Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 20 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0278/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Адаптирането на Правилника за дейността на Парламента към преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия е естествено продължение на преразглеждането на рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, като позволява на рамковото споразумение да бъде прието незабавно, така че да може да влезе в сила, когато е необходимо, и по този начин да бъде гарантирано. Основата и съгласието, което се споделя от двата доклада, също е гаранция за одобрението ми на последния.

 
Правна информация - Политика за поверителност