Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 20 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0279/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Горещо приветствам изготвянето на доклада за преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Парламента и Комисията. Също така приветствам приемането му в пленарната зала, за което и аз допринесох, като основна рамка за по-нататъшно демократизиране на Европейския съюз чрез разделение на властите между Комисията и Парламента, които по-добре изпълняват съответните си отговорности.

Рамковото споразумение е особено важно, защото то е първото след влизането в сила на Договора от Лисабон, който предостави по-големи правомощия на Парламента, особено на законодателно равнище.

Смятам, че вследствие на новото рамково споразумение Парламентът е по-активен партньор при изграждането на европейския проект, защото може да изпълнява правомощията си по-цялостно, ефективно и отговорно.

 
Правна информация - Политика за поверителност