Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2163(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0270/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/10/2010 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0359

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Carmen Fraga Estevez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια και το Συμβούλιο για την εργασία τους, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την πρόοδο και την αναγνώριση που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα στην Επιτροπή Αλιείας, και πιστεύω ότι θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα προόδου για να εξασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές συμφωνίες για θέματα αλιείας θα υλοποιούνται με τη χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Αυτό είναι το σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω όσον αφορά αυτήν τη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Ο έλεγχος των σκαφών που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες είναι ουσιαστικός και πρέπει να διεξάγεται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, και όσο πιο συχνά είναι δυνατόν, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος παράνομης αλιείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε πολύ τα νέα μέτρα ελέγχου που θεσπίζει ο κανονισμός ο οποίος εγκρίθηκε. Τα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας πρέπει να μεταφερθούν στο κοινοτικό δίκαιο, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και τα νομικά κενά που παρουσιάζονται εξαιτίας πολύπλοκων διαδικασιών. Επίσης, συμφωνώ με την άποψη της εισηγήτριας ότι δεν είναι αποδεκτή η δικαιολόγηση αυτών των καθυστερήσεων με την έλλειψη ανθρώπινων πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα στο κοινοτικό δίκαιο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις νέες διατάξεις που θεσπίζουν νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων που δεν έχει επαληθευτεί από το εν λόγω κράτος ότι είναι νόμιμα.

Πιστεύω όμως ότι, όταν μεταφερθούν αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει να αξιολογηθούν ορισμένες συμβιβαστικές λύσεις και θα είναι ουσιώδες να διεξαχθούν οι προσαρμογές που απορρέουν από αυτό, στο μέτρο που θεωρούνται εφικτές στο πλαίσιο της ίδιας της σύμβασης.

 
  
  

Σύσταση: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, η συμφωνία αυτή θα σημαίνει ταυτόχρονα έναν αγώνα για την υπεράσπιση των αλιέων, την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, μέτρα ελέγχου –που πρέπει να διέπουν την αλιευτική πολιτική– και άλλο ένα βήμα προς βιώσιμη αλιεία.

Επίσης, θα σημαίνει υψηλότερα επίπεδα ελέγχου και υπεράσπισης των αλιέων και του κλάδου στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, χαίρομαι πολύ, διότι επιτύχαμε τη συμφωνία αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Ο βασικός σκοπός της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό είναι η βέλτιστη χρήση των αλιευτικών πόρων στις περιοχές που καλύπτονται από τη συμφωνία. Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η σύμβαση έχει σκοπό να εξασφαλίσει ευρεία διεθνή συνεργασία και τη χρήση της επιστημονικής έρευνας για να εξασφαλιστεί ότι η χρησιμοποίηση των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων είναι όσο αποτελεσματικότερη γίνεται.

Οι θεμελιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης αφορούν τον εξορθολογισμό της δομής της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, τη μεταρρύθμιση του μαθηματικού τύπου υπολογισμού της συνεισφοράς στον προϋπολογισμό, νέους ορισμούς των υποχρεώσεων των διαφόρων συμβαλλομένων μερών και τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Συμφωνώ με τον εισηγητή και θεωρώ ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει, χάρη στην υπό συζήτηση σύμβαση, άδεια αλιείας σε αυτές τις περιοχές.

 
  
  

Έκθεση: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν την πρωτοβουλία, διότι, όταν μιλάμε για επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, μιλάμε γι’ άλλη μια φορά για την ανισότητα και τη διάκριση που υφίστανται οι γυναίκες στην Ευρώπη. 

Η οικονομική κρίση ενέτεινε αυτήν την ανισότητα, διότι επηρέασε τις λιγότερο καλά αμειβόμενες εργασίες που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η οικιακή απασχόληση και η φροντίδα ατόμων, που σύμφωνα με έρευνες εκπροσωπούν το 31,5% των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων μερικής απασχόλησης. Η μισθολογική διαφορά έχει επίσης όμοιο αντίκτυπο στην Ευρώπη, και η έλλειψη ασφάλειας επηρεάζει και επαγγέλματα που ασκούνται από γυναίκες με κατάρτιση υψηλότερου επιπέδου.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή ευθύνη ανδρών και γυναικών σε θέματα σπιτιού είναι ένας από τους λόγους αυτής της έλλειψης ασφάλειας και της διάκρισης. Πρέπει να εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, και ότι οι γυναίκες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Θα ήθελα να προσθέσω ότι μετανάστριες εκτελούν την εργασία των ευρωπαίων γυναικών, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Με δυο λόγια, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για πραγματική ισότητα.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Στην αγορά εργασίας σημειώθηκε μετατόπιση από τις τυποποιημένες στις άτυπες μορφές απασχόλησης, και, ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαίο να αποφευχθεί να δώσουν προτεραιότητα οι εργοδότες στις πιο φθηνές και πλεονεκτικές μορφές απασχόλησης, γεγονός που οδηγεί σε μη ασφαλείς θέσεις εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, σε θέσεις απασχόλησης που δεν πληρούν ούτε καν τα βασικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας και όπου δεν υπάρχει προστασία από τη διάκριση, κοινωνική προστασία και συλλογική εκπροσώπηση πρέπει να προστατευθούν από ταπεινωτικές συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευση. Ως εκ τούτου, στηρίζω την προστασία των εργαζομένων με την καθιέρωση ελαχίστων κοινωνικών προτύπων για τους εργαζομένους, την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και σε συντάξεις γήρατος και την εξασφάλιση ικανοποιητικών αμοιβών και λογικού εργάσιμου χρόνου. Κατά την άποψή μου, τα κράτη μέλη πρέπει να εμποδίσουν να καταστούν ανασφαλείς οι συνήθεις θέσεις απασχόλησης με τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε το πρόβλημα των γυναικών που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Καθώς είναι συχνά υποχρεωμένες να εξισορροπούν τις εργασιακές και τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους, βρίσκονται σε ασθενέστερη διαπραγματευτική θέση, γεγονός που συχνά έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν χειρότερες συνθήκες εργασίας.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό με την έκκληση προς τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ευθυγραμμίσουν σε μεγάλο βαθμό τους νομοθετικούς και συμβατικούς κανόνες τους για την τυποποιημένη και την άτυπη εργασία, χωρίς να υποτιμούν τον ρεαλιστικό κίνδυνο πιθανής αύξησης της αδήλωτης εργασίας. Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συγκεκριμένες νέες στρατηγικές για την επισφαλή απασχόληση που θα λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ισορροπίας των φύλων.

Η έκθεση αυτή παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη μέλη ότι οφείλουν να μεταφέρουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την οδηγία 2006/54/ΕΚ. Ως εκ τούτου, καλούμε τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη δικτύων φροντίδας των παιδιών και μέριμνας και να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στο να δώσουν τη δυνατότητα πλήρους απασχόλησης στις γυναίκες που το επιλέγουν, βελτιώνοντας έτσι τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανεξαρτησία τους.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR).(CS) Καταψήφισα την έγκριση αυτής της έκθεσης για τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, διότι θεωρώ ότι η μερική απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση και άλλες παρόμοιες μορφές συμβάσεων αποτελούν πλεονέκτημα για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, ιδίως για εκείνες που φροντίζουν παιδιά και θέλουν και να εργάζονται. Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας είναι πολύ θετικές και πρέπει να τις στηρίξουμε περισσότερο, προκειμένου, αντιθέτως, οι εργοδότες να έχουν συμφέρον να τις χρησιμοποιήσουν, γεγονός που θα δώσει στις γυναίκες μεγαλύτερα περιθώρια λήψης απόφασης.

Ταυτόχρονα, δεν μπορώ να συμφωνήσω στη θέσπιση ποσοστώσεων όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών: για παράδειγμα, να λέγεται ότι, μέχρι το 2013, το 33% των παιδιών έως τριών χρονών θα τοποθετηθούν σε εγκαταστάσεις συλλογικής μέριμνας. Πρέπει να προαγάγουμε την αρχή της ελευθερίας για τις οικογένειες και να τους αφήσουμε την απόφαση για το είδος της φροντίδας των παιδιών τους.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Θα ήθελα πολύ να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία, διότι ο Πρόεδρος δεν θέλησε να δώσει τον λόγο σε όλους όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση χθες, και μάλιστα για αυτό το θέμα, που έχει τεράστια σημασία, επειδή η έκθεση της κ. Thomsen εφιστά την προσοχή στις όλο και πιο επισφαλείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην επιδεινούμενη κοινωνική κατάσταση.

Η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας πλήττει γενικά τις γυναίκες. Τα επονομαζόμενα άτυπα επαγγέλματα, είτε στον τομέα των υπηρεσιών είτε στη γεωργία, είναι τα πρώτα που πλήττονται, ιδίως σε μια εποχή παγκόσμιας κρίσης. Καθώς στους τομείς αυτούς απασχολούνται κυρίως γυναίκες, οι απολύσεις πλήττουν κυρίως αυτές. Αυτός είναι άλλος ένας τομέας όπου πρέπει να απορρίψουμε την προφανή λογική της αγοράς και είναι απαραίτητο για χάρη της δικαιοσύνης και της στήριξης της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού και της ζήτησης να παρέμβουμε θετικά και να βάλουμε, για παράδειγμα, τέλος στην πρακτική σύναψης συμβάσεων που δεν ορίζουν τις ώρες εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, η μεγάλη πλειοψηφία που υπερψήφισε την έκθεση αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό μήνυμα εκ μέρους του Κοινοβουλίου για το πρόβλημα των γυναικών με επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι εκείνες που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος της επισφαλούς εργασίας, και η κατάσταση επιδεινώνεται εξαιτίας της διεθνούς κρίσης που πλήττει τις χώρες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν έδειχνε την προσήλωσή της στην πολιτική για την ισότητα των φύλων με ειδική νομοθεσία που μεταφέρεται από τα κράτη μέλη, και πρέπει να συνεχίσει να κάνει το παν, προκειμένου να επιτύχει πραγματική ισότητα ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση.

Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας στέλνει σαφές μήνυμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι πρέπει να καταργήσουν την επισφαλή απασχόληση και να αυξήσουν την κοινωνική προστασία των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Συγχαίρω την εισηγήτρια κ. Thomsen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Στήριξα την έκθεση, αν και με ορισμένες επιφυλάξεις. Η έκθεση αυτή διαφωτίζει επίσης σημαντικά τη δική μου έκθεση της προηγουμένης συνόδου που αναφέρεται στη φτώχεια των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί παράδειγμα για το γεγονός ότι παίρνουμε στα σοβαρά την κατάσταση των εργασιακών απειλών.

Πολλές γυναίκες και πολλές οικογένειες ερωτούν αν οι ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν κάποια πρακτική λύση και συγκεκριμένες πολιτικές για τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην οικονομία. Η οικονομική ελευθερία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινής αγοράς. Ωστόσο, αν το κίνητρο του κέρδους ωθεί ορισμένες εταιρείες να ζητούν από τους εργαζομένους να εργάζονται υπό επικίνδυνες και μη ασφαλείς συνθήκες, οι νομοθέτες πρέπει να ορθώσουν φράγματα σε αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επιτέλους ότι ούτε η εργασία των γυναικών στο σπίτι είναι σωστά εξασφαλισμένη. Οι ασφαλιστικές εταιρείες το έχουν ήδη ποσοτικοποιήσει αυτό, και τώρα είναι η σειρά των πολιτικών. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για την αναγνώριση της εργασίας των γυναικών στο σπίτι ως μη χρηματικής επένδυσης στην εθνική ευημερία.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, αυτή είναι μια σημαντική και ουσιαστική έκθεση για την προστασία των γυναικών. Εντούτοις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαπράττουν το σοβαρό λάθος να μην εφαρμόζουν αυτά που κηρύττουν. Την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασαν έγινε συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο κ. Van Rompuy, με αξιωματούχους των σημαντικότερων ευρωπαϊκών τεκτονικών στοών, αλλά δεν ειπώθηκε ούτε λέξη για το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις στοές δεν δέχονται γυναίκες ως μέλη. Αυτό που είναι ακόμα πιο σοβαρό, είναι πως η συνάντηση αυτή έγινε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κεκλεισμένων των θυρών, και δεν επετράπη η είσοδος ούτε καν στο προσωπικό του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά είναι αντίθετα προς τις αρχές της διαφάνειας που θα έπρεπε να διέπουν όλες τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0217/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Επικροτώ αυτήν την πρόταση, καθώς ο στόχος της είναι να καταστήσει υποχρεωτική τη συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές των θαλάσσιων μεταφορών. Στην περίπτωση νησιών, αυτό θα σημαίνει μεγαλύτερη στήριξη συνδυασμού θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, εφόσον αυτά είναι τα μόνα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα. Αυτή η στατιστική έρευνα θα έδινε επίσης τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των δαπανών που συνδέονται με τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες όσον αφορά τόσο τα αγαθά όσο και τους επιβάτες, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αποφάσεις για άλλες πολιτικές όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα και, ειδικότερα, τις θαλάσσιες αρτηρίες, που πρέπει να περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ νησιών, καθώς και μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής Ευρώπης. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω τη στήριξή μου για την άποψη του εισηγητή σχετικά με τη δυνατότητα προσαρμογής των υφισταμένων διατάξεων στους νέους κανόνες για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας με σκοπό την ενίσχυση των εξουσιών του Κοινοβουλίου στον εν λόγω τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. (IT) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κ. Simpson, διότι θεωρώ πολύ χρήσιμες τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές αγαθών και επιβατών. Πράγματι, η συλλογή ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές.

Όπως δηλώνει σαφώς η έκθεση, «η διαθεσιμότητα συνολικών και ομογενών στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλα τα μέσα μεταφοράς θα εξασφαλίσει ένα γενικό πλαίσιο που είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή τη δυνατότητα για τον βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων μέσων μεταφορών στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών.»

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ με αυτήν την πρόταση κανονισμού που έχει ως στόχο την τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σήμερα σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, η συλλογή στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις στατιστικές που αφορούν τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Η συλλογή στοιχείων θα δώσει την ευκαιρία σύγκρισης μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς και θα δημιουργήσει τη δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων τρόπων μεταφοράς εντός της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας και εκσυγχρονισμού της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών. Θεωρείται ότι η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα είχαν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (π.χ. τελωνειακά έγγραφα).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Η οδηγία 2009/42/ΕΚ που ισχύει σήμερα προβλέπει τη συλλογή στοιχείων σε εθελοντική βάση για στατιστικές που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Η τροποποίηση της οδηγίας αυτής θα καταστήσει υποχρεωτική τη συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος. Είμαι ικανοποιημένος με αυτήν την τροποποίηση που δεν επιβάλλει πρόσθετο φόρτο, καθόσον τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώνουν δεδομένα από υφιστάμενες πηγές.

Είναι εύλογο να είναι αυτοί οι κανόνες υποχρεωτικοί για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς είναι ήδη υποχρεωτικοί για τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Επιπροσθέτως, επικροτώ την παρουσίαση τροπολογιών από τον εισηγητή, οι οποίες αφορούν την επιβολή του κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εκμεταλλευθεί αυτό το νέο προνόμιο που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ ότι η ύπαρξη πλήρων, τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος είναι κρίσιμης σημασίας για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Οι πληροφορίες αυτές προσφέρουν ένα γενικό πλαίσιο που είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή τη δυνατότητα επίτευξης του βέλτιστου συνδυασμού διαφόρων τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, μαζί με τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών. Θα ήθελα να ζητήσω να συλλέγονται όλα τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για όλους τους τρόπους μεταφοράς σύμφωνα με κοινές αντιλήψεις και προδιαγραφές, με σκοπό την επίτευξη της πληρέστερης δυνατής πρακτικής συγκρισιμότητας των μέσων μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το θέμα αφορά τη συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σχετικά με τη ναυτιλία, που ισχύει για τα κράτη μέλη που έχουν ακτές. Η πρόταση θα αλλάξει τον τρόπο συλλογής στοιχείων, καθώς αυτός θα οργανωθεί κατά τύπο προϊόντος, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλα είδη μεταφορών. Θεωρώ την εξέλιξη αυτή θετική και δεν είχα ενδοιασμούς να στηρίξω τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Μολονότι πριν από λίγο καιρό δηλώθηκε πως η ενιαία αγορά έχει ολοκληρωθεί, οι επίμονες διαφορές μεταξύ των διαφόρων σημείων πρόσβασης αγαθών και προσώπων εξακολουθούν να αποκαλύπτουν ότι η φύση των συνόρων της είναι εθνική. Μπορεί τα κράτη μέλη να αποφάσισαν να υποχωρήσουν απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο θέμα αυτό, όμως δεν μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοιες διαφορές που τιμωρούν ορισμένους τομείς και ευνοούν άλλους. Αυτή η περαιτέρω διάταξη που στοχεύει στην εναρμόνιση της αντιμετώπισης προσώπων και αγαθών είναι άλλο ένα βήμα στην πορεία προς την πλήρη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βοηθήσουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις μηνιαίες θαλάσσιες μεταφορές αγαθών και επιβατών και τα πλοία που τους μεταφέρουν. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην ειδικευμένη υπηρεσία της ΕΕ, τη Eurostat, να εκπονεί ευρωπαϊκές στατιστικές για όλους τους τρόπους μεταφοράς σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα. Στη συνέχεια, η χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων θα βοηθήσει στη δημιουργία ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος που θα περιλαμβάνει στατιστικές για τον τομέα αυτόν, με στόχο να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός συγκρισιμότητας των τρόπων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση έχει ως στόχο να καταστήσει υποχρεωτική τη συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές των θαλάσσιων μεταφορών και να τυποποιήσει το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα 27 κράτη μέλη. Όπως δηλώνει σαφώς ο εισηγητής, η ύπαρξη συνολικών και ενιαίων στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλα τα μέσα μεταφοράς θα εξασφαλίσει ένα γενικό πλαίσιο που θα είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή τη δυνατότητα για τον βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών.

Δεδομένης της σημασίας της ασφαλούς και αποτελεσματικής μεταφοράς αγαθών για το διεθνές εμπόριο, στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Σκοπός αυτής της πρότασης κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σήμερα σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Πέντε κράτη μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και δεν παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με την οδηγία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης, όπως τελωνειακά έγγραφα. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη πλήρων, τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλους τους τρόπους μεταφοράς, προκειμένου να υπάρξει ένα γενικό πλαίσιο συγκρισιμότητας εντός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Σκοπός αυτής της πρότασης κανονισμού είναι να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές, διότι ο εισηγητής θεωρεί ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης, όπως τελωνειακά έγγραφα. Επιπροσθέτως, η συλλογή στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις στατιστικές που αφορούν τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές.

Συμφωνούμε ότι η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για όλα τα μέσα μεταφοράς προϊόντων και επιβατών θα εξασφαλίσει ένα πλαίσιο πληροφόρησης που θα είναι χρήσιμο για τη χάραξη πολιτικής διαλειτουργικότητας και συντροπικότητας, δηλαδή τη δυνατότητα για βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών και θα προαγάγει τη βιωσιμότητά τους. Ασφαλώς, αυτό εξαρτάται από τη συγκρισιμότητα των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, για την οποία απαιτείται κάποια εναρμόνιση προτύπων και ιδεών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Στόχος αυτής της πρότασης είναι απλώς να καταστήσει υποχρεωτική τη συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό έχει γίνει ήδη για τις ευρωπαϊκές οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές και θα βοηθούσε στη βελτίωση της εναρμόνισης σε αυτόν τον τομέα. Η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Σκοπός αυτού του κειμένου είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Επί του παρόντος, 18 κράτη μέλη συγκεντρώνουν εθελοντικά τα στοιχεία αυτά. Πέντε κράτη μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και δεν παρέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην οδηγία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο σε εκείνους που τα παρέχουν, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (όπως τελωνειακά έγγραφα). Η συλλογή στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις ευρωπαϊκές στατιστικές που αφορούν τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Πρέπει να συγκεντρώνονται ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για όλους τους τρόπους μεταφοράς σύμφωνα με κοινές αρχές και κανόνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός συγκρισιμότητας των τρόπων μεταφοράς, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενέκρινα αυτό το κείμενο. Η διαθεσιμότητα περιεκτικών και ομοιογενών στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλους τους τρόπους μεταφοράς θα εξασφαλίσει ένα χρήσιμο γενικό πλαίσιο για τη στήριξη και την παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , γραπτώς. (LV) Στήριξα πλήρως την έκθεση του κ. Simpson. Συμφωνώ ότι η συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι απαραίτητη για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα προσφέρουν σε εξαγωγείς και εισαγωγείς τη δυνατότητα να βρουν το καλύτερο σύστημα για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το κόστος των αγαθών για τον πληθυσμό της Ευρώπης, και ότι οι εξαγωγείς θα μπορούν να διαμορφώνουν αποτελεσματικότερα τις τιμές προϊόντων από τρίτες χώρες. Αυτό το είδος στατιστικών στοιχείων θα βοηθήσει στην αποφυγή απρόβλεπτων δαπανών και θα δώσει ώθηση στην κυκλοφορία τόσο εισαγομένων όσο και εγχωρίων προϊόντων. Θεωρώ επιπροσθέτως ότι αυτό το είδος στατιστικών δεδομένων πρέπει να καθιερωθεί και για τις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι στατιστικές είναι σημαντικές για να μπορεί κανείς να αντιδράσει, διότι προσφέρουν δεδομένα στα οποία μπορούν να βασιστούν αποφάσεις. Ωστόσο, στην περίπτωση συλλογής στατιστικών στοιχείων είναι πάντα σημαντικό να διατηρείται ισορροπία μεταξύ της απαραίτητης συγκέντρωσης στοιχείων και του διοικητικού κόστους. Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία για τη μεταφορά προϊόντων και επιβατών συγκεντρώνονται από 18 κράτη μέλη σε εθελοντική βάση. Αυτό είναι εύλογο, εάν η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών πραγματικά δεν επιβάλλει πρόσθετο φόρτο, με άλλα λόγια, εάν τα κράτη μέλη είναι πραγματικά σε θέση να συγκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές. Θεωρώ υπερβολική από τη σκοπιά του διοικητικού φόρτου τη συλλογή πλήρων στατιστικών στοιχείων για τη μεταφορά προϊόντων και επιβατών για όλα τα προϊόντα και όλους τους τρόπους μεταφοράς με σκοπό τη σύγκριση. Ως εκ τούτου, ψήφισα ανάλογα.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση προτείνει σειρά τροπολογιών με στόχο την προσαρμογή των διατάξεων για την κανονιστική και ελεγκτική διαδικασία στις νέες διατάξεις για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σκοπός του εισηγητή ήταν να εισαγάγει τροποποιήσεις στην κοινοτική οδηγία για τη συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Επί του παρόντος, τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Πέντε κράτη μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και, ως εκ τούτου, δεν παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται από αυτήν την οδηγία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (π.χ. τελωνειακά έγγραφα). Η συλλογή στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι υποχρεωτική για τις στατιστικές που αφορούν τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Δεδομένου ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθούν αποτελεσματικά, συντονισμένα και φιλικά για το περιβάλλον δίκτυα επικοινωνίας και μεταφορών (θαλάσσια, χερσαία και εσωτερικά πλωτά δίκτυα), οι ενέργειες για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για όλα τα είδη μεταφορών είναι πραγματικά πολύ σημαντικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση Simpson, διότι, με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ, βάζει τις τελευταίες πινελιές στη σχετική νομοθεσία για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων και επιβατών από την Ευρώπη και εντός αυτής. Προηγουμένως, η συλλογή στοιχείων ήταν υποχρεωτική μόνο για τις οδικές, τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές, αλλά, με την τροποποίηση της οδηγίας, θα είναι υποχρεωτική και για τις θαλάσσιες μεταφορές και θα προσφέρει σειρά στοιχείων για τα προϊόντα που μπαίνουν και βγαίνουν μέσω των συνόρων μας. Τέτοια δεδομένα είναι ουσιαστικής σημασίας, και όχι μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Η εφαρμογή της τροποποίησης της οδηγίας θα προσφέρει επίσης δεδομένα για τις θαλάσσιες μεταφορές, αρχίζοντας από το επόμενο έτος, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα είδη προϊόντων που μεταφέρονται και θα καταστήσει αποδοτικότερη τη μεταφορά ειδικών προϊόντων, εφόσον η συγκρισιμότητα θα δώσει τη δυνατότητα ανεύρεσης του πιο αποτελεσματικού τρόπου μεταφοράς για κάθε είδος προϊόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Στόχος αυτής της πρότασης είναι να θεσπίσει την υποχρεωτική συγκέντρωση δεδομένων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Επί του παρόντος, η συλλογή δεδομένων για τις θαλάσσιες μεταφορές διεξάγεται σε καθαρά εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη, ενώ η συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις στατιστικές για τις ευρωπαϊκές οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές.

Η ύπαρξη συνολικών και ενιαίων στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλα τα μέσα μεταφοράς, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, θα εξασφαλίσει ένα γενικό πλαίσιο που θα είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή τη δυνατότητα για βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σκοπός αυτής της πρότασης κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σήμερα σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Πέντε κράτη μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και δεν παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την οδηγία. Γενικά, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (π.χ. τελωνειακά έγγραφα). Οι Πράσινοι/ΕΕΣ υπερψήφισαν την παρούσα πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Θεωρώ ότι η υποχρεωτική συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή της συντροπικότητας και τη δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Εφόσον η συλλογή δεδομένων είναι ήδη υποχρεωτική για τις στατιστικές για άλλους τρόπους μεταφοράς –τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών– θεωρώ ότι ένα κοινό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι κατάλληλο και μπορεί επίσης να βοηθήσει να εξασφαλιστεί η μέγιστη συγκρισιμότητα των διαφόρων τρόπων μεταφοράς.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η αναθεώρηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ πρέπει να λειτουργήσει ακολουθώντας αυτήν την κατεύθυνση και να εφαρμοστεί σε δεδομένα του 2011 σύμφωνα με την προαιρετική πρακτική που αναπτύσσουν ήδη 18 κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς.(LT) Κυρίες και κύριοι, το θέμα της συστηματικής συλλογής στατιστικών στοιχείων έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Στη Λιθουανία, η μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης συνιστά μόνο μικρό ποσοστό επί του συνόλου των εμπορευματικών μεταφορών και, ως εκ τούτου, είναι δυνατό να επιτευχθούν πολύ περισσότερα στον τομέα αυτόν. Επιπλέον, ο κλάδος του παράκτιου τουρισμού μας έχει αναπτυξιακό δυναμικό. Με τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών και την προαγωγή της συντροπικότητας, δηλαδή του συνδυασμού διαφόρων τρόπων μεταφοράς εντός της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, έχουμε την ευκαιρία να αυξήσουμε την ευημερία στην περιοχή της Βαλτικής. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για να διατηρηθεί μελλοντικά η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων όπως ο λιθουανικός λιμένας Klaipėda. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Βαλτικής θα συμβάλει στην αμοιβαία προσέγγισή τους και θα κάνει την αγορά της περιφέρειάς μας πιο αρμονική και πιο προσβάσιμη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, οι χώρες της Βαλτικής είναι σε μεγάλο μέτρο απομονωμένες από το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Ευελπιστούμε ότι η κυκλοφορία μεταξύ των χωρών της Βαλτικής θα διπλασιαστεί μέχρι το 2020 και, επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη της κατάλληλης υποδομής και της προσβασιμότητας. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η συλλογή στοιχείων δεν θα δημιουργήσει πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0270/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Δανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 951 απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης ότι, στην αιτιολογική της έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση, που θα αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το ΕΤΠ είναι ένα σημαντικό διαρθρωτικό ταμείο στην ΕΕ, το οποίο μας επιτρέπει να ενισχύουμε εργαζομένους που έμειναν άνεργοι εξαιτίας των αλλαγών των παγκοσμίων τάσεων. Αυτό συνέβη με ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Ισπανία, όπου η ύπαρξη του ταμείου αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευεργετική. Ενόψει των ανωτέρω, συμφωνώ με τις αποφάσεις που διατύπωσε η εισηγήτρια και αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στο διεθνές εμπόριο, είναι ζωτικής σημασίας να μπορεί η ευρωπαϊκή οικονομία να εφαρμόζει αποτελεσματικά τα μέσα στήριξης των εργαζομένων που πλήττονται από αυτές, ενισχύοντας και βοηθώντας τους παράλληλα με σκοπό την ταχεία επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δεδομένου ότι η Δανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 951 περιπτώσεις απόλυσης σε 45 επιχειρήσεις στην περιφέρεια Nordjylland, θα ήθελα να υπενθυμίσω τη σειρά λόγων που εξέθεσα στην αιτιολόγηση ψήφου μου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας για να εξηγήσω γιατί υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Πρόκειται για ένα ψήφισμα σχετικά με την προτεινόμενη απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Ο τομέας της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού για τη ναυτιλία στη δανική περιφέρεια Nordjylland αιφνιδιάστηκε από τις αλλαγές στις αγορές και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και υπέστη δραματικές μειώσεις παραγγελιών, που οδήγησαν σε απολύσεις σε περισσότερες από 40 επιχειρήσεις.

Σε περιφέρειες όπως η Nordjylland που έχουν μεγάλη εξάρτηση από έναν τομέα, η ανάκαμψη της αγοράς και η μετακίνηση εργαζομένων σε άλλους τομείς δραστηριότητας τείνουν να είναι πιο αργές και πιο δύσκολες. Θεωρώ ότι η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι δικαιολογημένη στην περίπτωση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου του κοινωνικού αντικτύπου της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο οποίος είχε ιδιαίτερη επίδραση στην απασχόληση, η ορθή χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι ουσιαστικής σημασίας για την ελάφρυνση της δεινής θέσης πολλών Ευρωπαίων και πολλών ευρωπαϊκών οικογενειών, καθώς συμβάλλει στην κοινωνική τους επανένταξη και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη προσφέροντας ταυτόχρονα νέους πόρους για την αντιμετώπιση των αναγκών των επιχειρήσεων και την αναθέρμανση της οικονομίας. Το σχέδιο δράσης της Δανίας για τη συνδρομή σε 951 ανθρώπους που απολύθηκαν από 45 επιχειρήσεις κατασκευής και εξοπλισμού στη μικρή περιφέρεια της Nordjylland εντάσσεται και αυτό στο ίδιο πλαίσιο. Στην προκειμένη περίπτωση, το 40% των απολυμένων εργαζομένων ήταν εξειδικευμένοι σε χειρωνακτικές εργασίες, εργασίες στον τομέα της μεταλλουργίας και της κατασκευής μηχανών, και το 33% των εργαζομένων είχε χαρακτηριστεί ανειδίκευτο προσωπικό που εκτελούσε χειρωνακτικές εργασίες. Η κατάσταση αυτή δείχνει ξεκάθαρα την ανάγκη για αποτελεσματική τεχνική και επαγγελματική αξιολόγηση των ανθρώπων που πλήττονται από αυτήν την παγκόσμια κρίση. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή μέτρων που θα επισπεύσουν και θα βελτιώσουν τον ρυθμό της χρησιμοποίησης ενός τόσο σημαντικού πόρου όπως το ΕΤΠ, το οποίο σήμερα παρουσιάζει πολύ χαμηλά επίπεδα κινητοποίησης. Εφέτος ζητήθηκε μόλις το 11% των συνολικών 500 εκατομμυρίων ευρώ που είναι διαθέσιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), γραπτώς. (FR) Για άλλη μια φορά ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την καταβολή ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε εργαζομένους που απολύθηκαν συνεπεία της κρίσης ή συνεπεία μετεγκαταστάσεων. Για άλλη μια φορά, η ενίσχυση αυτή θα περιλάβει διάφορες δημοσιονομικές γραμμές που αρχικά είχαν διατεθεί σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν έχει δικούς του πόρους στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο.

Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την κατάσταση, κατά την εκπόνηση του προϋπολογισμού του 2011 εργάστηκα για τη δημιουργία γραμμής πιστώσεων πληρωμών ειδικά για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έτσι, το συνολικό ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο κατά την ψηφοφορία για την ανάγνωση του προϋπολογισμού στις 20 Οκτωβρίου 2010.

Το ποσό αυτό, που είναι συμβολικό συγκρινόμενο με τις ετήσιες απαιτήσεις, πρέπει ακόμα να επιβεβαιωθεί, διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρχικά απέρριψε την πρόταση να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δική του χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, θα εξακολουθήσω να παρακολουθώ το ζήτημα αυτό ελπίζοντας ότι θα επιτευχθεί η δημοσιονομική και νομοθετική εδραίωση αυτού του μηχανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Kostinger (PPE), γραπτώς.(DE) Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την κ. Matera για τέσσερις συνολικά εκθέσεις σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ώστε να συμπεριλάβει εργαζομένους ήταν ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε άμεση στήριξη σε ευρωπαίους πολίτες. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα μέσο που στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε εκείνους που αιφνιδιάστηκαν από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Προκειμένου να είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα χρήματα που διατίθενται, πρέπει να φθάνουν στον προορισμό τους γρήγορα και στοχοθετημένα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι θα βοηθήσουμε ευρωπαίους πολίτες και θα αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της Δανίας, διότι πιστεύω ότι αυτό το μέσο είναι πολύτιμος πόρος για τη στήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το ταμείο συστάθηκε για να προσφέρει πρακτική ενίσχυση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν είτε για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν είτε, μετά από την τροποποίηση του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η σημερινή ψηφοφορία αφορούσε ένα αίτημα συνδρομής σε 1.122 εργαζομένους σε 45 επιχειρήσεις κατασκευής μηχανημάτων της περιφέρειας Nordjylland, που αφορά χρηματοδότηση ύψους 7.521.359 ευρώ από το ΕΤΠ.

Τελειώνοντας, επικροτώ την έγκριση της έκθεσης, η οποία δείχνει ότι το ΕΤΠ είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πόρος για την καταπολέμηση της ανεργίας που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συγκεκριμένα για τις 951 απολύσεις που έγιναν από 45 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland. Το ΕΤΠ προσφέρει πρόσθετη συνδρομή σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου και βοηθά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Δανία υπέβαλε αίτηση για πόρους από το ΕΤΠ για απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, κάτι που συμφωνεί με τον κανονισμό του ταμείου. Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει τους εργαζομένους που απολύθηκαν, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ή τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , γραπτώς. (LV) Είναι σημαντικό να μην υιοθετήσουμε προσέγγιση laissez-faire για τη διαδικασία της ανεργίας. Στον τομέα αυτόν είναι ουσιαστικό να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι τους στηρίζουν και οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ ως σύνολο. Μολονότι ψήφισα υπέρ, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα διανεμηθεί το ποσό της ενίσχυσης. Γιατί οι Κάτω Χώρες θα λάβουν περίπου 3.000 ευρώ για κάθε απόλυση, ενώ η Ισπανία θα λάβει 1.000 ευρώ και η Δανία 7.000 ευρώ; Κοστίζει η επανακατάρτιση και η επανεκπαίδευση εφτά φορές περισσότερο στη Δανία από ό,τι στην Ισπανία; Πέρα από αυτό το εξαιρετικά ενοχλητικό ζήτημα, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω με την εισηγήτρια κ. Matera ότι η χορήγηση αυτής της οικονομικής στήριξης είναι αναγκαίο και επίκαιρο μέτρο. Είναι κρίμα που η κυβέρνηση της Λετονίας δεν συμμετείχε σε αυτήν την ευκαιρία και δεν υπέβαλε αίτηση. Σήμερα υπάρχουν 180.000 άνεργοι στη Λετονία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Δεδομένου ότι η Δανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 951 απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα, που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία: (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, χωρίς να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. (2) Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ μια εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως είχε συστήσει το Κοινοβούλιο. (3) Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. (4) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για την αίτηση που αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, κάτι που είναι επίσης σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Δανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 951 απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II του Nordjylland, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης ότι, στην αιτιολογική της έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση, που θα αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με αυτήν την ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Δανία ζήτησε στήριξη για την περίπτωση των 951 απολύσεων που έγιναν από 45 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland. Η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ. Στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Η κοινότητα της ευρωπαϊκής ένωσης ναυπηγείων (CESA) εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση στη ναυπηγική βιομηχανία θα μειωθεί μέχρι το 2014 συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ μελλοντικά η ναυπηγική βιομηχανία θα προβεί σε μετεγκαταστάσεις σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος και ιδίως σε περιοχές της Ασίας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική στήριξης του ναυτιλιακού τομέα, είναι απίθανο να επανέλθει η παραγωγή στα προ της σημερινής κρίσης επίπεδα. Στην πόλη μου, το Γαλάτσι, το ναυπηγείο Damen αντιμετωπίζει επίσης τα αποτελέσματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και απέλυσε 600 εργαζομένους μόνο το 2009. Το 2010 αναμένεται να απολυθούν 500 ακόμα εργαζόμενοι. Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) που ζήτησε η Δανία για τη χρησιμοποίηση 7.521.359 ευρώ για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος στήριξης 951 εργαζομένων που απολύθηκαν στην περιφέρεια Nordjylland μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και της 14ης Νοεμβρίου 2009. Οι απολύσεις έγιναν σε 54 επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού για τον ναυπηγικό κλάδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Το θέμα αφορά την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις του κλάδου της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού στη μεσαίου επιπέδου περιφέρεια Nordjylland. Στην περιφέρεια αυτή του βορειοανατολικού άκρου της Βόρειας Γιουτλάνδης απολύθηκαν μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και της 14ης Νοεμβρίου 2009 951 άτομα σε 45 επιχειρήσεις. Για την ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας αυτών των εργαζομένων κινητοποιείται ποσό ύψους 7.521.359 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0269/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. (IT) Όπως είχα την ευκαιρία να εξηγήσω τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους κατά την ψηφοφορία για την έκθεση Boge, η χρησιμοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ως χρήσιμου μέσου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία που προσφέρει πρακτική αντίδραση όσον αφορά την οικονομική βοήθεια. Έκτοτε έγιναν δεκτές αρκετές άλλες αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας. Θεωρώ ότι αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη της χρησιμότητας αυτής της πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση στήριξης για 512 απολύσεις στη NXP Semiconductors Netherlands, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Επίσης, συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής για μια πηγή πιστώσεων πληρωμών εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε συνδυασμό με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το ΕΤΠ είναι ένα σημαντικό διαρθρωτικό ταμείο στην ΕΕ, το οποίο μας επιτρέπει να ενισχύουμε εργαζομένους που έμειναν άνεργοι εξαιτίας των αλλαγών των παγκοσμίων τάσεων. Κατέστη αναγκαίο να δοθεί πρόσβαση στο ταμείο αυτό στους εργαζομένους του τομέα της ηλεκτρονικής που απολύθηκαν στις Κάτω Χώρες. Ενόψει των ανωτέρω συμφωνώ με τις αποφάσεις που διατύπωσε η εισηγήτρια και αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Η συνδρομή στους εργαζομένους που απολύθηκαν εξαιτίας αναδιαρθρώσεων και μετεγκαταστάσεων πρέπει να είναι δυναμική και ευέλικτη, προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες ζήτησαν στήριξη για 512 περιπτώσεις απολύσεων στη NXP Semiconductors Netherlands, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, και υπό το πρίσμα των λόγων που εξέθεσα στην αιτιολόγηση ψήφου μου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας, υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Για μία ακόμα φορά, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του κλεισίματος της κύριας βιομηχανίας μίας πόλης, στην προκειμένη περίπτωση του Nijmegen, που το επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η ίδρυση άλλων με το ίδιο δυναμικό ως προς την απασχόληση.

Η εξέταση των ψηφισμάτων που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο μας επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα το εύρος και την έκταση του προβλήματος σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι εν λόγω χώρες δεν έχουν δείξει ακόμα ότι είναι ικανές να αντιμετωπίσουν την έλλειψη συντονισμού και την απώλεια της ελκυστικότητας για τις επενδύσεις και την καινοτομία.

Εάν δεν γίνει τίποτα, φοβάμαι ότι οι αιτήσεις για κινητοποίηση του ταμείου θα πολλαπλασιαστούν, και ότι μπορεί το ίδιο το ταμείο να αποδειχθεί ανεπαρκές για τη συνδρομή σε εργαζομένους που είναι θύματα αιφνίδιων και αναπάντεχων αλλαγών στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένων των επιπτώσεων της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στη βιομηχανική δραστηριότητα και τις εξειδικευμένες δραστηριότητες του ηλεκτρονικού τομέα, πρέπει να εφαρμοστεί επειγόντως ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα στήριξης για τους 512 απολυμένους της εταιρείας NXP Semiconductors Netherlands, στις ολλανδικές περιφέρειες Gelderland και Eindhoven. Αξίζει να υπογραμμιστεί ο περιφερειακός και κοινωνικός αντίκτυπος από τη μείωση της δραστηριότητας στη μονάδα του Nijmegen της επαρχίας Gelderland, η οποία ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή και παρείχε απασχόληση σε πολυάριθμους ανειδίκευτους εργαζόμενους που εργάστηκαν για δεκαετίες σε αυτήν την επιχείρηση. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα σχέδιο για την ενίσχυση της αποκατάστασης και επανεκπαίδευσης αυτών των πρώην εργαζομένων, προκειμένου να προωθηθεί η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να επαναλάβω την προειδοποίηση ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν μηχανισμοί που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την κινητοποίηση και τη χρησιμοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση από ευρωπαϊκές χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ των Κάτω Χωρών, διότι πιστεύω ότι αυτό το μέσο είναι πολύτιμος πόρος για τη στήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το ταμείο συστήθηκε για να προσφέρει πρακτική ενίσχυση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν είτε για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν είτε, μετά από την τροποποίηση του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η σημερινή ψηφοφορία αφορούσε αίτημα συνδρομής σε 1.590 εργαζομένους της NXP Semiconductors Netherlands, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στις περιφέρειες Gelderland και Eindhoven, το οποίο αφορά χρηματοδότηση ύψους 1.809.434 ευρώ από το ΕΤΠ.

Τελειώνοντας, επικροτώ την έγκριση της έκθεσης, η οποία δείχνει ότι το ΕΤΠ είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πόρος για την καταπολέμηση της ανεργίας που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συγκεκριμένα για τις 512 απολύσεις που έγιναν από τη NXP Semiconductors Netherlands, η οποία δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven. Το ΕΤΠ προσφέρει πρόσθετη συνδρομή σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου και βοηθά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση για πόρους από το ΕΤΠ για απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που συμφωνεί με τον κανονισμό του ταμείου. Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει εργαζομένους που απολύθηκαν, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ή τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση στήριξης για 512 απολύσεις στη NXP Semiconductors Netherlands, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα, που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία: (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας χωρίς να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. (2) Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ μια εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως είχε συστήσει το Κοινοβούλιο. (3) Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. (4) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για την αίτηση που αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, κάτι που είναι επίσης σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση στήριξης για 512 απολύσεις στη NXP Semiconductors Netherlands, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης ότι, στην αιτιολογική της έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση, που θα αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου· εκτιμώντας ότι οι Κάτω Χώρες ζήτησαν στήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 512 απολύσεις στην εταιρεία NXL Semiconductors Netherlands που λειτουργεί στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven· εκτιμώντας ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ως αντίδραση στο αίτημα που υπέβαλε η NL/NXP Semiconductors στις Κάτω Χώρες.

Στις 26 Μαρτίου 2010, οι Κάτω Χώρες ζήτησαν οικονομική στήριξη από το ΕΤΠ για 512 από τους 590 εργαζομένους που απολύθηκαν από την εταιρεία NXL Semiconductors, η οποία δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven. Ο συνολικός αριθμός των απολυμένων εργαζομένων αποτελείται από 425 άντρες και 87 γυναίκες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται επτά εργαζόμενοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρία (1,3%). Οι Κάτω Χώρες υπογραμμίζουν τον σοβαρό αντίκτυπο αυτών των απολύσεων, εφόσον η NXP Semiconductors είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης στην περιοχή, που παρείχε απασχόληση σε πολυάριθμους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης που εργάστηκαν για αρκετές δεκαετίες σε αυτήν την επιχείρηση. Η απουσία ευκαιριών απασχόλησης σε παρόμοιες εταιρείες στην περιοχή θα προξενήσει ιδιαίτερο πρόβλημα για τους εργαζομένους με πείρα και εξειδίκευση στην παραγωγή ημιαγωγών.

Η κινητοποίηση του ΕΤΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στην ανάγκη ανάπτυξης κοινοτικής βιομηχανικής πολιτικής που θα είναι βιώσιμη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση διευρύνθηκε από την 1η Μαΐου 2009. Προβλέπεται να παρέχει στήριξη και σε εργαζομένους, η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven των Κάτω Χωρών απολύθηκαν 512 εργαζόμενοι της NXP Semiconductors Netherlands. Ποσό ύψους 1.809.434 ευρώ κινητοποιείται για τη στήριξή τους.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0271/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση με την οποία εγκρίνεται η κινητοποίηση 2,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την Πορτογαλία με σκοπό την ενίσχυση των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda. Αυτό έγινε μετά από αίτηση της Πορτογαλίας για την κινητοποίηση του ΕΤΠ τον Δεκέμβριο του 2009. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε, προκειμένου να χορηγεί πρόσθετη βοήθεια σε εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών του διεθνούς εμπορίου. Η ενίσχυση από το ΕΤΠ έχει σκοπό την εξασφάλιση της θέσης των 839 εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda Portugal μεταξύ 8ης Ιουνίου και 8ης Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου. Το εν λόγω ποσό θα καλύψει τα ακόλουθα μέτρα: αναγνώριση ικανοτήτων, επαγγελματική κατάρτιση, κατάρτιση και στήριξη με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας και κίνητρα για πρόσληψη και απόκτηση πείρας στον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε την κινητοποίηση του ΕΤΠ έχοντας στον νου μας τη δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να εξασφαλίσουν ταχεία και απλή διαδικασία έγκρισης αυτών των αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα για την κινητοποίηση 2.405.671 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την Πορτογαλία για 839 περιπτώσεις απολύσεων που έγιναν στην Qimonda Portugal S.A. μεταξύ 8ης Ιουνίου και 8ης Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων της Qimonda με την αναγνώριση ικανοτήτων, την επαγγελματική κατάρτιση, την κατάρτιση και στήριξη με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων, τη στήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας και κίνητρα για πρόσληψη και πρακτική άσκηση στον χώρο εργασίας. Είναι η δεύτερη φορά που η Πορτογαλία υποβάλλει αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την περιφέρεια Norte. Το 2009 κινητοποιήθηκαν 832.800 ευρώ μετά από απολύσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Τέλος, λυπάμαι, διότι η κυβέρνηση της Πορτογαλίας δεν έμαθε πώς να κάνει χρήση του δυναμικού του ταμείου. Ενώ οι πρώην εργαζόμενοι της ολλανδικής εταιρείας NXP Semiconductors θα λάβουν 3.534 ευρώ ο καθένας και οι δανοί πρώην εργαζόμενοι από το Nordjylland θα λάβουν 7.908 ευρώ ο καθένας, οι πορτογάλοι πρώην εργαζόμενοι της Qimonda θα λάβουν μόνο 2.867 ευρώ ο καθένας από την ενίσχυση του ταμείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στην περιφέρεια NUTS II Norte, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το ΕΤΠ είναι ένα σημαντικό διαρθρωτικό ταμείο στην ΕΕ, το οποίο μας επιτρέπει να ενισχύουμε εργαζομένους που έμειναν άνεργοι εξαιτίας των αλλαγών των παγκοσμίων τάσεων. Για να είναι αποτελεσματικό το ταμείο αυτό, είναι καίριο να παραχωρείται πρόσβαση σε αυτό, όταν είναι ανάγκη, και με τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό. Για τον λόγο αυτό πρέπει να στηρίξω τα συμπεράσματα της εισηγήτριας και αποφάσισα να υπερψηφίσω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Το κλείσιμο της Qimonda στο Vila do Conde είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να προστεθούν άλλοι 1.000 άνεργοι στην περιφέρεια Norte της χώρας. Εκείνη την περίοδο η εν λόγω περιφέρεια είχε ήδη τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα: μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2009, τα κέντρα απασχόλησης της περιφέρειας Norte κατέγραψαν μέση μηνιαία ροή 22.000 ανέργων. Μετά από τις απολύσεις από την εταιρεία Qimonda Portugal S.A., στις 17 Δεκεμβρίου 2009 υποβλήθηκε αίτηση συνδρομής για 839 απολυμένους εργαζομένους.

Βάσει της αξιολόγησης που διενήργησε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλοι οι απαραίτητοι όροι. Υπέβαλε αυτήν την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να στηρίξει την επανένταξη αυτών των εργαζομένων που έπεσαν θύματα απόλυσης ως άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Ως εκ τούτου, στηρίζω αυτήν την απόφαση, που επιτρέπει την κινητοποίηση 2.405.671 ευρώ στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2010, προκειμένου να χορηγηθεί οικονομική βοήθεια ως απάντηση στο αίτημα της Πορτογαλίας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία για την έγκρισή της θα είναι ταχεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής κ. Barroso του 2005 σε συνέχεια της έκθεσης της Επιτροπής «Ευρωπαϊκές αξίες και παγκοσμιοποίηση», έχει τώρα νέα μορφή που το κάνει διαφανέστερο, με ευρύτερους στόχους που συμπεριλαμβάνουν τις συνέπειες της σημερινής κρίσης και δείχνουν τον δρόμο προς τη συντόμευση των χρόνων αναμονής για τη διάθεση πόρων, κάτι που ελπίζω ότι θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση.

Μολονότι υπερψήφισα αυτήν την πρόταση, θεωρώ λυπηρό ότι, για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας δεν κατάφερε να κάνει πλήρη χρήση του ταμείου, όπως έκαναν άλλες χώρες, και όπως καταδεικνύεται σαφώς στην ανάλυση διαφόρων αιτήσεων από το κατά κεφαλήν ποσό των πόρων που ζητήθηκαν από το ΕΤΠ.

Σήμερα, για παράδειγμα, έγιναν ψηφοφορίες για άλλες αιτήσεις ενίσχυσης από το ΕΤΠ, που έδειξαν ότι, ενώ πρώην εργαζόμενοι της ολλανδικής εταιρείας NXP Semiconductors θα λάβουν 3.534 ευρώ ο καθένας, οι δανοί πρώην εργαζόμενοι του Nordjylland θα λάβουν 7.908 ευρώ ο καθένας. Οι πορτογάλοι πρώην εργαζόμενοι της Qimonda που καλύπτονται από το ταμείο θα λάβουν μόνο 2.867 ευρώ ο καθένας ως στήριξη από το ταμείο. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για μέτρα όπως η αναγνώριση ικανοτήτων, η επαγγελματική κατάρτιση, η κατάρτιση ή η στήριξη με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων, η στήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας ή κίνητρα για πρόσληψη και πρακτική άσκηση στον χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, γιατί θεωρώ την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την Πορτογαλία κρίσιμης σημασίας όσον αφορά την ενίσχυση των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda. Ασφαλώς, τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ που θα κινητοποιηθούν δεν θα αρκέσουν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των απολύσεων, θα είναι όμως σημαντική βοήθεια. Η κινητοποίηση πρέπει να είναι απλή και γρήγορη και πρέπει να περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική επανένταξη των πληγέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η πορτογαλική εταιρεία Qimonda, μέρος κορυφαίου γερμανικού ομίλου επιχειρήσεων, θεωρείτο στην Πορτογαλία υπόδειγμα επιτυχίας και πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της. Ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της Πορτογαλίας και, πριν γίνουν γνωστά τα προβλήματα που οδήγησαν στην πτώχευσή της, ετοιμαζόταν να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και είχε εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση για την ενίσχυση της παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων. Οι εργαζόμενοι της Qimonda διέθεταν υψηλή εξειδίκευση και είχαν υψηλά ποσοστά παραγωγικότητας, ενώ τίποτα δεν έδειχνε ότι η εταιρεία θα έπαυε να είναι βιώσιμη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το 2008, η εταιρεία εξέταζε μάλιστα τη δυνατότητα δημιουργίας τριών ακόμα εργοστασίων στην Πορτογαλία, που θα βρίσκονταν και τα τρία στα περίχωρα της πόλης Vila do Conde. Η περιφέρεια Norte, όπου είχε την έδρα της η Qimonda, είναι παραδοσιακή βιομηχανική περιοχή και επλήγη σκληρά από το κλείσιμο επιχειρήσεων και την ανεργία. Τώρα διακυβεύθηκε η δυνατότητα της Qimonda για προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων, που είναι τόσο απαραίτητοι.

Ελπίζω ότι οι εργαζόμενοι της Qimonda θα μπορέσουν να ωφεληθούν ικανοποιητικά από την κινητοποίηση του ταμείου και να επιτύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω σε αυτούς και τις οικογένειές τους την αλληλεγγύη μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το κλείσιμο του εργοστασίου της Qimonda στο Vila do Conde αύξησε τα ήδη υψηλά ποσοστά ανεργίας στη βόρεια Πορτογαλία. Στην προκειμένη περίπτωση απολύθηκαν 900 εργαζόμενοι, των οποίων η μεγάλη πλειονότητα είχε χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης: το 36,6% διαθέτει μόνο βασική σχολική εκπαίδευση, και μόνο το 10,7% έφθασε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, αξίζει να υπογραμμιστεί η σημασία αυτού του σχεδίου ενίσχυσης 839 εκ των εργαζομένων που απολύθηκαν για να μειωθεί ο αντίκτυπος της σοβαρής οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η περιφέρεια αυτή. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία μέτρων όπως η πιστοποίηση δεξιοτήτων, η επαγγελματική κατάρτιση, τα κίνητρα δημιουργίας θέσεων εργασίας και η ευκαιρία απόκτησης νέας πείρας στον χώρο εργασίας. Από την άλλη πλευρά, είναι λυπηρό ότι αυτή είναι μόλις η δεύτερη αίτηση που υπέβαλε μέσα σε δύο χρόνια η Πορτογαλία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να λάβει άμεση ενίσχυση για εργαζομένους της περιφέρειας Norte. Αντιμέτωπη με συντριπτικούς αριθμούς ανέργων και την εξαθλίωση των δημοσίων οικονομικών στην Πορτογαλία, μαζί με την οικονομική ύφεση κατά το 2011 με τα πρόσφατα μέτρα λιτότητας, η κυβέρνηση έχει καθήκον και υποχρέωση να ενεργήσει πιο υπεύθυνα ζητώντας αυτούς τους πόρους για να στηρίξει τους ανέργους με συγκεκριμένο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το Κοινοβούλιο ενέκρινε, μετά από αίτηση της πορτογαλικής κυβέρνησης στις 17 Δεκεμβρίου 2009, την κινητοποίηση 2,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) με σκοπό την ενίσχυση των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda. Αυτό σημαίνει την κινητοποίηση συνολικού ποσού 2.405.671 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την Πορτογαλία και αφορά 839 περιπτώσεις απολύσεων που έγιναν στην Qimonda Portugal S.A. μεταξύ 8ης Ιουνίου και 8ης Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος αυτής της δέσμης είναι 3,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 2,4 εκατομμύρια, ή το 65% του συνολικού κόστους, ζητήθηκαν από το ΕΤΠ.

Δυστυχώς, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν ήταν εκεί για να παρέμβουν, όταν θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί σε λειτουργία η επιχείρηση και να εμποδιστούν οι απολύσεις εργαζομένων από αυτήν την πολυεθνική εταιρεία με βάση τη Γερμανία. Αυτή η ισχνή στήριξη για τους ανέργους δίνεται μόλις τώρα, καθυστερημένα.

Πρόκειται για τη 16η αίτηση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010 και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα: πιστοποίηση ικανοτήτων, επαγγελματική κατάρτιση, κατάρτιση και στήριξη με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας και κίνητρα για πρόσληψη και απόκτηση πείρας στον χώρο εργασίας.

Η περιφέρεια Norte, όπου έγιναν οι απολύσεις, έχει ήδη εγκριθεί για στήριξη από το ΕΤΠ βάσει προηγούμενης αίτησης του 2009 για απολύσεις του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου. Στην περίπτωση εκείνη κινητοποιήθηκε ποσό ύψους 832.000 ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της Πορτογαλίας, διότι πιστεύω ότι αυτό το μέσο είναι πολύτιμος πόρος για τη στήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το ταμείο συστάθηκε για να προσφέρει πρακτική ενίσχυση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν είτε για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν είτε, μετά από την τροποποίηση του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η σημερινή ψηφοφορία αφορούσε ένα αίτημα συνδρομής σε 839 εργαζομένους της Qimonda Portugal, S.A., εταιρείας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ανέρχεται σε ποσό ύψους 2.405.671 ευρώ από το ΕΤΠ.

Τελειώνοντας, επικροτώ την έγκριση της έκθεσης, η οποία δείχνει ότι το ΕΤΠ είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πόρος για την καταπολέμηση της ανεργίας που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συγκεκριμένα για τις 839 απολύσεις που έγιναν από την Qimonda AG, πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στην περιφέρεια NUTS II Norte. Το ΕΤΠ προσφέρει πρόσθετη συνδρομή σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου και βοηθά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση για πόρους από το ΕΤΠ για απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που συμφωνεί με τον κανονισμό του ταμείου. Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει τους εργαζομένους που απολύθηκαν, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ή τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Δεδομένου ότι η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στην περιφέρεια NUTS II Norte, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα, που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία: (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας χωρίς να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. (2) Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ μια εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως είχε συστήσει το Κοινοβούλιο. (3) Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. (4) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για την αίτηση που αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, κάτι που είναι επίσης σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Προφανώς υπερψηφίζω την οικονομική απόφαση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda στην Πορτογαλία.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να λεχθεί ότι αυτή η απόφαση ελήφθη πολύ αργά, και ότι τα χρήματα θα φθάσουν στην Πορτογαλία ακόμα αργότερα: όχι πριν από το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου. Τα πράγματα δεν ήταν ανάγκη και δεν έπρεπε να γίνουν έτσι. Το ΕΤΠ μπορεί και πρέπει να εξορθολογιστεί, προκειμένου τα θύματα συλλογικών απολύσεων να μην αναγκάζονται να περιμένουν 17 μήνες για στήριξη που δηλώθηκε ότι επείγει, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Αν η Ευρώπη συνεχίζει να είναι τόσο ευγενική απέναντι στο οικονομικό κεφάλαιο, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι σκληρή απέναντι στα θύματα της κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στην περιφέρεια NUTS II Norte, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης ότι, στην αιτιολογική της έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση, που θα αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Πορτογαλία ζήτησε συνδρομή για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στην περιφέρεια NUTS II Norte. Η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ. Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του να ζητηθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ. Υπενθύμισε τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι ένα κοινοτικό νομοθετικό και δημοσιονομικό μέσο που συστάθηκε, προκειμένου να χορηγεί πρόσθετη βοήθεια σε εργαζόμενους οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες σημαντικών αλλαγών στη δομή του διεθνούς εμπορίου. Δεδομένου ότι η Πορτογαλία υπέβαλε αιτήσεις στήριξης για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στην περιφέρεια NUTS II Norte, επικροτώ την έγκριση της έκθεσης από το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι η βοήθεια θα δοθεί με όσο το δυνατόν πιο δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο, μέσω απλής και ταχείας διαδικασίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους που επλήγησαν από τις απολύσεις που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Στην πολυεθνική εταιρεία Qimonda S.A., που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στη μεσαίου επιπέδου περιφέρεια Norte, έγιναν 839 απολύσεις συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Τα 2.405.671 ευρώ που κινητοποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα χρηματοδοτήσουν συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συμπληρωθούν με εθνικά μέτρα και μέτρα που θα ληφθούν από την εταιρεία.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Στηρίζω τη χορήγηση ενίσχυσης 2.752.935 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την Καταλονία ως πρόσθετη στήριξη για τους 1.429 εργαζομένους που απολύθηκαν από τις 23 επιχειρήσεις κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων συνεπεία των διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου. Οι απολύσεις έγιναν σε περίοδο εννέα μηνών, από τις 23 Φεβρουαρίου 2009 έως τις 22 Νοεμβρίου 2009.

Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της επανένταξης των απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, το 25% των οποίων δεν έχει λάβει εκπαίδευση ή έχει εγκαταλείψει το σχολείο πρόωρα, ενώ το 40% έχει λάβει μόνο βασική εκπαίδευση. Από αυτούς, περίπου το 75% είναι άνδρες, και το 25% είναι ηλικίας άνω των 55 ετών. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τις ευθύνες των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων. Όπως δηλώνει η έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, πρέπει να μας δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τον λόγο για τον οποίο το 23% των εργαζομένων δεν θα συμπεριληφθούν στη δράση προσδιορισμού των χαρακτηριστικών (profiling) και να μάθουμε ποια μέτρα θα προσφερθούν ειδικά σε αυτούς τους εργαζόμενους.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Ισπανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 1.429 απολύσεις σε 23 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) στην περιφέρεια NUTS II της Καταλονίας, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης πως πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα στηρίξει την επανένταξη επιμέρους απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και θα ήθελα να επαναλάβω ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε να χρηματοδοτήσει την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε εργαζομένους που επλήγησαν από απολύσεις συνεπεία της παγκοσμιοποίησης πρέπει να χορηγείται σε ατομική βάση και να έχει ως στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτή η συνδρομή δεν αποτελεί υποκατάστατο για τις ευθύνες που κανονικά αναλογούν στις εταιρείες ούτε έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση και την αναδιάρθρωση εταιρειών. Ενόψει αυτών, η κοινή δήλωση του τριμερούς διαλόγου των θεσμικών οργάνων τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης ότι οι διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα είναι όσο πιο απλές και ταχείες είναι δυνατόν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία ζήτησε συνδρομή για 1.429 απολύσεις σε 23 εταιρείες που λειτουργούν στην περιφέρεια της Καταλονίας, υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Cataluna automocion/Ισπανία, διότι θα δώσει τη δυνατότητα χορήγησης συμπληρωματικής ενίσχυσης στους καταλανούς εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων αλλαγών στη δομή της παγκόσμιας οικονομίας και θα στηρίξει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όταν σκέφτομαι την κρίση που έπληξε αυτόν τον κλάδο, θυμάμαι πως άκουσα τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας Jose Maria Aznar να λέει πόσο εξεπλάγη ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής George W. Bush μαθαίνοντας ότι οι κύριες εξαγωγές της Ισπανίας δεν αφορούσαν κάποιο γεωργικό προϊόν, αλλά τα αυτοκίνητα. Αυτό ήταν ένα θετικό δείγμα για το ότι σταμάτησαν να ισχύουν τα παλιά στερεότυπα για τις οικονομίες της νοτιοδυτικής Ευρώπης.

Δυστυχώς, οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ισπανικής βιομηχανίας, που έγιναν κυρίως από την κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος, σημείωσαν μεγάλη οπισθοδρόμηση εξαιτίας αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Η πτώση της ζήτησης αυτοκινήτων στην ΕΕ είναι πολύ σοβαρή, και η παραγωγή μειώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009 σχεδόν κατά 40%, κάτι που απειλεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα περισσότερες θέσεις απασχόλησης, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Βλέπω με ανησυχία την οπισθοδρόμηση αυτή και ελπίζω ότι η ισπανική οικονομία θα καταφέρει να αντιδράσει σωστά στην κρίση, με το ταμείο αυτό να είναι μόνο μέρος της αντίδρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το προτεινόμενο σχέδιο ενίσχυσης για τους 1.429 εργαζομένους που απολύθηκαν από 23 επιχειρήσεις κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων στην περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία είναι επειγόντως απαραίτητο για την τεχνική και επαγγελματική εξέλιξη μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων που επλήγησαν άμεσα από την παρούσα παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Περίπου το 25% των εργαζομένων που καλύπτει το σχέδιο αυτό δεν πήγαν στο σχολείο ή το εγκατέλειψαν πρόωρα, και παραπάνω από 40% των εργαζομένων διαθέτει μόνο βασική εκπαίδευση. Τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εργατικό δυναμικό καίριων τομέων της παραγωγής στην Ευρώπη είναι μεγάλο πρόβλημα ενόψει των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Προκειμένου να στηριχθεί έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική που θα εξασφαλίζει καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων που διατίθενται στα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους πολίτες, για παράδειγμα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Στην περίπτωση του ΕΤΠ, εφέτος χρησιμοποιήθηκε μόνο λίγο παραπάνω από το 10% των 500 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, πράγμα απαράδεκτο δεδομένου του μεγέθους της ανεργίας στην Ευρώπη και των αυξανόμενων δυσκολιών ανεύρεσης άλλης εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της Ισπανίας, διότι πιστεύω ότι αυτό το μέσο είναι πολύτιμος πόρος για τη στήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το ταμείο συστήθηκε για να προσφέρει πρακτική ενίσχυση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν είτε για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν είτε, μετά από την τροποποίηση του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αφορά αίτηση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 2.752.935 ευρώ που υπέβαλε η Ισπανία για 1.429 εργαζομένους σε 23 διαφορετικές επιχειρήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσω ότι η σημερινή ψηφοφορία για τις τέσσερις εκθέσεις που αφορούν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για παροχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους σχεδόν 14 εκατομμυρίων ευρώ δείχνει ότι το ΕΤΠ είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πόρος για την καταπολέμηση της ανεργίας που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας, συγκεκριμένα για τις 1.429 απολύσεις που έγιναν από 23 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) στην περιφέρεια NUTS II της Καταλονίας. Το ΕΤΠ προσφέρει πρόσθετη συνδρομή σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου και βοηθά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για πόρους από το ΕΤΠ για απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που συμφωνεί με τον κανονισμό του ταμείου. Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει εργαζομένους που απολύθηκαν, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ή τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Δεδομένου ότι η Ισπανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 1.429 περιπτώσεις απόλυσης σε 23 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) στην περιφέρεια NUTS II της Καταλονίας, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις σχετικές τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα, που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία: (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας χωρίς να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. (2) Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ μια εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως είχε συστήσει το Κοινοβούλιο. (3) Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. (4) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για την αίτηση που αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, κάτι που είναι επίσης σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Ισπανία ζήτησε στήριξη για τις περιπτώσεις των 1.429 απολύσεων που έγιναν από 23 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) στην περιφέρεια NUTS II της Καταλονίας. Η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ. Ως Καταλανός χαίρομαι, διότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε να ζητήσει από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ και να υπενθυμίσει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Τον Ιανουάριο του 2010, η Ισπανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) σε σχέση με τις απολύσεις που σημειώθηκαν σε 23 εταιρείες στην περιφέρεια της Καταλονίας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση του ΕΤΠ για τη χορήγηση ενίσχυσης στους απολυμένους εργαζομένους. Οι απολύσεις έγιναν στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που είχε ως αποτέλεσμα πρωτόγνωρη πτώση της ζήτησης οχημάτων στην Ισπανία και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2009 απολύθηκαν μόνο στην περιφέρεια της Καταλονίας 2.330 εργαζόμενοι, το 75% των οποίων είναι άντρες, και σχεδόν το 25% των οποίων έχουν ηλικία άνω των 55 ετών. Στηρίζω την παροχή οικονομικής ενίσχυσης και κατάρτισης στους απολυμένους εργαζομένους, προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν νέες θέσεις απασχόλησης για τη μέγιστη δυνατή περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η κινητοποίηση αυτή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα είναι προς όφελος 1.429 εργαζομένων στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων στην ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας. Η Επιτροπή πρότεινε στη συγκεκριμένη περίπτωση την κινητοποίηση από το ταμείο ποσού 2.752.935 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η επανένταξη πρώην εργαζομένων σε 23 συνολικά επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας, εφόσον η αίτηση, που συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες τον Απρίλιο, πληροί τους όρους για οικονομική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

 
  
  

Εκθέσεις: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), γραπτώς.(DE) Χαίρομαι πολύ, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να ενισχύσει πολλούς ανθρώπους που επλήγησαν σοβαρά από την παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει τώρα να χορηγηθούν γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν το συντομότερο δυνατό νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για σημαντική και εξαιρετικά ορατή συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δείξει ξεκάθαρα στους ανθρώπους αυτούς ότι η ΕΕ θέλει, και μπορεί, να βοηθά και μεμονωμένα άτομα σε καταστάσεις ανάγκης. Πρέπει όμως να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση με τρόπο που να έχει νόημα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση δίκαιους όρους ανταγωνισμού στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να αποφεύγονται εξαρχής οι μειονεκτικές καταστάσεις σε επιμέρους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Matera για το εξαιρετικό έργο της. Σήμερα ψήφισα υπέρ των τεσσάρων αιτήσεων χρηματοδότησης για εργαζομένους που έχασαν τις θέσεις απασχόλησής τους στην Ισπανία, τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε το 2006 με ανώτατο όριο τα 500 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους που αναζητούν εργασία να βρουν νέες θέσεις εργασίας, να χρηματοδοτήσει ειδικά μαθήματα κατάρτισης, να βοηθήσει εργαζομένους να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να προσφέρει προσωρινό συμπλήρωμα εισοδήματος με τη μορφή επιδομάτων κινητικότητας, αναζήτησης εργασίας και κατάρτισης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Το ΕΤΠ παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας και παρέχει ενίσχυση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Πρέπει όμως να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να επιταχύνουμε την κινητοποίηση αυτού του μέσου, ιδίως ενόψει του θετικού του ρόλου για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

 
  
  

Έκθεση: Carmen Fraga Estevez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Επικροτώ αυτήν την έκθεση, που διευθετεί την εφαρμογή αυτής της σύμβασης και των συστάσεων που ενέκρινε η Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC), επιτρέποντας την έγκριση μέτρων ελέγχου και επιβολής για όλα τα αλιευτικά σκάφη που επιδίδονται σε αλιευτικές δραστηριότητες ή προορίζονται για αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο αλιευτικούς πόρους. Ορισμένες από αυτές τις διατάξεις έχουν ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ μέσω των ετήσιων TAC και των ποσοστώσεων, και πρέπει να στηριχθεί η θέση της εισηγήτριας για την απόρριψη αυτής της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, καθώς δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά τη νομοθεσία και έχει αρνητικό αποτέλεσμα για την αξιοπιστία της ΕΕ. Πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην εφαρμογή μέτρων από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, ώστε να μεταφερθεί γρήγορα το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από αυτήν τη σύμβαση σε κοινοτικό δίκαιο και το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται ευρέως και έγκαιρα για όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων με τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας, εξασφαλίζοντας ότι παρατηρητές του θεσμικού αυτού οργάνου θα παρευρίσκονται στις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό πρέπει να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Γενικά, επικροτώ τους νέους κανονισμούς για τον έλεγχο των σκαφών που διεξάγουν παράνομη και λαθραία αλιεία, οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο της έκθεσης που μόλις εγκρίναμε.

Συμφωνώ επίσης με το νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων που δεν έχει επαληθευτεί από το κράτος σημαίας ξένου αλιευτικού σκάφους ότι είναι νόμιμα. Πιστεύω όμως ότι, όταν μεταφερθούν αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει να αξιολογηθούν ορισμένες συμβιβαστικές λύσεις και να διεξαχθούν οι όποιες προσαρμογές, στο μέτρο που θεωρούνται εφικτές στο πλαίσιο της ίδιας της σύμβασης. Τέλος, είμαι βέβαιος ότι η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, εάν το Κοινοβούλιο τηρείται διαρκώς ενήμερο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων με την εξασφάλιση ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα κάθονται και παρατηρητές από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι ζωτικής σημασίας να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Στους προτεινόμενους κανονισμούς πρέπει να ενσωματωθούν μέτρα που θα καθορίζουν τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς όρους στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, σε ύδατα όπου είναι αναγκαίοι οι περιορισμοί αλιευμάτων. Είναι ζωτικής σημασίας να ευθυγραμμιστεί αυτό με τους σκοπούς της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Από άποψη μεθοδολογίας είναι σωστό να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται το περιεχόμενο των συμβάσεων, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι σωστό να εξεταστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην εν λόγω επανεξέταση. Πέρα από τυπικά ζητήματα, η λειτουργία οργάνων που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς για να εξασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματικά, αποδοτικά, σύγχρονα και ικανά να αντιδρούν σε προκλήσεις που μπορεί να αλλάξουν μετά από την υπογραφή της αντίστοιχης συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC), διότι θεσπίζει ένα νέο σύστημα μέτρων ελέγχου και επιβολής για να εξασφαλίσει τη διατήρηση και την ισορροπημένη χρήση των αλιευτικών πόρων στην περιοχή. Ειδικότερα, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση σκαφών που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες και ένα σύστημα ελέγχου που θα διεξάγεται από το κράτος του λιμένα όπου εκφορτώνονται τα αλιεύματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της σημασίας που έχει η αλιεία για την Ευρώπη (τόσο ως οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο όσο και ως προς τον ρόλο της στη διατροφή των ανθρώπων), πρέπει να εξετάζουμε πάντα πολύ προσεκτικά κάθε κανονισμό που επιδιώκει την επιβολή νέων και αυστηρότερων υποχρεώσεων στους ευρωπαίους αλιείς.

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των κοινοτικών κανονισμών για τη μεταφορά του συστήματος ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC). Τα μέτρα αυτά έχουν ως κύριο στόχο την προώθηση της συμμόρφωσης των αλιευτικών σκαφών μη συμβαλλομένου μέρους με τους κανόνες της σύμβασης και τη συμπερίληψη νέου συστήματος ελέγχου από το κράτος μέλος λιμένα. Αυτό εμποδίζει την εκφόρτωση σε ευρωπαϊκούς λιμένες κατεψυγμένων αλιευμάτων που δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι νόμιμα.

Επιπροσθέτως, καθιερώνει νέα μέτρα που περιλαμβάνουν τον έλεγχο σκαφών που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες. Θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα τελικά θα εξυπηρετήσουν την προστασία των ευρωπαίων αλιέων από την εισαγωγή αλιευμάτων που δεν πληρούν τους κοινοτικούς κανόνες στην ευρωπαϊκή αγορά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επικροτηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτό το έγγραφο, διότι συμφωνώ με την άποψη ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό πρέπει να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Μεταξύ των νέων κανόνων θα ήθελα να δώσω έμφαση στην παρακολούθηση των σκαφών που επιδίδονται σε παράνομη και λαθραία αλιεία, καθώς και στο νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων ιχθύων των οποίων η νομιμότητα δεν έχει ελεγχθεί από το κράτος σημαίας αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Το 2007 και το 2008, το Κοινοβούλιο δεν είχε εκπροσωπηθεί στην ετήσια συνεδρίαση της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO). Ως εκ τούτου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι, υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί σε μελλοντικές συζητήσεις για διεθνείς συμβάσεις για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το προτεινόμενο σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει διατάξεις για την προαγωγή της συμμόρφωσης των σκαφών μη συμβαλλόμενων μερών με τα μέτρα διατήρησης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζει η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC). Επομένως, αφορά το κλείσιμο των κενών του συστήματος ελέγχου, ιδίως όσον αφορά την παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιευτική δραστηριότητα, και για τον λόγο αυτόν το εγκρίνουμε.

Η έκθεση θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, των οποίων τα αλιευτικά σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισμού της NEAFC, πρέπει να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέσα επιθεώρησης στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτός ο έλεγχος αλιευτικών δραστηριοτήτων απαιτεί σήμερα περισσότερα από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο είτε της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είτε των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να επανεξεταστούν οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για τον έλεγχο, ιδίως όσον αφορά τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης που προβλέπονται στη ρύθμιση των οικονομικών μέτρων της ΚΑΠ για την απόκτηση, την ανάπτυξη και/ή τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού ελέγχου από τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό προτείναμε την αύξηση του σημερινού ποσοστού από 50% σε 75% λαμβάνοντας υπόψη την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, της οποίας συμβαλλόμενα μέρη έγιναν τώρα η Κοινότητα και η ΕΕ, τέθηκε σε ισχύ το 1982.

Σκοπός της σύμβασης είναι να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη διατήρηση και τη μέγιστη χρήση των αλιευτικών πόρων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού προς το συμφέρον της κοινωνίας, της βιωσιμότητας και του περιβάλλοντος. Μπορούν να θεσπιστούν μέτρα ελέγχου και επιβολής για να εξασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε ισχύ αυτή η σύμβαση και οι συστάσεις που εγκρίθηκαν από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC). Αυτά αφορούν όλα τα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο αλιευτικούς πόρους, όπως ορίζονται στη σύμβαση.

Στόχος της πρότασης είναι η επικαιροποίηση της νομοθεσίας της Ένωσης. Το 2006, η NEAFC ενέκρινε νέο σύστημα βελτίωσης του ελέγχου και της εφαρμογής των συστάσεών της. Μια άλλη αλλαγή είναι ότι τώρα συμπεριλαμβάνεται το σύστημα ελέγχου του κράτους λιμένα, που δεν επιτρέπει την εκφόρτωση σε ευρωπαϊκούς λιμένες κατεψυγμένων αλιευμάτων, εάν δεν έχει διαπιστωθεί η νομιμότητά τους από το κράτος λιμένα του ξένου σκάφους. Υπάρχουν νέα σχετικά μέτρα που αφορούν κανόνες για τα σκάφη που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για την πρόταση κανονισμού, η οποία θεσπίζει ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής που θα ισχύει στη ζώνη που καλύπτεται από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, την οποία έχει υπογράψει η ΕΕ, διότι πιστεύω ότι αυτό το σύστημα πρέπει να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Το 2006, η Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ενέκρινε νέο σύστημα με στόχο τη βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των συστάσεών της, και στη συνέχεια τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως με την έγκριση αυτών των συστάσεων. Ειδικότερα, υπάρχει μεγάλη στήριξη για τις νέες διατάξεις που θεσπίζουν σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων των οποίων η νομιμότητα δεν έχει ελεγχθεί από τις αρχές του εν λόγω κράτους. Με δυο λόγια, αυτή η σειρά συστάσεων προσαρμόζει το σύστημα που ίσχυε προηγουμένως στις σημερινές απαιτήσεις και, για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει γρήγορα η μεταφορά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας είναι καίρια για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων με παράλληλη εξασφάλιση μεγαλύτερης δικαιοσύνης και ισότητας ως προς την κατανομή του πλούτου. Από αυτές τις προϋποθέσεις εξαρτάται η ίδια η ύπαρξη της αλιευτικής κοινότητας.

Ο έλεγχος όλων των αλιευτικών σκαφών που επιδίδονται σε αλιευτικές δραστηριότητες ή προορίζονται για αλιευτικές δραστηριότητες στις ζώνες που ορίζονται στη σύμβαση, καθώς και τα μέτρα επιβολής, έχουν μεγάλη σημασία σε αυτό το πλαίσιο. Η παρούσα έκθεση ακολουθεί αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτήν την προσπάθεια και να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Η πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει με διάφορες ευκαιρίες ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα σε μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας που θα εφαρμόζονται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια θεωρεί ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα στην κοινοτική νομοθεσία. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας («κανονισμός ΠΛΑ») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας προβλέπει ότι τα σκάφη της ΕΕ υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια αλιείας για να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες έξω από στα ύδατα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση Fraga, διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , γραπτώς. (LV) Η συνεργασία ως προς την αλιεία στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό σημαίνει πρωτίστως δίκαιες ποσοστώσεις για όλους εκείνους που συμμετέχουν στη διαδικασία. Η νομική βάση, που θεσπίζεται για να ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες, πρέπει να είναι βασισμένη στη λογική. Κανένας δεν πρέπει να έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων του Ατλαντικού. Ψήφισα υπέρ ελπίζοντας ότι η νομοθεσία θα προβλέπει ίσες ευκαιρίες και την ίδια ευθύνη για όλες τις παραβιάσεις που αφορούν τα αλιεύματα, χωρίς ευνοούμενους και «ξένους», όπως συμβαίνει συχνά, όταν εκπονείται νομοθεσία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), γραπτώς. (DE) Η αύξηση των εισοδημάτων και η βελτίωση των υποδομών οδήγησε σε αυξημένη κατανάλωση ιχθύων και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ποσότητες των αλιευμάτων αυξάνονται ήδη κάθε χρόνο και θα συνεχίσουν, επομένως, να αυξάνονται. Μελέτες έδειξαν ότι η αύξηση των αλιευτικών αποθεμάτων στους ωκεανούς και στα εσωτερικά ύδατα οφείλεται κυρίως στην υδατοκαλλιέργεια. Χρησιμοποιούνται όλο και μεγαλύτεροι στόλοι για να επιδιωχθεί η αλίευση από αλιευτικά αποθέματα που διαρκώς μειώνονται. Για να αναχαιτιστεί η ανελέητη υπεραλίευση, είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής. Ανησυχία προκαλούν και οι αναφορές αλιέων που ζουν αιχμάλωτοι στα ανοιχτά σαν υπηρέτες και υποχρεώνονται σε εξαντλητική εργασία για εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές υπό συνθήκες παρόμοιες με της δουλείας. Αν θέλουμε να γνωρίζουν οι απόγονοί μας ποια είναι η γεύση του ψαριού, οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι εύλογη τουλάχιστον μερική επανεθνικοποίηση της αλιευτικής πολιτικής, προκειμένου να είναι δυνατή η ευρεία αντιμετώπιση των περιφερειακών προβλημάτων. Ψήφισα με αυτό το σκεπτικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Η σύμβαση αναφέρει τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαρτίου 1982. Η Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) συστήθηκε για να εξασφαλίσει τον έλεγχο των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό.

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης των απαραίτητων μέτρων για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η επιβολή διατάξεων, οι οποίες ισχύουν για όλα τα σκάφη που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται με στόχο αλιευτικούς πόρους σε ζώνες που ορίζονται στη σύμβαση. Το κύριο θέμα είναι να εφαρμοστούν σε αυτές τις ζώνες μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, που θα επιβάλλονται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας. Επομένως, έχει προτεραιότητα η αλλαγή του συστήματος ελέγχου και επιβολής της NEAFC, που πρέπει να μεταφερθεί το συντομότερο δυνατό στην κοινοτική νομοθεσία.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια αλιείας έξω από τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή θα μας επιτρέψει να κλείσουμε τα νομικά κενά που υπήρχαν μέχρι σήμερα σχετικά με τις νομοθετικές διατάξεις για τους στόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα βελτιώσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC) έχει εξαιρετική σημασία ενόψει της επικαιροποίησης των κοινοτικών κανονισμών για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου και επιβολής που ενέκρινε η NEAFC.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις όπου οι συστάσεις των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας μεταφέρθηκαν στην κοινοτική νομοθεσία για την αλιεία, επιδιώκεται επίσης η θέσπιση αυστηρότερων ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, την εξάλειψη πιθανών κενών και την προάσπιση της βασικής αρχής της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) για τη βιώσιμη αλιεία εντός και εκτός των υδάτων της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, κατά τη γνώμη μου, το κείμενο που συμφωνήθηκε και ψηφίστηκε σήμερα συνηγορεί υπέρ των προνομίων του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και περιλαμβάνει τις αναγκαίες αλλαγές που απορρέουν από τα άρθρα 290 ε και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θα υπερψηφίσω τη συγκεκριμένη πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι η ΕΕ, εγκρίθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 81/608/ΕΟΚ και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαρτίου 1982. Μέτρα ελέγχου και επιβολής μπορούν να θεσπιστούν για να εξασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε ισχύ αυτή η σύμβαση και οι συστάσεις που εγκρίθηκαν από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC). Αυτά αφορούν όλα τα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο αλιευτικούς πόρους σε ζώνες που ορίζονται στη σύμβαση.

Στόχος της πρότασης αυτής είναι η επικαιροποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τη μεταφορά του συστήματος ελέγχου και επιβολής που θεσπίστηκε από τη NEAFC. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί το νέο σύστημα που εγκρίθηκε από τη NEAFC, η πρόταση προβλέπει στη συνέχεια την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, που αφορούσε την εφαρμογή του πρώτου συστήματος που ενέκρινε η NEAFC το 1998.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαι υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι, παρόλο που η Ευρώπη περιόρισε ή και απαγόρευσε εντελώς την αλίευση διαφόρων ειδών ιχθύων, υπάρχει μεγάλος αριθμός παράνομων αλιευτικών σκαφών που δεν αλιεύουν μόνο προστατευόμενα είδη, αλλά δεν συμμορφώνονται καν με τις κοινοτικές οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων.

Η έγκριση αυτής της έκθεσης σημαίνει ότι οι νέες συστάσεις που τέθηκαν σε ισχύ μεταξύ 2007 και 2010 θα γίνουν νόμοι, και η μεταφορά τους είναι σημαντικό μέσο τόσο για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας όσο και για την πρόληψη νομικού κενού για τους στόλους της ΕΕ. Ένα άλλο θετικό σημείο είναι η θέσπιση νέου συστήματος ελέγχου που θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες στην εκφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων αμφίβολης ή παράνομης προέλευσης.

 
  
  

Σύσταση: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της σημασίας αυτής της σύμβασης όσον αφορά τη συμβολή στις διαβουλεύσεις, τη συνεργασία, τη βέλτιστη χρήση, την ορθολογική διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, καθώς και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων βάσει επιστημονικής έρευνας, η τροποποίηση που παρουσιάζεται εδώ είναι ουσιαστικής σημασίας, διότι αναδιαμορφώνει πλήρως τη σύμβαση με σκοπό την εναρμόνισή της με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα και την ενσωμάτωση σε αυτήν σύγχρονων εννοιών διαχείρισης της αλιείας. Μεταξύ των θετικών μέτρων ξεχωρίζουν τα εξής: η απλούστευση της δομής της σύμβασης, ο εκσυγχρονισμός των συνεισφορών στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την αρχή «ο χρήστης πληρώνει» όσον αφορά τους συμβαλλομένους, νέος ορισμός των υποχρεώσεων και αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης απόφασης και της επίλυσης διαφορών όσον αφορά την τελευταία. Οι βελτιώσεις αυτές είναι κρίσιμης σημασίας ως τρόπος μελλοντικής προώθησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων της Σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, διότι οι τροπολογίες συνιστούν θετική συμβολή στην αναδιαμόρφωση της εσωτερικής δομής και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού.

Πιστεύω όμως ότι, υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί σε μελλοντικές συζητήσεις για διεθνείς συμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της σημασίας που έχει η αλιεία για την Ευρώπη (τόσο ως οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο όσο και ως προς τον ρόλο της στη διατροφή των ανθρώπων), πρέπει να εξετάζουμε πάντα πολύ προσεκτικά κάθε κανονισμό που επιδιώκει την επιβολή νέων και αυστηρότερων υποχρεώσεων στους ευρωπαίους αλιείς. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε προτεινόμενη τροποποίηση που ενισχύει τις αλιευτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό, κάτι που πρέπει να επικροτηθεί. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτό το έγγραφο, διότι συμφωνώ με την άποψη ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό πρέπει να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Μεταξύ των νέων κανόνων θα ήθελα να δώσω έμφαση στην παρακολούθηση των σκαφών που επιδίδονται σε παράνομη και λαθραία αλιεία, καθώς και το νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων ιχθύων των οποίων η νομιμότητα δεν έχει ελεγχθεί από το κράτος σημαίας αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Το 2007 και το 2008, το Κοινοβούλιο δεν είχε εκπροσωπηθεί στην ετήσια συνεδρίαση της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO). Ως εκ τούτου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι, υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί σε μελλοντικές συζητήσεις για διεθνείς συμβάσεις για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Κύριος σκοπός της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) είναι να συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων στη ζώνη της σύμβασης NAFO βάσει της διακρατικής συνεργασίας.

Στηρίζουμε και εκτιμούμε την αρχή της διεθνούς συνεργασίας και σύμπραξης στον τομέα αυτόν σε σταθερές επιστημονικές βάσεις. Επομένως, πιστεύουμε ότι η τροποποίηση της σύμβασης που εγκρίθηκε το 2007 και το 2008 σε συμφωνία με αυτούς τους στόχους με σκοπό να εξυπηρετήσει άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα και να ενσωματώσει σύγχρονες έννοιες διαχείρισης της αλιείας πρέπει να στηριχθεί.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε ότι το Κοινοβούλιο άργησε να κληθεί να γνωμοδοτήσει για το ζήτημα αυτό, γεγονός λυπηρό. Πράγματι, η πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο είναι από τις 8 Μαρτίου 2010, οπότε πέρασαν παραπάνω από δύο χρόνια πριν εκπονηθεί το έγγραφο και μπορέσει να εκφέρει γνώμη το Κοινοβούλιο.

Μελλοντικά μπορεί η έγκαιρη συμμετοχή και εμπλοκή να είναι ζωτικής σημασίας, και το ιδανικό θα ήταν να συνοδεύει τις ίδιες τις διαπραγματευτικές διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979.

Έκτοτε, ο κύριος στόχος της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) είναι η συμμετοχή σε διαβούλευση και συνεργασία, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των αλιευτικών πόρων στη ζώνη διατήρησης, η σωστή διατήρηση και διαχείριση των πόρων αυτών και η προαγωγή νέων ιδεών για την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων στις ανοιχτές θάλασσες.

Στις ετήσιες συνεδριάσεις της NAFO το 2007 και το 2008, τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ενέκριναν την «Τροποποίηση της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού». Η τροποποίηση αυτή συνιστά σημαντική αλλαγή της σύμβασης, καθώς την εναρμονίζει με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα και λαμβάνει υπόψη σύγχρονες πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας. Ως εκ τούτου, αυτή η τροποποίηση βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της δομής της οργάνωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979 κατόπιν της κατάθεσης, στην κυβέρνηση του Καναδά, των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής και έγκρισης από τους επτά υπογράφοντες. Ο πρωταρχικός στόχος της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) είναι να συμβάλει με διαβουλεύσεις και συνεργασία στη βέλτιστη χρήση και στην ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης που περιλαμβάνεται στη σύμβαση της NAFO και στην προώθηση ιδεών για διεθνή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων στις ανοιχτές θάλασσες, που θα βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές επιστημονικής έρευνας. Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ενέκριναν την «Τροποποίηση της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού» στις ετήσιες συνεδριάσεις της NAFO το 2007 (αγγλική έκδοση) και το 2008 (γαλλική έκδοση). Η τροποποίηση αυτή συνιστά γενική αναθεώρηση της σύμβασης, με κύριο σκοπό την εναρμόνισή της με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα και την ενσωμάτωση σύγχρονων εννοιών διαχείρισης της αλιείας, και για τον λόγο αυτόν την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), γραπτώς. (DE) Ήδη πριν από περίπου 30 χρόνια εξετάζαμε τη βέλτιστη χρήση και την ορθολογική διαχείριση για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. Τώρα, οι κανονισμοί της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) πρόκειται να αναθεωρηθούν όχι μόνο για να εναρμονιστούν καλύτερα με άλλες περιφερειακές συμφωνίες και διεθνή νομικά έγγραφα, αλλά και για να προσαρμοστούν στη σύγχρονη γνώση, για παράδειγμα τις έννοιες της διαχείρισης της αλιείας. Οι αλιευτικές ποσοστώσεις και η διαχείριση αποθεμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για να προληφθεί η πλήρης υπεραλίευση των εσωτερικών υδάτων και των ωκεανών. Ωστόσο, από την άποψη αυτή, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι οργανώσεις όπως η NAFO θα διατηρήσουν την ικανότητά τους για δράση χάρη σε εξορθολογισμένη δομή και καλή οργάνωση. Επίσης, είναι σημαντικό να μην αφήσουμε το κόστος να γίνει υπερβολικό. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι εύλογη τουλάχιστον μερική επανεθνικοποίηση της αλιευτικής πολιτικής, προκειμένου να είναι δυνατή η ευρεία αντιμετώπιση των περιφερειακών προβλημάτων. Ψήφισα με αυτό το σκεπτικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Η παρούσα πρόταση επικαιροποιεί τους κοινοτικούς κανονισμούς για τη μεταφορά του συστήματος ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού. Εγκρίνεται νέα διαδικασία με στόχο τη βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των συστάσεών της για την αλιεία και ειδικότερα την παρότρυνση των σκαφών μη συμβαλλομένων μερών να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Επιπλέον, θεσπίζει νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων που δεν έχει επαληθευτεί από το κράτος σημαίας ξένου αλιευτικού σκάφους ότι είναι νόμιμα.

Θεσπίζονται νέα μέτρα για τον έλεγχο των σκαφών που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες. Ο κύριος λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ είναι η πρόληψη, η αποθάρρυνση και η εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Η έκθεση του κ. Wałęsa αναφέρεται σε τροποποιήσεις της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό, η οποία υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979. Καθήκον της NAFO, δηλαδή της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, είναι να εξασφαλίσει την ορθολογική διαχείριση, τη βέλτιστη χρήση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων βάσει της διαβούλευσης και της συνεργασίας. Το κύριο καθήκον αυτής της οργάνωσης είναι η προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων στις ανοικτές θάλασσες βάσει των θεμελιωδών αρχών της επιστημονικής έρευνας. Ο εισηγητής εισάγει θετικές τροποποιήσεις στη σύμβαση, οι οποίες θα εναρμονίσουν τους σημερινούς κανονισμούς με νομικά κείμενα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: τον εκσυγχρονισμό της δομής της NAFO (συγχώνευση του γενικού συμβουλίου και της επιτροπής αλιείας σε ένα σώμα), τη μεταρρύθμιση του συστήματος συνεισφορών στον προϋπολογισμό, τη θέσπιση σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών της NAFO, αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη θέσπιση νέας διαδικασίας επίλυσης διαφορών, προκειμένου οι διαφορές να επιλύονται αποτελεσματικά, γεγονός που θα είναι προς όφελος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση Wałęsa τροποποιεί τη σύμβαση της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) του 1978 και αντιπροσωπεύει ένα βήμα προόδου όσον αφορά τη συνεργασία και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό. Ψήφισα υπέρ της τροποποίησης της σύμβασης, διότι η επιστημονική έρευνα βελτιώνει τη διεθνή συνεργασία για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων της περιοχής. Επιπροσθέτως, η έγκριση της τροποποίησης είναι δείγμα του νέου ρόλου του Κοινοβουλίου μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, διότι δίνει έμφαση στην ανάγκη επίσπευσης του έργου της έγκρισης και της επικαιροποίησης των συμβάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Κύριος σκοπός της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) είναι να εξασφαλίσει την ορθολογική διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων στη ζώνη της σύμβασης NAFO. Η ΕΕ είναι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής της περιφερειακής οργάνωσης αλιείας και, όπως και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, ενέκρινε στην ετήσια συνεδρίαση της NAFO το 2007 την τροποποίηση της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού. Η τροποποίηση αυτή έχει ως στόχο την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των δομών αυτής της οργάνωσης με την προσαρμογή της στη σημερινή πραγματικότητα της αλιείας, τη θέσπιση νέων ορισμών των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή των κρατών σημαίας και των κρατών λιμένα, και τη διευκρίνιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών της NAFO.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της ΕΕ και ιδίως τις αλιευτικές δυνατότητες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της σύμβασης, θεωρώ ότι η έγκριση αυτής της τροποποίησης είναι πολύ σημαντική και μπορεί να επικριθεί μόνο για το γεγονός ότι γίνεται καθυστερημένα.

Λυπάμαι, όπως και ο εισηγητής, για την καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή της πρότασής της, που ξεπερνά τα δύο χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης σε μία από τις ετήσιες συνεδριάσεις της NAFO το 2007.

Η έκθεση αυτή αξίζει τη θετική μου ψήφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Wałęsa για την εξαίρετη έκθεσή του και να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω το γεγονός της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009. Στο πλαίσιο των εξουσιών που απέκτησε πρόσφατα η Επιτροπή Αλιείας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπείται σωστά στις επόμενες διαπραγματεύσεις για μελλοντικές διεθνείς συμβάσεις.

Το 2007 και το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε εκπροσωπηθεί στις ετήσεις συνεδριάσεις της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού. Το θεσμικό αυτό όργανο έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όμως θα ήθελε ταυτόχρονα να υπενθυμίσει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή τις νέες διαδικαστικές απαιτήσεις και την ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979 κατόπιν της κατάθεσης, στην κυβέρνηση του Καναδά, των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής και έγκρισης από τους επτά υπογράφοντες. Ο πρωταρχικός στόχος της NAFO είναι να συμβάλει με διαβουλεύσεις και συνεργασία στη βέλτιστη χρήση και στην ορθολογική διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης που ορίζεται στη σύμβαση της NAFO και στην προώθηση ιδεών για διεθνή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων στις ανοικτές θάλασσες, που θα βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές επιστημονικής έρευνας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ενέκριναν την «Τροποποίηση της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού» (εφεξής «η τροποποίηση») στις ετήσιες συνεδριάσεις της NAFO το 2007 (αγγλική έκδοση) και το 2008 (γαλλική έκδοση). Με την τροποποίηση η σύμβαση αναθεωρείται εξ ολοκλήρου με πρωταρχικό σκοπό την εναρμόνισή της με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα, και την ενσωμάτωση σύγχρονων εννοιών διαχείρισης της αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαι υπέρ της σύστασης για την ευρεία αναθεώρηση της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό, καθότι ενσωματώνει σύγχρονες ιδέες για τη διαχείριση της αλιείας. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν, αφενός, μέτρα εξορθολογισμού και, αφετέρου, σαφείς ορισμούς των ευθυνών των κρατών σημαίας και των κρατών λιμένα.

 
  
  

Έκθεση: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Πρέπει να αποτραπεί να μετατρέπουν οι εταιρείες τις μόνιμες θέσεις εργασίας σε άτυπη απασχόληση, κάτι που οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας εργασίας. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή, αν λάβουμε υπόψη την αύξηση των αδήλωτων εργαζομένων γυναικών και το γεγονός ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν άλλη επιλογή από την αποδοχή επισφαλών θέσεων απασχόλησης. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες φαίνεται να υποεκπροσωπούνται στις επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη π.χ. η αμειβόμενη οικιακή εργασία και η φροντίδα ατόμων. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί στη σημερινή κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, συγκεκριμένα σε αναγκαστικό μερικό ωράριο εργασίας, στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν δηλώνουν την απουσία βασικών συνθηκών εργασίας: πλήρη έλλειψη ασφάλειας εργασίας, χαμηλές αμοιβές, έλλειψη κοινωνικής προστασίας και ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης, ή ακόμα και έλλειψη συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων. Για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων πρέπει να προαχθούν η αρχική και η συνεχής κατάρτιση, η βελτίωση της ενημέρωσης για τα δικαιώματα και πραγματική εξέταση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των γυναικών, διότι η θεώρηση του εισοδήματος των γυναικών ως δεύτερου εισοδήματος μπορεί να είναι παραπλανητική, καθώς πολλές φορές αυτό είναι το μόνο εισόδημα της οικογένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» προτείνει να φθάσει το ποσοστό απασχόλησης της ηλικιακής ομάδας των 20-64 ετών στο 75% και να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα ήταν επίσης σωστό να αναληφθεί δράση κατά όλων των μορφών επισφαλούς απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών συμβάσεων εργασίας, των συμβάσεων για λιγότερες από 10 εργάσιμες ώρες εβδομαδιαίως και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μικρής διάρκειας, για να μην μιλήσουμε για θέσεις εργασίας όπου αγνοούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την υγεία και την ασφάλεια και όπου, ως εκ τούτου, τα ποσοστά ατυχημάτων είναι υψηλά, και ο κίνδυνος έκθεσης σε ασθένειες και διάφορους κινδύνους είναι μεγαλύτερος.

Αυτές οι μορφές συμβάσεων, μαζί με όλους τους σχετικούς κινδύνους, απευθύνονται συχνά στις γυναίκες, που τιμωρούνται εξαιτίας του φύλου τους, της ηλικίας τους, του γεγονότος ότι έχουν οικογένεια ή είναι μετανάστριες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέμβει εγκρίνοντας νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να περιοριστεί ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας αναλόγως του φύλου των εργαζομένων. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τους ελέγχους, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός περιπτώσεων κακομεταχείρισης γυναικών, να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία και να ληφθούν μέτρα αποτροπής που απευθύνονται στους εργοδότες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Επικροτώ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία γι’ αυτήν τη σημαντική έκθεση σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Οι γυναίκες βιώνουν κατά κύριο λόγο επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης, συχνά μάλιστα χωρίς τα υποχρεωτικά ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν για τους εργαζομένους. Οι γυναίκες έχουν την τάση να αναλαμβάνουν κακοπληρωμένες θέσεις απασχόλησης που τους επιτρέπουν να συνδυάσουν την εργασία με την οικογένεια και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένες να απαρνηθούν τα κοινωνικά εχέγγυα και να δεχτούν κακές συνθήκες εργασίας. Η κοινωνική ασφάλεια αποτελεί καίριο τμήμα της «ευελιξίας με ασφάλεια». Επομένως, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι να ευθυγραμμίσουν τους νομοθετικούς και συμβατικούς κανόνες τους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τον διπλό φόρτο εργασίας των γυναικών, που είναι ένας από τους λόγους για την υπερεκπροσώπησή τους σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντική η χορήγηση ίσης πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της άδειας μητρότητας, της υγειονομικής περίθαλψης και των συντάξεων, καθώς και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Συγχαίρω την εισηγήτρια, διότι επέστησε την προσοχή σε μια πτυχή του κόσμου της απασχόλησης που εξακολουθεί να προκαλεί υπερβολική διάκριση βάσει του φύλου. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε χωρίς αμφιβολία τις συνθήκες για τους εργαζομένους σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και ιδίως για τις γυναίκες, που επιβαρύνονται περισσότερο από την επισφαλή απασχόληση. Αυτό επιβεβαιώνεται από πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι, στο 55% των εταιρειών, μόνο γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση. Επίσης, υπολογίστηκε ότι το 31,5% των γυναικών, έναντι του 8,3% των ανδρών, έχει μερική απασχόληση, και ότι η επισφαλής απασχόληση παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό τραυματισμών και μεγαλύτερο κίνδυνο ασθένειας και έκθεσης σε κίνδυνο. Με δυο λόγια, πρόκειται για κατάσταση ανισότητας, απέναντι στην οποία δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να απευθυνθεί έκκληση προς τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ευθυγραμμίσουν σε μεγάλο βαθμό τους νομοθετικούς και συμβατικούς κανόνες τους. Επίσης, ελπίζω ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εντείνουν τους ελέγχους των ελαχίστων υγειονομικών απαιτήσεων και προτύπων ασφαλείας στον χώρο εργασίας. Πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στις γυναίκες δίκαιη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας απλώς περιγραφικός όρος όπως «εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης» εξακολουθεί να περιλαμβάνει δύο μορφές διάκρισης, που είναι και οι δύο πολύ σοβαρές. Η πρώτη αφορά το θέμα της απασχόλησης των γυναικών, που αντιμετωπίστηκε από σύγχρονη, βιώσιμη σκοπιά στο πλαίσιο ενός άλλου φακέλου στην παρούσα περίοδο συνόδου. Η δεύτερη αφορά την αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων που υπάρχει σε πολλά κράτη μέλη, όπου ορισμένοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν δικαιώματα και προστασία, ενώ άλλοι βρίσκονται στο έλεος των περιστάσεων, τις οποίες συνήθως αδυνατούν να ελέγξουν. Εάν εξετάσουμε αντικειμενικά τα στοιχεία, φαίνεται όλο και πιο προφανές ότι μελλοντικά η τακτική απασχόληση θα συνεπάγεται και την αποδοχή μεγαλύτερων κινδύνων από ό,τι μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η διαχείριση τέτοιων αλλαγών πρέπει να γίνει κατά τρόπον, ώστε να αποφευχθεί η κερδοσκοπία σε βάρος των πιο αδύναμων από την άποψη των συμβάσεων και ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν καθήκον να αποφύγουν τις διακρίσεις και να επιτρέπουν σε όλους να επιτυγχάνουν ελεύθερα τους επαγγελματικούς τους στόχους ανάλογα με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους. Εκμεταλλεύομαι αυτήν την ευκαιρία για να υπογραμμίσω ότι η περαιτέρω έρευνα σχετικά με την επισφαλή απασχόληση των γυναικών θα ήταν χρήσιμη για τον προγραμματισμό δράσης με στόχο την απάλειψη των εμποδίων χωρίς υπερβολική παρεμβατικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της καταπολέμησης της επισφαλούς εργασίας, που είναι εντεινόμενο χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης. Αυτό θα βοηθήσει στην πιο αποτελεσματική εξάλειψη της έλλειψης της ασφάλειας της απασχόλησης, των χαμηλών αμοιβών που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δηλώνονται στην εφορία, της έλλειψης κοινωνικής προστασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται περιστασιακά, καθώς και εργασιακού περιβάλλοντος που στερείται των ελαχίστων προδιαγραφών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα.

Ταυτόχρονα, τα μέτρα αυτά θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τη διάκριση βάσει του φύλου, η οποία κυριαρχεί στον τομέα της επισφαλούς απασχόλησης, όπου ιδίως οι γυναίκες είναι τα θύματα αυτών των απάνθρωπων συνθηκών εργασίας.

Η κακομεταχείριση του οικιακού προσωπικού που αποτελείται κυρίως από γυναίκες, η μισθολογική διάκριση σε βάρος των γυναικών και η εκμετάλλευση των μεταναστριών που ούτε γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ούτε είναι σε θέση να τα υπερασπιστούν είναι απλώς μερικοί από τους πολλούς λόγους για την υπερψήφιση αυτών των μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση μιας απαράδεκτης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Θεωρώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αγωνιστούν, προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν στις γυναίκες θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα να επιλέγουν τη συνδικαλιστική διασφάλιση δικαιωμάτων όπως η αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια μητρότητας, οι εύλογες και φυσιολογικές ώρες εργασίας και ένας χώρος εργασίας που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τιμωρούν πράξεις και συμπεριφορές που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική συμμετοχή και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες πρώτου βαθμού για γυναίκες που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη από ένα εργασιακό συμβούλιο, για παράδειγμα οι εργαζόμενες σε οικίες και στον τομέα της γεωργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Στηρίζω την παρούσα έκθεση, που υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την επισφαλή απασχόληση. Αυτό είναι πραγματικά άλλη μια απόδειξη της ανάγκης να ενισχυθούν οι διατάξεις για την άδεια μητρότητας και πατρότητας, προκειμένου οι γυναίκες και οι άντρες να μπορέσουν να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ των εργασιακών και οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Η επισφαλής απασχόληση αναφέρεται σε μια μορφή απασχόλησης που χαρακτηρίζεται κυρίως από μικρή ή καθόλου ασφάλεια εργασίας, χαμηλά επίπεδα αμοιβών, έλλειψη δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας, απουσία προστασίας από τις διακρίσεις και εργασιακό περιβάλλον χωρίς τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και υγείας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το 31,5% των εργαζομένων γυναικών έχει μερική απασχόληση, έναντι μόνο του 8,3% των εργαζομένων ανδρών. Η επισφαλής απασχόληση δεν είναι μόνο μια από τις μείζονες αιτίες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά δημιουργεί και ένα εμπόδιο στις επαγγελματικές προοπτικές που οδηγούν σε καλύτερες θέσεις εργασίας και επαγγελματική εξέλιξη, παγιδεύοντας πολλά άτομα σε κακά αμειβόμενες επισφαλείς θέσεις εργασίας. Πράγματι, συχνά οι γυναίκες από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έρχονται στην ΕΕ και εργάζονται σε θέσεις απασχόλησης χαμηλών προσόντων ή ακόμα και παράνομα. Οι μορφές επισφαλούς απασχόλησης εκμεταλλεύονται τους πιο αδύναμους των κοινωνιών μας και τους αρνούνται την αξιοπρεπή εργασία και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η επισφαλής εργασία δεν είναι ζήτημα φύλου, μολονότι μπορεί να είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στις γυναίκες, και κάθε άποψη που επιχειρεί να αναγάγει το θέμα στο φύλο είναι απλουστευτική.

Όπως έχω ήδη υποστηρίξει σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, τα μη ευέλικτα πρότυπα εργατικής νομοθεσίας αποδείχθηκε ότι απέτυχαν. Το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει ότι η ευελιξία δεν είναι συνώνυμο της ανασφάλειας, αλλά μάλλον μιας δυναμικής αγοράς εργασίας. Μεγαλύτερη ευελιξία δεν σημαίνει επισφαλέστερη εργασία, το αντίθετο μάλιστα.

Μετά από την κρίση θα συνειδητοποιήσουμε ότι τα πρότυπα που είχαμε συνηθίσει να εφαρμόζουμε απέτυχαν και ότι, αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, η αγορά εργασίας πρέπει να αρχίσει να εξετάζει τις άτυπες συμβάσεις, είτε πρόκειται για μερική απασχόληση είτε για περιστασιακή ή προσωρινή εργασία σε βάρδιες, εργασία κατ’ οίκον ή τηλεργασία, ως φυσιολογικούς τρόπους εργασίας, χωρίς να χάνουμε σε ασφάλεια αυτά που θα κερδίσουμε σε δυναμική και ευελιξία. Έτσι, πιστεύω ότι οι γυναίκες ίσως θα είναι οι κύριες ευνοημένες από τα πιο ευέλικτα συστήματα, ενώ ο συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής τους ζωής ή της μητρότητας δεν θα έχει τόσο κόστος όσο είχε σε πιο παραδοσιακές μορφές εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση όξυνε το πρόβλημα των φτωχών εργαζομένων γυναικών που συχνά βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση όσον αφορά την εργασία, καθώς πρέπει να εξισορροπήσουν τις οικογενειακές και τις εργασιακές υποχρεώσεις. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους τους να αναπτύξουν νέες, αποτελεσματικές στρατηγικές για την εργασιακή ανασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ισότητας των φύλων. Θα ήθελα να δώσω έμφαση στο αίτημα του ψηφίσματος προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίσαμε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας, που υπογραμμίζει την πτυχή του φύλου στις ασταθείς σχέσεις εργασίας, στηλιτεύει διάφορες καταστάσεις και εμμένει σε δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της διάκρισης κατά των γυναικών. Σε γενικές γραμμές είναι θετική, όμως περιλαμβάνει ορισμένες αντιφάσεις και δηλώσεις με τις οποίες διαφωνούμε.

Οι σημαντικότερες θετικές προτάσεις της έκθεσης είναι οι εξής:

Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την οργάνωση εκστρατείας για τη σταδιακή μετατροπή των εργαζομένων γυναικών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας σε εργαζόμενους σε τακτικές θέσεις εργασίας.

Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαράξουν στρατηγικές για την επισφαλή εργασία προκειμένου να δοθεί έμφαση σε αξιοπρεπείς και «πράσινες» θέσεις εργασίας και να λαμβάνεται υπόψη η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών.

Παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της επισφαλούς εργασίας στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών και για την νέα στρατηγική ισότητας των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Την επομένη της διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ψήφισα με αποφασιστικότητα υπέρ αυτής της έκθεσης για την επισφαλή εργασία. Είναι γεγονός ότι, παρά τις θετικές εξελίξεις αναφορικά με την ισοτιμία ανδρών και γυναικών και την ισότητα των φύλων, οι γυναίκες είναι ακόμα πιο ευάλωτες από τους άντρες όσον αφορά την απασχόληση. Οι γυναίκες καταλαμβάνουν πολύ πιο συχνά από τους άντρες επισφαλείς θέσεις εργασίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών όσον αφορά τις πιθανές θέσεις εργασίας, την ποιότητα της εργασίας, το εισόδημα και τις αποδοχές.

Ως εκ τούτου, έχει τεράστια σημασία να αναλάβει δράση η Επιτροπή για να προωθήσει ενεργά τις ίσες ευκαιρίες αντρών και γυναικών στο πλαίσιο της πολιτικής για την απασχόληση, μέσω μελλοντικής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, μέσω της σταδιακής μετάβασης από το καθεστώς του εργαζομένου με επισφαλή απασχόληση σε εκείνο του τακτικού εργαζομένου και μέσω της στήριξης εθνικών πρωτοβουλιών προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η επαγγελματική ζωή και η σταδιοδρομία των γυναικών συχνά εμποδίζεται από το στερεότυπο της γυναίκας ως πιο αδύναμης, λιγότερο ανθεκτικής στην ένταση και με πιθανότητα να μείνει ανά πάσα στιγμή έγκυος, η οποία, ως εκ τούτου, μπορεί να λαμβάνει συχνότερα από τους άντρες άδεια λόγω ασθενείας ή άλλων αιτίων. Αυτό καθιστά επίσης πιο δύσκολο για τις γυναίκες να βρουν μια θέση εργασίας, και εκείνες που έχουν εργασία, πληρώνονται λιγότερο καλά από τους άνδρες που εκτελούν την ίδια εργασία. Η οικονομική κρίση όξυνε τα προβλήματα αυτά και έδειξε τον βαθμό εκμετάλλευσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Συμβάσεις εργασίας βραχείας διάρκειας ή μερικής απασχόλησης, με υπερωρίες που δεν αμείβονται, είναι μόνο μερικά παραδείγματα πρακτικών που θεωρώ απαράδεκτες.

Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικό να επιστήσουμε την προσοχή στην ανάγκη συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο ισότιμα για όλους τους εργαζομένους. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, προκειμένου να εξαναγκαστούν να εργάζονται υπό απαράδεκτες και ανθυγιεινές συνθήκες – ειδικά μάλιστα όταν μιλάμε για γυναίκες, που πρέπει επιπλέον να αγωνιστούν ενάντια στα στερεότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Thomsen, επειδή πιστεύω ότι τώρα απαιτείται αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Στις περισσότερες χώρες, οι συνθήκες που επικρατούσαν μέχρι πρότινος άλλαξαν, και πολύ περισσότερες γυναίκες έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Συχνά συμβαίνει τέτοιες γυναίκες να είναι λιγότερο πιθανό να είναι ενήμερες για τα δικαιώματά τους και να καταλήγουν να είναι πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο απώλειας κάθε νομικής προστασίας και να απολύονται άδικα χωρίς καμία ελπίδα προσφυγής σε ένδικα μέσα. Η κατάσταση αυτή πρέπει ασφαλώς να τερματιστεί με σεβασμό στην ίση αξιοπρέπεια, που πρέπει να αναγνωρίζεται σε κάθε είδους εργαζόμενο. Συνεπώς, πρέπει να παρέχεται σε άντρες και γυναίκες ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής επανεκπαίδευσης. Αυτό ισχύει ιδίως για τις γυναίκες, οι οποίες χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού και στη συχνά κρίσιμη περίοδο της επιστροφής τους στην εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), γραπτώς. (FR) Στο πλαίσιο της εργασίας που συνδέεται με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η έκθεση της σοσιαλίστριας συναδέλφου Britta Thomsen αποσκοπεί στο να είναι γενναιόδωρη από την άποψη της κοινωνικής προόδου. Ωστόσο, ως συνήθως, αυτό το είδος έκθεσης είναι γεμάτο από μάλλον ασαφείς, γενικές προτάσεις που είναι ουσιαστικά απαράδεκτες, και βασίζεται σε έντονα αριστερίστικα, οικολογικά και φιλικά για τους μετανάστες εννοιολογικά περιεχόμενα.

Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να θεωρεί κανείς ότι πρέπει να στηριχθεί η εγκατάσταση μεταναστριών, ειδικά όταν δεν έχει ουσιαστικά διαπιστωθεί αν είναι νόμιμες ή παράνομες μετανάστριες. Εάν είναι σωστό ότι αυτές οι γυναίκες, ή αυτοί οι άντρες, είναι τα πρώτα θύματα της παγκοσμιοποίησης και της νέας υπερφιλελεύθερης δουλείας, τότε ο τρόπος για να αποφευχθεί να πέσουν σε κάθε είδους φοβερές παγίδες (κακομεταχείριση, βία ή σεξουαλική εκμετάλλευση) είναι πρωτίστως να τους δοθεί η δυνατότητα να μείνουν στη χώρα καταγωγής τους.

Ως εκ τούτου, η πολιτική για τη μετανάστευση πρέπει να αντιστραφεί έτσι, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που έλκονται από την οικονομική εξορία να μπορούν να μείνουν στη χώρα τους, με το να οριστεί εκ νέου περιοριστικά η διεθνής βοήθεια, προκειμένου να δοθεί σε αυτές τις χώρες η δυνατότητα να αποκτήσουν πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η επισφαλής κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο τις συνθήκες και τις σχέσεις εργασίας, αλλά και αυτήν καθαυτή τη σταθερότητα και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Η επισφαλής εργασία πλήττει περισσότερες γυναίκες παρά άντρες στην Ευρώπη, οξύνοντας με τον τρόπο αυτό τις διαφορές λόγω φύλου στον τομέα της εργασίας, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και τις αποδοχές. Η κατάσταση αυτή είναι ακόμα πιο σοβαρή στον τομέα της οικιακής εργασίας και της εργασίας των μεταναστριών.

Στη διάρκεια της κρίσης, οι εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης ήταν οι πρώτοι που επλήγησαν από απώλεια θέσης εργασίας. Η δομή της απασχόλησης γίνεται ακόμα πιο επισφαλής με την ύφεση και την καταστροφή των θέσεων εργασίας με σύμβαση. Η κατάσταση πρέπει να αντιστραφεί. Είναι ανάγκη να εξασφαλιστούν η ισότητα των φύλων και τα κοινωνικά δικαιώματα στον χώρο εργασίας. Η καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης και του διπλού φόρτου εργασίας των γυναικών πρέπει να είναι οι πιο επείγοντες στόχοι της ΕΕ και, για τον λόγο αυτό, στηρίζω την παρούσα έκθεση, διότι αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση Thomsen, η οποία ασχολείται με το θέμα των εργαζομένων γυναικών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, διότι με ανησυχεί το γεγονός ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Η κρίση είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επισφαλείς θέσεις εργασίας, που καταλαμβάνονται κυρίως από γυναίκες. Στηρίζω την παρούσα πρόταση ψηφίσματος, διότι πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στην καταπολέμηση της άμεσης και έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου. Επί του παρόντος, η αναλογία των γυναικών στις επισφαλείς θέσεις εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλη, και οι γυναίκες πρέπει πολλές φορές να συνδυάζουν αυτήν την εργασία με οικογενειακές υποχρεώσεις. Η στήριξή μου βασίζεται στην προσήλωσή μου στην αλλαγή της σημερινής άδικης κατάστασης, όπου οι γυναίκες έχουν λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης, η πλειονότητά τους έχει πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας και εξακολουθεί να κερδίζει λιγότερα από τους άντρες για την ίδια εργασία. Για όλους τους παραπάνω λόγους, υπερψηφίζω την παρούσα πρόταση ψηφίσματος, που υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη εξασφάλισης της ισότητας των φύλων και του περιορισμού του διαχωρισμού βάσει του φύλου στην αγορά εργασίας και ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία, προκειμένου να γίνει επίσημη απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Στηρίζω την έκθεση για τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, διότι θεωρώ αδιανόητο ότι στον 21ο αιώνα εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφορές όσον αφορά τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης, την ποιότητα της εργασίας, το εισόδημα και την ίση αμοιβή για ίση ή ίσης αξίας εργασία. Δυστυχώς, η υπερεκπροσώπηση των γυναικών στην επισφαλή απασχόληση είναι καίριος παράγοντας που συμβάλλει στο μισθολογικό χάσμα εξαιτίας του φύλου, και συμμερίζομαι την άποψη ότι η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας των γυναικών θα περιορίσει αυτό το μισθολογικό χάσμα.

Επίσης, πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, πρέπει να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, και ότι πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των κοριτσιών και των νέων γυναικών σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, κατάρτιση και σπουδές. Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσει η Επιτροπή να στηρίζει τα κράτη μέλη κατά την οργάνωση εκστρατείας για τη σταδιακή μετατροπή των εργαζομένων γυναικών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας σε εργαζόμενους σε τακτικές θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , γραπτώς. (LV) Δυστυχώς, η διαφορά ως προς τις αποδοχές αντρών και γυναικών καθίσταται ιδιαίτερα φανερή σε καιρούς κρίσης. Πρέπει να διευρύνουμε σημαντικά το πεδίο αυτής της συζήτησης και ύστερα να εκπονήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων γυναικών. Επιπλέον, πρέπει να θεσπίσουμε κοινωνικά εχέγγυα ιδίως για τις μητέρες χωρίς σύντροφο, τις γυναίκες με αναπηρία και τις γυναίκες που εργάζονται στη βαριά βιομηχανία. Επιβάλλεται να στείλει κατ’ αυτόν τον τρόπο η κοινωνία ισχυρό μήνυμα στους εργοδότες ότι είναι απαράδεκτο να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες για μείωση των αποδοχών ή των ωρών εργασίας βάσει του φύλου. Πρέπει να δημιουργηθεί χωριστό κοινοτικό ταμείο για τη στήριξη των μητέρων χωρίς σύντροφο σε περίπτωση απώλειας της θέσης εργασίας τους και των μέσων διαβίωσής τους. Από την άποψη αυτή, η πρωτοβουλία της κ. Thomsen είναι πολύ επίκαιρη. Στηρίζω απόλυτα αυτήν την έκθεση ως αφετηρία για μια νέα προσέγγιση της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), γραπτώς. (DE) Αυτές οι μορφές εργασίας είναι ένα πρόβλημα που βιώνουν κυρίως οι γυναίκες, καθώς η ασυμβατότητα σταδιοδρομίας και οικογένειας αναγκάζει πολλές γυναίκες να μπαίνουν σε αυτές τις καταστάσεις επισφαλούς εργασίας και καθιστά αναπόφευκτη τη φτώχεια σε μετέπειτα φάσεις της ζωής τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε εν προκειμένω το γεγονός ότι οι άντρες πλήττονται επίσης από αυτές τις μορφές εργασίας, και μπορεί να υπάρξει κίνδυνος φτώχειας, ακόμα και όταν κάποιος έχει πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, τα τοπικά κοινωνικά συστήματα και κοινωνικά μέτρα έχουν ως στόχο την προστασία του σκληρά εργαζόμενου τοπικού πληθυσμού, αν παραστεί ανάγκη. Η έκθεση εστιάζεται υπερβολικά στις μετανάστριες, που φαίνεται ότι έχουν συχνά θέσεις μερικής απασχόλησης, και ορίζει έμμεσα ότι πρέπει να στηριχθεί αυτή καθαυτή η παραμονή τους. Ασφαλώς, οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από τις ψευδείς υποσχέσεις των διακινητών, τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και –στην περίπτωση παράνομης εισόδου– από τις νέες μορφές δουλείας σε εταιρείες. Η συνέχιση της στήριξης της εισαγόμενης φτώχειας δεν αποτελεί λύση. Απλώς αυξάνει τα κοινωνικά προβλήματα και μπορεί να διακυβεύσει μόνιμα την κοινωνική ειρήνη. Η ενίσχυση αυτής της εξέλιξης είναι ο λάθος δρόμος. Τελικά, μόνο σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στις ίδιες τις χώρες καταγωγής, μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτή η ενίσχυση από την πίσω πόρτα πρέπει να απορριφθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Οι εταιρείες αντέδρασαν στη σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση καταργώντας προσωρινές θέσεις εργασίας όπως εκείνες των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και προσέλαβαν προσωπικό ή εργαζομένους με άλλες μορφές μη μόνιμων συμβάσεων.

Θα στήριζα το ψήφισμα, αν δεν ενθάρρυνε τους εργοδότες να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ενσωμάτωση των μεταναστριών. Θεωρώ ότι όλα αυτά συνιστούν διάκριση σε βάρος των εργαζομένων γυναικών μας. Γι’ αυτό καταψήφισα το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. – (PL) Η εισηγήτρια ορίζει την έννοια της «επισφαλούς εργασίας» ως μορφές απασχόλησης με χαμηλό επίπεδο ασφάλειας εργασίας, χαμηλές αποδοχές, απουσία κοινωνικής προστασίας και επιδομάτων που σχετίζονται με την εργασία, απουσία προστασίας από τις διακρίσεις, περιορισμένες προοπτικές ανόδου στην αγορά εργασίας ή συλλογικής εκπροσώπησης, ή με εργασιακό περιβάλλον όπου δεν πληρούνται τα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έκανε την επισφαλή εργασία ακόμα πιο ορατό και επείγον πρόβλημα. Οι εταιρείες έκαναν αποφασιστικές περικοπές προσωρινών θέσεων εργασίας, και υπάρχει φόβος ότι οι θέσεις που χάθηκαν δεν θα αντικατασταθούν. Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις γυναίκες, και το πρόβλημα είναι πιο φανερό στον τομέα των υπηρεσιών (ξενοδοχεία, μαζική εστίαση, παιδεία, υγεία, κοινωνική εργασία) και στη γεωργία. Οι γυναίκες που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς δεν έχουν πλήρη απασχόληση, γεγονός που σημαίνει ότι οι αποδοχές και οι συντάξεις τους είναι χαμηλότερες, έχουν χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής στήριξης και δεν έχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανόδου. Η πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η ανεύρεση θέσης εργασίας είναι πιο δύσκολη για τις γυναίκες από ό,τι για τους άντρες.

Επιπλέον, υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο μισθολογικό χάσμα λόγω φύλου (που ανέρχεται σε περίπου 18%, με τις γυναίκες να έχουν κατά ένα πέμπτο χαμηλότερο ωρομίσθιο από τους άντρες). Ενόψει των προαναφερθέντων προβλημάτων υπερψήφισα την έκθεση, η οποία προτείνει μια λύση για αυτήν τη δύσκολη κατάσταση αναφορικά με την πολιτική για την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Thomsen. Στη διάρκεια οικονομικής ύφεσης σαν αυτήν που βιώνουμε σήμερα, ορισμένες ομάδες εργαζομένων πληρώνουν πάντα το μεγαλύτερο τίμημα. Πραγματικά, οι εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας αντιμετωπίζουν την παρούσα κρίση χωρίς τα εχέγγυα που είναι σε θέση να απολαμβάνουν άλλοι εργαζόμενοι. Επιπροσθέτως, μέσα στην κατηγορία αυτήν οι γυναίκες βρίσκονται σε ακόμα πιο κρίσιμη κατάσταση. Το πρόβλημα της επισφαλούς εργασίας είναι διαδεδομένο στις γυναίκες, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών και στη γεωργία, και είναι επειγόντως απαραίτητο να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι αιτίες της είναι ποικίλες. Το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση και τις αποδοχές είναι ακόμα πάρα πολύ μεγάλο για να υποστηρίξουμε ότι έχει επιτευχθεί η ισότητα, και γι’ αυτό ορισμένα αποτελεσματικά μέτρα όπως η άδεια μητρότητας, η υγειονομική περίθαλψη και η σύνταξη γήρατος θα ήταν αποτελεσματικός τρόπος για να περιοριστεί η διάδοση της επισφαλούς απασχόλησης. Ωστόσο, η αφετηρία για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση ανισότητας ως προς την απασχόληση είναι αναμφίβολα η παιδεία και η κατάρτιση για τις νέες γυναίκες. Τέλος, απαιτείται βαθύτερη έρευνα των αιτίων, των λόγων και του κόστους της χαμηλής εξειδίκευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Οι επισφαλείς θέσεις εργασίας είναι σημαντικός παράγων για την κοινωνική αστάθεια που εντείνεται σημαντικά επί του παρόντος, με υψηλά ποσοστά ανεργίας που εξακολουθούν να αυξάνουν σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας μου, της Πορτογαλίας.

Παραδοσιακά, όλες οι μορφές ανασφάλειας ή αστάθειας στην απασχόληση έπληξαν πρώτα και πιο σκληρά τις γυναίκες σε χειρωνακτικές εργασίες, με χαμηλότερες αμοιβές ακόμα και για ίση εργασία, μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια εξαιτίας κοινωνικών παραγόντων που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, αλλά και συγκεκριμένα εξαιτίας της μητρότητας.

Ο αρνητικός αντίκτυπος αυτής της κατάστασης δεν περιορίζεται στην ήδη σοβαρή διάκριση που υφίσταντο ανέκαθεν οι γυναίκες: αντίθετα, εμποδίζοντας την ίση πρόσβαση των γυναικών στον κόσμο της εργασίας επηρεάζει την οικονομική τους ανεξαρτησία και την αυτονομία τους ως ατόμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η καταπολέμηση της εργασιακής ανασφάλειας ιδίως για τις γυναίκες συνιστά πολύ εποικοδομητική συμβολή στην κοινωνική σταθερότητα και την ισότητα των φύλων, μία από τις θεμελιώδεις αξίες που ασπάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Κατά τη σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση παρατηρήθηκε και αύξηση του αριθμού των επισφαλών θέσεων εργασίας που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας που χάθηκαν κατά την οικονομική ύφεση ασφαλώς δεν πρόκειται να αποκατασταθούν, αλλά θα αντικατασταθούν από άτυπες και πολύ άτυπες συμβάσεις απασχόλησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οξεία επιδείνωση του επιπέδου των συνθηκών εργασίας. Στην ΕΕ, το 31,5% των γυναικών έχουν μερική απασχόληση (30 ώρες ή λιγότερο εβδομαδιαίως), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 8,3%.

Θεωρώ ότι, με τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, με δανειακές διευκολύνσεις για σχέδια αυτοβοήθειας, καθώς και με προγράμματα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εναλλακτικές πηγές εισοδήματος μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαράξουν βιώσιμες στρατηγικές για την επισφαλή εργασία με έμφαση στη δημιουργία αξιοπρεπών, πράσινων θέσεων εργασίας και στην ενσωμάτωση της αρχής της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών. Καλώ όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σαφή μέτρα για τον περιορισμό του μισθολογικού χάσματος λόγω φύλου κατά 10% έως το 2020, συμπεριλαμβανομένου του χάσματος ως προς τις συντάξεις, προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο, να καταπολεμηθεί η φτώχεια και να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Thomsen για το εξαιρετικό έργο της. Οι γυναίκες υποχρεώνονται πάρα πολύ συχνά να δέχονται συνθήκες εργασίας που είναι κάθε άλλο παρά αξιοπρεπείς. Συνεπώς, η κατάσταση των εργαζομένων γυναικών, και ειδικά εκείνων που είναι έγκυοι ή θηλάζουν, πρέπει να παρακολουθείται στενά. Οι γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας πρέπει να είναι βέβαιες ότι θα μπορέσουν να επανέλθουν ενεργά στην αγορά εργασίας.

Επίσης, συνιστάται στα κράτη μέλη να επαγρυπνούν σχετικά με κάθε επιζήμια μεταχείριση εργαζομένων γυναικών από τους εργοδότες. Οι δράστες οποιασδήποτε καταχρηστικής μεταχείρισης πρέπει να προσάγονται στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατόν. Επιπροσθέτως, θα απαιτηθεί η χάραξη νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, προκειμένου οι εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλή θέση απασχόλησης να μπορούν να ενταχθούν σε συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Εργαζόμενοι με χαμηλές –αδήλωτες ή άτυπες- αποδοχές, εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα σε κοινωνική προστασία ή επιδόματα που σχετίζονται με την εργασία, εργαζόμενοι χωρίς προοπτικές προαγωγής στην αγορά εργασίας… Ο αριθμός των επονομαζόμενων εργαζομένων σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης αυξάνεται συνεπεία της σημερινής οικονομικής κρίσης. Μεταξύ αυτών των εργαζομένων υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός λόγω φύλου: οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται. Έχοντας συναίσθηση της ανάγκης αύξησης της προστασίας τους, στήριξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εργαζόμενες με επισφαλείς θέσεις εργασίας. Καλώ τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες που μεταχειρίζονται γυναίκες εργαζόμενες κατά τρόπο καταχρηστικό ή επιζήμιο θα προσάγονται στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί στις εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας η συνδικαλιστική προστασία δικαιωμάτων όπως η αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια μητρότητας και δίκαιο και τακτικό ωράριο εργασίας. Επίσης, ευελπιστώ ότι οι στόχοι της Βαρκελώνης για την παιδική μέριμνα θα εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό, και ότι θα εξαλειφθούν τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες όσον αφορά το να εργάζονται όσες ώρες θέλουν, σε βάση είτε μερικής είτε πλήρους απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Πρόκειται για μια έκθεση κρίσιμης σημασίας και χαίρομαι, διότι την ενέκρινε το Κοινοβούλιο, κυρίως επειδή υπογραμμίζει τον στενά συνδεδεμένο με το φύλο χαρακτήρα της επισφαλούς εργασίας και υπενθυμίζει τη μεταβολή που επιτελείται στην αγορά εργασίας από τυποποιημένες σε άτυπες μορφές εργασίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσπάθεια για να μην μετατραπεί η άτυπη εργασία σε επισφαλή εργασία. θεωρεί ότι, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ευθυγραμμίσουν σε μεγάλο βαθμό τους νομοθετικούς και συμβατικούς κανόνες τους σχετικά με την τυποποιημένη και την άτυπη εργασία, προκειμένου να εμποδίσουν τις πλέον ευκολομεταχείριστες και λιγότερο ακριβές μορφές εργασίας να κυριαρχήσουν και λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενέχει πιθανή αύξηση στην αδήλωτη εργασία και παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της επισφαλούς εργασίας στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών και της νέας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Οι γυναίκες επλήγησαν σκληρότερα από τη σημερινή οικονομική κρίση, ακριβώς επειδή είναι πιο ευαίσθητη κατηγορία, διότι η εργασία τους συνήθως δεν περιορίζεται στον χώρο εργασίας, αλλά επεκτείνεται και στο σπίτι και την οικογένεια. Η επισφαλής εργασία επιτελείται στο μεγαλύτερο μέρος της από γυναίκες, οι οποίες ως εκ τούτου δεν έχουν ασφάλεια εργασίας, έχουν χαμηλές αποδοχές και διαθέτουν λιγότερη κοινωνική προστασία, καθώς και χαμηλότερα προσόντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι γυναίκες που είναι έτοιμες να επιστρέψουν στην εργασία μετά από περιόδους απουσίας λόγω ασθενείας ή τοκετού συχνά ανακαλύπτουν ότι δεν έχουν πια θέση εργασίας. Η αντιπροσωπεία μας αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα προβλήματα αυτά και, θα ήθελα να προσθέσω, τα πολύ συγγενή με αυτά προβλήματα των γυναικών που είναι αυτοαπασχολούμενες. Θα μπορούσαμε να έχουμε στηρίξει την έκθεση στο σύνολό της, δυστυχώς όμως προάγει πολιτικές για την ενσωμάτωση εργαζομένων γυναικών με καταγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος ευρωπαίων πολιτών. Για τον λόγο αυτό, την καταψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Στήριξα την έκθεση για τις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Η οικονομική κρίση συνέβαλε στην αποσταθεροποίηση της αγοράς εργασίας. Οι εργοδότες μείωσαν την απασχόληση ή προσέλαβαν προσωρινούς εργαζομένους στους οποίους προσέφεραν χειρότερους οικονομικούς όρους. Επίσης, τα κύματα απολύσεων συνεπάγονται ότι πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εκτός της αγοράς εργασίας. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους πτυχιούχους, τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες. Η κρίση όξυνε τις ανισότητες λόγω φύλου που υπήρχαν ήδη στον τομέα της απασχόλησης. Αυτό το βίωσαν ιδιαίτερα οι γυναίκες, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων στον τομέα που είναι γνωστός ως «επισφαλής εργασία». Το χάσμα ως προς τις αποδοχές διευρύνθηκε, και οι ανισότητες ως προς την κοινωνική προστασία μεγάλωσαν. Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε επίσης εμπόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών και συνέβαλε στην εδραίωση στερεοτύπων που αφορούν το φύλο σε συνάρτηση με την εργασία. Επομένως, οι γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα που είναι γνωστός ως επισφαλής εργασία χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία.

Μεταξύ άλλων, πρέπει να καλύπτονται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας. Σημαντική είναι επίσης η οικονομική προστασία των γυναικών στην περίπτωση ανεργίας ή μητρότητας. Οι εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλείς θέσεις απασχόλησης πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα συνδικαλιστικής προστασίας. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων στις γυναίκες που εργάζονται αποκλειστικά σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη ρύθμισης του νομικού καθεστώτος των εποχιακών εργαζομένων, που λόγω της φύσης της εργασίας τους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από διάφορες παρατυπίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Οι πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το 31% των εργαζομένων γυναικών έχει μερική απασχόληση, έναντι μόνο του 8,3% των εργαζομένων ανδρών. Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση έχουν χαμηλότερο εισόδημα και, συνεπώς, λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις από εκείνους που έχουν πλήρη απασχόληση. Επίσης, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε ομάδες, όταν πρόκειται για ομαδική εργασία, κάτι που συμβαίνει επίσης όσον αφορά την προαγωγή τους σε ανώτερες θέσεις ή την κάλυψη τέτοιων θέσεων. Στις διοικητικές θέσεις βρίσκουμε ποσοστό ανδρών 36% με επίπεδο πτυχιούχου ή ανώτερο από αυτό, ενώ βρίσκουμε ποσοστό γυναικών μόνο 15% με το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης. Όσον αφορά το χαμηλότερο εισόδημα, πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ευρώπη το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κατά μέσο όρο 18% – χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός ωρών εργασίας ή οι διαφορές στις συμβάσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), γραπτώς. (EN) Σταθερή και ακλόνητη πεποίθηση της Ομάδας ECR είναι ότι οι αποφάσεις που αφορούν την κοινωνική πολιτική και το εργατικό δίκαιο δεν πρέπει να λαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο κρατών μελών, από τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις. Αναγνωρίζουμε ότι ένα ελάχιστο πρότυπο για την αντιμετώπιση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας είναι σημαντικό και χαιρόμαστε, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευαισθητοποιεί για το ζήτημα αυτό, πιστεύουμε όμως ότι αυτό το πρότυπο πρέπει να αφορά και τους άνδρες και τις γυναίκες, και ότι ειδικές συστάσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τις συμβάσεις απασχόλησης και την παιδική μέριμνα δεν εμπίπτουν στη σφαίρα αρμοδιότητας της ΕΕ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου