Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 20. oktober 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0282/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg tror, at: (1) der bør indføres en sammenhængende og gennemsigtig ramme for multilateralt tilsyn med den makroøkonomiske udvikling i EU og medlemsstaterne, idet man indfører en årlig debat mellem Parlamentet, Kommissionen, Rådet og repræsentanter fra nationale parlamenter om stabilitets- og konvergensprogrammerne og de nationale reformprogrammer og om vurdering af den nationale økonomiske udvikling, og at (2) der bør indføres en mekanisme på nationalt plan, der skal anvendes til at vurdere gennemførelsen af prioriteringerne for Europa 2020 og resultaterne af de relevante nationale mål, der er medtaget i det nationale reformprogram for at støtte den årlige evaluering, der foretages af EU-institutionerne.

Jeg mener også, at reglerne for stabilitets- og vækstpagten bør styrkes med henblik på at (1) tage større hensyn til gældsætningsniveau, gældsprofil og gældsdynamikken i konvergenspagten for de medlemsstatspecifikke, mellemsigtede finanspolitiske mål, der skal medtages i stabilitets- og konvergensprogrammerne, (2) tilskynde til indførelsen af budgetkontrolmekanismer med tidlig varsling på nationalt plan og (3) indførelse af foruddefinerede og foregribende foranstaltninger inden for euroområdet, både for den præventive og den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik