Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 20 octombrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0279/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Salut cu căldură elaborarea raportului privind revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie. Salut, de asemenea, adoptarea sa în plen – la care am contribuit și eu – drept un cadru esențial pentru aprofundarea democratizării Uniunii Europene prin repartizarea puterilor între Comisie și Parlament, competențele specifice ale acestora fiind mai atent respectate.

Acest acord-cadru este deosebit de important deoarece este primul de acest gen de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care a conferit competențe sporite Parlamentului, mai ales la nivel legislativ.

Cred că, în conformitate cu acest nou acord-cadru, Parlamentul este un partener mai activ în construcția proiectului european, întrucât își poate îndeplini mai bine, mai eficient și cu mai multă responsabilitate atribuțiile care îi revin.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate