Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0233/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie. (PT) Ubóstwo jest poważnym problemem społecznym na całym świecie i, niestety, UE nie jest na niego odporna. Co więcej, trwający już długo kryzys finansowy i gospodarczy, z jakim mamy do czynienia, przyczynił się do pogłębienia ubóstwa ludności w Europie i powstawania nowej fali ubogich w niektórych państwach, na przykład w Portugalii, a nawet dotyka osób zaliczających się do grupy powszechnie określanej mianem klasy średniej.

Przyznanie minimalnego dochodu jest ważnym środkiem o charakterze społecznym, mającym istotny wpływ w kategoriach ekonomicznych, co wielu postrzega jako moralny obowiązek. Bardzo istotne jest to, że dochód minimalny działa jako dźwignia umożliwiająca wydźwignięcie ludzi żyjących w ubóstwie na akceptowalny poziom życia i że nigdy nie może służyć jako środek zachęcający do bierności w trudnej sytuacji, to znaczy do ewentualnego braku zaangażowania w poszukiwania pracy.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności