Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 19. října 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 5.Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost – Návrh opravného rozpočtu č. 6/2010: oddíl II – Evropská rada a Rada; oddíl III – Komise; oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost – Změna služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců těchto společenství (rozprava)
 6.Rozvojové aspekty Mezinárodního dne za vymýcení chudoby – Úloha minimálního příjmu v boji proti chudobě a prosazování společnosti otevřené sociálnímu začleňování v Evropě (rozprava)
 7.Slavnostní zasedání – Vystoupení generálního tajemníka Organizace spojených národů Bana Ki-Moona
 8.Hlasování
  8.1.Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (A7-0217/2010, Brian Simpson) (hlasování)
  8.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Nordjylland, Dánsko (A7-0270/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  8.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: NXP Semiconductors, Nizozemsko (A7-0269/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  8.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Qimonda, Portugalsko (A7-0271/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  8.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Cataluña automoción, Španělsko (A7-0272/2010, Barbara Matera) (hlasování)
  8.6.Systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (hlasování)
  8.7.Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasování)
  8.8.Nejisté pracovní podmínky žen (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 pozměněném Radou – všechny oddíly – Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: oddíl III - Komise - BAM (doprovodná opatření týkající se banánů) (rozprava)
 13.Přezkum rozpočtu (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 15.Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (rozprava)
 16.Katastrofální únik kalu v Maďarsku (rozprava)
 17.Databáze týkající se rasového a etnického původu v EU (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1075 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (4150 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí