Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 20 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0032/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложенията за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, които включват 20 седмици отпуск по майчинство и две седмици отпуск по бащинство, като и двата са без никакво намаляване на доходите.

Това са социални мерки, които се вписват в тази Европа, която искаме, целящи подпомагане на раждаемостта, семейството, здравето на бебетата и работните места на родителите.

Това е проект, който е труден за изпълнение и той може, по един превратен начин, да засили дискриминацията на жените в света на труда, защото: (1) той поставя под допълнителен натиск системите на социално осигуряване, които в много случаи вече едва се държат; и (2) той въвежда нови ограничители на пазара на труда и вече не отговаря на потребностите на съвременната работна сила. Боя се следователно, че мерките в подкрепа на работещите родители могат да доведат до по-високи равнища на безработица и/или несигурни условия на труд за младите майки.

Преговорите на Парламента със Съвета трябва да бъдат реалистични и прагматични, но също и амбициозни, ако искаме бъдещият закон, когато влезе в сила, наистина да изпълни и насърчи ценностите от предложението, което беше гласувано в пленарна зала тази седмица.

 
Правна информация - Политика за поверителност