Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2010. gada 20. oktobris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 3. Gatavošanās Eiropadomes 28. un 29. oktobra sanāksmei — Gatavošanās G20 augstākā līmeņa sanāksmei (11. un 12. novembrī) — Finanšu, ekonomikas un sociālā krīze — ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām — Ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošana Eiropas Savienībā, it īpaši euro zonas valstīs (debates)
 4. Balsošanas laiks
  4.1. Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām pārskatīšana (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (balsošana)
  4.2. Parlamenta Reglamenta pielāgošana pārskatītajam Pamatnolīgumam par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (balsošana)
  4.3. Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu (A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  4.4. Grozījumi Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (A7-0288/2010, Bernhar Rapkay) (balsošana)
  4.5. Budžeta grozījums Nr. 6/2010, II iedaļa — Eiropadome un Padome, III iedaļa — Komisija, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (balsošana)
 5. Svinīgā sēde - Parlamenta priekšsēdētāja Jerzy Buzek uzruna, atzīmējot savu pilnvaru termiņa vidusposmu
 6. Balsošanas laiks (turpinājums)
  6.1. Projekts budžeta grozījumam Nr. 3/2010: III iedaļa — Komisija — papildu pasākumi banānu nozarē (BAM) (A7-0281/2010, László Surján) (balsošana)
  6.2. Eiropas Savienības vispārējā budžeta projekts — 2011. finanšu gads (balsošana)
  6.3. Parlamenta nostāja attiecībā uz Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu — visas iedaļas (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (balsošana)
  6.4. Eiropas Parlamenta 2012. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  6.5. Drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (A7-0032/2010, Edite Estrela) (balsošana)
  6.6. Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos (A7-0136/2010, Barbara Weiler) (balsošana)
  6.7. Minimālā ienākuma nozīme nabadzības apkarošanā un integrējošas sabiedrības attīstības veicināšanā Eiropā (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (balsošana)
  6.8. Finanšu, ekonomikas un sociālā krīze — ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (balsošana)
  6.9. Ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošana Eiropas Savienībā, it īpaši euro zonas valstīs (A7-0282/2010, Diogo Feio) (balsošana)
 7. Balsojumu skaidrojumi
 8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10. Stabilitātes instruments - Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā - Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē - Finanšu instruments sadarbībai ar industrializētām valstīm - Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā (debates)
 11. Ukraina (debates)
 12. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 13. Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 14. Palīdzība Pakistānai un iespējamā ietekme uz Eiropas rūpniecības nozari (debates)
 15. Izcelsmes valsts norāde konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm (debates)
 16. Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums (ACTA) (debates)
 17. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18. Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1222 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (4531 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika