Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2099(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0282/2010

Ingivna texter :

A7-0282/2010

Debatter :

PV 20/10/2010 - 3
CRE 20/10/2010 - 3

Omröstningar :

PV 20/10/2010 - 6.9
CRE 20/10/2010 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0377

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 20 oktober 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

6.9. Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU, i synnerhet i euroområdet (A7-0282/2010, Diogo Feio) (omröstning)
Protokoll
 

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(EN) Herr talman! Det här är ett viktig muntligt ändringsförslag. ”Alla 27 medlemsstater bör så långt det är möjligt göra sitt bästa för att följa alla förslag om ekonomisk styrning, varvid det förhållandet ska beaktas att för de medlemsstater som inte tillhör euroområdet kommer detta att till viss del vara en frivillig process”.

Det har godtagits av PPE-gruppen, det har godtagits av S&D-gruppen och till och med kommissionsledamoten har godtagit det. Jag hoppas att ni alla kan godta detta muntliga ändringsförslag. Det är viktigt för mig, det är viktigt för ALDE-gruppen och det är särskilt viktigt för mitt hemland Sverige om vi någon gång ska gå med i euroområdet.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Omröstningen är härmed avslutad.

Eftersom omröstningen, tack vare era utomordentliga insatser, har pågått så länge vill jag be dem som har begärt att få avge röstförklaringar att ändra dessa från muntliga till skriftliga, eller att skjuta upp er tur till i morgon, för 62 personer har inkommit med en begäran och vi hinner inte med alla.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR).(EN) Herr talman! Jag vill tacka er för ert utmärkta arbete i dag. Jag uppskattar verkligen hur ni utövade ert ordförandeskap i dag och jag hoppas att ni delar med er av era fantastiska färdigheter till parlamentets övriga vice talmän.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Herr talman! Jag röstade i dag och mina väljare kan se hur jag har röstat, så därför bör de få min röstförklaring i dag.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Jag bad att ni skulle ändra er muntliga förklaring till en skriftlig förklaring. Då kan ni fortfarande ge era väljare bakgrunden till varför ni och andra röstade på ett visst sätt i de olika frågorna. Vi vill på intet sätt frånta er några rättigheter. Jag ber er bara att göra som övriga parlamentsledamöter som avstår från rätten att avge en muntlig förklaring för att i stället avge en skriftlig förklaring. Det är allt.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Herr talman! Jag ska göra som ni begär. Clemente Mastella och jag kommer att avge våra förklaringar skriftligen. Jag vill också instämma med min kollega och än en gång tacka er, herr talman.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Herr talman! Om ni samtycker, och för att alla ska vara nöjda, kan vi skjuta upp de muntliga förklaringarna till i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Ja, det samtycker jag absolut till. Om Nicole Sinclaire också samtycker. Jag räknar med parlamentsledamöternas goda vilja och uppmanar dem att avge muntliga förklaringar i morgon eller skriftliga förklaringar i dag och vi låter Nicole Sinclaire avge sin nu.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy