Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 20 oktober 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0278/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Anpassningen av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen är en naturlig följd av översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen som innebär att ramavtalet kan godkännas omedelbart och träda i kraft på det sätt som behövs och som därmed kommer att garanteras. Även bakgrunden till och överensstämmelsen mellan de två betänkandena rättfärdigar mitt stöd av det sistnämnda.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy