Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Slávnostná schôdza – Príhovor generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Pan Ki-muna
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predseda. – Vážený pán generálny tajomník, vážení hostia, kolegovia, priatelia, je pre nás veľkou cťou privítať jeho excelenciu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Pan Ki-muna na jeho prvej oficiálnej návšteve v Európskom parlamente.

Táto návšteva je veľmi príhodná. Na samite Organizácie Spojených národov o rozvojových cieľoch tisícročia, ktorý sa konal minulý mesiac, sme mali možnosť preskúmať naše výsledky a zistiť, čo je ešte potrebné urobiť. Minulú nedeľu bol Medzinárodný deň boja proti chudobe. Do samitu v Kankúne nám ostávajú dva mesiace. Očakávame záväznú dohodu a niektoré kľúčové rozhodnutia a praktické kroky. Sme tiež svedkami dôležitého vývoja situácie na Blízkom východe, v Ázii a Afrike, ktorý má vplyv na svetovú bezpečnosť.

Návšteva generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov by však bola príhodná kedykoľvek, pretože my Organizácia Spojených národov a Európska únia máme spoločnú zodpovednosť za globálne otázky. Sme prirodzenými spojencami, ako ste pred niekoľkými minútami napísali do zlatej knihy Európskeho parlamentu. Je to pravda, vnímame to rovnako. O niekoľko minút oslovíte náš Parlament a našich občanov.

Európsky parlament bol vždy hybnou silou ambicióznych európskych politík. Takto chápeme ašpirácie našich občanov. Chcú Európu solidarity, chcú solidaritu v rámci Európy, ale aj solidaritu so všetkými ľuďmi na celom svete, solidaritu s národmi, ktoré vytrvalo pracujú na tom, aby ich občania žili dôstojne. Dôstojnosť však neznamená len odstránenie hladu, chorôb a násilia. Znamená aj možnosť slobodne realizovať ambície v oblasti vzdelávania a aktívnej účasti na spoločenskom a politickom živote. Dôstojnosť je aj sloboda vierovyznania a rešpektovanie rozdielov.

Vážený pán generálny tajomník, sme presvedčení, že sa stotožňujete s našimi ašpiráciami. Vaša neúnavná a zanietená oddanosť spoločným hodnotám Organizácie Spojených národov a Európskej únie sú pre nás veľmi dôležité. Tešíme sa na vaše vystúpenie.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Pan Ki-mun, generálny tajomník Organizácie Spojených národov. (FR) Dobré popoludnie, vážený pán predseda, pán Welle, páni ministri, dámy a páni.

Je pre mňa veľkou cťou, že môžem osloviť Európsky parlament.

Dámy a páni, občania vašich krajín vás poslali do Štrasburgu, aby ste vybudovali silnejšiu Európu pre 21. storočie.

Ja sám som prišiel preto, lebo vy ste demokratickým hlasom európskych občanov, čo predstavuje takmer 500 miliónov ľudí.

Prijímate rozpočty, prijímate právne predpisy a s mimoriadnym elánom diskutujete.

Ste dôležitým spojivom medzi globálnou, regionálnou a miestnou úrovňou.

Ste mocným prostriedkom mieru, stability a prosperity vo vašom regióne.

Zohrávate tiež kľúčovú úlohu pri vytváraní politík, ktorých rámec ďaleko presahuje vaše hranice.

Vzhľadom na možnosti, ktoré otvorila Lisabonská zmluva, vaše zodpovednosti budú len rásť.

Tento pokrok nás veľmi teší.

Organizácia Spojených národov a Európska únia sú prirodzenými partnermi. Pomáhame ľuďom v krajinách na celom svete.

Milióny chudobných dievčat a chlapcov chodia do školy, miliardy malých detí sa očkujú proti smrteľným chorobám a tisíce vojakov udržiavajú mier od Libanonu cez strednú Afriku až po Cyprus a ešte ďalej. To všetko je výsledok nášho partnerstva a mimoriadnej veľkorysosti a vedúceho postavenia Európy. Táto práca sa musí prehĺbiť a rásť.

Čelíme mnohým problémom a viacnásobným krízam. Deje sa však aj niečo iné – chvíľa osvietenia na celom svete. Jednotlivé krajiny a vedúci predstavitelia si začínajú postupne uvedomovať, že najlepším spôsobom, ako riešiť naše problémy, je riešiť ich spoločne – spolu s Organizáciou Spojených národov a spoločne so všetkými členmi Európskej únie. Sám to nedokáže žiadny národ, žiadna skupina, žiadny región. Ak si rozdelíme bremeno, podelíme sa o prínosy.

Dnes by som preto chcel hovoriť o solidarite – o tom, ako Európska únia a Organizácia Spojených národov môžu spoločne riešiť skutočné obavy skutočných ľudí. Vidíme, že obavy sa šíria všade. Je nedostatok pracovných miest, ľudia sa trápia, sú nahnevaní a sklamaní. To vedie k narušeniu dôvery v inštitúcie, vo vedúcich predstaviteľov a medzi susedmi. Je to obdobie skúšok, a to aj v takom prosperujúcom regióne, akým je Európa.

Som presvedčený, že v tejto skúške môžeme obstáť. Spoločne sme vytvorili víziu našej práce – presnú definíciu najdôležitejších úloh našich čias. Mobilizovali sme globálnu podporu pre spoločný postup. Poviem to jasne: sme zaviazaní ľuďom, ktorí oprávnene požadujú výsledky. Teraz jednoducho nie je čas na prednášanie prejavov, ale teraz je čas na realizáciu týchto prejavov a čas na prijímanie opatrení.

Chcel by som sa zamerať na tri globálne problémy: po prvé, riešene extrémnej chudoby na svete, po druhé, riešenie zmeny klímy a po tretie, vytvorenie sveta bez jadrových zbraní.

Budem konkrétny. Po prvé, problém chudoby. Minulý mesiac sa zišli svetoví vedúci predstavitelia v New Yorku na zasadaní samitu Organizácie Spojených národov o rozvojových cieľoch tisícročia. Máme dobré správy – veľký pokrok v boji proti extrémnej chudobe a hladu, v oblasti školskej dochádzky a zdravia detí, čistej vody a v boji proti malárii, tuberkulóze a HIV/AIDS.

Naše úspechy však nie sú rovnomerné. V ceste nám stoja prekážky. Stagnujú rozhovory o svetovom obchode, a preto sa stále uplatňujú škodlivé dotácie a nespravodlivý režim, ktorý rozvojovým krajinám upiera nové príležitosti. Zvyšujúce sa ceny základných liekov spôsobujú, že lieky sa pre mnohých najchudobnejších stávajú nedostupné. Takmer miliarda ľudí si každý večer líha do postele hladná. Len tento rok sa v situácii extrémnej chudoby ocitne ďalších 64 miliónov ľudí.

To všetko si vyžaduje, aby sa obnovil tlak na dosiahnutie cieľov do roku 2015. Presne na tom sme sa dohodli na poslednom samite o rozvojových cieľoch tisícročia. Posilníme zdroje a zodpovednosť. Chválim tých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí napriek fiškálnym tlakom prijali pevné záväzky. Môžeme si utiahnuť opasky bez toho, aby sme zatvárali oči pred spoločnými problémami.

Všetkých vás žiadam, aby ste podporili Organizáciu Spojených národov v oblastiach, v ktorých je naliehavo a osobitne potrebné konať. Musíme sa sústrediť na rast zameraný na zamestnanosť – na slušnú prácu. Pre nové pracovné miesta a inovácie sú kľúčovými investície do čistých a obnoviteľných zdrojov energie. Tam, kde ľudia hladujú, musíme im pomôcť, aby si pomohli sami.

Vďaka vám za investíciu do potravinového nástroja Európskej únie vo výške 1 miliardy EUR. Prostriedky musíme dávať tam, kde budú mať najväčší vplyv – najmä na zdravie a podporu postavenia žien. Minulý mesiac sme pre našu globálnu stratégiu pre zdravie žien a detí dokázali vygenerovať 40 miliárd USD v záväzkoch na nasledujúcich päť rokov. Tento cieľ je z rozvojových cieľov tisícročia najťažší. Niekto by mohol povedať, choďte za lacnými víťazstvami, ja však na víťazstvá dosiahnuté takým spôsobom neverím. Musíme sa usilovať o najťažšie dosiahnuteľné ciele a o najťažšie dosiahnuteľných ľudí na najťažšie dosiahnuteľných miestach. Môžeme zachrániť životy vyše 16 miliónov žien a detí.

Našou druhou veľkou úlohou je zmena klímy. Aj tu je stredobodom vízia a hlas Európy.

Vedci varujú, že extrémne počasie, ktorého sme boli svedkami v mnohých krajinách, môže byť úvodným dejstvom našej budúcnosti. Videli sme ničivé požiare v Rusku a mohutné záplavy v Pakistane. Pri spájaní špecifických poveternostných javov so zmenou klímy však musíme byť vždy opatrní. Nemali by sme ani odvracať oči do toho, čo je jasne vidieť. Posolstvo je jasné: čím viac odďaľujeme činnosť, tým vyššiu cenu budeme musieť zaplatiť – v konkurencieschopnosti, zdrojoch a ľudských životoch. Teraz musíme konať, aby sme obmedzili klimatické riziká, posilnili našu odolnosť a podporili rozvojové krajiny pri využívaní čistej energie.

Samit v Kodani nebol ideálny, ale poskytol dôležitý základ pre ďalší pokrok. Odvtedy sa dosiahol pokrok v dôležitých realizačných otázkach, ako je prispôsobenie sa zmene klímy, technologická spolupráca a kroky na zníženie odlesňovania. Pomalší postup bol v prípade záväzkov v oblasti zmiernenia zmeny klímy, dlhodobého financovania, monitorovania a overovania a budúcnosti Kjótskeho protokolu. Na nadchádzajúcej konferencii OSN o zmene klímy v Kankúne musíme dosiahnuť pokrok v tých otázkach, v ktorých existuje konsenzus. Vlády sa musia dohodnúť na napredovaní v otázkach, ktoré ešte stále nie sú vyriešené.

Vyzývam všetky strany, aby preukázali flexibilitu, solidaritu a v prípade potreby odvahu pristúpiť na kompromisy. Závisia od toho zdravie, bezpečnosť a prosperita miliónov ľudí. Nesmieme strácať čas.

Teraz sú na vybudovanie dôvery a urýchlenie opatrení rozhodujúce finančné prostriedky. Medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami je stále veľká priepasť nedôvery. Najrýchlejšia cesta na preklenutie tejto priepasti je prostredníctvom poskytovania finančnej podpory tým krajinám, ktoré nemajú kapacity.

Vyzývam všetky rozvinuté krajiny vrátane krajín zastúpených v tomto dôstojnom Parlamente, aby poskytli svoj spravodlivý podiel z 30 miliárd USD, ktoré boli prisľúbené v Kodani v rámci zrýchleného financovania na obdobie rokov 2010 – 2012. Mnohí sa na to pozerajú ako na rozhodujúcu skúšku záväzku industrializovaných krajín dosiahnuť pokrok v širších rokovaniach. Do roku 2020 musíme tiež generovať 100 miliárd USD ročne. Tento prísľub dal rozvinutý svet v Kodani. V tomto roku pracovala moja poradná skupina na vysokej úrovni o financovaní zmeny klímy, ktorá predloží viacero alternatív, ako do roku 2020 generovať pre rozvojové krajiny 100 miliárd USD ročne.

Zmena klímy je rozhodujúca súčasť širšieho programu trvalo udržateľného rozvoja. Preto som prednedávnom vytvoril nový panel na vysokej úrovni o globálnej udržateľnosti, ktorému spoločne predsedajú fínsky prezident pán Halonen a prezident Južnej Afriky pán Zuma. Ich práca bude spočívať v spojení množstva rôznych bodov, ktoré sú navzájom prepojené, a v hľadaní správnej cesty v spleti vzájomne prepojených hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov nasledujúcich desaťročí.

Pri tom všetkom bude dôležité vedúce postavenie Európy – vaše vedúce postavenie. Európa je historickým motorom rastu a zmeny. Teraz, keď sa vlády nehýbu – keď v našich rozhovoroch o zmene klímy a iných otázkach vlak vrazil do nárazníkov – Európa môže byť lokomotívou ťahajúcou vlak dopredu. Môžete tlačiť, môžete ťahať a môžete vlak zase dostať na správnu koľaj. Môžete zabezpečiť, aby sme sa pohybovali správnym smerom.

Spoločne postupujeme aj pri vytváraní nielen čistejšieho, ale aj bezpečnejšieho sveta. To je tretia globálna úloha, ktorú by som vám dnes chcel predstaviť.

Cieľ dosiahnuť svet bez jadrových zbraní je predmetom veľkého záujmu poslancov tohto Parlamentu. Cením si, že hovoríte o otázkach odzbrojenia, predkladáte aktuálne otázky a naliehate na nový pokrok. Ďakujem vám za uznesenie z apríla 2009, ktoré podporilo úplné jadrové odzbrojenie a v ktorom sa citoval návrh dohovoru o jadrových zbraniach.

Dnes tu máme nový politický impulz na splnenie záväzkov v oblasti odzbrojenia. Tento pokrok bude pokračovať vtedy – a len vtedy –, keď sa v národných a regionálnych otázkach budú plne zohľadňovať hlasy občanov a keď pol miliardy hlasov v Európskej únii, spolu s ďalšími hlasmi z iných regiónov, bude hovoriť o tejto záležitosti jednotne.

Oceňujem a vítam, že ste podporili môj päťbodový návrh o jadrovom odzbrojení a nešírení jadrových zbraní a návrh mnohých vedúcich predstaviteľov vrátane Medziparlamentnej únie. Pracujeme na odstránení ďalších zbraní hromadného ničenia, obmedzení trhu s ručnými a ľahkými zbraňami a na odvrátení nebezpečenstva, aby sa do rúk teroristov nemohol dostať jadrový materiál. Zmeňme našu prehnane vyzbrojenú a nedostatočne rozvinutú dobu na bezpečnejší svet pre všetkých.

Sú to veľké úlohy a veľké ciele – rôznorodé záležitosti so spoločným menovateľom, ktorým je globálna solidarita. Vstaneme alebo padneme spolu, preto sa musíme mať na pozore pred rozdelením – rozdelením vo svete a rozdelením v rámci spoločenstiev.

Takmer pred siedmimi rokmi stál pred vami môj predchodca Kofi Annan. Vo svojom prejave predniesol oduševnenú výzvu, aby sa Európa chopila príležitosti, ktorú predstavuje prisťahovalectvo, a postavila sa proti tým, ktorí démonizujú prisťahovalcov ako „tých druhých“. Prial by som si, aby som dnes mohol oznámiť, že situácia v Európe sa počas uplynulých rokov zlepšila, ale ako priateľ Európy som hlboko znepokojený.

Ak poviem, že zrodenie Európskej únie ukončilo stáročia vojen a prinieslo na kontinent trvalý mier, bude to znieť takmer ako klišé, a predsa to zostáva hlbokou pravdou a majákom nádeje. Európa slúži ako mimoriadny motor integrácie, spájajúci národy a kultúry do celku, ktorý je omnoho, omnoho väčší než súčet jeho častí. „Víťazstvo mieru“ bol však príbeh Európy minulého storočia.

V 21. storočí je úlohou Európy „vzájomná tolerancia“. Začleňovanie a budovanie rôznorodých spoločenstiev je úloha, ktorej zložitosť sa dá prirovnať k úlohe, pred ktorou Európa stála po druhej svetovej vojne. Nič z toho nie je jednoduché. Migranti, či už z krajín v rámci Európy alebo mimo nej, neprimerane trpia nezamestnanosťou, diskrimináciou a nerovnakými príležitosťami v školách a na pracovisku. Objavuje sa nebezpečný trend – nové politiky polarizácie.

(potlesk)

Niektorí využívajú strach ľudí. Z neliberálnych dôvodov sa snažia dovolávať liberálnych hodnôt. Obviňujú prisťahovalcov, že ohrozujú európske hodnoty.

(potlesk)

Tieto hodnoty – a teda samotnú myšlienku, čo znamená byť občanom Európskej únie – však veľmi často podkopávajú samotní žalobcovia.

Takýmto jazykom boli napísané najtemnejšie kapitoly Európy. Dnes sú hlavnými cieľmi prisťahovalci moslimskej viery. Európa si nemôže dovoliť stereotypy, ktoré uzatvárajú mysle a prinášajú so sebou nenávisť. Európu, ktorá to robí, si svet nemôže dovoliť.

(FR) Moderná Európa je založená na ľudských právach a na základných ľudských hodnotách. Našou ambíciou je preto zjednotený kontinent, ktorý nie je rozdelený etnickými ani náboženskými rozdielmi. Únia, v ktorej všetky deti, bez ohľadu na pôvod svojich rodičov, majú rovnakú šancu na úspech.

Verím v európsky model, v Európu, ktorá predstavuje nielen geografickú jednotku, ale aj ideál. Prechádzame náročným obdobím. Náročné je práve preto, lebo musíme pokračovať v prejavovaní solidarity.

Musíme sa vyrovnať s globálnymi problémami. Tri z nich som dnes spomenul: boj proti chudobe, zmena klímy a vytvorenie sveta bez jadrových zbraní.

Poslanci Európskeho parlamentu, vyzývam vás, aby ste preukázali vedúce postavenie a solidaritu v rámci Európy aj mimo nej. Ako povedal Albert Schweitzer, ten slávny muž z Alsaska, prvým krokom pri rozvíjaní etických pravidiel je pocit solidarity s ostatnými ľudskými bytosťami.

Nepochybujem o tom, že Európa, symbol solidarity, to zvládne.

(Parlament venoval rečníkovi potlesk v stoji.)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážený pán generálny tajomník, ďakujem vám za veľmi povzbudzujúce slová o vedúcom postavení Európskej únie, našej solidarite a tiež o tom, že sme lokomotívou nášho globálneho vlaku. Som si celkom istý, že udržíme vlak na správnej koľaji. Pre nás oboch – Organizáciu Spojených národov aj pre Európsku úniu – je najdôležitejším slovom „zjednotení“. Hovoríme, že sme zjednotení v rozmanitosti, tak teda spolupracujme. Pracujme spoločne na lepšom svete pre všetky národy, spojené národy. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem.

(potlesk)

 
  
  

PREDSEDÁ: ROBERTA ANGELILLI
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR).(PL) Dámy a páni, pred niekoľkými hodinami sa uskutočnil brutálny teroristický útok na jednu z kancelárií mojej strany v Poľsku. Na následky tohto útoku zomreli dvaja ľudia vrátane jedného pracovníka nášho Parlamentu, ktorý pracoval pre jedného z našich kolegov poslancov. Dúfam, že tento brutálny čin politickej agresie, ktorý v histórii našej krajiny nemá obdobu a na následky ktorého zomreli dvaja ľudia, sa stretne s odsúdením Parlamentu a veľmi jasným odsúdením metód násilia a zabíjania politických oponentov.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďakujem, pán Kamiński. Ako ste videli, tento Parlament vyjadril solidaritu s obeťami tohto absolútne neprijateľného činu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia