în structura Serviciului european pentru acțiune externă pentru a ne pune valorile în practică.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Pașcu (S&D), în scris.(RO) Ultimii pași în crearea SEAE-ului au fost discutați astăzi și vor fi votați mâine. Au existat negocieri dure între cei trei piloni ai Uniunii: Consiliul, Comisia și Parlamentul, deci fiecare în parte, chiar dacă nu au fost mulțumite în totalitate, și-au văzut interesele principale protejate. Pe durata întregului proces, s-a pus, inevitabil, accent pe reprezentarea națională a statelor membre în procesul de recrutare. Nu a ajutat faptul că, în ciuda negocierilor în desfășurare pentru stabilirea regulilor, procesul a continuat neschimbat și, în consecință, doar reprezentanții din unele țări au primit posturile dorite de acestea.

Totuși, cred că provocarea principală pentru noul serviciu constă mai mult în esența decât în structura sa: dacă dorim ca membrii SEAE-ului să fie cu adevărat europeni, va trebuie să le punem la dispoziție o politică externă cu adevărat europeană pe care să o pună în aplicare. În această privință, atât structura multipolară a sistemului internațional, cât și criza actuală sunt obstacole importante care trebuie tratate vehement. În caz contrar, SEAE va urmări doar obiectivele naționale ale membrilor individuali.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D), în scris. (EL) Parlamentul European a dovedit până în prezent că sprijină în mod clar atât înființarea, cât și punerea în funcțiune rapidă a Serviciului european pentru acțiune externă. Cred că compromisul la care s-a ajuns cu Consiliul cu privire la drepturile Parlamentului este un compromis satisfăcător pentru toate părțile implicate. Este logic și trebuie să primim rapoarte de activitate de la șefii delegațiilor în timpul audierilor în fața comisiilor parlamentare competente în timpul procedurii de schimb cu Consiliul. De asemenea, SEAE trebuie să aibă același auditor intern și ordonator ca Comisia Europeană pentru controlul financiar. În cele din urmă, este important că statele membre s-au angajat să sprijine în totalitate UE în aplicarea oricărei răspunderi bugetare cu privire la funcționarii provizorii și că au fost de acord să creeze linii separate pentru cheltuielile PESC, cel puțin pentru misiunile majore. Suntem de părere că compromisul la care s-a ajuns va contribui enorm la gestionarea mai transparentă, sănătoasă și eficientă a cheltuielilor făcute de SEAE din bugetul comunitar.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate