Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0278/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί φυσική συνέχεια της αναθεώρησης της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας την ευκαιρία στη συμφωνία πλαίσιο να ψηφιστεί αμέσως, ώστε να μπορεί να τεθεί σε ισχύ όπως απαιτείται και κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί. Το ιστορικό και η συμφωνία που μοιράζονται οι δύο εκθέσεις δικαιολογούν επίσης την έγκρισή μου για τη δεύτερη έκθεση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου