Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 20 octombrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0282/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că: (1) trebuie elaborat un cadru coerent și transparent pentru monitorizarea multilaterală a evoluțiilor macroeconomice din Uniunea Europeană și statele membre, asigurând organizarea unei dezbateri anuale între Parlament, Comisie, Consiliu și reprezentanți ai parlamentelor naționale pe tema programelor de stabilitate și de convergență (PSC) și a programelor naționale de reformă (PNR) și privind evaluarea realizărilor economice naționale; și că (2) ar trebui creat un mecanism la nivel național prin care să se evalueze punerea în aplicare a priorităților din strategia Europa 2020 și realizarea obiectivelor naționale relevante incluse în programul național de reformă pentru a sprijini evaluarea anuală efectuată de instituțiile UE.

De asemenea, consider că normele Pactului de stabilitate și de creștere ar trebui consolidate cu scopul: (1) de a lua în considerare mai riguros nivelul datoriei, profilul datoriei și variațiile acesteia în procesul de convergență către obiectivele fiscale pe termen mediu (OFTM) specifice fiecărui stat membru, care urmează să fie incluse în PSC; (2) de a încuraja crearea, la nivel național, a unor mecanisme de control bugetar cu alertă timpurie; și (3) de a stabili măsuri predefinite și preventive pentru zona euro, atât pentru componenta preventivă, cât și pentru cea corectivă a Pactului de stabilitate și de creștere.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate