Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 20. října 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0233/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Chudoba je hlavním sociálním problémem na celém světě a EU bohužel není vůči němu imunní. Vleklá finanční a hospodářská krize, kterou právě zažíváme, navíc zhoršila chudobu lidí v Evropě a v některých zemích, jako například v Portugalsku, způsobila nový příval chudých a postihla dokonce i ty, kdo jsou běžně označováni za střední třídu.

Přidělení minimálního příjmu je důležitým sociálním opatřením, jež má významný dopad z ekonomického hlediska a mnozí ho považují za morální povinnost. Zásadní je, aby byl tento minimální příjem právně upraven takovým způsobem, aby fungoval jako páka, která lidi pozvedne z chudoby k přijatelné životní úrovni, a aby nikdy nemohl být pro lidi pobídkou, aby si v obtížné situaci počínali netečně, a to například tím, že nebudou projevovat odhodlání při hledání zaměstnání.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí