Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2010 m. spalio 20 d. - Strasbūras Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

Pateiktas tekstas : A7-0282/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad: 1) reikia sukurti nuoseklią ir skaidrią daugiašalės Sąjungos ir valstybių narių makroekonominės plėtros priežiūros sistemą, kuria būtų užtikrinamos metinės Europos Parlamento, Europos Komisijos, Tarybos ir nacionalinių parlamentų atstovų diskusijos dėl stabilumo ir konvergencijos programos (SKP) ir nacionalinės reformų programos (NRP), ir dėl nacionalinės ekonomikos raidos vertinimo ir kuria 2) būtų nustatoma priemonė, padėsianti nacionaliniu lygiu įvertinti strategijos „Europa 2020“ prioritetų įgyvendinimą ir į nacionalinę reformų programą įtrauktų atitinkamų nacionalinių tikslų siekimą, norint pagrįsti metinį ES institucijų atliekamą vertinimą.

Taip pat manau, kad reikėtų sugriežtinti Stabilumo ir augimo pakto taisykles, siekiant: 1) labiau atsižvelgti į skolos lygį, profilį ir dinamiką, siekiant valstybių narių konkrečius vidutinės trukmės fiskalinius tikslus įtraukti į stabilumo ir konvergencijos programas; 2) skatinti sukurti nacionalinius išankstinio perspėjimo ir biudžeto kontrolės mechanizmus ir 3) numatyti iš anksto nustatytas prevencijos priemones euro zonoje, susijusias tiek su Stabilumo ir augimo pakto prevencinėmis, tiek su jo korekcinėmis nuostatomis.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika