Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0278/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie. (PT) Dostosowanie Regulaminu Parlamentu do zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską jest naturalnym następstwem nowelizacji przedmiotowego porozumienia ramowego, umożliwiającym natychmiastowe przyjęcie porozumienia i jego stosowania zgodnie z wymogami, co uda się dzięki temu osiągnąć. Kontekst i porozumienie związane z tymi dwoma sprawozdaniami stanowią gwarancję mojego poparcia dla przedmiotowego porozumienia.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności