Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0283/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie. (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji Parlamentu, ponieważ zgadzam się, że kluczowe znaczenie ma możliwość wykorzystania przez UE jej wszystkich instrumentów zewnętrznych w ramach spójnej struktury, a politycznym celem przedmiotowego sprawozdania jest zapewnienie środków budżetowych w 2010 roku, aby na wstępnym etapie stworzyć tę strukturę.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności