Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0279/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie. (PT) Bardzo cieszę się z przygotowania sprawozdania w sprawie zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem a Komisją. Cieszę się też z przyjęcia go na sesji plenarnej, do czego się przyczyniłam, ponieważ stanowi ono istotne ramy dalszej demokratyzacji Unii Europejskiej za pomocą takiego podziału władzy między Komisję a Parlament, który lepiej oddaje ich właściwe zdolności.

To porozumienie ramowe jest szczególnie istotne, ponieważ to pierwsze porozumienie po wejściu w życie traktatu z Lizbony, nadającego zwiększone uprawnienia Parlamentowi, szczególnie w sferze stanowienia prawa.

Uważam, że dzięki nowemu porozumieniu ramowemu Parlament będzie aktywniejszym partnerem w tworzeniu projektu europejskiego, ponieważ w pełniejszy, skuteczniejszy i odpowiedzialniejszy sposób może realizować swoje uprawnienia.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności