Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 19 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Тържествено заседание - Реч на Бан Ки-мун, генерален секретар на Обединените нации
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Г-н генерален секретар, уважаеми гости, колеги, приятели, за нас е огромна чест да приветстваме с добре дошъл в Европейския парламент, по повод на неговото първо официално посещение, Негово превъзходителство генералния секретар на Обединените нации, д-р Бан Ки-мун.

Това посещение е изключително навременно. Миналия месец по време на срещата на Обединените нации относно Целите на хилядолетието за развитие ние имахме възможност да преразгледаме своите постижения и да видим какво още трябва да се направи. Миналата неделя беше Международният ден за изкореняване на бедността. Остават два месеца до срещата в Канкун. Ние очакваме сключването на обвързващо споразумение и някои решения от решаващо значение и практически стъпки. Освен това сме свидетели на важни промени, които засягат глобалната сигурност, предвид развитията в Близкия изток, в Азия и в Африка.

Посещението на генералния секретар на Обединените нации обаче винаги ще бъде навременно, тъй като ние, Обединените нации и Европейският съюз, споделяме обща отговорност по отношение на глобални въпроси. Както написахте преди няколко минути в „Златната книга“ на Европейския парламент, ние сме естествени съюзници. Това наистина е така, ние също го чувстваме. След няколко минути ще се обърнете към нашия Парламент и към нашите граждани.

Европейският парламент винаги е бил движещата сила зад амбициозните европейски политики. Така ние разбираме стремежите на своите граждани. Те желаят европейска солидарност, солидарност в рамките на Европа, но също и солидарност с всички хора по целия свят, солидарност с нации, които непрестанно работят, за да гарантират достоен живот за своите граждани. Достойнството обаче не означава само освобождаване от глада, болестите и насилието. То означава също така свобода за реализиране на амбиции за образование и активно участие в социалния и политическия живот. Достойнството е също свобода на убежденията и уважение към различното.

Г-н генерален секретар, считаме, че споделяте тези стремежи с нас. Вашата неуморна и страстна ангажираност с ценностите, които споделят Обединените нации и Европейския съюз, е много важна за нас. Очакваме с нетърпение да чуем Вашето изказване.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Бан Ки-мун , генерален секретар на Обединените нации.(FR) Г-н председател, г-н Welle, министри, госпожи и господа, добър ден.

За мен е огромна чест да съм тук и да говоря пред Европейския парламент.

Госпожи и господа, вие сте изпратени в Страсбург от гражданите на своите държави, за да градите една по-силна Европа през 21-ви век.

Аз дойдох, защото вие сте демократичният глас на европейския народ, който наброява почти 500 милиона души.

Вие приемате бюджети, гласувате законодателство и разисквате с изключителен дух.

Вие сте изключително важната връзка между глобалното, регионалното и местното равнище.

Вие сте мощна движеща сила по отношение на мира, стабилността и благоденствието на своя собствен регион.

Освен това вие играете решаваща роля при формулирането на политики, чиито обхват се простира далеч извън вашите граници.

Вашите отговорности ще се увеличават, като се има предвид възможностите, предоставени от Договора от Лисабон.

Ние сме много доволни от този напредък.

(EN) Обединените нации и Европейският съюз са естествени партньори. Това има голямо значение за жителите на държавите по целия свят.

Милиони бедни момичета и момчета посещават училище, милиарди малки деца се имунизират срещу смъртоносни болести и хиляди войници поддържат мира от Ливан до Централна Африка, Кипър и другаде, като всичко това е резултат от нашето партньорство и от невероятната щедрост и лидерски способности на Европа. Работата трябва да се задълбочава и да се разширява.

Изправени сме пред множество предизвикателства и различни кризи. Случва се обаче нещо друго – едно просветление за целия свят. Една след друга държавите, както и ръководителите, осъзнават, че най-добрият начин за справяне с предизвикателствата са съвместните действия – заедно с Обединените нации и заедно с всички членки на Европейския съюз. Никоя нация, група или регион не може да се справи самостоятелно. Ако споделим тежестта, ще споделим и ползите.

Затова днес аз бих желал да говоря за солидарността – за това как Европейският съюз и Обединените нации могат заедно да се справят със страховете на обикновените хора. Навсякъде наблюдаваме изблици на тревога. Работните места не достигат, напрежението расте, хората страдат, изпълнени са с гняв и разочарование. Това доведе до спад на доверието в институциите, в ръководителите и сред съседите. Живеем във времена на изпитание, дори за благоденстващи региони като Европа.

Вярвам, че можем да преминем изпитанието. Ние заедно очертахме визия за своята работа – прецизно определяне на всеобщите предизвикателства на нашето време. Ние мобилизирахме глобална подкрепа за общи действия. Позволете ми да заявя ясно: ние сме задължени на хората, които с основание искат резултати. Сега не е време просто да се правят изказвания, а е време да се приложат на практика тези изказвания, както и да се действа.

Бих желал да насоча вниманието към три глобални предизвикателства: първо, справяне с крайната бедност по света; второ, противодействие на изменението на климата; и трето, изграждане на свят без ядрени оръжия.

Позволете ми да бъда конкретен: първо, по отношение на предизвикателството във връзка с бедността. Миналия месец световните ръководители се събраха на срещата на високо равнище на Обединените нации относно Целите на хилядолетието за развитие в Ню Йорк. Има добри новини – значителен е напредъкът в борбата с крайната бедност и глада, при записването в училище и здравето на децата, при чистата вода и борбата с маларията, туберкулозата и ХИВ/СПИН.

Въпреки това постиженията ни са неравностойни. Съществуват препятствия по пътя. Разговорите за глобална търговия попаднаха в застой, което доведе до вредни субсидии и несправедлив режим, който не позволява на развиващите се държави да получат нови възможности. Повишаването на цените ограничава достъпа до основни лекарствени продукти за най-нуждаещите се. Близо един милиард хора си лягат гладни всяка вечер. Само през тази година още 64 милиона души ще попаднат в крайна бедност.

С оглед на всичко това е необходим нов тласък за постигане на целите в рамките на крайния срок, определен за 2015 г. На неотдавнашната среща на високо равнище относно ЦХР ние се договорихме точно за това. Ще увеличим ресурсите и отчетността. Похвала заслужават онези членове на Европейския съюз, които поеха твърди ангажименти, независимо от фискалния натиск. Можем да затегнем коланите, без да си затваряме очите за общите предизвикателства.

Призовавам всички вас да подкрепите Обединените нации там, където съществува неотложна и особена необходимост от действия. Трябва да се концентрираме върху насочения към заетост растеж – прилична работа. Инвестициите в чиста и възобновяема енергия са от решаващо значение за подпомагане на създаването на работни места и на иновациите. Там, където хората са гладни, трябва да им помогнем, за да си помогнат самите те.

Благодаря ви за вашата инвестиция в Инструмента на Европейския съюз за прехрана, на стойност 1 млрд. евро. Трябва да разпределим ресурсите там, където те ще окажат най-голямо въздействие – по-конкретно, здравето и оправомощаването на жените. Миналия месец успяхме да съберем 40 млрд. щатски долара под формата на гаранции през следващите пет години за нашата Глобална стратегия за здравето на жените и децата. Това е най-трудно постижимата от Целите на хилядолетието за развитие. Някой хора биха казали да опитаме по лесния начин, но аз не вярвам в подобна победа. Ние трябва да се стремим към най-трудно постижимите цели и към най-трудно достижимите хора в най-трудно достъпните места. Можем да спасим живота на повече от 16 млн. жени и деца.

Второто най-голямо предизвикателство за нас е изменението на климата. В тази област отново възгледите и мнението на Европа са в центъра.

Учените предупреждават, че екстремните климатични условия, на които сме свидетели в много държави, са само началото на това, което ни очаква в бъдеще. Станахме свидетели на бушуващи пожари в Русия и епични наводнения в Пакистан. Трябва обаче винаги да внимаваме, когато правим връзка между конкретни климатични явления и изменението на климата. Не бива също така да отвръщаме поглед от очевидното. Посланието е ясно: колкото повече се бавим, толкова повече ще трябва да плащаме – с конкурентоспособност, ресурси и човешки животи. Сега трябва да предприемем действия за намаляване на климатичните рискове, за укрепване на нашата издръжливост и за подкрепа на развиващите се държави по стъпките на растеж с чиста енергия.

В Копенхаген не беше идеално, но се осигури важна основа за напредък. От тогава насам се наблюдава напредък по отношение на важни въпроси на прилагането, от рода на адаптиране, технологично сътрудничество и стъпки за намаляване на обезлесяването. По-слаб е напредъкът по отношение на ангажиментите за смекчаване, дългосрочно финансиране, наблюдение и удостоверяване, както и бъдещето на Протокола от Киото. На предстоящата конференция на ООН за изменението на климата в Канкун ние трябва да постигнем напредък по онези въпроси, по които съществува консенсус. По отношение на все още нерешените въпроси, правителствата трябва да се споразумеят как да постигнат напредък за тяхното решаване.

Призовавам всички страни да проявят гъвкавост, солидарност и да съберат смелост за компромис, ако е необходимо. Здравето, сигурността и благоденствието на милиони хора зависят от това. Няма време за губене.

На първо време финансирането е особено важно за изграждане на доверие и стимулиране на действия. Все още съществуват огромни различия между развиващия се и развития свят. Най-бързият начин за тяхното преодоляване е чрез осигуряването на финансова подкрепа за онези, които нямат никакви възможности.

Призовавам развитите държави, включително онези, представлявани в настоящата августовска парламентарна сесия, да предоставят своя справедлив дял от 30-те млрд. щатски долара за ускорено финансиране, обещани в Копенхаген за периода 2010–2012 г. Много хора гледат на това, като на лакмусов текст за ангажираността на индустриализираните държави за напредък в по-широкообхватните преговори. Освен това ние трябва да генерираме по 100 млрд. щатски долара на година до 2020 г. Това е обещание, което развитият свят направи в Копенхаген. Моята консултативна група на високо равнище за финансиране на изменението на климата работи през тази година и тя ще предложи няколко варианта за това, как да се генерират по 100 млрд. щатски долара годишно за развиващите се държави до 2020 г.

Изменението на климата е изключително важна част от по-широкобхватния дневен ред за устойчиво развитие. Ето защо аз сформирах нова комисия на високо равнище за глобална устойчивост, под съвместното председателство на президента на Финландия, г-жа Халонен, и на президента на Южна Африка, г-н Зума. Тяхната задача ще бъде да свържат многобройните различни взаимосвързани точки и да намерят верния път през преплетените икономически, социални и екологични предизвикателства на идните десетилетия.

Ръководната позиция на Европа – вашата ръководна позиция – ще е особено необходима за всичко това. Европа е исторически двигател за растеж и промяна. Сега, когато правителствата не се движат – когато влакът се е ударил в буферите на нашите разговори относно изменението на климата или относно други въпроси – Европа може да бъде локомотивът, който да задвижи нещата напред. Вие сте в състояние да бутате, да дърпате и да върнете влака обратно в релси. Вие можете да поддържате нашето движение в правилата посока.

Освен това ние напредваме заедно не само в изграждането на един по-чист свят, но и на по-безопасен такъв. Това е третото глобално предизвикателство, към което искам да насоча вашето внимание.

Целта за създаване на свят без ядрени оръжия е предмет на огромен интерес от страна на членовете на Парламента. Отправям похвала към вас за това, че говорите открито по въпросите на разоръжаването, формулирайки навременни въпроси и подтиквайки нов напредък. Благодаря ви за вашата резолюция от април 2009 г., в която беше подкрепено пълното ядрено разоръжаване и има позоваване на предложение за Конвенция по въпросите на ядрените оръжия.

Днес съществува нов тласък за изпълнение на ангажиментите за обезоръжаване. Този напредък ще продължи, ако – и единствено, ако – гласовете на хората бъдат чути изцяло по отношение на национални и регионални въпроси и ако гласовете в Европейския съюз, наброяващи половин милиард, говорят в хармония по въпроса, съвместно с гласове от други региони.

Оценявам и приветствам вашата подкрепа за моето предложение от пет точки относно ядреното разоръжаване и неразпространение и това на много ръководители, включително на Междупарламентарния съюз. Ние работим за премахването и на други оръжия за масово унищожение, за ограничаване на търговията с леко стрелково и малокалибрено оръжие и за противодействие на опасността ядрени материали да попаднат в ръцете на терористи. Нека оставим зад гърба си нашата епоха на свръхвъоръжаване и слабо развитие и я заменим с по-сигурен свят за всички.

Това са големи предизвикателства и значими цели – разнородни въпроси под общ знаменател, а именно глобална солидарност. Ние преживяваме и подеми, и спадове заедно, затова трябва да се пазим от разединение – разединение на света и разединение вътре в общностите.

Преди почти седем години моят предшественик Кофи Анан се изправи пред вас. В своето обръщение той направи пламенен призив към Европа да използва възможностите, които дава имиграцията, и да се противопостави на онези, които демонизират новопристигналите лица като „другите“. Бих искал днес да мога да съобщя, че положението в Европа се е подобрило през изминалите години, но като приятел на Европа изразявам дълбока загриженост.

Почти клиширано е да се твърди, че раждането на Европейския съюз е сложило край на векове войни и е довело до траен мир на континента, но все пак в това има дълбока истина и то представлява лъч надежда. Европа се превърна в необикновен двигател на интеграцията, вплитащ заедно нации и култури в едно цяло, което е далеч по-голямо от сбора от неговите части. Но за Европа „спечелването на мира“ се описва с изминалия век.

Европейското предизвикателство през XXI век е „вътрешна толерантност“. Приобщаването и изграждането на разнородни общности е сложна задача, подобно на тази, пред която Европа беше изправена след Втората световна война. Това не е лесно. Мигрантите, независимо дали в рамките на Европа или отвъд нея, страдат непропорционално от безработица, дискриминация и неравни възможности в училищата и на работното място. Появява се опасна тенденция – нова политика на поляризация.

(Ръкопляскания)

Някои си играят със страховете на хората. Призовава се за либерални ценности за нелиберални каузи. Имигрантите биват обвинявани в нарушаване на европейските ценности.

(Ръкопляскания)

Но твърде често именно обвинителите са тези, които рушат тези ценности – и с това самата идея за това какво означава да бъдеш гражданин на Европейския съюз.

Най-тъмните глави от историята на Европа са написани на подобен език. Днес основната цел са имигрантите с мюсюлманска вяра. Европа не може да си позволи създаването на стереотип, който ограничава съзнанието и поражда омраза. Светът не може да си позволи Европа, която прави това.

(FR) Модерна Европа е основана на права на човека и на основните ценности за хуманност. Поради това нашата амбиция е насочена към обединен континент, който не е разделен от етнически или религиозни различия. Съюз, в който всички деца, независимо от произхода на техните родители, имат равни шансове за успех.

Аз вярвам в Европейския модел, в Европа, която представлява не само географски субект, но и един идеал. Преживяваме трудни времена. Именно защото те са трудни ние трябва да продължим да показваме солидарност.

Трябва да сме равни пред глобалните предизвикателства. Днес споменах три от тях: борбата с бедността, изменението на климата и изграждането на свят без ядрени оръжия.

Призовавам Вас, членовете на Европейския парламент, да проявите ръководен дух и солидарност както в рамките на Европа, така и извън нея. Както е казала великата личност от Елзас, Алберт Швайцер, първата стъпка към разработването на етични правила е чувството за солидарност с останалите човешки същества.

Не се съмнявам, че Европа, която е символ на солидарност, ще покаже, че е дораснала за това.

(Парламентът удостои оратора с ръкопляскания със ставане на крака).

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н генерален секретар, благодаря Ви за Вашите изключително насърчителни думи относно ръководната позиция на Европейския съюз, относно нашата солидарност и това, че той е локомотивът на нашия глобален влак. Убеден съм, че ще задържим влака в релси. Както за Обединените нации, така и за Европейския съюз най-важна е думата „обединен“. Ние твърдим, че сме единни в многообразието, така че нека си сътрудничим. Нека работим заедно за един по-добър свят за всички нации, Обединените нации. Благодаря Ви още веднъж.

(Ръкопляскания)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ROBERTA ANGELILLI
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR).(PL) Госпожи и господа, преди няколко часа беше извършено брутално терористично нападение над един от офисите на моята партия в Полша. В резултат от нападението са загинали двама души, включително един член на нашия парламент, който работеше за един от нашите колеги. Надявам се, че този брутален акт на политическа агресия, който е безпрецедентен в историята на моята страна, в резултат на който загинаха двама души, ще бъде осъден от Парламента и категорично ще бъдат осъдени методите на насилие и убийство на политически опоненти.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря Ви, г-н Kamiński. Както видяхте, залата изрази своята солидарност с жертвите на този абсолютно неприемлив акт.

 
Правна информация - Политика за поверителност