Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2010. gada 20. oktobris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Balsojumu skaidrojumi
MPphoto
 
 

Iesniegtais teksts : A7-0282/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), rakstiski. (PT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs jāizveido saskaņota un pārskatāma makroekonomisko tendenču daudzpusējas uzraudzības sistēma, nodrošinot ikgadējas debates starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, Padomi un valstu parlamentu pārstāvjiem par stabilitātes un konverģences programmām (SKP) un valsts reformu programmām (VRP), un par valstu ekonomikas tendenču novērtējumu; un ka nolūkā atbalstīt ES iestāžu veikto gada novērtējumu ir jāizveido mehānisms valstu līmenī, lai novērtētu stratēģijas „Eiropa 2020” prioritāšu īstenošanu un to attiecīgo valstu mērķu sasniegšanu, kuri iekļauti valsts reformu programmā.

Es arī uzskatu, ka ir jāpastiprina Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumi, lai, pirmkārt, konverģences paktā attiecībā uz tiem dalībvalstij specifiskajiem vidējā termiņa fiskālajiem mērķiem (VTFM), kuri jāiekļauj stabilitātes un konverģences programmās, vairāk ņemtu vērā parādu līmeni, parādu profilu un parādu dinamiku; otrkārt, mudinātu izveidot agrās brīdināšanas budžeta kontroles mehānismus valstu līmenī un, treškārt, ieviestu iepriekšnoteiktus un preventīvus pasākumus euro zonā, nodrošinot Stabilitātes un izaugsmes paktam gan preventīvu, gan koriģējošu spēku.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika