Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 20 oktober 2010 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0282/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) Ik heb voor dit verslag gestemd. Ik ben namelijk van mening: (1) dat er een samenhangend en transparant kader voor het multilaterale toezicht op de macro-economische ontwikkelingen in de Europese Unie en in de lidstaten moet komen, met een jaarlijks debat tussen het Parlement, de Commissie, de Raad en vertegenwoordigers van de nationale parlementen over de stabiliteits- en convergentieprogramma's (SCP's) en de nationale hervormingsprogramma's (NRP's) en over de beoordeling van de economische ontwikkelingen in de lidstaten; en (2) dat er een mechanisme op nationaal niveau moet komen om te beoordelen welk gevolg wordt gegeven aan de Europa 2020-prioriteiten, en in welke mate de nationale streefdoelen van het nationale hervormingsprogramma zijn bereikt, als aanvulling op de jaarlijkse evaluatie door de instellingen van de EU.

Bovendien ben ik van mening dat de regels van het Stabiliteits- en groeipact moeten worden aangescherpt om: (1) in het pact voor de convergentie naar middellangetermijnbelastingdoelstellingen (MTFO's), die moeten worden opgenomen in de SCP's, voor iedere lidstaat apart sterker rekening te houden met het niveau, het profiel en de ontwikkeling van de schuld; (2) te streven naar het creëren op het nationale niveau van mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing in verband met de begrotingscontrole; en (3) in de eurozone van tevoren preventieve maatregelen te voorzien, zowel voor de preventieve als voor de correctieve instrumenten van het Stabiliteits- en groeipact.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid