Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 20. oktober 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0032/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for forslagene om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, der omfatter 20 ugers barselsorlov og to ugers fædreorlov – begge dele uden lønnedgang.

Disse er sociale foranstaltninger, der passer ind i det Europa, vi ønsker, og som har til formål at støtte fødselstallet, familien, nyfødtes sundhed og forældres job.

Dette er dog et projekt, som er vanskeligt at gennemføre, og det kan urimeligt nok forværre forskelsbehandlingen af kvinder i verden, fordi (1) det lægger ekstra pres på de sociale sikringsordninger, der i mange tilfælde kun lige er bæredygtige, og (2) det indfører nye begrænsninger på arbejdsmarkedet, som i forvejen ikke længere opfylder den nuværende arbejdsstyrkes behov. Jeg frygter derfor, at disse foranstaltninger, der har til formål at støtte arbejdende forældre, kan resultere i øget ledighed og/eller usikker beskæftigelse blandt unge mødre.

Parlamentets forhandlinger med Rådet skal være realistiske, pragmatiske og også ambitiøse, hvis den kommende lovgivning, når den træder i kraft, reelt skal opfylde og fremme værdierne i det forslag, vi stemte om på plenarmødet i denne uge.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik