Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 19 oktober 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy