Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 19 oktober 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese Dienst voor extern optreden - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2010: Afdeling II - Europese Raad en Raad - Afdeling III - Commissie - Afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden - Wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden (debat)
 6.Ontwikkelingsaspecten van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede – De rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (debat)
 7.Plechtige vergadering - toespraak van Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties
 8.Stemmingen
  8.1.Statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (A7-0217/2010, Brian Simpson) (stemming)
  8.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Nordjylland/Denemarken (A7-0270/2010, Barbara Matera) (stemming)
  8.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: NXP Halfgeleiders /Nederland (A7-0269/2010, Barbara Matera) (stemming)
  8.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Qimonda/Portugal (A7-0271/2010, Barbara Matera) (stemming)
  8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Cataluña automocion/Spanje (A7-0272/2010, Barbara Matera) (stemming)
  8.6.Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (stemming)
  8.7.Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (stemming)
  8.8.Vrouwen in onzekere banen (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2011 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingen - Ontwerp van gewijzigde begroting 03/2010: Afdeling III - Commissie - BAM (begeleidende maatregelen bananen) (debat)
 13.Begrotingsevaluatie (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (debat)
 16.Slibramp in Hongarije (debat)
 17.Databanken met gegevens over raciale en etnische afkomst in de EU (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (1072 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (4638 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid