Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0284/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie. (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji Parlamentu, ponieważ zgadzam się z priorytetami horyzontalnymi Parlamentu na 2011 rok w odniesieniu do młodzieży, kształcenia i mobilności, które w ramach polityki w różnych dziedzinach wymagają konkretnych inwestycji międzysektorowych, będących sposobem wspierania wzrostu i rozwoju w UE. Zgadzam się z proponowanym zwiększeniem finansowania wszystkich programów związanych z tymi priorytetami, czyli programu kształcenia przez całe życie, programu „Ludzie” i Erasmus Mundus.

Zgadzam się też, że mobilność młodych pracowników jest kluczowym sposobem zapewnienia rozwoju konkurencyjnego i dynamicznego rynku pracy w Europie, i z tego względu trzeba ją wzmocnić. Cieszę się ze zwiększenia środków przeznaczonych na Europejskie Służby Zatrudnienia i zdecydowanie popieram zainicjowanie programu przygotowawczego „Twoja pierwsza praca z EURES”, której celem jest udzielenie pomocy młodym ludziom przy wejściu na rynek pracy lub uzyskaniu dostępu do wykwalifikowanej pracy w innym państwie członkowskim, jako pierwszy krok ku konkretnemu pozaakademickiemu programowi na rzecz mobilności młodych ludzi.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności