Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0041(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0217/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/10/2010 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0358

Dezbateri
Marţi, 19 octombrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

9. Explicații privind votul
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
  

Explicații orale privind votul

 
  
  

Raport: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Doamnă președintă, și eu aș vrea să-i mulțumesc raportoarei și Consiliului pentru ceea ce au făcut ca să ajungă la un acord. Cred că a fost un pas înainte semnificativ în ceea ce privește progresul și recunoașterea pe care Tratatul de la Lisabona le acordă Parlamentului și, în mod specific, Comisiei pentru pescuit, și cred că va fi un pas decisiv înainte pentru asigurarea faptului că viitoarele acorduri în materie de pescuit vor fi purtate folosind procedura legislativă ordinară.

Aceasta este ceea ce aș dori să subliniez în acest acord.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Controlarea vaselor angajate în activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate este esențială și ar trebui efectuată într-un mod eficient, eficace și cât mai frecvent posibil, acordându-se o atenție specială zonelor în care riscul pescuitului ilegal este cel mai mare. Iată de ce avem nevoie foarte mare de noile măsuri de control introduse de regulamentul care a fost adoptat. Sistemele de control utilizate de organizațiile pescărești regionale ar trebui transpuse în legislație Uniunii astfel încât să evităm întârzierile și portițele de scăpare din punct de vedere juridic care se deschid din cauza caracterului complicat al procedurilor. De asemenea, împărtășesc opinia autoarei conform căreia justificarea acestor întârzieri citând lipsa de resurse umane nu poate fi acceptată.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Doamnă președintă, am votat pentru acest raport pentru că sunt de acord cu autoarea lui că sistemul de control și executare adoptat de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est trebuie transpus rapid în legislația UE. Mă refer în special la acele dispoziții noi care introduc în mod specific un nou sistem de control aplicat de statul portului, care va închide porturile europene pentru debarcările și transbordările de pește congelat neautentificate ca fiind legale de către statul respectiv.

Cu toate acestea, sunt foarte sigur că, atunci când aceste modificări vor fi aplicate, vor trebui evaluate anumite soluții de compromis și va fi esențial să se procedeze la eventuale ajustări care ar putea rezulta, atât timp cât sunt considerate fezabile din punctul de vedere al convenției însăși.

 
  
  

Recomandare: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Doamnă președintă, acest acord va însemna, de asemenea, să luptăm pentru a-i apăra pe pescari, să combatem pescuitul ilegal, va însemna măsuri de control – care trebuie să reglementeze politica în domeniul pescuitului – și încă un pas către pescuitul durabil.

Va însemna, de asemenea, niveluri de control mai ridicate și apărarea pescarilor și a sectorului în Europa. Prin urmare, sunt foarte bucuroasă că am ajuns la acest acord.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Obiectivul fundamental al Convenției viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est este utilizarea optimă a resurselor de pescuit în teritoriile vizate de acord. Ar trebui amintit faptul că convenția vizează să asigure o cooperare internațională amplă și utilizarea cercetării științifice pentru a asigura utilizarea cât mai eficace posibil a resurselor pescărești marine.

Modificările fundamentale aduse convenției vizează simplificarea structurii Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, reformarea formulei de contribuții la buget, definiții noi ale obligațiilor diferitelor părți și reformarea procedurii de soluționare a litigiilor. Sunt în asentimentul raportoarei și cred că aceste modificări vor fi benefice pentru interesele Uniunii Europene, care, mulțumită convenției în cauză, are permisiunea să pescuiască în aceste teritorii.

 
  
  

Raport: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Doamnă președintă, am votat în favoarea acestei inițiative pentru că, atunci când vorbim despre muncă precară, vorbim încă o dată despre inegalitatea și discriminarea pe care le trăiesc femeile în Europa.

Criza economică a mărit această inegalitate pentru că a avut un impact asupra locurilor de muncă plătite mai slab ocupate în special de femei, care implică munca casnică și de îngrijire, care, conform cercetărilor, reprezintă 31,5 % din locurile de muncă din întreprinderi, inclusiv locurile de muncă cu fracțiune de normă. Diferențele de salarizare au, de asemenea, un impact asemănător în Europa, iar lipsa securității afectează și locurile de muncă ocupate de femeile care au o pregătire profesională mai înaltă.

Lipsa responsabilității comune între femei și bărbați la domiciliu este unul dintre motivele acestei lipse a securității și al acestei discriminări. Trebuie să depunem eforturi pentru a asigura faptul că deținem servicii de înaltă calitate pentru îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă și că femeile pot accesa piața muncii în condiții mai bune. Aș dori să adaug că femeile imigrante prestează munca femeilor europene astfel încât să putem accesa piața muncii.

Pe scurt, trebuie să continuăm să lucrăm pentru a obține o egalitate reală.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Pe piața muncii a avut loc o trecere de la formele standardizate de ocupare a forței de muncă la cele nestandardizate și, prin urmare, trebuie să împiedicăm angajatorii să acorde prioritate formelor celor mai ieftine și mai avantajoase de ocupare a forței de muncă, care duce la locuri de muncă nesigure.

Angajații care ocupă locurile de muncă cele mai vulnerabile, unde nici cele mai elementare standarde în materie de sănătate și siguranță nu sunt îndeplinite și unde nu se oferă niciun fel de protecție împotriva discriminării, nicio protecție socială și nicio formă de reprezentare colectivă, trebuie protejați împotriva condițiilor de muncă care duc la precarizare și împotriva exploatării. Prin urmare, sprijin protecția lucrătorilor prin introducerea unor standarde sociale minime pentru angajați, asigurarea egalității de acces la asistența medicală și pensii de vârstă, precum și garantarea unei salarizări adecvate și a unui timp de lucru rezonabil. În opinia mea, statele membre nu ar trebui să permită ca locurile de muncă obișnuite să devină nesigure, prin introducerea unor reglementări stricte în materie de ocupare a forței de muncă.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Doamnă președintă, actuala criză economică și financiară a agravat problema femeilor cu locuri de muncă precare. Având în vedere că, adesea, acestea trebuie să îmbine munca cu angajamentele față de familie, se află într-o poziție de negociere mai slabă, care deseori duce la înrăutățirea condițiilor de lucru.

Am votat pentru acest raport pentru că sunt de acord cu necesitatea combaterii acestei probleme, invitând statele membre și partenerii sociali să alinieze într-o mare măsură normele lor legislative și contractuale privind munca standard și munca atipică, fără să subestimeze riscul real al unei creșteri posibile a muncii nedeclarate. Prin urmare, invităm Comisia și toate statele membre să dezvolte strategii noi concrete referitoare la munca precară care să țină seama de principiul echilibrului între genuri.

Acest raport îndeamnă, de asemenea, Comisia să prezinte o propunere privind punerea în aplicare a principiului egalității de remunerare între bărbați și femei. Trebuie să reamintim statelor membre să transpună Directiva 2006/54/CE fără nicio altă întârziere. Prin urmare, invităm statele membre să faciliteze dezvoltarea îngrijirii pentru copii și a rețelelor de îngrijire și să pună în aplicare toate măsurile menite să permită femeilor care aleg să lucreze cu normă întreagă, îmbunătățind astfel participarea lor pe piața muncii și independența economică.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR).(CS) Am votat împotriva adoptării acestui raport referitor la femeile angajate în condiții de muncă precare pentru că consider că munca cu fracțiune de normă, munca temporară și alte forme similare de contract sunt un beneficiu pentru femeile de pe piața muncii, în special pentru femeile care îngrijesc copii și care vor și să lucreze. Aceste forme de muncă flexibile sunt foarte benefice, în opinia mea, și ar trebui să le susținem mai mult, astfel încât, dimpotrivă, angajatorii să fie interesați să le folosească, iar femeilor să li se dea mai multe oportunități de decizie.

În același timp, nu pot fi de acord cu stabilirea de cote în ceea ce privește îngrijirea copiilor: de exemplu, să spunem că, până în 2013, 33% dintre copiii cu vârste de până la trei ani vor fi incluși în sisteme de îngrijire colective. Trebuie să promovăm principiul libertății pentru familii și să le lăsăm pe ele să ia deciziile cu privire la modul de îngrijire a copiilor.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Aș dori în mod special să profit de această ocazie pentru că Președintele nu a vrut să invite pe toată lumea care dorea să contribuie la dezbatere ieri, și exact pe acest subiect, care este enorm de important, pentru că raportul doamnei Thomsen atrage atenția asupra condițiilor tot mai nesigure cu care se confruntă femeile pe piața muncii și a situației sociale în curs de deteriorare.

Incertitudinea pe piața muncii afectează femeile în general. Așa-zisele locuri de muncă nestandardizate, fie ele în sectorul serviciilor sau în agricultură, sunt primele care sunt lovite, în special în vremuri de criză mondială. Având în vedere că în aceste sectoare lucrează în special femei, pe ele le afectează în primul rând concedierile. Acesta este, din nou, un domeniu în care trebuie să respingem logica aparentă a pieței, și, în numele corectitudinii, al susținerii puterii de achiziție a populației și a cererii, trebuie să intervenim în mod pozitiv și, de exemplu, să punem capăt practicii încheierii de contracte care nu stipulează orele de lucru.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Doamnă președintă, marea majoritate care a votat în favoarea raportului reprezintă un semnal de alarmă important din partea Parlamentului cu privire la problema femeilor care ocupă locuri de muncă precare. În Europa, femeile rămân în continuare cele care desfășoară cea mai mare parte a muncii precare, iar situația se înrăutățește din cauza crizei internaționale care ne afectează țările. Uniunea Europeană a dat întotdeauna dovadă de angajament față de politica de gen în legislația specifică transpusă de statele membre și trebuie să continue să facă tot ce-i stă în putință pentru a obține o paritate reală în materie de acces la muncă.

Acest raport din proprie inițiativă trimite un semnal clar Comisiei și statelor membre că ar trebui să elimine munca precară și să crească protecția specială pentru femeile cu locuri de muncă precare. Felicitările mele raportoarei, dna Thomsen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Am susținut raportul, deși cu anumite rezerve. De asemenea, raportul a subliniat în mod special raportul meu din sesiunea anterioară, care vorbește despre sărăcia în rândul femeilor în Uniunea Europeană. Este un exemplu al faptului că luăm în serios situația amenințărilor pentru locurile de muncă.

Multe femei și familii întreabă dacă politicienii europeni au o soluție practică și politici concrete pentru problemele sociale. Politicienii nu ar trebui să se amestece în problemele economice. Libertatea economică este una dintre caracteristicile pieței comune. Cu toate acestea, dacă motivul profitului determină unele companii să solicite angajaților să lucreze în condiții periculoase și nesigure, legiuitorii trebuie să împiedice acest lucru. Trebuie să recunoaștem în sfârșit că nici munca femeilor acasă nu este asigurată în mod adecvat. Companiile de asigurări au cuantificat deja acest lucru, iar acum este rândul politicienilor. Aș vrea să invit Comisia să prezinte propuneri pentru recunoașterea muncii femeilor acasă ca investiție nemonetară în prosperitatea națională.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Doamnă președintă, acesta este un raport important și semnificativ pentru protecția femeilor. Cu toate acestea, instituțiile europene suferă de marele defect că nu fac ceea ce spun. Vinerea și sâmbăta trecută, a avut loc o reuniune la care au participat președintele Comisiei, dl Barroso, președintele Parlamentului și președintele Van Rompuy, împreună cu demnitari din cele mai importante loje masonice europene, dar nu s-a suflat nicio vorbă despre faptul că majoritatea acestor loje nu permit participarea femeilor. Ceea ce e mai grav e că reuniunea a avut loc în Parlamentul European, în spatele ușilor închise, și nici măcar propriul personal al Parlamentului nu a putut intra. Toate acestea contrastează cu principiul transparenței care ar trebui să caracterizeze toate activitățile instituțiilor europene.

 
  
  

Explicații scrise privind votul

 
  
  

Raport: Brian Simpson (A7-0217/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), în scris. (PT) Salut această propunere, deoarece urmărește să facă obligatorie colectarea de date pe tip de bunuri pentru statisticile în materie de transport maritim, ceea ce permite un cadru general util pentru susținerea și monitorizarea politicii de promovare a comodalității. În cazul insulelor, aceasta ar trebui să însemne mai mult sprijin pentru combinarea transportului maritim și aerian, având în vedere că sunt singurele măsuri de transport disponibile. Acest studiu statistic ar permite, de asemenea, să înțelegem mai bine costurile asociate cu regiunile ultraperiferice, atât în materie de bunuri, cât și în materie de pasageri, care poate influența deciziile referitoare la alte politici precum rețelele transeuropene și, în mod special, „autostrăzile mării”, care ar trebui să includă transportul maritim între insule, precum și între insule și continentul european. Aș dori să-mi afirm sprijinul față de opinia raportorului privind posibilitatea adaptării dispozițiilor actuale la noile norme privind actele delegate introduse de Tratatul de la Lisabona, în scopul consolidării competențelor Parlamentului în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. (IT) Votez pentru raportul dlui Simpson pentru că consider că raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri este foarte util. De fapt, colectarea de date pe tip de bunuri este deja obligatorie pentru statisticile europene cu privire la transporturile rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare.

Așa cum raportul prevede cu claritate, „disponibilitatea unor date statistice exhaustive și omogene defalcate în funcție de tipul de mărfuri pentru toate modurile de transport ar oferi un cadru general util pentru susținerea și monitorizarea politicii de promovare a comodalității sau, cu alte cuvinte, ar crea posibilitatea combinării optime a diferitelor moduri de transport în cadrul aceluiași lanț de transport, precum și a modernizării logisticii transportului de mărfuri”.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Sunt de acord cu propunerea de regulament, al cărei scop este modificarea directivei în vigoare pentru a face obligatorii colectarea de date pe tip de bunuri pentru statisticile în materie de transport maritim. Aceste date sunt colectate în prezent în mod voluntar de 18 state membre. Mai mult decât atât, colectarea de date pe tip de bunuri este deja obligatorie pentru statisticile în materie de transporturi rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare. Colectarea de date va oferi ocazia de a compara transporturile în funcție de modul de transport și va crea posibilitatea de a combina diferite moduri de transport în cadrul aceluiași lanț de transport și de a moderniza logistica transportului de mărfuri. Se crede că colectarea datelor relevante nu va impune nicio sarcină suplimentară asupra respondenților, întrucât statele membre vizate ar compila datele utilizând surse de date deja existente (de exemplu, documente vamale).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), în scris. (FR) Directiva 2009/42/CE, care este în vigoare în prezent, prevede colectarea de date pentru statisticile în materie de transporturi maritime în mod voluntar. Modificarea acestei directive va face obligatorie colectarea de date pe tip de bunuri. Sunt mulțumit de această modificare, care nu impune nicio sarcină suplimentară, având în vedere faptul că statele membre ar trebui să fie capabile să colecteze date din surse existente.

Este logic ca aceste norme să fie obligatorii pentru transporturile maritime, întrucât sunt deja obligatorii pentru transporturile rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare. Mai mult, salut introducerea de către raportor a unor amendamente privind punerea în aplicare a regulamentului în conformitate cu procedura actelor delegate. Parlamentul ar trebui să profite de acest prerogativ prevăzut în Tratatul de la Lisabona.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. (PT) Am votat în favoarea acestui raport pentru că sunt de acord că existența unor statistici complete, standardizate, pe tipuri de bunuri este esențială pentru toate modurile de transport. Aceste informații oferă un cadru general care este util pentru susținerea și monitorizarea politicii de promovare a comodalității, și anume posibilitatea de a obține combinația optimă de diferite moduri de transport în cadrul aceluiași lanț de transport, împreună cu modernizarea logisticii pentru mărfuri. Vreau să solicit ca toate statisticile europene privind toate modurile de transport să fie colectate în conformitate cu conceptele și standardele comune în vederea realizării celei mai mari comparabilități posibile între modurile de transport.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. – Acest lucru privește colectarea și înregistrarea de date atunci când vine vorba de transportul maritim în statele membre care au ieșire la mare. Această propunere va schimba felul în care datele sunt colectate prin aceea că acestea vor fi organizate pe tipuri de bunuri, așa cum se întâmplă deja în cazul altor forme de transport. Consider acest lucru o evoluție pozitivă și am susținut raportorul fără rezerve.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), în scris. – (IT) Cu toate că piața unică a fost declarată finalizată cu ceva timp în urmă, diferențele persistente dintre diferitele puncte de acces pentru bunuri și persoane evidențiază în continuare natura națională a granițelor sale. E posibil ca, în această privință, statele membre să fi decis să cedeze competența decizională instituțiilor europene, dar aceste diferențe, care penalizează unele domenii și favorizează altele, nu pot continua să existe. Această nouă dispoziție care vizează armonizarea tratamentului persoanelor și bunurilor este un alt pas către integrarea deplină a pieței unice europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − (RO) Statele membre ale Uniunii trebuie să contribuie la realizarea unei baze de date europene privind transportul lunar pe cale maritimă de mărfuri sau pasageri și a navelor care efectuează transportul pe mare al acestora. Serviciul specializat al UE, Eurostat, va putea realiza astfel statisticile europene privind toate modurile de transport în conformitate cu standardele UE. Valorificarea acestor date va contribui apoi la stabilirea sistemului integrat european de date statistice în domeniu în vederea obținerii unui nivel maxim de comparabilitate între modurile de transport din statele europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Această propunere urmărește să facă obligatorie colectarea de date pe tipuri de bunuri pentru statisticile în materie de transporturi maritime și să standardizeze tipul de informații grupate și procesate în cele 27 de state membre. Așa cum spune raportorul, existența unor statistici cuprinzătoare și uniforme pe tipuri de bunuri pentru toate formele de transport ar furniza un cadru general care ar fi util pentru susținerea și monitorizarea politicii promovării comodalității; cu alte cuvinte, posibilitatea unei combinații optime de diferite moduri de transport în cadrul aceluiași lanț de transport, precum și modernizarea logisticii mărfurilor.

Având în vedere importanța transportării sigure și eficace a bunurilor în comerțul internațional, sprijin propunerea Comisiei.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Obiectivul acestei propuneri de regulament al Parlamentului și al Consiliului este să modifice Directiva 2009/42/CE, pentru a face obligatorie colectarea de date pe tipuri de bunuri pentru statisticile în materie de transporturi maritime. În prezent, aceste date sunt colectate în mod voluntar de către 18 state membre. Cinci state membre nu au ieșire la mare și nu furnizează date în conformitate cu directiva. În majoritatea cazurilor, colectarea de date relevante nu impune nicio sarcină suplimentară asupra respondenților, având în vedere că statele membre vizate ar trebui să fie capabile să compileze aceste date utilizând sursele de date existente, precum documentele vamale. Am votat în favoarea acestui raport pentru că sunt de acord că este necesar să avem statistici complete și standardizate pe tipuri de bunuri pentru toate modurile de transport, pentru a permite un cadru general de comparabilitate în cadrul UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), în scris. (PT) Propunerea de regulament vizează să facă obligatorie colectarea de date pe tipuri de bunuri pentru statisticile în materie de transporturi, întrucât raportorul consideră că, în majoritatea cazurilor, colectarea de date relevante nu impune respondenților nicio sarcină suplimentară, având în vedere că statele membre interesate ar trebui să poată să compileze aceste date utilizând sursele de date existente, de exemplu, documentele vamale. Mai mult decât atât, colectarea de date pe tipuri de bunuri este deja obligatorie pentru statisticile în materie de transporturi rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare.

Suntem de părere că existența unor statistici privind toate formele de transporturi, bunuri și pasageri va furniza un cadru de informații care va fi util pentru definirea unei politici a interoperabilității și comodalității; cu alte cuvinte, posibilitatea unei combinații optime între diferitele moduri de transport în cadrul aceluiași lanț de transport, contribuind la modernizarea și raționalizarea logisticii mărfurilor și la promovarea durabilității lor. Desigur, acest lucru depinde de comparabilitatea statisticilor existente, care presupune armonizarea standardelor și ideilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), în scris. – Obiectivul acestei propunere este pur și simplu de a face obligatorie colectarea datelor pe tipuri de bunuri pentru transporturile maritime. Acest lucru se face deja în cazul transporturilor europene rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare și ar contribui la îmbunătățirea armonizării în acest domeniu. Colectarea de date nu va impune respondenților niciun fel de sarcini suplimentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. (ES) Scopul acestui text este să modifice Directiva 2009/42/CE pentru a face obligatorie colectarea de date pe tipuri de bunuri pentru statisticile în materie de transporturi maritime. În prezent, 18 state membre colectează aceste date în mod voluntar. Cinci statele membre nu au ieșire la mare și nu furnizează datele prevăzute în directivă. În majoritatea cazurilor, colectarea datelor relevante nu va impune celor care le furnizează nicio sarcină suplimentară, întrucât statele membre vizate ar trebui să poată compila datele utilizând sursele de informații existente (precum documentele vamale). Colectarea de date pe tipuri de bunuri este deja obligatorie pentru statisticile europene în ceea ce privește transporturile rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare. Statisticile europene referitoare la toate modurile de transport trebuie colectate în conformitate cu principiile și normele comune pentru a asigura cel mai înalt grad de comparabilitate între modurile de transport, drept care am votat în favoarea textului. Disponibilitatea unor statistici cuprinzătoare și omogene pe tipuri de bunuri pentru toate modurile de transport ar oferi un cadru general util pentru sprijinirea și supravegherea politicii de promovare a comodalității.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , în scris. (LV) Susțin în totalitate raportul dlui Simpson. Sunt de acord că datele defalcate pe tipuri de bunuri sunt necesare pentru statisticile în materie de transporturi. Aceste statistici oferă experților și importatorilor posibilitatea de a identifica sistemul cel mai bun pentru transporturile cargo. Aceasta înseamnă că costurile bunurilor pentru populația europeană vor scădea și că exportatorii vor putea să aplice prețuri pentru bunurile furnizate din țările terțe într-un mod mai eficace. Acest tip de date statistice vor contribui la evitarea costurilor neprevăzute și vor stimula circulația atât a bunurilor interne, cât și a celor externe. Aș introduce suplimentar acest tip de date statistice și în relație cu transporturile aeriene de mărfuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), în scris.(DE) Pentru a putea fi capabili să reacționăm, statisticile sunt importante, pentru că prezintă fapte pe baza cărora pot fi luate decizii. Cu toate acestea, în cazul colectării de date statistice, este întotdeauna important să menținem un echilibru între colectarea de fapte necesară și costurile administrative. Până acum, datele privind transporturile de bunuri și pasageri au fost colecționate de 18 state membre în mod voluntar. Acest lucru este logic dacă datele relevante nu impun de fapt nicio sarcină suplimentară, cu alte cuvinte, dacă statele membre sunt cu adevărat în poziția de a grupa aceste date folosind surse de date deja existente. Colectarea de statistici complete pentru transporturile de bunuri și pasageri pentru toate bunurile și pentru toate modurile de transport în scopuri de comparație mi se pare excesivă din punctul de vedere al costurilor administrative implicate. Prin urmare, am votat în mod corespunzător.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. (PL) Raportul propune o serie de amendamente care vizează adaptarea dispozițiilor privind procedura de reglementare cu control la noile dispoziții privind actele delegate introduse de Tratatul de la Lisabona. Scopul raportorului era să introducă amendamente la directiva UE privind colectarea datelor pe tipuri de bunuri pentru statisticile în materie de transporturi maritime. În prezent, 18 state membre colectează aceste date în mod voluntar. Cinci state membre nu au ieșire la mare și, prin urmare,nu furnizează datele prevăzute în directivă.

Trebuie menționat că colectarea datelor relevante nu impune respondenților nicio sarcină suplimentară, întrucât statele membre vizate ar trebui să poată compila datele utilizând surse de date deja existente (de exemplu, documente vamale). Colectarea de date pe tipuri de bunuri este obligatorie pentru statisticile europene în materie de transporturi rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare. Având în vedere necesitatea creării unor rețele de comunicații și transporturi eficace, coordinate și ecologice (maritime, terestre și pe căi navigabile interioare), măsurile privind colectarea și analizarea de date pentru toate tipurile de transport sunt cu adevărat foarte relevante.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), în scris. (IT) Am votat în favoarea raportului Simpson pentru că, prin modificarea Directivei 2009/42/CE, rezolvă ultimele probleme legate de legislația relevantă privind colectarea de date referitoare la transporturile de bunuri și pasageri din Europa și în cadrul acesteia. Anterior, colectarea de date era obligatorie numai pentru transporturile rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare, dar, odată cu modificarea directivei, va fi, de asemenea, obligatoriu, în ceea ce privește transporturile maritime, să furnizăm o serie de date care intră sau pleacă peste granițele noastre. Aceste date sunt esențiale nu numai în scopuri statistice. Punerea în aplicare a modificării aduse directivei va furniza, de asemenea, date referitoare la transporturile maritime, începând cu anul viitor, făcând posibilă mai multă transparență în ceea ce privește tipurile de bunuri transportate și eficientizarea transportului de anumite bunuri, având în vedere că comparabilitatea va face posibilă identificarea celor mai eficiente mijloace de transport pentru fiecare tip de bunuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Această propunere urmărește să stabilească colectarea obligatorie de datelor pe tipuri de bunuri pentru statisticile în materie de transporturi maritime. În prezent, această colectare de date este efectuată în mod pur voluntar de către 18 state membre pentru transporturile maritime, colectarea de date pe tipuri de bunuri fiind deja obligatorie pentru statisticile europene în materie de transporturi rutiere, feroviare și pe căi navigabile interioare.

Existența unor statistici cuprinzătoare și uniforme pe tipuri de bunuri pentru toate formele de transport, inclusiv maritim, va oferi un cadru general care va fi util pentru susținerea și monitorizarea politicii de promovare a comodalității; cu alte cuvinte, posibilitatea unei combinații optime de diferite moduri de transport în cadrul aceluiași lanț de transport, precum și modernizarea logisticii mărfurilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Scopul acestei propuneri de regulament al Parlamentului European și al Consiliului este să modifice Directiva 2009/42/CE pentru a face obligatorie colectarea de date pe tipuri de bunuri pentru statisticile în materie de transporturi. Aceste date sunt în prezent colectate în mod voluntar de către 18 state membre. Cinci state membre nu au ieșire la mare și nu furnizează aceste date în conformitate cu directiva. În cea mai mare parte, colectarea datelor relevante nu va impune respondenților nicio sarcină suplimentară, întrucât statele membre vizate ar trebui să poată compila datele folosind surse de date deja existente (de exemplu, documente vamale). Grupul Verts/ALE a votat în favoarea propunerii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), în scris. (PT) Consider că colectarea obligatorie a datelor pe tipuri de bunuri în vederea grupării statisticilor în materie de transporturi maritime este vitală pentru promovarea comodalității și posibilitatea combinării unor moduri de transport diferite. Având în vedere că colectarea de date este deja obligatorie pentru statisticile referitoare la alte moduri de transport – rutiere, feroviare și pe căi interioare navigabile –, consider că un cadru general care să includă gruparea statisticilor în materie de transporturi este adecvat și că acesta poate, de asemenea, să asigure o comparabilitate maximă între diferitele moduri de transport.

În conformitate cu propunerea Comisie, revizuirea Directivei 2009/42/CE ar trebui să se facă în consecință și ar trebui să se aplice datelor începând cu 2011, în conformitate cu practica voluntară pe care 18 state membre o dezvoltă deja.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), în scris.(LT) Doamnelor și domnilor, această chestiune a colectării sistematice a datelor statistice este extrem de importantă pentru noi. În Lituania, transporturile de bunuri pe mare constituie doar un mic procent din toate bunurile transportate și, prin urmare, putem realiza mult mai multe în acest domeniu. Mai mult decât atât, sectorul turismului nostru de coastă are, de asemenea, un mare potențial. Prin modernizarea logisticii transporturilor de bunuri și promovarea comodalității, adică combinarea diferitelor moduri de transport în cadrul aceluiași lanț de transport, avem ocazia de a crește prosperitatea regiunii baltice. Acest lucru este extrem de important pentru menținerea competitivității porturilor din Europa, precum portul lituanian Klaipėda. Cooperarea mai strânsă între țările baltice le va ajuta să se apropie mai mult una de alta și va face piața din regiunea noastră mai armonioasă și accesibilă pentru întreaga Uniune Europeană. În prezent, țările baltice sunt, în mare măsură, izolate de rețeaua europeană de transport. Se speră că traficul dintre țările baltice se va dubla până în 2020 și, prin urmare, trebuie să abordăm lipsa unei structuri adecvate și a accesibilității. Cel mai important, trebuie să asigurăm faptul că colectarea de date nu creează o sarcină suplimentară pentru statele membre. Nu avem nimic de pierdut.

 
  
  

Raport: Barbara Matera (A7-0270/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. (PT) Având în vedere faptul că Danemarca a prezentat o cerere de asistență pentru 951 de concedieri în 45 de întreprinderi ce operează în cadrul NACE Rev. 2 Diviziunea 28 (Fabricarea altor mașini și echipamente ) în regiunea Nordjylland din NUTS II, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele la aceasta depuse de Parlament. Sunt, de asemenea, de acord că propunerea Comisiei, în expunerea sa de motive, ar trebui să includă informații clare și detaliate privind cererea, analizând criteriile de eligibilitate și explicând motivele care au dus la aprobarea sa, în conformitate cu cerințele exprimate de Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. – FEG este un fond structural important al UE care ne permite să ajutăm lucrătorii care au fost disponibilizați din cauza schimbărilor din tendințele globale. Este cazul unui număr de state membre UE precum Spania, unde existența fondului s-a dovedit a fi extrem de benefică. Având în vedere cele prezentate anterior, sunt de acord cu deciziile care au fost stabilite de raportoare și am hotărât să votez în favoarea raportului.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), în scris. (PT) Având în vedere modificările structurale din comerțul internațional, este vital ca economia europeană să poată pună în aplicare în mod eficace instrumentele necesare sprijinirii lucrătorilor afectați de aceasta și să le oferim cele necesare pentru a-i ajuta să se reintegreze rapid în piața muncii. Având în vedere faptul că Danemarca a prezentat o cerere de asistență pentru 951 de concedieri în 45 de întreprinderi din regiunea Nordjylland, aș vrea să reamintesc motivele pe care le-am prezentat în explicația votului meu privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în regiunea spaniolă Catalonia pentru a-mi explica votul în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Aceasta este o rezoluție referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie referitor la disciplina bugetară și buna gestiune financiară.

Industriile fabricării mașinilor și echipamentelor pentru sectorul transportului maritim din regiunea daneză Nordjylland au fost luate pe neașteptate de modificările aduse piețelor și criza creditelor mondială, confruntându-se cu reduceri dramatice ale comenzilor, ceea ce a dus la concedieri în peste 40 de întreprinderi.

În regiuni precum Nordjylland care sunt extrem de dependente de un sector, redresarea pieței și redistribuirea lucrătorilor în alte domenii de activitate tind să fie mai încete și mai dificile. Consider că mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare este justificată în acest caz.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Având în vedere impactul social al crizei economice mondiale, care a avut un efect deosebit asupra ocupării forței de muncă, utilizarea adecvată a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) este extrem de importantă pentru diminuarea suferinței pentru multe persoane și familii europene, contribuind la reintegrarea lor socială și dezvoltarea lor profesională, furnizând, în același timp, resurse noi pentru îndeplinirea nevoilor întreprinderilor și relansarea economiei. Planul de acțiune al Danemarcei de a ajuta 951 de persoane concediate din 45 de întreprinderi active în industria fabricării mașinilor și echipamentelor din mica regiune Nordjylland se încadrează în același cadru. În acest caz, 40% din lucrătorii concediați erau calificați pentru munca manuală, metalurgie și construcții mecanice, iar 33% au fost clasificați ca forță de muncă necalificată. Situația arată în mod clar necesitatea evaluării tehnice și profesionale eficace a persoanelor afectate de această criză mondială. Prin urmare, sper că instituțiile europene își vor redubla eforturile de punere în aplicare a măsurilor care accelerează și îmbunătățesc ratele utilizării acestei resurse importante cum este FEG, care, în prezent, cunoaște niveluri de mobilizare foarte reduse. Anul acesta, s-au solicitat 11% din cele 500 de milioane de euro disponibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), în scris. (FR) Încă o dată, Parlamentului i s-a cerut să valideze plata ajutorului de la Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii care au fost concediați în urma crizei sau a relocalizărilor. Încă o dată, acest ajutor va fi repartizat pe mai multe linii bugetare alocate inițial altor programe europene, întrucât Fondul european de ajustare la globalizare nu deține fonduri proprii în cadrul financiar actual.

Pentru a pune capăt acestei situații, am lucrat, în timpul elaborării bugetului 2011, la crearea unei linii de credite de plată specifice Fondului de ajustare la globalizare. Prin urmare, suma de 50 de milioane de euro a fost adoptată de Parlament în timpul votului privind lectura sa a bugetului din 20 octombrie 2010.

Această sumă, care este simbolică în comparație cu cerințele anuale, încă nu a fost confirmată, întrucât, inițial, Consiliul European a respins propunerea de a acorda Fondului european de ajustare la globalizare propria sa finanțare. Prin urmare, voi continua să monitorizez această chestiune, în speranța obținerii consolidării bugetare și legislative a acestui mecanism.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), în scris.(DE) Trebuie să o felicit pe dna Matera cu cea mai mare sinceritate pentru cele patru rapoarte privind mobilizarea Fondului de ajustare la globalizare. Extinderea domeniului de aplicare a Fondului de ajustare la globalizare pentru a include lucrătorii a fost un pas important pentru a ne permite să sprijinim cetățenii europeni în mod direct. Instrumentul Fondului european de ajustare la globalizare este menit să-i ajute pe cei care au fost surprinși de efectele globalizării. Pentru ca banii puși la dispoziție să poată fi, de asemenea, utilizați în mod eficient, trebuie să ajungă la destinație repede și la țintă. Acesta este singurul mod de asigura faptul că îi ajutăm pe cetățenii europeni și sporim încrederea în UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), în scris. (IT) Am votat pentru mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în favoarea Danemarcei pentru că consider că acest instrument este o resursă valoroasă pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în dificultate din cauza crizei economice.

FEG a fost înființat în 2006 pentru a oferi un sprijin practic lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă fie din motive asociate cu relocalizarea întreprinderilor, fie, după modificarea din 2009, din cauza crizei economice, pentru a sprijini reintegrarea lor pe piața muncii. Votul de astăzi viza cererea de sprijinire a 1 122 de lucrători din 45 de întreprinderi din industria fabricării mașinilor din regiunea Nordjylland, în valoare de 7 521 359 de euro din FEG.

Pentru a încheia, salut adoptarea raportului, care arată că FEG este o resursă utilă și eficace de combatere a șomajului cauzat de globalizare și criza economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. (ES) Am votat în favoarea acestui raport privind utilizarea fondurilor din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), în mod specific pentru cele 951 de concedieri care s-au făcut în 45 de întreprinderi care operează în NACE Rev. 2 Diviziunea 28 (fabricarea altor mașini și echipamente) în regiunea Nordjylland din NUTS II. FEG oferă un ajutor suplimentar lucrătorilor care suferă consecințele unor schimbări structurale majore în modelele comerțului mondial și contribuie la reintegrarea pe piața muncii. Danemarca a depus o cerere pentru a obține fonduri FEG pentru concedierile din sectorul auto care sunt conforme cu regulamentul fondului. Acum trebuie asigurat faptul că FEG sprijină lucrătorii care au fost disponibilizați să se reintegreze pe piața muncii, în ciuda faptului că asistența FEG nu ar trebui să înlocuiască măsurile care sunt responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective, sau măsurile de restructurare a întreprinderilor sau sectoarelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , în scris. (LV) Este foarte important să nu adoptăm o abordare laissez faire procesului privind șomajul. În acest domeniu, este esențial ca oamenii să simtă că sunt sprijiniți atât de guvernele naționale, cât și de UE în întregul ei. Deși am votat pentru, încă nu mi-e clar cum anume va fi distribuită suma destinată sprijinului. De ce Țările de Jos primesc în jur de 3 000 de euro pentru fiecare concediere, în timp ce Spania primește 1 000 de euro, iar Danemarca 7 000? Reconversia și recalificarea costă de șapte ori mai mult în Danemarca decât în Spania? În ciuda acestui aspect extrem de jenant, sunt obligat să fiu de acord cu raportoarea, dna Matera, că acordarea acestui sprijin financiar este o măsură necesară și oportună. Păcat că guvernul Letoniei nu a participat cu această ocazie și nu a prezentat o cerere. În prezent, sunt circa 180 000 de șomeri în Letonia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris.(PT) Având în vedere că Danemarca a depus o cerere de asistență pentru 951 de concedieri în 45 de întreprinderi active în cadrul NACE Rev. 2 Diviziunea 28 (fabricarea altor mașini și echipamente) în regiunea Nordjylland din NUTS II, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele la aceasta depuse de Parlament.

Aș dori să subliniez următoarele ca fiind deosebit de relevante: (1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sprijină reintegrarea lucrătorilor disponibilizați de pe piața muncii, fără a absolvi întreprinderile de responsabilitățile lor. (2) în contextul mobilizării FEG, Comisia a propus o sursă alternativă de credite de plată în locul resurselor neutilizate din Fondul social european (FSE), cum a solicitat Parlamentul; (3) funcționarea și valoarea adăugată a FEG ar trebui evaluate în contextul evaluării generale a programelor și a diferitelor alte instrumente create de AII din 17 mai 2006 în cadrul procesului revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2007–2013; (4) propunerea Comisiei include informații referitoare la cerere, analizând criteriile de eligibilitate și explicând motivele care au dus la aprobarea ei, care este, de asemenea, în conformitate cu solicitările Parlamentului.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), în scris. (PT) Având în vedere că Danemarca a prezentat o cerere de asistență pentru 951 de disponibilizări în 45 de întreprinderi care activează în NACE Rev. 2 Diviziunea 28 (fabricarea altor mașini și echipamente) în regiunea NUTS II Nordjylland, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele la aceasta depuse de Parlament. Sunt, de asemenea, de acord că propunerea Comisiei, în expunerea sa de motive, ar trebui să includă informații clare și detaliate privind cererea, analizând criteriile de eligibilitate și explicând motivele care au dus la aprobarea sa, în conformitate cu cerințele exprimate de Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Cu acest vot, PE ia notă de faptul că Danemarca a solicitat asistență cu privire la cazurile a 951 de disponibilizări în 45 de întreprinderi active în cadrul sectorului NACE Rev. 2 Diviziunea 28 (fabricarea altor mașini și echipamente) în regiunea Nordjylland din NUTS II. Cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate fixate de Regulamentul FEG. În rezoluția sa, PE solicită instituțiilor implicare să depună eforturile necesare pentru a accelera mobilizarea FEG; reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o procedură rapidă pentru adoptarea deciziilor privind mobilizarea FEG, oferind un sprijin unic, limitat în timp, destinat sprijinirii lucrătorilor care au fost disponibilizați din cauza globalizării și a crizei economice și financiare; și subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea lucrătorilor care au fost disponibilizați pe piața muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Țicău (S&D), în scris. (RO) Comunitatea Asociațiilor Șantierelor Navale Europene (CESA) estimează că cerințele globale în domeniul construcțiilor navale până în 2014 se vor reduce ca urmare a crizei financiare globale, iar pe viitor industria construcțiilor navale se va deplasa către zone cu costuri scăzute, în special zone din Asia. Având in vedere lipsa unei politici europene de susținere a sectorului naval, este puțin probabil ca acesta să revină la nivelul de producție de dinaintea crizei actuale. În orașul meu, Galați, Șantierul Naval Damen se confruntă de asemenea cu efectele crizei economice și financiare, concediind doar în 2009 aproximativ 600 lucrători, iar în 2010 se preconizează ca alți 500 de lucrători sa fie disponibilizați. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European privind mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEG) solicitat de Danemarca pentru cofinanțarea cu 7 521 359 euro a programului de sprijin pentru 951 lucrători concediați în regiunea Nordjylland în perioada 15 februarie 2009 - 14 noiembrie 2009. Concedierile au avut loc in 45 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul producției de mașini și echipamente în domeniul naval.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), în scris.(DE) Este vorba despre a oferi sprijin întreprinderilor care activează în sectorul fabricării de mașini și echipamente din regiunea de nivel mediu a Nordjylland. În această regiune aflată în partea de nord-est a regiunii Jutland de Nord, 951 de persoane din 45 de întreprinderi au fost disponibilizate între 15 februarie și 14 noiembrie 2009. Pentru a sprijini acești lucrători să se reintegreze pe piața muncii, a fost mobilizat un total de 7 521 359 de euro din fond.

 
  
  

Raport: Barbara Matera (A7-0269/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. (IT) Așa cum am avut ocazia să explic în martie anul acesta cu ocazia votului asupra raportului Böge, utilizarea Fondului european de ajustare la globalizare ca instrument util pentru combaterea consecințelor crizei economice și financiare este o inițiativă foarte valoroasă, care oferă un răspuns practic în materie de ajutor financiar. De atunci, au mai fost acceptate alte câteva solicitări, inclusiv cea în cauză. Aceasta, cred eu, este cea mai bună dovadă a utilității acestei inițiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. (PT) Având în vedere că Țările de Jos au prezentat cereri de asistență pentru 512 cazuri de disponibilizări la NXP Semiconductors Netherlands, care operează în sectorul electronicii, în regiunile NUTS II ale Gelderland și Eindhoven, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele respective introduse de Parlament. Sunt, de asemenea, de acord cu propunerea Comisiei referitoare la o sursă de finanțare pentru plata alternativă din sursele neutilizate ale Fondului social european (FSE), în legătură cu mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), în urma avertismentelor repetate ale Parlamentului că FEG a fost creat separat ca un instrument specific, cu propriile sale obiective și termene, și că, prin urmare, este necesar să identificăm capitolele bugetare adecvate pentru transferuri.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. – FEG este un fond structural important al UE care ne permite să ajutăm lucrătorii care au fost disponibilizați din cauza schimbărilor din tendințele globale. A devenit necesar să acordăm accesul la acest fond lucrătorilor din Țările de Jos care au fost disponibilizați în sectorul electronic. Având în vedere acest lucru, sunt de acord cu deciziile care au fost stabilite de raportoare și am hotărât să votez în favoarea raportului.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), în scris. (PT) Ajutorul pentru lucrătorii disponibilizați din cauza restructurării sau relocalizării trebuie să fie dinamici și flexibili, astfel încât să fie pus în aplicare rapid și într-un mod eficace. Având în vedere că Țările de Jos au solicitat asistență pentru 512 cazuri de disponibilizări la NXP Semiconductors Netherlands, care operează în sectorul electronicii în regiunile Gelderland și Eindhoven, și având în vedere justificările pe care le-am prezentat în explicația votului meu referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru regiunea spaniolă Catalonia, votez în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Încă o dată, ne confruntăm cu problema închiderii industriei principale a unui oraș, în acest caz în Nijmegen, cu circumstanța agravantă că nu se preconizează crearea altora cu același potențial de angajare.

Dacă ne uităm la rezoluțiile adoptate de Parlament, înțelegem mai clar domeniul de aplicare și gravitatea problemei în mai multe state membre. Aceste state încă nu au demonstrat că sunt capabile să contracareze lipsa de coordonare și pierderea atractivității pentru investiții și inovare.

Având în vedere că nu se face nimic, sunt preocupat de faptul că cererile de mobilizare a fondului se vor multiplica și că fondul în sine s-ar putea dovedi insuficient pentru a-i ajuta pe lucrătorii care sunt victime ale schimbărilor bruște și neașteptate din întreprinderile lor.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Având în vedere efectele actualei crize economice și financiare mondiale asupra activității industriale și a locurilor de muncă specifice din sectorul electronicii, trebuie creat un program urgent și eficace de sprijinire a celor 512 lucrători disponibilizați din compania NXL Semiconductors Netherlands, în regiunile olandeze Gelderland și Eindhoven. Trebuie subliniat impactul regional și social al declinului activității la unitatea economică din Nijmegen, provincia Gelderland, unde era cel mai mare angajator local, cu un număr mare de lucrători necalificați care lucrau aici de zeci de ani. Această situație subliniază necesitatea unui plan de sprijinire a redresării și recalificării acestor foști angajați, pentru a promova reintegrarea lor pe piața muncii. Aș dori să repet avertismentul față de necesitatea asigurării unor mecanisme de facilitare și accelerare a mobilizării și utilizării resurselor Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) de către țările europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), în scris. (IT) Am votat pentru mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în favoarea Țărilor de Jos pentru că consider acest instrument o resursă valoroasă pentru sprijinirea lucrătorilor în dificultate din cauza crizei economice.

FEG a fost înființat în 2006 pentru a oferi un sprijin practic lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă fie din motive asociate cu relocalizarea întreprinderilor, fie, după modificarea din 2009, din cauza crizei economice, pentru a sprijini reintegrarea lor pe piața muncii. Votul de astăzi viza o cerere de sprijinire pentru 1 590 de lucrători de la NXL Semiconductors Netherlands, o companie din domeniul electronicii din regiunile Gelderland și Eindhoven, în valoare a 1 809 434 euro finanțați de la FEG.

Pentru a încheia, salut adoptarea raportului, care arată că FEG este o resursă utilă și eficace de combatere a șomajului cauzat de globalizare și criza economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. (ES) Am votat în favoarea acestui raport privind utilizarea fondurilor de la Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), și anume pentru 512 de disponibilizări care au avut loc la NXL Semiconductors Netherlands, companie ce activează în sectorul electronicii în regiunile Gelderland și Eindhoven din NUTS II. FEG oferă un sprijin suplimentar lucrătorilor care suferă consecințele modificărilor structurale majore survenite în practicile comerciale mondiale și îi ajută să se reintegreze pe piața muncii. Țările de Jos au depus cerere pentru a beneficia de fondurile FEG pentru disponibilizările din sectorul automobilistic, care sunt în conformitate cu regulamentul fondului. Acum trebuie asigurat faptul că FEG sprijină lucrătorii care au fost disponibilizați să se reintegreze pe piața muncii, în ciuda faptului că asistența FEG nu ar trebui să înlocuiască măsurile care sunt responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective, sau măsurile de restructurare a întreprinderilor sau sectoarelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris.(PT) Având în vedere că Țările de Jos au depus o cerere de asistență pentru 512 cazuri de disponibilizări la NXP Semiconductors Netherlands, companie activă în sectorul electronicii, în regiunile Gelderland și Eindhoven din NUTS II, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele respective introduse de Parlament.

Aș dori să subliniez următoarele ca fiind deosebit de relevante: (1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sprijină reintegrarea lucrătorilor disponibilizați de pe piața muncii, fără a absolvi întreprinderile de responsabilitățile lor; (2) în contextul mobilizării FEG, Comisia a propus o sursă alternativă de credite de plată în locul resurselor neutilizate din Fondul social european (FSE), cum a solicitat Parlamentul; (3) funcționarea și valoarea adăugată a FEG ar trebui evaluate în contextul evaluării generale a programelor și a diferitelor alte instrumente create de AII din 17 mai 2006 în cadrul procesului revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2007–2013; (4) propunerea Comisiei include informații referitoare la cerere, analizând criteriile de eligibilitate și explicând motivele care au dus la aprobarea ei, care este, de asemenea, în conformitate cu solicitările Parlamentului.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), în scris. (PT) Având în vedere că Țările de Jos au depus o cerere de asistență pentru 512 cazuri de disponibilizări la NXP Semiconductors Netherlands, companie activă în sectorul electronicii, în regiunile Gelderland și Eindhoven din NUTS II, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele respective introduse de Parlament. Sunt, de asemenea, de acord că propunerea Comisiei, în expunerea sa de motive, ar trebui să includă informații clare și detaliate privind cererea, analizând criteriile de eligibilitate și explicând motivele care au dus la aprobarea sa, în conformitate cu cerințele exprimate de Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Întrucât asistența financiară a Uniunii pentru lucrătorii disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai repede și mai eficace posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptate în timpul reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și având în vedere AII din 17 mai 2006 cu privire la adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG; întrucât Țările de Jos au depus o cerere de asistență pentru 512 cazuri de disponibilizări la NXP Semiconductors Netherlands, companie activă în sectorul electronicii, în regiunile Gelderland și Eindhoven din NUTS II; întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de Regulamentul FEG, PE solicită instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a accelera mobilizarea FEG; reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o procedură rapidă pentru adoptarea deciziilor privind mobilizarea FEG, oferind un sprijin unic, limitat în timp, destinat sprijinirii lucrătorilor care au fost disponibilizați din cauza globalizării și a crizei economice și financiare; și subliniază rolul pe care FEG îl poate juca la reintegrarea lucrătorilor disponibilizați pe piața muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Țicău (S&D), în scris. − (RO) Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în ceea ce privește solicitarea NL/NXP Semiconductors din Țările de Jos.

La 26 martie 2010, Țările de Jos a cerut asistență financiară FEG pentru 512 concedieri din cele 590 efectuate la NXL Semiconductors, care își desfășoară activitatea în sectorul electronic din regiunile NUTS II Gelderland și Eindhoven. Din totalul persoanelor concediate, 425 sunt bărbați, 87 femei, iar 7 dintre lucrători (1,3 %) prezintă probleme de sănătate grave sau un handicap. Țările de Jos subliniază impactul semnificativ al acestor concedieri, întrucât NXP Semiconductors este cel mai mare angajator industrial din zonă, oferind locuri de muncă unui număr important de lucrători slab calificați, care au lucrat timp de mai multe decenii în întreprindere. Lipsa de oportunități de locuri de muncă în întreprinderile similare din regiune va fi deosebit de problematică pentru lucrătorii care au o experiență specializată în domeniul producției semiconductoarelor.

Mobilizarea FEG este deosebit de importantă pentru reintegrarea în câmpul muncii a lucrătorilor disponibilizați. Atrag însă atenția Comisiei și Statelor Membre asupra necesității dezvoltării unei politici industriale a UE care să fie sustenabilă și să asigure crearea de noi locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), în scris.(DE) Începând cu 1 mai 2009, domeniul de aplicare a Fondului european de ajustare la globalizare a fost extins. Se intenționează, de asemenea, să se asigure sprijin lucrătorilor care au fost disponibilizați ca rezultat direct al crizei economice și financiare mondiale. În regiunile Gelderland și Eindhoven din NUTS II din Țările de Jos, 512 de lucrători au fost disponibilizați la NXP Semiconductors Netherlands. Se mobilizează pentru acești lucrători 1 809 434 euro.

 
  
  

Raport: Barbara Matera (A7-0271/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), în scris. (PT) Am votat în favoarea acestui raport care a aprobat mobilizarea a 2,4 milioane de euro de la Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru Portugalia, cu scopul de a sprijini lucrătorii disponibilizați din Qimonda. Aceasta în urma cererii Portugaliei de a mobiliza FEG în decembrie 2009. FEG a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore produse în comerțul internațional. Pachetele de ajutor FEG sunt menite să protejeze poziția celor 839 de lucrători disponibilizați în Qimonda Portugalia între 8 iunie și 8 octombrie anul trecut. Această sumă va acoperi următoarele măsuri: recunoașterea aptitudinilor, formarea profesională, formarea și sprijinul destinat creării de locuri de muncă, sprijinul pentru autopromovare și stimulente pentru recrutare și experiența câștigată la locul de muncă. Prin urmare, consider că este esențial să facem tot ce ne stă în putință pentru a accelera mobilizarea FEG, ținând cont de angajamentul luat de instituțiile europene pentru asigurarea unui proces rapid și simplu pentru aprobarea acestor decizii.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), în scris. (PT) Am votat în favoarea rezoluției pentru mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru un total de 2 405 671 euro pentru Portugalia, pentru 839 de cazuri de disponibilizări care au avut loc la Qimonda Portugalia S.A. anul trecut între 8 iunie și 8 octombrie. Aceste fonduri sunt menite să sprijine lucrătorii de la Qimonda care au fost disponibilizați, prin recunoașterea aptitudinilor, formare profesională, formare și sprijin în vederea înființării de întreprinderi, asistență pentru autoplasare și stimulente pentru recrutare și practica profesională câștigată la locul de muncă. Este a doua oară când Portugalia solicită mobilizarea FEG pentru regiunea Norte. În 2009, au fost mobilizați 832 800 de euro în urma disponibilizărilor din sectorul textil. În cele din urmă, regret faptul că guvernul portughez nu a învățat să utilizeze potențialul fondului. În timp ce foștii angajați ai companiei olandeze NXP Semiconductors vor primi 3 534 de euro per capita, iar foștii angajați danezi din Nordjylland vor primi 7 908 euro fiecare, foștii angajați portughezi de la Qimonda vor primi doar 2 867 per capita din ajutorul acordat de fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. (PT) Având în vedere că Portugalia a solicitat asistență 839 de cazuri de disponibilizări la Qimonda S.A., o companie multinațională care activează în sectorul electronii în regiunea NUTS II Norte, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele respective introduse de Parlament. Sunt, de asemenea, de acord că funcționarea și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare ar trebui evaluate în contextul evaluării generale a programelor și diferitelor alte instrumente create de acordul interinstituțional din 17 mai 2006 în cadrul procesului de revizuire la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2007–2013.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. – FEG este un fond structural important al UE care ne permite să ajutăm lucrătorii care au fost disponibilizați din cauza schimbărilor din tendințele globale. Pentru ca acest fond să fie eficace, este esențial să se acorde accesul la acest fond atunci când este nevoie de el și într-un mod oportun și eficient. Din aceste motive, trebuie să sprijin concluziile raportoarei și am hotărât să votez în favoarea raportului.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), în scris. (PT) Închiderea companiei Qimonda din Vila do Conde a avut efectul imediat de a adăuga încă 1 000 lucrători șomeri în regiunea Norte a țării. La vremea respectivă, această regiune avea deja una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului din țară: între ianuarie și octombrie 2009, centrele de ocupare a forței de muncă din regiunea nordică au înregistrat un flux lunar mediu de 22 000 de persoane șomere. În urma disponibilizărilor efectuate de compania Qimonda Portugal S.A., la 17 decembrie 2009 s-a prezentat o cerere de asistență pentru 839 de lucrători disponibilizați.

Pe baza evaluării care a fost întreprinsă, Comisia a ajuns la concluzia că au fost îndeplinite toate condițiile necesare. Aceasta a prezentat această propunere de decizie în vederea mobilizării Fondului european de ajustare la globalizare pentru sprijinirea reintegrării acestor lucrători, care sunt victime ale disponibilizării ca o consecință directă a crizei financiare și economice globale.

Prin urmare, sprijin această decizie, care permite mobilizarea a 2 405 671 de euro în conformitate cu bugetul general al UE pentru 2010 pentru a furniza asistență financiară ca răspuns la cererea Portugaliei. Aș dori să subliniez, de asemenea, necesitatea asigurării faptului că adoptarea este procesată rapid.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), în scris. (PT) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), o inițiativă a președintelui Comisiei, dl Barroso, din 2005, în urma raportului Comisiei Valori europene într-o lume globalizată, are acum un nou format care îl face mai transparent, cu obiective mai ample ce includ consecințele crizei actuale și care arată drumul către termene de așteptare mai scurte până când fondurile vor deveni disponibile, lucru care sper că se va întâmpla în acest caz.

Deși am votat în favoarea acestei propuneri, mi se pare regretabil faptul că, încă o dată, guvernul portughez nu a știut cum să utilizeze fondul la maxim, așa cum s-a întâmplat în alte țări și cum este amplu demonstrat de suma per capita din fondurile solicitate din FEG, când sunt analizate diferite cereri.

Astăzi, de exemplu, s-a votat cu privire la alte cereri pentru sprijinul de la FEG, care a arătat faptul că, în timp ce foștii lucrători de la compania olandeză NXP Semiconductors vor primi 3 534 de euro per capita, foștii angajați danezi din Nordjylland vor primi 7 908 euro fiecare. Foștii angajați portughezi din Qimonda care sunt vizați de fond vor primi doar 2 867 de euro per capita ca sprijin de la fond. Acesta vizează măsuri precum recunoașterea aptitudinilor, formarea profesională, formarea sau sprijinul în vederea înființării de întreprinderi, asistența pentru autoplasare sau stimulente pentru recrutare și practica profesională dobândită la locul de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), în scris. (PT) Am votat în favoarea acestui raport pentru că cred că mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru Portugalia este esențială, în vederea sprijinirii lucrătorilor disponibilizați de la Qimonda. Cele 2,4 milioane de euro mobilizate nu vor reuși să abordeze efectele negative ale disponibilizărilor, dar vor ajuta în mod semnificativ. Mobilizarea trebuie să fie simplă și rapidă, și ar trebui să includă programe de formare care contribuie la reintegrare eficace în piața muncii a lucrătorilor afectați.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Compania portugheză Qimonda, parte a grupului lider mondial german, a fost considerată în Portugalia un exemplu de succes și o companie situată în avangarda sectorului său. A fost cel mai mare exportator portughez și, înainte de a fi cunoscută pentru problemele care au dus la insolvența sa, se pregătea să investească în tehnologii noi și obținuse finanțare publică pentru a sprijini producția de celule solare. Angajații de la Qimonda erau extrem de calificați și dețineau rate ridicate ale productivității, nimic nesugerând că întreprinderea va înceta să mai fie viabilă într-un timp atât de scurt. În 2008, compania chiar se gândea la posibilitatea de a crea încă trei uzine în Portugalia, toate în jurul orașului Vial do Conde. Regiunea Norte, unde era situată Qimonda, este în mod tradițional industrială, și a fost grav lovită de închiderea întreprinderilor și de șomaj. Capacitatea companiei Qimonda de a atrage lucrătorii calificați atât de necesari pentru regiune a fost compromisă acum.

Sper că angajații de la Qimonda pot obține suficiente beneficii din mobilizarea fondului și că vor reuși să devină pe deplin reintegrați pe piața muncii. Aș vrea să îmi exprim solidaritatea față de ei și familiile lor.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Închiderea fabricii Qimonda din Vila do Conde a exacerbat nivelurile ridicate ale șomajului din nordul Portugaliei. În acest caz, 900 de lucrători au fost disponibilizați, marea lor majoritate având niveluri de educație reduse: 36,6% au primit numai educație formală și numai 10,7% au procedat la educația secundară. Prin urmare, merită sa subliniem importanța acestui plan de ajutor pentru 839 dintre lucrătorii care au fost disponibilizați pentru a reduce impactul gravei crize economice, financiare și sociale pe care o trăiește această regiune. Aș vrea, de asemenea, să subliniez importanța măsurilor precum certificarea aptitudinilor, formarea profesională, stimulentele pentru crearea de locuri de muncă și ocazia de a dobândi experiență la locul de muncă. Pe de altă parte, este regretabil faptul că, în doi ani, aceasta este doar a doua cerere pe care Portugalia a prezentat-o Fondului european de ajustare la globalizare pentru a primi sprijin direct pentru lucrătorii din regiunea Norte. Confruntat cu valuri copleșitoare de șomeri și sărăcirea finanțelor publice din Portugalia, împreună cu recesiunea economică din 2011 în virtutea recentelor măsuri de austeritate, guvernul are sarcina și obligația de a acționa într-un mod mai competent în ceea ce privește strângerea acestor fonduri pentru sprijinirea lucrătorilor șomeri într-un mod concret.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. (PT) Parlamentul a aprobat mobilizarea a 2,4 milioane de euro din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), care vizează sprijinirea lucrătorilor care au fost disponibilizați în Qimonda, în urma unei cereri a guvernului portughez din 17 decembrie 2009. Aceasta presupune mobilizarea unei sume totale de 2 405 671 de euro din FEG pentru Portugalia și vizează cele 839 de disponibilizări efectuate de Qimonda Portugal S.A. între 8 iunie și 8 octombrie anul trecut. Costul total estimat al acestui pachet este de 3,7 milioane de euro, din care 2,4 milioane de euro, sau 65% din costul total, a fost solicitat de la FEG.

În mod regretabil, Comisia și Consiliul nu au fost capabile să intervină atunci când ar fi fost posibil să se mențină compania în funcțiune și să împiedice această companie multinațională bazată în Germania să disponibilizeze lucrători. Acest sprijin slab pentru șomeri este acordat abia acum, târziu.

Aceasta este cea de-a 16-a cerere care trebuie examinată în cadrul bugetului 2010 și va include următoarele măsuri: recunoașterea aptitudinilor, formarea profesională, formarea și sprijinul destinat creării de locuri de muncă, sprijinul pentru autopromovare și stimulente pentru recrutare și experiența câștigată la locul de muncă.

Regiunea Norte, unde au avut loc disponibilizările, fusese deja aprobată pentru sprijin de la FEG pe baza unei cereri anterioare din 2009 privind disponibilizările din sectorul textil. 832 000 de euro au fost mobilizați cu această ocazie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), în scris. (IT) Am votat pentru mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în favoarea Portugaliei pentru că consider că acest instrument este o resursă valoroasă pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în dificultate din cauza crizei economice.

FEG a fost înființat în 2006 pentru a oferi un sprijin practic lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă fie din motive asociate cu relocalizarea întreprinderilor, fie, după modificarea din 2009, din cauza crizei economice, pentru a sprijini reintegrarea lor pe piața muncii. Votul de azi viza o cerere de sprijin pentru 839 de lucrători de la Qimonda Portugal S.A., o companie din domeniul electronicii, în valoare de 2 405 671 de euro, sumă finanțată de la FEG.

Pentru a încheia, salut adoptarea raportului, care arată că FEG este o resursă utilă și eficace de combatere a șomajului cauzat de globalizare și criza economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. (ES) Am votat în favoarea acestui raport privind utilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), în special pentru cele 839 de disponibilizări care au fost făcute la Qimonda AG, o companie multinațională din sectorul electronicii din regiunea NUTS II Norte. FEG oferă un sprijin suplimentar lucrătorilor care suferă consecințele schimbărilor structurale majore în structura comerțului mondial și contribuie la reintegrarea pe piața muncii. Portugalia a solicitat fonduri FEG pentru disponibilizările din sectorul automobilistic, cerere conformă cu regulamentul fondului. Acum trebuie asigurat faptul că FEG sprijină lucrătorii care au fost disponibilizați să se reintegreze pe piața muncii, în ciuda faptului că asistența FEG nu ar trebui să înlocuiască măsurile care sunt responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective, sau măsurile de restructurare a întreprinderilor sau sectoarelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris.(PT) Având în vedere că Portugalia a solicitat asistență pentru 839 de cazuri de disponibilizări la Qimonda S.A., companie multinațională care activează în sectorul electronicii în regiunea NUTS II Norte, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele respective introduse de Parlament.

Aș dori să subliniez următoarele ca fiind deosebit de relevante: (1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sprijină reintegrarea lucrătorilor disponibilizați de pe piața muncii, fără a absolvi întreprinderile de responsabilitățile lor; (2) în contextul mobilizării FEG, Comisia a propus o sursă alternativă de credite de plată în locul resurselor neutilizate din Fondul social european (FSE), cum a solicitat Parlamentul; (3) funcționarea și valoarea adăugată a FEG ar trebui evaluate în contextul evaluării generale a programelor și a diferitelor alte instrumente create de AII din 17 mai 2006 în cadrul procesului revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2007–2013; (4) propunerea Comisiei include informații referitoare la cerere, analizând criteriile de eligibilitate și explicând motivele care au dus la aprobarea ei, care este, de asemenea, în conformitate cu solicitările Parlamentului.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), în scris. (PT) În mod evident, votez în favoarea deciziei finale de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru lucrătorii disponibilizați la Qimonda în Portugalia.

În acest sens, este important să subliniem faptul că această decizie a venit prea târziu și că banii vor ajunge în Portugalia și mai târziu: nu înainte de sfârșitul lui noiembrie sau începutul lui decembrie. Nu ar fi trebuit ca lucrurile să se întâmple astfel și nu ar trebui să fie astfel. FEG poate și ar trebui să fie simplificat, astfel încât victimele concedierilor colective să nu fie nevoiți să aștepte 17 luni pentru sprijinul care este declarat urgent, așa cum s-a întâmplat în acest caz.

Dacă Europa continuă să fie atât de drăguță cu capitalul financiar, nu poate continua să fie nemiloasă față de victimele crizei.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), în scris. (PT) Având în vedere că Portugalia a solicitat asistență pentru 839 de cazuri de disponibilizări la Qimonda S.A., companie multinațională care activează în sectorul electronicii în regiunea NUTS II Norte, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele respective introduse de Parlament. Sunt, de asemenea, de acord că propunerea Comisiei, în expunerea sa de motive, ar trebui să includă informații clare și detaliate privind cererea, analizând criteriile de eligibilitate și explicând motivele care au dus la aprobarea sa, în conformitate cu cerințele exprimate de Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Portugalia a solicitat asistență cu privire la cazurile celor 839 de disponibilizați la Qimonda AG, firmă multinațională care operează în sectorul electronicii în regiunea NUTS II Norte. Cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate fixate de Regulamentul FEG. PE a votat în favoarea solicitării din partea instituțiilor implicare să depună eforturile necesare pentru a accelera mobilizarea FEG. Acesta a reamintit angajamentul instituțiilor de a asigura o procedură rapidă pentru adoptarea deciziilor referitoare la mobilizarea FEG, furnizând un sprijin unic, limitat în timp, destinat să ajute lucrătorii care au fost disponibilizați ca urma a globalizării și a crizei economice și financiare. De asemenea, a subliniat rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea lucrătorilor disponibilizați pe piața muncii;

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), în scris. (PT) Fondul european de ajustare la globalizare (FAG) este in instrument legislativ și bugetar european care a fost creat pentru a oferi asistență suplimentară lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor majore produse în structura comerțului global. Având în vedere că Portugalia a prezentat cereri de asistență pentru 839 de cazuri de disponibilizări la Qimonda S.A., companie multinațională care funcționează în sectorul electronicii în regiunea NUTS II Norte, salut adoptarea raportului de către Parlament. Sper că ajutorul va fi furnizat cât mai dinamic și mai eficace posibil, printr-un proces simplu și rapid, pentru a le permite lucrătorilor afectați de disponibilizările cauzate de globalizare și criza economică și financiară să fie reintegrați pe piața muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), în scris. (DE) În firma multinațională Qimonda S.A., care operează în sectorul electronicii în regiunea de nivel mediu Norte, au fost disponibilizate 839 de persoane în urma crizei financiare și economice globale. Cele 2 405 671 de euro mobilizate din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) vor finanța un pachet coordonat de servicii personalizate, care va fi suplimentat de măsuri naționale și măsuri luate de companie.

 
  
  

Raport: Barbara Matera (A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), în scris. (ES) Sprijin alocarea a 2 752 935 de euro ajutor de la Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru Catalonia ca ajutor suplimentar pentru cei 1 429 de lucrători disponibilizați din cele 23 de întreprinderi producătoare de autovehicule, remorci și semiremorci, în urma schimbărilor structurale din comerțul global. Disponibilizările au avut loc pe o perioadă de nouă luni, între 23 februarie și 22 noiembrie 2009.

Acest ajutor trebuie utilizat pentru a sprijini reintegrarea pe piața muncii a persoanelor care au fost disponibilizate, care, în 25% din cazuri, nu dețin un nivel de educație elementar sau nu au terminat școala și, în 40% din cazuri, au doar un nivel de educație elementar. Din aceștia, circa 75% sunt bărbați, iar 25% au mai mult de 55 de ani. Acest ajutor nu ar trebui, sub nicio formă, să înlocuiască responsabilitățile care revin întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective ori măsurile de restructurare a întreprinderilor sau sectoarelor. Așa cum afirmă raportul Comisiei pentru bugete, va trebuie să clarificăm de ce 23% dintre lucrători nu sunt incluși în exercițiul de reprofilare și să aflăm ce măsuri le sunt oferite acestor lucrători în mod special.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. (PT) Având în vedere că Spania a depus o cerere de asistență în relație cu 1 429 de disponibilizări din 23 de companii care operează în cadrul NACE Rev. 2 Diviziunea 29 (fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor ) în regiunea NUTS II Catalonia, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și amendamentele la aceasta depuse de Parlament. Sunt, de asemenea, de acord, că ar trebui asigurat faptul că Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sprijină reintegrarea fiecărui lucrător disponibilizat pe piața muncii și aș vrea să repet faptul că asistența de la FEG nu trebuie să înlocuiască măsurile care sunt responsabilitatea companiilor în temeiul dreptului intern sau al acordurilor colective, și nici nu ar trebui să finanțeze restructurarea societăților sau a sectoarelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), în scris. (PT) Asistența financiară acordată lucrătorilor afectați de disponibilizări în urma globalizării trebuie să se facă de la caz la caz și să aibă ca obiectiv reintegrarea lor pe piața muncii. Prin urmare, este important să subliniem faptul că asistența nu este un înlocuitor al responsabilităților care, în mod normal, aparțin companiilor, și nici nu vizează finanțarea și restructurarea companiilor. În acest sens, declarația comună a negocierilor tripartite purtate la nivel instituțional subliniază importanța faptului că procedurile sunt cât mai simple și mai rapide posibil pentru adoptarea deciziilor referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Având în vedere faptul că Spania a solicitat asistență cu privire la 1 429 de disponibilizări în 23 de companii care operează în regiunea Catalonia, votez în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), în scris. (PT) Am votat în favoarea raportului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cataluña automoción/Spania pentru că va permite acordarea de ajutor complementar lucrătorilor din Catalonia afectați de consecințele schimbărilor importante aduse structurii economiei mondiale, precum și asistarea reintegrării acestor lucrători pe piața muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Când mă gândesc la criza care a lovit acest sector, îmi amintesc că l-am auzit pe fostul prim-ministru al Spaniei, José María Aznar, povestind cum fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, a fost uimit să afle că principalele produse spaniole exportate nu sunt produse agricole, ci mașini. Acesta a fost un semn pozitiv că vechile stereotipuri referitoare la economiile din Europa de sud-vest încep să nu se mai aplice.

Din păcate, efortul de a moderniza industria Spaniei, întreprins în mod special de guvernul Partidului Popular, a cunoscut o cădere majoră cu această criză globală. Scăderea cererii pentru mașini în UE este foarte gravă, iar producția din al doilea trimestru al anului 2009 a scăzut cu aproape 40%, situație care amenință să pună în pericol și mai multe locuri de muncă, nu numai în Spania, ci în întreaga UE.

Privesc această cădere cu îngrijorare și sper că economia Spaniei este capabilă să răspundă în mod adecvat la criză, acest fond fiind doar o parte din răspuns.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Planul de ajutor propus pentru 1 429 foști angajați ai 23 de producători de autovehicule, remorci și semiremorci în regiunea Catalonia, Spania, este necesar de urgență pentru dezvoltarea tehnică și profesională a unui mare număr de europeni care au fost afectați în mod direct de actuala criză economică și financiară globală. Aproximativ 25% dintre lucrătorii vizați de acest plan nu au mers la școală sau au abandonat-o devreme, și peste 40% dintre lucrări au un nivel redus de educație. Nivelurile reduse ale educației și formării la nivelul forței de muncă în sectoarele de producție cheie din Europa sunt o problemă mare având în vedere obiectivele strategiei Europa 2020. Pentru a susține o creștere durabilă, inteligentă și incluzivă, este necesară o strategie care asigură o mai bună eficiență și profitabilitate a resurselor disponibile statelor membre și publicului european, cum ar fi prin Fondul european de ajustare la globalizare (FEG). În cazul FEG, doar puțin peste 10% dintre cele 500 de milioane de euro prevăzute în buget au fost folosite anul acesta, ceea ce este inacceptabil, având în vedere amploarea șomajului în Europa și dificultățile sporite de a găsi alte locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), în scris. (IT) Am votat pentru mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în favoare Spaniei pentru că consider acest instrument o resursă valoroasă pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în dificultate în urma crizei economice.

FEG a fost înființat în 2006 pentru a oferi un sprijin practic lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă fie din motive asociate cu relocalizarea întreprinderilor, fie, după modificarea din 2009, din cauza crizei economice, pentru a sprijini reintegrarea lor pe piața muncii. Raportul adoptat astăzi viza o cerere de finanțare prezentată de Spania în legătură cu 1 429 de lucrători din 23 de firme diferite active în industria autovehiculelor, în valoare de 2 752 935 euro.

În cele din urmă, trebuie să subliniez faptul că votul de azi referitor la cele patru rapoarte privind mobilizarea FEG pentru a furniza o finanțare totală de aproximativ 14 milioane de euro arată că fondul este o resursă utilă și eficace pentru combaterea șomajului cauzat de globalizare și criza economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. (ES) Am votat în favoarea acestui raport privind utilizarea fondurilor de la Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru comunitatea autonomă Catalonia, și anume pentru cei 1 429 de lucrători disponibilizați din 23 de întreprinderi active în NACE Rev. 2 Diviziunea 29 (fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor) din regiunea NUTS II Catalonia. FEG oferă ajutor suplimentar pentru lucrătorii care suferă consecințele schimbărilor structurale majore în structura comerțului mondial și le acordă asistență pentru reintegrarea pe piața forței de muncă. Spania a solicitat fonduri FEG pentru disponibilizările din sectorul automobilistic, cerere care este conformă cu regulamentul fondului. Acum trebuie asigurat faptul că FEG sprijină lucrătorii care au fost disponibilizați să se reintegreze pe piața muncii, în ciuda faptului că asistența FEG nu ar trebui să înlocuiască măsurile care sunt responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective, sau măsurile de restructurare a întreprinderilor sau sectoarelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris.(PT) Având în vedere că Spania a prezentat o cerere de asistență în legătură cu 1 429 de cazuri de disponibilizări în 23 de întreprinderi care operează în NACE Revizia 2 Diviziunea 29 (fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor) din regiunea NUTS II Catalonia, am votat în favoarea rezoluției pentru că sunt de acord cu propunerea Comisiei și cu amendamentele la aceasta care au fost depuse de Parlament.

Aș dori să subliniez următoarele ca fiind deosebit de relevante: (1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sprijină reintegrarea lucrătorilor disponibilizați de pe piața muncii, fără a absolvi întreprinderile de responsabilitățile lor; (2) în contextul mobilizării FEG, Comisia a propus o sursă alternativă de credite de plată în locul resurselor neutilizate din Fondul social european (FSE), cum a solicitat Parlamentul; (3) funcționarea și valoarea adăugată a FEG ar trebui evaluate în contextul evaluării generale a programelor și a diferitelor alte instrumente create de AII din 17 mai 2006 în cadrul procesului de revizuire la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2007–2013; (4) propunerea Comisiei include informații referitoare la cerere, analizând criteriile de eligibilitate și explicând motivele care au dus la aprobarea ei, care este, de asemenea, în conformitate cu solicitările Parlamentului.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Spania a solicitat asistență în legătură cu 1 429 de cazuri de disponibilizări în 23 de întreprinderi care operează în NACE Revizia 2 Diviziunea 29 (fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor) în regiunea NUTS II Catalonia. Cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate fixate de Regulamentul FEG. Fiind din catalan, mă bucur că Parlamentul a fost de acord să solicite instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a accelera mobilizarea FEG și să reamintească angajamentul instituțiilor față de asigurarea unei proceduri ușoare și rapide pentru adoptarea deciziilor privind mobilizarea FEG, oferind un sprijin individual unic și limitat în timp destinat susținerii lucrătorilor care au fost disponibilizați în urma globalizării și ca crizei economice și financiare. Parlamentul a subliniat, de asemenea, rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea lucrătorilor disponibilizați pe piața muncii;

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Țicău (S&D), în scris. (RO) În ianuarie 2010, Spania a prezentat o cerere de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEAG), avându-se în vedere concedierile din 23 de întreprinderi din regiunea Catalonia din sectorul producției de autovehicule pentru transport rutier, a remorcilor și a semiremorcilor. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European privind mobilizarea FEAG în ceea ce privește acordarea de ajutor persoanelor disponibilizate. Concedierile au intervenit în contextul crizei financiare și economice, care au determinat o scădere bruscă a cererii de vehicule în Spania și în lume, într-un ritm fără precedent.

În perioada februarie-noiembrie 2009, doar în regiunea Catalonia s-au înregistrat 2 330 de concedieri în sectorul automobilelor, 75% dintre lucrători fiind bărbați, iar aproape 25% dintre aceștia având peste 55 de ani. Susțin ca persoanele disponibilizate să primească sprijin financiar și instruire astfel încât să poată obține un nou loc de muncă pentru o perioadă cât mai îndelungată.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), în scris. (DE) De această mobilizarea a Fondului european de ajustare la globalizare vor beneficia 1 429 de lucrători din sectorul fabricării autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor din regiunea spaniolă Catalonia. Comisia a propus ca, în acest caz special, să se mobilizeze o sumă de 2 752 935 euro din fond în vederea sprijinirii reintegrării pe piața muncii a unor foști angajați dintr-un total de 23 de întreprinderi, având în vedere că cererea, pentru care au fost prezentate informații suplimentare în aprilie, îndeplinește condițiile unei contribuții financiare de la Fondul european de ajustare la globalizare.

 
  
  

Rapoarte: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), în scris.(DE) Mă bucură foarte mult faptul că Parlamentul European a hotărât astăzi să sprijinire un număr mare de persoane care au fost afectate negativ de globalizare. Cu toate acestea, fondurile europene trebuie furnizate acum repede și fără birocrație, astfel încât aceste persoane să poată găsi un nou loc de muncă cât mai repede posibil. Aceasta este o contribuție importantă și extrem de vizibilă a Uniunii Europene, care va demonstra acestor persoane cu claritate că UE dorește și este capabilă să ajute și persoane individuale în situații de urgență. Cu toate acestea, trebuie, de asemenea, să depunem toate eforturile pentru a modela globalizarea într-un mod care să fie logic. Prin urmare, este important ca Uniunea Europeană să sprijine condițiile concurenței echitabile în relațiile economice internaționale. Aceasta va permite dezavantajarea anumitor sectoare care trebuie evitată de la bun început.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), în scris. (IT) Aș dori să o felicit pe dna Matera pentru activitatea sa excelentă. Astăzi, am votat în favoarea celor patru cereri de finanțare pentru lucrătorii care și-au pierdut locurile de muncă în Spania, Danemarca, Țările de Jos și Portugalia. Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost înființat în 2006 cu un plafon de 500 de milioane de euro pentru a ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în demersurile lor, pentru a finanța cursuri de formare specifice, pentru a-i ajuta pe lucrători să înființeze propriile lor afaceri și pentru a oferi suplimente de venituri temporare sub formă de alocații pentru mobilitate, alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații pentru formare și reintegrare pe piața muncii.

FEG dă dovadă de un grad bun de flexibilitate și oferă asistență în cazuri specifice în multe regiuni ale Europei. Cu toate acestea, trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a accelera mobilizarea acestui instrument, în special având în vedere rolul său pozitiv în combaterea crizei economice.

 
  
  

Raport: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), în scris.(PT)Salut acest raport, care prevede punerea în aplicare a acestei convenții și a recomandărilor adoptate de Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC), făcând posibilă adoptarea unor măsuri de control și de executare pentru toate vasele de pescuit care sunt utilizate, sau care se intenționează să fie utilizate, în activități direcționate către pescuit ca resurse pescărești. Unele dintre aceste provizii au fost importate în legislație UE prin reglementările și normele privind captura totală admisibilă (TAC) anuală, iar poziția raportoarei ar trebui sprijinită în ceea ce privește respingerea acestei metode vechi, întrucât legislația devine confuză și are un efect negativ asupra credibilității UE. Trebuie acordată prioritate maximă punerii în aplicare a măsurilor de către organizațiile de pescuit regionale (OPR) în vederea combaterii pescuitului ilegal, astfel încât sistemul de monitorizare și executare adoptat de această convenție să fie pus în aplicare rapid în legislația UE, Parlamentul urmând să fie informat în mod cuprinzător și oportun cu privire la toate etapele negocierilor cu OPR, asigurând faptul că observatorii acestei instituții sunt prezenți la negocieri.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), în scris. (IT) Mai întâi aș dori să o felicit pe raportoare. Am votat pentru acest raport pentru că sunt de acord că sistemul de control și executare adoptat de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est trebuie transpus în legislația UE. Salut în general reglementările privind controlul vaselor care desfășoară activități de pescuit ilegale sau nedeclarate, aceste reglementări constituind subiectul raportului pe care tocmai l-am adoptat.

Sunt, de asemenea, de acord, cu noul sistem de control aplicat de statul portului, care va închide porturile europene pentru debarcările și transbordările de pește congelat neautentificate ca fiind legale de către statul de pavilion al unui vas de pescuit străin. Cu toate acestea, consider că atunci când aceste modificări vor fi transpuse, vor trebui evaluate unele soluții de compromis și operate eventualele ajustări, atât timp cât sunt considerate fezabile din punctul de vedere al convenției înseși. În cele din urmă, sunt sigur că transpunerea poate fi realizată mai rapid și eficace dacă Parlamentul continuă să fie informat în toate etapele negocierilor asigurând faptul că observatori ai acestui Parlamentul stau la masa negocierilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. (PT) Este vital ca Uniunea Europeană să creeze un sistem UE pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Reglementările propuse ar trebui să integreze măsuri care prevăd oportunitățile de pescuit și condițiile asociate în apele UE și, pentru vasele de pescuit, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor. Este esențial ca acest lucru să fie conform cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) și să contribuie la dezvoltarea durabilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), în scris. (IT) Este corect din punct de vedere metodologic să revizuim și să actualizăm conținutul convențiilor, așa cum s-a făcut în acest caz. În același timp totuși se cuvine să ne întrebăm care este rolul Parlamentului în această revizuire. Pe lângă chestiunile formale, funcționarea organismelor asociate cu instituțiile europene trebuie monitorizată în mod constant pentru a asigura faptul că sunt eficace, eficiente, actualizate și capabile să răspundă provocărilor care s-ar putea schimba după ce acordul corespunzător va fi semnat.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), în scris. (PT) Am votat în favoarea raportului referitor la sistem de control și executare aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) întrucât introduce un sistem nou de măsuri de control și executare pentru a asigura conservarea și utilizarea echilibrată a resurselor de pescuit în regiune. În special, acest sistem ar trebui să includă monitorizarea vaselor care desfășoară activități de pescuit ilegale, nedeclarate sau nereglementate și un sistem de monitorizare care să fie desfășurată de țara portului în care produsele de pescuit sunt descărcate.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Având în vedere importanța pescuitului pentru Europa (atât ca activitate economică care generează locuri de muncă și bunăstare, cât și pentru rolul său de a asigura hrană populației), ar trebui să analizăm întotdeauna cu atenție orice regulament care urmărește să impună obligații noi și mai stringente asupra pescarilor europeni.

Propunerea de față vizează actualizarea reglementările UE care transpun sistemul de monitorizare și punere în aplicare adoptat de convenția Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NEAFC). Aceste măsuri vizează în principal promovarea respectării de către vasele neconforme a normelor convenției și includerea unui nou sistem de monitorizare de către statul membru al portului. Acest lucru împiedică debarcarea în porturile europene de pește congelat neautentificat ca fiind legal.

În plus, stabilește măsuri noi care includ monitorizarea vaselor care se angajează în activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate. Consider că aceste măsuri vor servi în cele din urmă la protejarea pescarilor europeni de introducerea de pește care nu corespunde normelor UE pe piața europeană, iar acest lucru trebuie salutat.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Am votat în favoarea acestui document pentru că sunt de părere că sistemul de control și executare adoptat de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) trebuie transpus în legislație UE. Printre noile norme, aș dori să subliniez controlarea vaselor de pescuit ilegale și nedeclarate, precum și noul sistem de control al statului de port, care vor închide practic porturile europene pentru debarcările și transbordările de pește congelat neautentificate ca fiind legale de către statul de pavilion al unui vas de pescuit străin. În 2007 și 2008, Parlamentul nu a fost reprezentat la reuniunea anuală a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO). Prin urmare, nu pot să nu spun că, având în vedere Tratatul de la Lisabona, Parlamentul ar trebui reprezentat în discuțiile viitoare referitoare la convențiile internaționale privind această chestiune.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), în scris. (PT) Sistemul de control propus conține dispoziții pentru promovarea respectării măsurilor de conservare și executare pentru vasele străine și asigură, astfel, respectarea pe deplin a măsurilor de conservare și gestionare adoptate de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC). Prin urmare, se referă la eliminarea deficiențelor din sistemul de monitorizare, în special în ceea ce privește activitatea de pescuit ilegală, nedeclarată sau nereglementată, și, astfel, primește acordul nostru.

Raportul consideră că statele membre ale căror vase sunt autorizate să pescuiască în zona de reglementare NEAFC ar trebui să pună la dispoziție mijloace adecvate de inspecție în temeiul acestui sistem. Este important să subliniem faptul că controlarea activităților de pescuit astăzi creează sarcini suplimentare pentru statele membre, fie în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), fie în cadrul organizațiilor de pescuit regionale.

Prin urmare, suntem de părere să se cuvine să reanalizăm resursele financiare alocate controlului, în special în ceea ce privește ratele maxime ale cofinanțării prevăzute în reglementarea măsurilor de finanțare ale PCP pentru achiziționarea, dezvoltarea și/sau modernizarea echipamentelor de control de către statele membre. Din acest motiv, am propus creșterea ratei actuale de 50% la 75%, luând în considerare procesul actual de revizuire a acestui regulament.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), în scris. (GA) Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, la care Comunitatea și UE au devenit acum parte contractantă, a intrat în vigoare în 1982.

Scopul convenției este de asigura păstrarea pe termen lung și utilizarea la maxim a resurselor de pescuit din Atlanticul de Nord-Est, în interesul societății, al durabilității și al mediului. Măsurile de control și executare pot fi introduse pentru a asigura faptul că această convenție și recomandările adoptate de Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) sunt puse în practică. Acestea sunt valabile pentru toate vasele de pescuit utilizate pentru activitățile de pescuit desfășurate în legătură cu resursele de pescuit astfel cum sunt definite în convenție.

Scopul propunerii este actualizarea legislației Uniunii. În 2006, NEAFC a acceptat un sistem nou pentru ameliorarea controlului și punerii în aplicare a recomandărilor acestuia. O altă schimbare este că acum este inclus sistemul controlului de către statul de port, care nu permite ca peștele congelat să fie debarcat în porturile europene dacă nu a fost autentificat ca fiind legal de către statul de pavilion al unui vas de pescuit străin. Sunt măsuri noi, legate de reglementarea vaselor angajate în pescuit ilegal, nedeclarat sau nereglementat.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), în scris. (IT) Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament de stabilirea a unui sistem de control și executare aplicabile în domeniul vizat de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, la care UE este semnatară, pentru că consider că trebuie încorporată în legislația UE. În 2006, Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est a adoptat un sistem nou menit să îmbunătățească controlul și executarea recomandărilor sale, iar apoi atât Uniunea Europeană, cât și Parlamentul European au declarat că sunt pe deplin în favoarea adoptării acestor recomandări. În special, există un sprijin puternic pentru noile dispoziții de introducere a unui sistem de control al statului de port, care va închide porturile europene pentru debarcările și transbordările de pește congelat neautentificate ca fiind legale de către statul în cauză. Pe scurt, această serie de recomandări adaptează sistemul în vigoare anterior la cerințele actuale și, prin urmare, consideră că ar fi util să-l transpunem rapid.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), în scris. (PT) Lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat sau nereglementat este esențială pentru menținerea durabilității resurselor de pescuit, pe lângă asigurarea unei mai mari echități și egalități în distribuția bogăției. Însăși existența comunității de pescuit depinde de aceste condiții.

Controlul tuturor vaselor de pescuit utilizate sau care trebuie utilizate pentru pescuit în domeniile prevăzute de convenție, precum și măsurile de executare sunt extrem de importante în acest context. Raportul se îndreaptă în această direcție. Ar trebui să fim cu toții implicați în acest efort și să-l dezvoltăm în continuare. Prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat ar trebui să fie o prioritate a politicii comune în domeniul pescuitului.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. (ES) Parlamentul European a subliniat cu mai multe ocazii că ar trebui acordată o prioritate absolută măsurilor de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat aplicate de organizațiilor de pescuit regionale (OPR). În consecință, raportoarea consideră că sistemul de control și executare adoptat de Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) trebuie încorporat rapid în legislația UE. Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (Regulamentul INN) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010. Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare prevede că vasele de pescuit UE sunt obligate să dețină un permis de pescuit pentru a desfășura activități de pescuit în afara apelor UE. Prin urmare, am votat în favoarea raportului Fraga pentru că simt că este necesar controlul pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , în scris. (LV) Cooperarea în materie de pescuit în Atlanticul de Nord-Vest înseamnă în primul rând cote echitabile pentru toți participanții la proces. Temeiul juridic care este introdus, aplicabil tuturor participanților, trebuie să se bazeze pe logică. Nimeni nu trebuie să dețină drepturi exclusive de a exploata resursele de pește din Atlantic. Am votat pentru în speranța că legislația va oferi șanse egale și o răspundere egală pentru toate încălcările în materie de captură de pește, unde nu vor exista avantajați sau dezavantajați, cum se întâmplă frecvent atunci când se elaborează legislație pentru a favoriza interesele marilor țări UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Veniturile mai mari și infrastructura îmbunătățită duc la un consum de pește mai mare în țările în curs de dezvoltare, de asemenea. Cantitățile de pește prins cresc deja de la an la an și, prin urmare, continuă să crească. Studiile au arătat că stocurile de pește în creștere în oceanele și apele interne sunt în principal rezultatul acvaculturii. Se folosesc flote tot mai mari pentru a încerca să prindem pești din stocuri tot mai mici. Pentru a pune capăt acestui pescuit excesiv nemilos, este important să introducem un sistem de control și executare. La fel de îngrijorătoare sunt relatările pescarilor care sunt ținuți captivi în larg ca niște sclavi și care trebuie să muncească până la epuizare pentru salarii extrem de mici în condiții similare sclaviei. Dacă vrem ca urmașii noștri să cunoască gustul peștelui, este esențial să instituim controale. Din aceste motive, ar fi logic să aibă loc cel puțin o renaționalizare a politicii pescuitului, astfel încât problemele regionale să poată fi abordate în ansamblu. Am votat gândindu-mă la acest lucru.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. (PL) Raportul menționează Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, care a intrat în vigoare la 17 martie 1982. Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) a fost creată pentru a asigura controlul asupra recomandărilor prevăzute în documentul respectiv.

Raportul a subliniat importanța adoptării măsurilor necesare pentru a asigura controlul și executarea dispozițiilor aplicabile tuturor vaselor de pescuit utilizate, sau destinate utilizării, pentru activitățile de pescuit desfășurate în materie de resurse de pescuit în domeniile definite în convenție. Principalul lucru este să punem în aplicare măsurile în acest domeniu pentru a combate pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, executate de organizațiile de pescuit regionale (OPR). Prin urmare, este o chestiune prioritară să modificăm sistemul de control și executare adoptat de NEAFC, care ar trebui transpus în legislația UE cât mai repede posibil.

Raportoarea subliniază, de asemenea, că este important să asigurăm faptul că vasele de pescuit europene sunt obligate să dețină o autorizație pentru a pescui în afara apelor Uniunii Europene. Prezentul raport ne va permite să închidem portițele de scăpare din punct de vedere juridic care au existat până în prezent în ceea ce privește dispozițiile legislative referitoare la flotele Uniunii Europene, ceea ce va îmbunătăți credibilitatea Uniunii Europene în acest domeniu și va contribui la combaterea pescuitului ilegal.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului de instituire a unui sistem de control și executare aplicabil în domeniul Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) este extrem de importantă având în vedere actualizările regulamentelor UE de implementare a sistemului de control și executare adoptat de NEAFC.

La fel ca alte cazuri în care recomandările organizațiilor de pescuit regionale (OPR) au fost transpuse în legislație UE în domeniul pescuitului, și acesta urmărește să introducă controale mai stricte pentru combaterea pescuitului ilegal, pentru eliminarea posibilelor portițe de scăpare și pentru apărarea principiului politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) pentru un pescuit durabil atât la interiorul, cât și la exteriorul UE.

Mai mult decât atât, în opinia mea, textul convenit și votat astăzi susține prerogativele Parlamentului în conformitate cu procedura legislativă ordinară și include modificările necesare care decurg din articolele 290 litera (E) și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Din toate aceste motive, voi vota în favoarea acestei propuneri.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, la care UE este parte contractantă, a fost aprobată prin Decizia 81/608/CEE a Consiliului și a intrat în vigoare la 17 martie 1982. Pot fi adoptate măsuri de control și executare pentru a asigura faptul că această convenție și recomandările adoptate de Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) sunt puse în aplicare. Acestea se aplică tuturor vaselor de pescuit utilizate sau destinate utilizării pentru activitățile de pescuit desfășurate în materie de resurse de pescuit în domeniile definite în convenție.

Scopul acestei propuneri este să actualizeze legislația UE de transpunere a sistemului de control și executare al NEAFC. Pentru a permite punerea în aplicare a noului sistem NEAFC, propunerea urmărește abrogarea ulterioară a Regulamentului (CE) nr. 2791/1999 al Consiliului din 16 decembrie 1999, care a implementat primul sistem adoptat de NEAFC în 1998.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), în scris. (IT) Sunt în favoarea acestui raport pentru că, deși Europa a limitat sau de fapt a interzis capturarea a diferite specii de pești, există un număr mare de vase de pescuit ilegale care, pe lângă faptul că prind pește protejat, nici măcar nu respectă directivele UE privind protecția lucrătorilor.

Adoptarea acestui raport înseamnă că noile recomandări care au intrat în vigoare între 2007 și 2010 devin lege, iar transpunerea lor este un instrument important atât în combaterea pescuitului ilegal, cât și în prevenirea unui vacuum juridic pentru flotele UE. Un alt punct pozitiv este introducerea unui nou sistem de control care va închide porturile europene pentru capturile de pește congelat sau de origine îndoielnică sau ilegală.

 
  
  

Recomandare: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), în scris. (PT) Având în vedere importanța acestei convenții pentru contribuția sa la consultare, cooperare, utilizarea optimă, gestionarea rațională și conservarea resurselor de pescuit în zona Atlanticului de Nord-Vest, pe lângă promovarea colaborării internaționale în vederea îmbunătățirii gestionării durabile a resurselor marine pe baza cercetării științifice, amendamentul prezentat aici este esențial, pentru că reformează convenția în întregime, în scopul alinierii ei la alte convenții și instrumente internaționale și al încorporării în aceasta conceptelor moderne ale gestionării pescuitului. Printre măsurile pozitive, următoarele ies în evidență: simplificarea structurii acestei convenții, modernizarea contribuțiilor la buget în conformitate cu principiul poluatorului plătitor în relație cu părțile contractante, o nouă definiție a obligațiilor și o revizuire a procesului decizional și a sistemului de soluționare a disputelor legate de acesta din urmă. Aceste îmbunătățiri sunt esențiale ca mijloc de promovare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) pe viitor.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), în scris. (PT) Am votat în favoarea recomandării referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea amendamentului la Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est în numele Uniunii Europene, întrucât aduc o contribuție pozitivă la reformularea structurii interne redistribuirea competențelor în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest.

Cu toate acestea, consider că, având în vedere Tratatul de la Lisabona, Parlamentul European ar trebui să fie reprezentat în discuțiile viitoare privind convențiile internaționale.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Având în vedere importanța pescuitului pentru Europa (atât ca activitate economică care generează locuri de muncă și bogăție, cât și pentru rolul său de a oferi hrană oamenilor), ar trebui ca întotdeauna să analizăm cu atenție orice reglementare care vizează să impună pescarilor europeni obligații noi și mai stringente. Cu toate acestea, în acest caz, avem o propunere de amendament care consolidează oportunitățile de pescuit pentru Uniunea Europeană, în cadrul Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, care trebuie salutată. Prin urmare, votez pentru.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Votez în favoarea acestui document pentru că sunt de părere că sistemul de control și executarea adoptat de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est trebuie transpusă în legislația UE. Printre noile norme, aș dori să subliniez controlarea vaselor de pescuit ilegale și nedeclarate, precum și noul sistem de control al statului de port, care vor închide practic porturile europene pentru debarcările și transbordările de pește congelat neautentificate ca fiind legale de către statul de pavilion al unui vas de pescuit străin. În 2007 și 2008, Parlamentul nu a fost reprezentat la reuniunea anuală a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO). Prin urmare, nu pot să nu adaug că, având în vedere Tratatul de la Lisabona, Parlamentul ar trebui să fie reprezentat la viitoare negocieri privind convențiile internaționale din acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), în scris. (PT) Principalul obiectiv al Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) este să contribuie la gestionarea durabilă și conservarea resurselor de pescuit în domeniul Convenției NAFO, pe baza cooperării dintre state.

Sprijinim și apreciem principiul cooperării și colaborării internaționale în acest domeniu, care se sprijină pe temelii științifice solide. Ca atare, considerăm că modificarea adusă convenției adoptate în 2007 și 2008, în conformitate cu aceste obiective, în vederea adaptării la alte convenții regionale și instrumente internaționale și a încorporării unor concepte moderne a gestionării pescuitului, ar trebui susținută.

Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm că, în mod regretabil, Parlamentului se solicită cu întârziere să își spună cuvântul în această privință. De fapt, propunerea Comisiei de transpunere în legislația Uniunii datează din 8 martie 2010, ceea ce înseamnă că au trebuit mai bine de doi ani până când documentul a fost elaborat, iar Parlamentul l-a putut consulta.

În viitor, ar putea fi vitală o implicare și o participare mai oportună și, în mod ideal, ar însoți chiar procesele de negociere.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), în scris. (GA) Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est a fost semnată la 24 octombrie 1978 în Ottawa și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979.

Principalul obiectiv al Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) până acum a fost să se implice în consultări și cooperare pentru a asigura o utilizare maximă a resurselor de pescuit din zona de conservare, să mențină și să gestioneze aceste resurse în mod adecvat și să promoveze o gândire nouă cu privire la cooperarea internațională pentru îmbunătățirea gestionării durabile a resurselor marine din larg.

La reuniunile anuale ale NAFO din 2007 și 2008, părțile contractante la convenției au adoptat „Amendamentul la Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est”. Acest amendament reprezintă o modificare semnificativă a convenției, aliniind-o mai bine la alte convenții regionale și instrumente internaționale și luând în considerare practicile moderne din domeniul gestionării pescuitului. Prin urmare, acest amendament contribuie semnificativ la eficacitatea structurii organizației.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. (ES) Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est a fost semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979 după ce instrumentele de ratificare, acceptare și adoptare au fost înmânate guvernului Canadei de către cele șapte părți contractante. Principalul obiectiv al Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) este să contribuie, prin consultare și cooperare, la utilizarea optimă, gestionarea rațională și conservarea resurselor de pescuit în zona prevăzută în Convenția NAFO și să promoveze idei de cooperare internațională în vederea îmbunătățirii gestionării durabile a resurselor marine în conformitate cu principiile științifice. Părțile contractante la convenție au adoptat Amendamentul la Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est la reuniunea anuală NAFO din 2007 (versiunea engleză) și 2008 (versiunea franceză). Amendamentul este o revizuire generală a convenției, având ca principal scop alinierea ei într-o mai mare măsură la convențiile regionale și instrumentele internaționale și încorporarea conceptelor moderne ale gestionării pescuitului, motiv pentru care am votat pentru.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), în scris.(DE) În urmă cu 30 de ani, ne gândeam deja la utilizarea optimă și gestionarea rațională în vederea conservării resurselor de pescuit. Acum, regulamentele Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) urmează să fie revizuite, nu numai pentru a le armoniza mai bine cu alte acorduri regionale și instrumente internaționale, ci și pentru a le alinia mai bine la datele curente, cum ar fi conceptele moderne de gestionare a pescuitului. Cotele de pește și gestionarea stocurilor sunt esențiale în vederea prevenirii pescuitului excesiv în apele interioare și oceane. Cu toate acestea, în această privință, trebuie să asigurăm, de asemenea, faptul că organizații precum NAFO rămân capabile de acțiune grație unei structuri simplificate și a bunei organizări. Este, de asemenea, important să împiedicăm creșterea excesivă a costurilor. Din aceste motive, ar fi logic să aibă loc cel puțin o renaționalizare a politicii pescuitului, astfel încât problemele regionale să poată fi abordate în ansamblu. Am votat gândindu-mp la acest lucru.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), în scris. (IT) Această propunere actualizează legislația UE de transpunere a sistemului de control și executare adoptat de Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est. Este adoptată o nouă procedură în scopul ameliorării controlului și executării recomandărilor sale referitoare la pescuit și, în special, al încurajării vaselor părților necontractante să respecte normele. În plus, se introduce un sistem nou al statului de port, care va închide porturile europene pentru debarcările și transbordările de pește congelat neautentificate ca fiind legale de către statul de pavilion al unui vas de pescuit străin.

Sunt introduse măsuri noi pentru controlul vaselor care desfășoară activități de pescui ilegale, nedeclarate și nereglementate. Principalul motiv al votului meu pentru este prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. (PL) Raportul dlui Wałęsa se referă la amendamentele la Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, care a fost semnată la 24 octombrie 1978 la Ottawa, și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979. NAFO, adică Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, are sarcina de a asigura gestionarea rațională, utilizarea optimă și conservarea resurselor de pește, pe baza consultării și a cooperării. Principala sarcină a acestei organizații este să stimuleze cooperarea internațională în vederea îmbunătățirii gestionării durabile a resurselor marine în larg, pe baza principiilor fundamentale ale cercetării științifice. Raportorul introduce amendamente pozitive la convenție, care vor alinia mai bine reglementările actuale la instrumentele de la nivel internațional și regional.

Modificările propuse includ: modernizarea structurii NAFO (fuzionarea Consiliului General și a Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est pentru a forma un singur organism), reformarea sistemului de contribuții la buget, introducerea unor orientări clare privind drepturile și obligațiile părților contractante la NAFO, modificările la procesul decizional și introducerea unei noi proceduri de soluționare a conflictelor, în vederea soluționării eficace a disputelor, în interesul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), în scris. (IT) Raportul Wałęsa modifică Convenția Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) din 1978 și reprezintă un pas înainte pentru cooperarea și gestionarea resurselor de pescuit în Atlanticul de Nord-Vest. Am votat în favoarea amendamentului la convenție pentru că cercetarea științifică îmbunătățește cooperarea internațională în domeniul exploatării resurselor marine ale zonei respective. În plus, aprobarea amendamentului este un semn al noului rol al Parlamentului conform intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona pentru că subliniază necesitatea accelerării eforturilor de aprobare și actualizare a convențiilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) principalul obiectiv al Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) este să asigure gestionarea rațională și conservarea resurselor de pescuit în domeniul Convenției NAFO. UE este una dintre părțile contractante ale acestei organizații de pescuit regionale (OPR) și, la fel ca celelalte părți contractante, la reuniunea anuală NAFO din 2007, a adoptat amendamentul la Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est. Acest amendament urmărește să simplifice și să modernizeze structurile acestei organizații, adaptând-o la realitățile curente ale pescuitului, introducând noi definiții ale obligațiilor pentru părțile contractante, și anume statele de pavilion și statele de port, și clarificând drepturile și obligațiile părților contractante NAFO.

Având în vedere cele mai bune interese ale UE, în special oportunitățile de pescuit acordate UE în temeiul convenției, consider că aprobarea acestui amendament este esențială și poate fi criticată doar pentru întârziere.

La fel ca raportorul, regret întârzierea cu care Comisia a prezentat propunerea, de peste doi de la data la care a fost adoptat amendamentul în timpul uneia dintre reuniunile anuale ale NAFO în 2007.

Raportul merită votul meu favorabil.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), în scris. (IT) Trebuie să-l felicit pe dl Wałęsa pentru raportul său excelent, și aș dori să reamintesc și să subliniez intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009. În contextul competențelor nou dobândite de Comisia pentru pescuit, Parlamentul European ar trebui să fie bine reprezentat în timpul negocierilor ulterioare privind viitoarele convenții internaționale.

În 2007 și 2008, Parlamentul European nu a fost reprezentat la reuniunile anuale ale Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest. Instituția și-a dat avizul conform în conformitate cu competențele sale, dar, în același timp, aș vrea să reamintesc Consiliului și Comisiei noile cerințe procedurale și necesitatea respectării noilor competențe ale Parlamentului European.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est a fost semnată la 24 octombrie 1978 la Ottawa și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979 după depunerea la guvernul Canadei a instrumentelor de ratificare, acceptare și aprobare de către cele șapte state semnatare. Obiectivul principal al NAFO este să contribuie prin consultare și cooperare la utilizarea optimă, gestionarea rațională și conservarea resurselor de pescuit în domeniul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) și la promovarea unor idei de colaborare internațională în vederea îmbunătățirii gestionării durabile a resurselor marine din larg pe baza elementelor furnizate de cercetarea științifică.

Părțile contractante la Convenție au adoptat Amendamentul la Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (Amendamentul) la reuniunile anuale ale NAFO din 2007 (versiunea engleză) și 2008 (versiunea franceză). Amendamentul revizuiește convenția în mod cuprinzător având ca scop principal alinierea ei într-o mai mare măsură la convențiile regionale și instrumentele internaționale, precum și încorporarea conceptelor moderne ale gestionării pescuitului.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), în scris. (IT) Sunt în favoarea recomandării privind revizuirea generală a Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, în măsura în care încorporează concepte moderne referitoare la gestionarea pescuitului. Modificările includ măsuri de simplificare, pe de o parte, și definiții clare ale responsabilităților statelor de pavilion și ale statelor de port, pe de altă parte.

 
  
  

Raport: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), în scris.(PT) Întreprinderilor nu ar trebui să li se permită să schimbe locurile de muncă permanente cu unele atipice, care ar duce la o lipsă a securității locurilor de muncă. Această situație este și mai gravă dacă luăm în considerare creșterea numărului lucrătorilor femei nedeclarați și faptul că multe femei nu au altă opțiune decât să accepte locuri de muncă precare. În ciuda acestui lucru, s-a demonstrat că femeile sub slab reprezentate în munca precară, întrucât munca casnică și de îngrijire plătită, de exemplu, nu sunt luate în considerare. Cadrul legislativ ar trebui adaptat la situațiile actuale care pot duce la condiții de muncă precare, în special munca cu fracțiune de normă involuntară și faptul că întreprinderile nu anunță lipsa condițiilor de muncă de bază: o lipsă totală a securității locurilor de muncă, salarii mici, lipsa protecției sociale și a oportunităților de promovare în carieră sau chiar lipsa reprezentării colective pentru lucrători. Formarea inițială și permanentă, informarea îmbunătățită cu privire la drepturi și examinarea reală a vieții profesionale și de familie a femeilor trebuie promovate, spre deosebire de aceste situații, pentru că modul în care veniturile femeilor sunt considerate venituri secundare poate fi înșelător, întrucât, deseori, sunt singurele venituri ale familiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), în scris. (IT) Strategia Europa 2020 propune ca rata ocupării forței de muncă din grupa de vârste 20-46 să ajungă la 75%, iar numărul persoanelor amenințate cu sărăcia să scadă. Pentru atingerea acestor obiective, ar fi, de asemenea adecvat, să luăm măsuri împotriva tuturor formelor de ocupare a forței de muncă precare, inclusiv împotriva contractelor de muncă nescrise, a celor de mai puțin de 10 ore de muncă pe săptămână și a contractelor pe durată limitată. Ca să nu mai vorbim de locurile de muncă în care sunt ignorate cele mai elementare cerințe în materie de sănătate și siguranță și care, în consecință, prezintă un risc de accidente major și un risc și mai mare de expunere la diverse pericole și deces.

Aceste tipuri de contracte și toate riscurile asociate deseori vizează femeile, care sunt penalizate pe motive de gen, vârstă, pe motiv că au o familie sau că sunt imigrante. Uniunea Europeană ar trebui să intervină adoptând măsuri legislative în vederea asigurării egalității de gen și a reducerii segregării între genuri pe piața muncii. La rândul lor, statele membre ar trebui să intensifice controalele pentru a reduce numărul de cazuri de abuzuri împotriva femeilor, pentru a combate munca nedeclarată și pentru a lua măsuri de descurajare împotriva angajatorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), în scris. (LT) Salut faptul că Parlamentul European a inițiat acest raport important referitor la femeile cu locuri de muncă precare. Femeile sunt cele care prestează în principal muncă precară, care deseori nu se bucură nici măcar de standardele sociale minime pentru lucrători. Femeile tind să accepte locuri de muncă prost plătite dacă acest lucru permite reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie și, în consecință, sunt forțate să renunțe la garanțiile sociale și să accepte condiții de muncă slabe. Protecția socială este o parte esențială a flexisecurității. Prin urmare, în vederea soluționării acestor probleme, este foarte important să încurajăm statele membre și partenerii sociali să alinieze normele lor legislative și contractuale privind condițiile de lucru. Statele membre trebuie să reducă dubla sarcină de lucru pentru femei, care constituie unul dintre motivele ponderii excesive a femeilor care lucrează în condiții precare. Este foarte important să acordăm tuturor angajaților accesul egal la serviciile și beneficiile sociale, printre care concediu de maternitate, asistență medicală și pensiile de vârstă, precum și la educație și formare, indiferent de condițiile de angajare.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), în scris. (IT) Felicit raportoarea pentru faptul că a atras atenția asupra unui aspect al domeniului ocupării forței de muncă care încă mai duce la diferențe excesive între genuri. Criza economică și financiară a înrăutățit fără îndoială condițiile de muncă pentru lucrătorii cu posturi precare, în special pentru femei, care suportă cea mai mare parte din povara muncii precare. Acest lucru este confirmat de datele recente care arată că, în 55% din companii, numai femeile prestează muncă cu fracțiune de normă. S-a calculat, de asemenea, că 31,5 % dintre femei lucrează cu fracțiune de normă, spre deosebire de bărbați, care reprezintă 8,3 %, iar munca precară prezintă o rată mai ridicată a rănirilor și un risc mai ridicat de expunere la pericole și deces. Pe scurt, este o situație de inegalitate la care Uniunea Europeană nu poate rămâne indiferentă.

Am votat în favoarea raportului pentru că sunt de acord că trebuie să combatem această problemă și să solicităm statelor membre și partenerilor sociali să alinieze, într-o mare măsură normele lor legislative și contractuale. Sper, de asemenea, că Comisia și statele membre vor intensifica monitorizarea cerințelor minime în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă. Mai sunt multe de făcut înainte să putem garanta femeilor un acces echitabil la piața muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), în scris. (IT) În cadrul Uniunii Europene, un termen pur descriptiv precum „femei cu locuri de muncă precare” tot conține două forme de discriminare, ambele foarte grave. Primul vizează chestiunea femeilor care lucrează, care a fost abordată dintr-un punct de vedere modern, durabil, în cadrul unui alt dosar din această perioadă de sesiune. Al doilea privește piața muncii pe două niveluri identificată în multe state membre, în care unii lucrători se bucură de drepturi și protecții, în timp ce alții sunt la mila unor circumstanțe de obicei dincolo de controlul lor. Dacă privim datele în mod obiectiv, pare tot mai evident că, în viitor, ocuparea de forței de muncă obișnuite va implica, de asemenea, acceptarea unor riscuri mai mari decât a fost cazul până acum. Totuși, această schimbare trebuie gestionată în așa fel încât să se evite speculațiile din punctul de vedere al condițiilor contractuale în detrimentul persoanelor cele mai slabe, în special al celor care se află în situații dezavantajate. Instituțiile europene au sarcina de a evita discriminarea și de a permite tuturor să-și atingă în mod liber obiectivele ocupaționale, în conformitate cu abilitățile, aptitudinile și înclinațiile lor. Profit de această ocazie pentru a sublinia faptul că cercetarea viitoare în materie de muncă precară ar fi utilă pentru planificarea măsurilor care vizează eliminarea obstacolelor, fără a fi prea invazivă.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Crețu (S&D), în scris. − (RO) Am votat pentru combaterea muncii precare, unul din fenomenele care proliferează pe fondul crizei economice. În felul acesta, vor putea fi mai bine eradicate nesiguranța locului de muncă, nivelul scăzut al remunerațiilor, de cele mai multe ori nedeclarate fiscal, lipsa unei protecții sociale pentru persoanele angajate ocazional, precum și un mediu de muncă privat de minime standarde de siguranță a sănătății și protecției angajaților împotriva accidentelor.

În același timp, prin aceste măsuri se va lupta mai eficient împotriva discriminării pe bază de gen, care domină spațiul muncii precare, femeile fiind cu precădere victimele acestor condiții subumane de muncă.

Tratamentul abuziv față de lucrătorii domestici, care sunt în principal femei, discriminarea salarială în defavoarea femeilor și exploatarea femeilor migrante ce nu-și cunosc sau nu-si pot apăra drepturile reprezintă tot atâtea motive de a acorda un vot favorabil acestor acțiuni de contracarare a unei realități social-economice revoltătoare.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − (RO) Consider că statele membre trebuie să lupte pentru a putea oferi femeilor locuri de muncă, posibilitatea unei protecții sindicalizate a drepturilor, precum și remunerație decentă, concediu de maternitate, program de lucru echitabil și regulat și un mediu de lucru nediscriminatoriu. Cred că statele membre trebuie să sancționeze crearea de obstacole în calea afilierii la sindicate și, de asemenea, trebuie să ofere servicii de consiliere accesibile cu ușurință pentru femeile care nu pot beneficia de sprijin din partea unui comitet de întreprindere, de exemplu femeile angajate în gospodării particulare și în agricultură.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), în scris. – Susțin acest raport, care subliniază faptul că munca precară afectează în mod disproporționat lucrătorii femei. În fapt, aceasta este o dovadă în plus a necesității a îmbunătățirii dispozițiilor referitoare la concediul de maternitate și paternitate pentru a le permite femeilor să asigure un echilibru între sarcinile vieții profesionale și cele de familie. Munca precară se referă la un tip de ocupare a forței de muncă nestandardizată caracterizată în principal printr-un nivel redus sau inexistent al securității, salarii mici, lipsa drepturilor de protecție socială, absența protecției împotriva discriminării și un mediu de lucru lipsit de cele mai elementare standarde de siguranță și sănătate. În conformitate cu ultimele date, 31,5% dintre femeile angajate lucrează cu fracțiune de normă, la bărbați acest procent fiind de 8,3%. Munca precară nu este doar o cauză majoră de diferențe salariale între genuri, ci, de asemenea, creează un obstacol în calea perspectivelor de carieră care duc la locuri de muncă mai bune și la dezvoltare profesională, multe persoane fiind prizonierele muncii nesigure și prost plătite. Într-adevăr, deseori, femeile din țările mai slab dezvoltate vin în UE și prestează munci slab calificate sau chiar ilegale. Muncii precare îi cad victime cele mai slabe secțiuni ale societăților noastre, lipsindu-i pe oameni de demnitate la locul de muncă și de șansa de a-și construi un trai decent pentru ei și familiile lor.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Munca precară nu este o chestiune de gen, cu toate că poate fi extrem de prezentă la femei, și orice opinie care încearcă să o reducă la o chestiune de gen este simplistă.

Așa cum am afirmat în alte câteva ocazii, s-a dovedit că modelele inflexibile de legislație a muncii au eșuat. Exemplul Statelor Unite arată că flexibilitatea nu este sinonimă cu insecuritatea, ci mai degrabă cu o piață dinamică a locurilor de muncă. Mai multă flexibilitate nu înseamnă mai multă precaritate; nici pe de parte.

După criză, ne vom da seama, că modelele cu care eram obișnuiți au eșuat și că, dacă vrem cu adevărat să creăm locuri de muncă, piața muncii va trebui să înceapă să ia în considerare contractele atipice, indiferent că este vorba despre muncă cu fracțiune de normă, ocazională sau în schimburi temporară, muncă de acasă sau la distanță, ca forme de muncă normale, fără ca pierderile în materie de securitate să fie la nivelul a ceea ce câștigăm în materie de dinamism și flexibilitate. Astfel, consider că femeile pot fi principalele beneficiare ale sistemelor mai flexibile, prin faptul că concilierea vieții profesionale cu cea de familie sau cu situația de a avea copii nu costă atât de mult ca în cazul formelor de muncă mai tradiționale.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Actuala criză economică și financiară a exacerbat problema lucrătorilor femei săraci, care, deseori, se află într-o situație extrem de vulnerabilă în ceea ce privește munca, pentru că trebuie să jongleze pentru a concilia angajamentele profesionale cu cele față de familie. Am votat în favoarea acestui raport, pentru că sunt de acord că această problemă trebuie combătută, și îndemn statele membre ți partenerii lor sociali să dezvolte strategii noi și eficace în materie de insecuritate a muncii, luând în considerare principiul egalității de gen. Aș dori să subliniez solicitarea făcută în această rezoluție ca Comisia să prezinte o propunere privind punerea în aplicare a principiului egalității de remunerare între femei și bărbați.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. (PT) Am votat în favoarea acestui raport din proprie inițiativă care evidențiază aspectul genului în ocuparea instabilă a forței de muncă, denunță diferite situații și insistă pe un set de măsuri pentru combaterea discriminării împotriva femeilor. În ansamblu, este pozitiv, dar conține unele contradicții și afirmații cu care nu suntem de acord.

Cele mai pozitive propuneri pe care le conține raportul sunt:

invită Comisia să sprijine statele membre în organizarea unei campanii care să vizeze transformarea treptată a lucrătorilor precari în lucrători cu locuri de muncă stabile;

solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze strategii privind munca în condiții precare pentru a pune accentul pe locuri de muncă decente și ecologice și a integra principiul echilibrului de gen;

îndeamnă Consiliul și Comisia să identifice caracteristicile angajării precare în orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și în noua strategie pentru egalitatea de gen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), în scris. (FR) A doua zi după Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale am votat cu hotărâre în favoarea acestui raport privind persoanele cu locuri de muncă precare. Este un adevăr: în ciuda evoluțiilor pozitive în materie de paritate masculină/feminină și de egalitate de gen, femeile sunt în continuare mai vulnerabile atunci când vine vorba despre ocuparea forței de muncă. Femeile dețin locuri de muncă precare mult mai des decât bărbații. Există în continuare numeroase diferențe între bărbați femei în materie de locuri de muncă potențiale, calitatea muncii, venituri și remunerare.

Prin urmare, este extrem de important ca Comisia să acționeze pentru a promova în mod activ egalitatea de șanse între bărbați și femei în cadrul politicii de ocupare a forței de muncă, printr-o strategie privind egalitatea de gen, prin transformarea treptată din lucrător precar în lucrător normal și prin sprijinirea inițiativelor naționale în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), în scris.(PL) Viețile profesionale ale femeilor și carierelor lor deseori se lovesc de stereotipul că femeile ar fi mai slabe, mai puțin rezistente la stres și că prezintă riscul de a rămâne însărcinate în orice moment, și, prin urmare, își pot lua concediu de boală sau alte forme de concediu mai des decât bărbații. Acest lucru face să le fie și mai greu femeilor să-și găsească de lucru, iar cele care au un loc de muncă sunt plătite mai puțin decât bărbații care prestează aceeași muncă. Criza economică a exacerbat aceste probleme și au arătat măsura în care femeile sunt exploatate pe piața muncii. Contractele pe termen scurt și contractele cu fracțiune de normă pentru care orele suplimentare nu sunt plătite sunt doar câteva exemple de practici pe care le consider inacceptabile.

Prin urmare, este esențial să atragem atenția asupra necesității respectării legislației muncii în mod egal pentru toți angajații. Ar trebui să combatem felul în care situațiile dificile în care se găsesc oamenii este exploatat pentru a-i forța să lucreze în condiții lipsite de scrupule și nesănătoase – mai ales dacă vorbim despre femei care trebuie, de asemenea, să lupte împotriva stereotipurilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), în scris. (IT) Am votat în favoarea raportului dnei Thomsen pentru că simt că este necesară acum revizuirea legislației privind condițiile de muncă pentru femeile cu locuri de muncă precare. În majoritatea țărilor, a avut loc o schimbare în ceea ce privește condițiile care au existat până de curând, în care mult mai multe femei aveau locuri de muncă precare. Deseori este mai puțin probabil ca aceste femei să fie informate cu privire la drepturile lor și ajung să fie mai expuse la pericolul de a pierde orice protecție juridică și de a fi date afară în mod abuziv, fără drept de apel. Situația trebuie, cu siguranță, să înceteze în ceea ce privește egalitatea de demnitate, care ar trebui acordată lucrătorilor de toate felurile. Prin urmare, bărbaților și femeilor trebuie să li se garanteze accesul egal la oportunitățile de formare și recalificare profesională. Acest lucru este valabil în mod special în cazul femeilor, care au nevoie de mai multă protecție în timpul sarcinii și al alăptării și la ora deseori critică când se întorc la muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), în scris. (FR) În contextul activității legate de Comisia parlamentară pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, raportului deputatei socialiste, dna Britta Thomsen, dorește să fie generos în ceea ce privește progresul social. Cu toate acestea, ca de obicei, acest tip de raport este plin de propuneri mai degrabă vagi, care, de fapt, sunt inacceptabile, și este înrădăcinat în conotații de stânga, ecologiste și proimigrare puternice.

Nu putem, de exemplu, să considerăm că stabilirea femeilor imigrante ar trebui susținută, mai ales atunci când nu se specifică cu adevărat dacă sunt imigrante legale sau ilegale. Dacă este adevărat că aceste femei, sau acești bărbați, sunt primele victime ale globalizării și ale neosclavagismului ultraliberal, atunci modul de prevenire a căderii lor în tot felul de capcane oribile (maltratare, violență sau abuz sexual) este să le permitem să rămână în țara lor de origine de la bun început.

Prin urmare, politica imigrării trebuie inversată, astfel încât acele persoane care sunt tentate de exilul economic să poată rămâne acasă, prin redefinirea ajutorului internațional restrictiv pentru a le permite acestor țări să devină stabile din punct de vedere politic și economic.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), în scris. – (PT) Precaritatea afectează nu numai condițiile și relațiile de muncă, ci și însăși stabilitatea și calitatea vieții pentru lucrători. Precaritatea afectează mai multe femei decât bărbați în Europa, exacerbând astfel diferențele de gen la locul de muncă, în special în materie de drepturi și salarii sociale. Această situație este și mai gravă în ceea ce privește munca domestică și munca prestată de lucrătorii femei imigranți.

În această criză, persoanele cu locuri de muncă precare au fost primele care au fost afectate de pierderile de locuri de muncă. Odată cu recesiunea și cu distrugerea locurilor de muncă cu contracte, structura ocupării forței de muncă devine și mai precară. Acest ciclu trebuie inversat. Este necesar să asigurăm egalitatea de gen și drepturile sociale la locul de muncă. Combaterea precarității și a dublei sarcini de lucru la femei ar trebui să reprezinte obiectivele cele mai presante ale UE și, prin urmare, sprijin acest raport, întrucât reprezintă un pas în această direcție.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. (ES) Am votat în favoarea raportului Thomsen, care abordează chestiunea lucrătorilor femei precare, întrucât mă preocupă situația femeilor care sunt lovite în mod special de consecințele crizei economice. Criza a avut un impact mai mare asupra locurilor de muncă precare, care sunt în mare parte prestate de femei. Susțin această propunere de rezoluție pentru că trebuie să avansăm în combaterea discriminării directe și indirecte pe motive de gen. În prezent, există o proporție excesivă de femei cu locuri de muncă precare care, deseori, trebuie să combine aceste locuri de muncă cu responsabilitățile domestice. Sprijinul meu se bazează pe angajamentul pe care mi l-am asumat de a schimba situația incorectă în care femeile au mai puține oportunități de a accesa locuri de muncă, marea lor majoritate ocupă locuri de muncă precare și continuă să câștige mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă. Din toate aceste motive, votez în favoarea acestei propuneri de rezoluție, care, printre altele, subliniază necesitatea asigurării egalității de gen și a reducerii segregării pe motive de gen pe piața muncii și solicită statelor membre să combată munca nedeclarată pentru a deveni muncă formală.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), în scris. (FR) Sprijin raportul referitor la femeile cu locuri de muncă precare pentru că nu pot concepe ca, în secolul 21, să persiste diferențe majore în relațiile cu femeile în Uniunea Europeană în ceea ce privește oportunitățile de angajare, calitatea muncii, veniturile și egalitatea de plată pentru muncă egală sau muncă de valoare egală. Din nefericire, suprareprezentarea femeilor cu locuri de muncă precare este un factor care contribuie foarte mult la diferențele salariale și sunt de părere că îmbunătățirea calității locurilor de muncă pentru femei va reduce această diferență.

Cred, de asemenea, că toți lucrătorii cu locuri de muncă precare ar trebui să aibă dreptul la educație și formare profesională și că accesul la educație, formare și studii de înaltă calitate pentru fete și femei tinere trebuie îmbunătățit. În cele din urmă, este vital ca Comisia să continue să sprijine statele membre la dezvoltarea unei campanii pentru transformarea treptată a locurilor de muncă precare în locuri de muncă normale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , în scris. (LV) Din păcate, disparitatea dintre salariile bărbaților și femeilor se manifestă mai ales în vremuri de criză. Trebuie să extindem în mod semnificativ domeniul de aplicare al acestei discuții și apoi să elaborăm propuneri specifice pentru reglementarea relațiilor pentru femeile care lucrează. În plus, trebuie să adăugăm garanții sociale pentru mamele singure, femeile cu handicap și femeile care muncesc în industria grea. Societății îi revine sarcina de a trimite un semnal puternic angajatorilor că este inacceptabil să profităm de ocaziile de a reduce salariile sau orele de lucru pe motive de gen. Trebuie creat un fond UE separat care să sprijine mamele singure în cazul în care își vor pierde locurile de muncă și mijloacele de trai. În această privință, inițiativa dnei Thomsen este foarte oportună. Sprijin pe deplin acest raport, pe care îl consider începutul unei noi abordări pentru problemele cu care se confruntă femeile în ceea ce privește munca.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Aceste forme de angajare sunt o problemă de care se lovesc în special femeile, pentru că incompatibilitatea dintre carieră și familie trimit multe femei în astfel de situații de muncă precară și face ca sărăcia să fie inevitabilă mai târziu în viață. În această privință, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că bărbații sunt, de asemenea, afectați de aceste forme de muncă și riscul sărăciei poate exista chiar și la munca cu normă întreagă. Sistemele sociale și măsurile sociale locale sunt totuși menite să sprijinite populația harnică locală, dacă va fi cazul. Raportul se concentrează prea mult pe migranții femei, care deseori par să ajungă să presteze locuri de muncă cu fracțiune de normă, și prevede, în mod indirect, faptul că însăși rezidența să fie susținută. Femeile sunt în mod special afectate de promisiunile false ale traficanților, problemele globalizării și – în cazul intrărilor ilegale – ale noilor forme de sclavie în întreprinderi. Continuarea sprijinirii sărăciei importate nu este o soluție. Nu face decât să intensifice problemele sociale și poate pune în pericol în mod permanent pacea socială. Consolidarea acestei dezvoltări este o soluție greșită. În cele din urmă, doar la nivel local, cu alte cuvinte, în țările de origine însele se poate schimba ceva. Această consolidare pe ușa din spate ar trebui respinsă în cei mai duri termeni posibil.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), în scris. (IT) Întreprinderile au reacționat la criza economică și financiară actuală tăind locurile de muncă temporare, precum contractele pe termen scurt, și au angajat personal sau angajați cu alte tipuri de contracte nepermanente.

Rezoluția ar fi beneficiat de sprijinul meu dacă nu ar fi încurajat angajatorii să ia măsuri specifice pentru integrarea femeilor migrante. Toate acestea mi se par discriminante față de lucrătorii femei. Acesta este motivul votului meu împotriva rezoluției.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. (PL) Raportorul definește conceptul de muncă precară ca formă de angajare cu un nivel redus de securitate a muncii, salarii mici, lipsă a protecției sociale și a beneficiilor oferite de locul de muncă, lipsă a protecției față de discriminare, perspective de avansare pe piața muncii sau reprezentare colectivă limitate sau un mediu de lucru care nu reușește să îndeplinească standardele minime de siguranță și sănătate.

Criza economică și financiară a crescut vizibilitatea muncii precare și a făcut din ea o problemă. Întreprinderile au operat reducere decisive în ceea ce privește locurile de muncă temporare și există temerea că locurile de muncă care s-au pierdut nu vor fi înlocuite. Din păcate, situația a avut cel mai mare impact asupra femeilor, iar problema este în mod special vizibilă în industria serviciilor (hoteluri, catering, educație, sănătate, servicii sociale) și agricultură. Femeile angajate în aceste sectoare nu sunt angajate cu normă întreagă, ceea ce înseamnă că salariile și pensiile lor sunt mai mici, primesc niveluri mai reduse de sprijin social și sunt private de oportunități de avansare în carieră. Cele mai recente cercetări indică faptul că femeilor le este mai greu să găsească un loc de muncă decât femeilor.

Mai mult decât atât, există în continuare un o diferență între genuri uriașă în materie de salarii (diferență de circa 18%, femeile câștigând cu o cincime mai puțin pe oră decât bărbații). Având în vedere problemele menționate mai sus, am votat în favoarea raportului, care propune o soluție la această situație dificilă în ceea ce privește politica ocupării forței de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), în scris. (IT) Am votat în favoarea raportului dnei Thomsen. În timpul unei crize economice precum cea pe care o trăim în prezent, anumite grupuri de lucrători plătesc întotdeauna prețul cel mai mare. Persoanele cu locuri de muncă precare se confruntă, de fapt, cu această criză fără a se bucura de garanțiile pe care le primesc alți lucrători. Mai mult decât atât, în această categorie, femeile sunt într-o poziție și mai critică. Problema muncii precare este în special întâlnită la femei, mai ales în sectorul serviciilor și în agricultură, și trebuie să luăm de urgență măsuri eficace pentru a schimba această situație. Motivele care stau la baza acestui lucru sunt variate. Diferența în materie de locuri de muncă și salarii între bărbați și femei este încă mult prea mare ca să mai pretindem că am reușit să instaurăm echitatea, motiv pentru care anumite măsuri eficace, precum concediul de maternitate, asistența medicală și pensiile de vârstă, ar fi o metodă eficace de a stopa răspândirea muncii precare. Cu toate acestea, punctul de plecare pentru a ieși din această situație de inegalitate în materie de ocupare a forței de muncă este cu siguranță educarea și formarea femeilor tinere. În cele din urmă, este necesară o cercetare mai amănunțită cu privire la cauzele, motivele și costurile calificărilor slabe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT)Locurile de muncă precare sunt un factor important pentru instabilitatea socială care se deteriorează în mod semnificativ în prezent, ratele șomajului continuând să crească în mai multe țări, inclusiv în Portugalia.

În mod tradițional, toate formele de insecuritate sau volubilitate în domeniul ocupării forței de muncă i-au lovit în primul rând și cel mai tare pe lucrătorii manuali femei, cu salarii mai mici, chiar și pentru muncă egală, ratele șomajului și insecuritatea locurilor de muncă crescând din cauza factorilor sociali de durată, dar și, în mod specific, din cauza calității de mame.

Impactul negativ al acestei situații nu se limitează la discriminarea deja gravă la care femeile au fost mereu supuse: dimpotrivă, prin blocarea accesului egal al femeilor la lumea muncii, afectează independența lor economică și autonomia lor ca indivizi.

În acest context, combaterea insecurității muncii, în special pentru femei, reprezintă o contribuție foarte constructivă la stabilitatea socială și egalitatea de gen, una dintre valorile fundamentale pe care le-a adoptat Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Pe perioada crizei economice și financiare s-a accentuat și mai mult munca precară în rândul cetățenilor, în special în rândul femeilor. Locurile de muncă permanente care au fost pierdute în timpul crizei economice nu vor fi cu siguranță reînființate, ci vor fi înlocuite cu contracte de muncă atipice și foarte atipice, fapt ce va duce la o scădere accentuată a nivelului condițiilor de muncă. La nivel european, 31,5% dintre femei lucrează cu fracțiune de normă (30 de ore pe săptămână sau mai puțin), în comparație cu doar 8,3% dintre bărbații.

Consider că durabilitatea sistemului de pensii, facilitățile de credit pentru proiectele de autoajutorare și programele de creare de locuri de muncă și de venituri alternative pot ameliora condițiile în cazul femeilor cu locuri de muncă precare.

Solicit Comisiei Europene și statelor membre să elaboreze strategii viabile privind munca în condiții precare, punând accentul pe locuri de muncă decente și ecologice și integrarea principiului echilibrului de gen. Solicit fiecărui stat membru să introducă măsuri clare de reducere a diferențelor de salarizare între femei și bărbați cu 10% până în 2020, inclusiv a diferențelor de pensie, pentru a ameliora nivelul de trai, pentru a combate sărăcia și stimula creșterea economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), în scris. (IT) Aș dori să o felicit pe dna Thomsen pentru munca sa excelentă. Mult prea des, femeile trebuie să accepte condiții de lucru care numai decente nu sunt. Prin urmare, trebuie să supraveghem îndeaproape situația lucrătorilor femei, în special a celor care sunt însărcinate sau care alăptează. Femeile care se întorc la muncă după concediul de maternitate au siguranța că se pot integra în mov activ în piața muncii.

Statele membre sunt, de asemenea, însemnate să fie vigilente în ceea ce privește tratamentul dăunător al angajatorilor față de lucrătorii femei. Cei care comit orice astfel de abuzuri trebuie deferiți justiției cât mai curând posibil. În plus, trebuie creată o nouă strategie europeană în domeniul ocupării forței de muncă astfel încât femeile angajate pe posturi precare să poată fi integrate în sisteme de protecție a muncii și de securitate socială.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), în scris. (FR) Lucrători cu salarii mici – nedeclarați sau care muncesc la negru –, lucrători fără drepturi de protecție socială sau beneficii oferite de locurile de muncă, lucrători fără perspective de promovare pe piața muncii… Numărul așa-ziselor persoane cu locuri de muncă precare crește în urma prezentei crize economice. Între acești lucrători există o mare diferență de gen: femeile sunt suprareprezentate. Conștient de necesitatea intensificării protecției, am sprijinit rezoluția Parlamentului European referitoare la persoanele cu locuri de muncă precare. Invit statele membre să asigure faptul că angajatorii care își supun angajații la tratament abuziv sau dăunător să fie deferiți justiției rapid. De asemenea, trebuie adoptate măsuri pentru a le acorda persoanelor cu locuri de muncă precare facilitatea protejării prin intermediul sindicatelor a drepturilor precum salariile decente, concediul de maternitate și orele de muncă normale. Sunt, de asemenea, convins că obiectivele de la Barcelona pentru asistența acordată copiilor vor fi puse în aplicare cât mai curând posibil și că obstacolele care împiedică femeile să lucreze numărul de ore pe care îl doresc, cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, vor fi eliminate.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Acest raport a fost unul crucial și mă bucur că PE l-a adoptat, în principal pentru că subliniază natura legată de gen a muncii precare și pentru că reamintește trecerea de la tipurile de angajare standardizate la cele nestandardizate, făcând necesar să nu permitem ca tipurile de angajare nestandardizate să nu devină muncă precară; consideră că, pentru a combate aceste probleme, statelor membre și partenerilor sociali trebuie să li se ceară să alinieze în mare măsură normele lor legislative și contractuale existente referitoare la munca standardizată și cea atipică, pentru a nu permite care formele cele mai convenabile și mai puțin costisitoare să devină prioritare, luând totuși în considerare riscurile unei creșteri posibile a muncii nedeclarate; și îndeamnă Consiliul și Comisia să identifice caracteristicile muncii precare în orientările destinate politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și în noua strategie privind egalitatea de gen.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), în scris. (IT) Femeile sunt lovite mai puternic de actuala criză economică tocmai pentru că reprezintă o categorie mai sensibilă, prin aceea că munca lor în mod normal nu se limitează la locul de muncă, ci se extinde acasă și la familie. Cele mai multe locuri de muncă precară sunt ocupate de femei, care, prin urmare, ajung într-o situație de insecuritate a locului de muncă, pentru salarii mici și cu mai puțină protecție socială și calificări slabe.

În aceste circumstanțe, femeile care sunt pregătite să se întoarcă la muncă după perioade de absență pe motiv de boală sau pentru că au născut descoperă că nu au niciun loc de muncă. Delegația noastră este extrem de sensibilă la aceste probleme și, aș adăuga, la chestiunile foarte similare ale femeilor care nu sunt angajate, ci lucrează pe cont propriu. Din păcate, am fi putut aproba acest raport în întregime dacă nu promitea politici de integrare a lucrătorilor femei din afara Uniunii Europene, în detrimentul cetățenilor europeni. De aceea, am votat împotrivă.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), în scris.(PL) Am aprobat raportul privind femeile cu locuri de muncă precare. Criza economică a contribuit la destabilizarea pieței muncii. Angajatorii au redus locurile de muncă sau au angajat lucrători temporari, oferindu-le condiții financiare inferioare. Valurile de disponibilizări, de asemenea, au însemnat că multe persoane au fost scoase de pe piața muncii. Această situație este extrem de dificilă pentru absolvenți, persoane mai în vârstă sau femei. Criza a exacerbat inegalitățile de gen care există deja în ocuparea forței de muncă. Acest lucru a fost simțit în mod special de către femei, care reprezintă cel mai mare procent de lucrători angajați în ceea ce este cunoscut drept muncă precară. Diferențele de venituri au devenit și mai mari, la fel ca inegalitățile în materie de protecție socială. Această situație a adus daune, de asemenea, dezvoltării profesionale a femeilor și a contribuit la consolidarea stereotipurilor de gen în relație cu munca. Prin urmare, femeile care lucrează în ceea ce este cunoscut drept muncă precară merită o protecție specială.

Printre alte lucruri, ar trebui să fie protejate de sistemele de asigurări sociale și legislația în materie de protecție a muncii. La fel de importantă este protecția financiară a femeilor în caz de șomaj sau maternitate. Femeile care lucrează în condiții precare ar trebui să aibă și ele opțiunea protecției sindicale. În plus, femeilor care lucrează exclusiv în clădiri private ar trebui să li se acorde acces liber la serviciile de consiliere în domeniul drepturilor sociale. Aș dori să atrag atenția și la necesitatea reglementării situației juridice a lucrătorilor sezonieri, care, în ceea ce privește natura muncii lor, riscă într-o mai mare măsură o gamă de nereguli.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), în scris.(DE) Cele mai recente studii au indicat faptul că 31 % dintre femeile angajate lucrează cu fracțiune de normă, spre deosebite de 8,3 % dintre bărbații angajați. Lucrătorii cu fracțiune de normă au venituri mai mici și, în consecință, primesc pensii mai mici decât cei care lucrează cu normă întreagă. În cadrul echipelor, sunt dezavantajați atunci când vine vorba despre munca în echipă, care se manifestă, de asemenea, atunci când vine vorba de promovări sau ocupări ale unor posturi superioare. Bărbații cu studiile încheiate ocupă în proporție de 36 % pozițiile de conducere, comparativ cu numai 15 % dintre femei cu același nivel al educației. În ceea ce privește veniturile mai mici, trebuie menționat faptul că, în Europa, fără să luăm în considerare numărul de ore lucrate sau diferitele contracte de muncă, diferența dintre bărbați și femei este, în medie, de 18 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), în scris. – Grupul ECR Group consideră cu fermitate și consecvență că deciziile referitoare la politica socială și legislația în materie de ocupare a forței de muncă nu ar trebui luate la nivelul UE, ci la nivelul statelor membre de către guvernele naționale și locale. Recunoaștem faptul că un standard minim al tratamentului lucrătorilor la locul de muncă este important și suntem mulțumiți că Parlamentul European atrage atenția asupra acestei chestiuni, dar considerăm că acest standard ar trebui să se refere atât la femei, cât și la bărbați, și că recomandările specifice legate de referitoare la contractele de angajare și asistența acordată copiilor, nu se încadrează în sfera de responsabilitate a UE.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate