Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 20 października 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokół
 3.Przygotowanie szczytu Rady Europejskiej (28-29.10) – Przygotowania do szczytu G-20 (11-12 listopada) – Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: zalecenia w sprawie środków i inicjatyw, jakie należy podjąć – Poprawa systemu zarządzania gospodarczego i ram stabilności Unii, zwłaszcza w strefie euro (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Przegląd porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (głosowanie)
  4.2.Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (głosowanie)
  4.3.Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  4.4.Zmiana Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  4.5.Projekt budżetu korygującego nr 6/2010: Sekcja 2 - Rada Europejska i Rada - Sekcja 3 - Komisja - Sekcja 10 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
 5.Uroczyste posiedzenie – Przemówienie z okazji połowy kadencji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka
 6.Głosowanie (kontynuacja)
  6.1.Projekt budżetu korygującego nr 03/2010: sekcja 3 – Komisja – BAM (środki towarzyszące dotyczące bananów) (A7-0281/2010, László Surján) (głosowanie)
  6.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (głosowanie)
  6.3.Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - wszystkie sekcje (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (głosowanie)
  6.4.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2012 (głosowanie)
  6.5.Poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (A7-0032/2010, Edite Estrela) (głosowanie)
  6.6.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (A7-0136/2010, Barbara Weiler) (głosowanie)
  6.7.Znaczenie minimalnych dochodów w zwalczaniu ubóstwa i promowaniu społeczeństwa opartego na integracji (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (głosowanie)
  6.8.Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: zalecenia w sprawie środków i inicjatyw, jakie należy podjąć (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (głosowanie)
  6.9.Poprawa systemu zarządzania gospodarczego i ram stabilności Unii, zwłaszcza w strefie euro (A7-0282/2010, Diogo Feio) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania:patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Instrument na rzecz stabilności – Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju – Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie – Instrument finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi – Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 11.Ukraina (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Rady)
 13.Skład komisji: patrz protokół
 14.Pomoc dla Pakistanu i możliwe skutki dla europejskiego sektora przemysłu (debata)
 15.Oznaczanie kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich (debata)
 16.Porozumienie handlowe dotyczące zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 18.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (1241 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (4904 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności