Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 20. oktober 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika): gl. zapisnik
 3.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (28. in 29. 10.) - Priprave na vrhunsko srečanje skupine G20 (11. in 12. november) - Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili - Izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (glasovanje)
  4.2.Prilagoditev poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (glasovanje)
  4.3.Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje (A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  4.4.Sprememba Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  4.5.Predlog spremembe proračuna št. 6/2010: Oddelek II - Evropski svet in Svet; Oddelek III - Komisija; Oddelek X - Evropska služba za zunanje delovanje (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (glasovanje)
 5.Slavnostna seja - Vmesni nagovor predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka
 6.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  6.1.Predlog spremembe proračuna št. 03/2010: Oddelek III - Komisija - BAM (spremljevalni ukrepi za sektor banan) (A7-0281/2010, László Surján) (glasovanje)
  6.2.Predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2011 (glasovanje)
  6.3.Stališče Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet - vsi oddelki (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (glasovanje)
  6.4.Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2012 (glasovanje)
  6.5.Izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (A7-0032/2010, Edite Estrela) (glasovanje)
  6.6.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (A7-0136/2010, Barbara Weiler) (glasovanje)
  6.7.Vloga minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (glasovanje)
  6.8.Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (glasovanje)
  6.9.Izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v euroobmočju (A7-0282/2010, Diogo Feio) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Instrument za stabilnost - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja - Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu - Instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (razprava)
 11.Ukrajina (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 13.Sestava odborov: gl. zapisnik
 14.Pomoč za Pakistan in morebitne posledice za evropski industrijski sektor (razprava)
 15.Navedba države porekla za določene izdelke, uvožene iz tretjih držav (razprava)
 16.Trgovinski sporazum proti ponarejanju (ACTA) (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1121 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (4642 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov