Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 19. oktober 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): glej zapisnik
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 5.Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih Skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje - Predlog spremembe proračuna št. 6/2010: Oddelek II - Evropski svet in Svet; Oddelek III - Komisija; Oddelek X - Evropska služba za zunanje delovanje - Sprememba Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (razprava)
 6.Razvojni vidiki mednarodnega dneva boja proti revščini - Vloga minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi (razprava)
 7.Slavnostna seja - Nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna
 8.Čas glasovanja
  8.1.Statistična poročila glede prevoza blaga in potnikov po morju (A7-0217/2010, Brian Simpson) (glasovanje)
  8.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Nordjylland/Danska (A7-0270/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  8.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: NXP Semiconductors/Nizozemska (A7-0269/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  8.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Qimonda/Portugalska (A7-0271/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  8.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Cataluna automocion/Španija (A7-0272/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  8.6.Sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju, zajetem v Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (glasovanje)
  8.7.Konvencija o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (glasovanje)
  8.8.Negotov položaj delavk (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Stališče Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet - vsi oddelki - Predlog spremembe proračuna št. 3/2010: Oddelek III - Komisija - BAM (spremljevalni ukrepi za sektor banan) (razprava)
 13.Pregled proračuna (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 15.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (razprava)
 16.Katastrofa rdečega blata na Madžarskem (razprava)
 17.Baze podatkov o rasnem in etničnem izvoru v Evropski uniji (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 19.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (962 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (4059 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov