Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 19. októbra 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 5.Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť – Návrh opravného rozpočtu č. 6/2010: Oddiel II — Európska rada a Rada; Oddiel III — Komisia; Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť – Zmena a doplnenie Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov týchto Spoločenstiev (rozprava)
 6.Rozvojové hľadiská Medzinárodného dňa odstraňovania chudoby – Úloha minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpora inkluzívnej spoločnosti v Európe (rozprava)
 7.Slávnostná schôdza – Príhovor generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Pan Ki-muna
 8.Hlasovanie
  8.1.Štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave (A7-0217/2010, Brian Simpson) (hlasovanie)
  8.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Nordjylland/Dánsko (A7-0270/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  8.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: NXP Semiconductors/Holandsko (A7-0269/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  8.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Qimonda/Portugalsko (A7-0271/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  8.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Cataluña automoción/Španielsko (A7-0272/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)
  8.6.Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (hlasovanie)
  8.7.Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasovanie)
  8.8.Otázka žien na neistých pracovných miestach (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady – všetky oddiely – Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: Oddiel III – Komisia – BAM (sprievodné opatrenia pre banány) (rozprava)
 13.Preskúmanie rozpočtu (rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 15.Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava)
 16.Katastrofa v Maďarsku spôsobená únikom kalu (rozprava)
 17.Databázy týkajúce sa rasového a etnického pôvodu v EÚ (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1077 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (4149 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia