Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 20 octombrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0284/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului European, întrucât sunt de acord cu prioritățile orizontale ale Parlamentului pentru anul 2011, în special în domeniile referitoare la tineret, educație și mobilitate, care necesită, în cadrul diverselor politici, investiții specifice între sectoare, ca mijloc de promovare a creșterii și dezvoltării în UE. Sunt de acord cu majorarea propusă pentru finanțarea tuturor programelor referitoare la aceste priorități, și anume programele PESSOA, Erasmus Mundus și în domeniul învățării continue.

De asemenea, consider că mobilitatea ocupării forței de muncă tinere este un instrument esențial pentru asigurarea dezvoltării unei piețe a muncii competitive și dinamice în Europa și că trebuie astfel consolidată. De aceea, salut creșterea fondurilor destinate Serviciului european pentru ocuparea forței de muncă și sprijin întru totul lansarea proiectului pilot „Primul tău loc de muncă în străinătate”, care are ca scop ajutorarea tinerilor să intre pe piața muncii sau să obțină acces la locuri de muncă calificate în alt stat membru, ca un prim pas spre un program neuniversitar special pentru mobilitatea tinerilor.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate