Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0233/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Η φτώχεια αποτελεί μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο και, δυστυχώς, η ΕΕ δεν είναι άτρωτη. Επιπλέον, η ήδη παρατεταμένη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει επιδεινώσει τη φτώχεια των ανθρώπων εντός της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα νέο κύμα φτωχών σε ορισμένες χώρες όπως η Πορτογαλία, και επηρεάζοντας ακόμη και αυτό που συνήθως αναφέρεται ως μεσαία τάξη.

Η χορήγηση ελάχιστου εισοδήματος αποτελεί σπουδαίο κοινωνικό μέτρο με σημαντικό αντίκτυπο σε οικονομικό επίπεδο, πολλοί το θεωρούν ηθική υποχρέωση. Το κρίσιμο θέμα είναι το ελάχιστο αυτό εισόδημα να ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως μοχλός για τη μετάβαση των ανθρώπων από τη φτώχεια προς ένα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο, ποτέ όμως να μην μπορεί να αποτελέσει κίνητρο ώστε οι άνθρωποι να δρουν παθητικά σε μια δύσκολη κατάσταση, δηλαδή με το να τους ελλείπει δυνητικά κάθε ενδιαφέρον για αναζήτηση εργασίας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου