Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 20. října 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0284/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro usnesení Parlamentu, protože souhlasím s horizontálními prioritami Parlamentu pro rok 2011, zejména v oblasti mládeže, vzdělávání a mobility, které v rámci jednotlivých politik vyžadují specifické investice do více odvětví jako prostředek podpory růstu a rozvoje EU. Souhlasím s navrhovaným navýšením financování pro všechny programy týkající se těchto priorit, konkrétně program celoživotního učení, program PESSOA a program Erasmus Mundus.

Rovněž souhlasím s tím, že mobilita zaměstnanosti mladých lidí je nezbytným nástrojem pro zajištění rozvoje konkurenceschopného a dynamického trhu práce v Evropě a jako taková potřebuje posílit. Proto vítám zvýšení objemu prostředků pro Evropskou službu zaměstnanosti a rozhodně podporuji zahájení přípravné akce „Vaše první práce v zahraničí“, která má pomáhat mladým lidem při vstupu na trh práce nebo při přístupu ke specializovaným pracovním místům v jiném členském státě a který je prvním krokem na cestě ke specifickému neakademickému programu mobility mládeže.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí