Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 20. oktober 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0279/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig meget over betænkningen om den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen. Jeg glæder mig også over, at den blev vedtaget på plenarmødet, hvilket jeg medvirkede til, som en afgørende ramme for yderligere demokratisering af EU gennem en magtfordeling mellem Kommissionen og Parlamentet, der i højere grad respekterer deres respektive kompetencer.

Denne rammeaftale er især vigtig, da den er den første siden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, som gav Parlamentet styrkede beføjelser, især på et lovgivningsmæssigt plan.

Jeg mener, at Parlamentet med denne nye rammeaftale er en mere aktiv partner i opførelsen af det europæiske projekt, da det kan udøve sine beføjelser mere fuldstændigt, effektivt og ansvarligt.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik