Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 20. oktober 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0278/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Tilpasningen af Europa-Parlamentets forretningsorden til den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen er en naturlig følge af revisionen af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, idet den gør det muligt omgående at få vedtaget rammeaftalen, så den kan blive gennemført som påkrævet, hvilket dermed sikres. De to betænkningers fælles baggrund og overensstemmelse berettiger ligeledes min støtte til sidstnævnte.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik