Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 20 oktober 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 28-29 oktober) – Förberedelser inför G20-toppmötet (den 11–12 november) – Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ – Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU, i synnerhet i euroområdet (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (omröstning)
  4.2.Anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (omröstning)
  4.3.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (A7-0263/2010, Ingeborg Grässle) (omröstning)
  4.4.Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (omröstning)
  4.5.Förslag till ändringsbudget nr 6/2010: Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet, Avsnitt III - Kommissionen, Avsnitt X - Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (omröstning)
 5.Högtidligt möte - Anförande av Jerzy Buzek med anledning av att halva mandattiden som Europaparlamentets talman löpt ut
 6.Omröstning (fortsättning)
  6.1.Förslag till ändringsbudget nr 3/2010: Avsnitt III - Kommissionen - Stödåtgärder för bananer (A7-0281/2010, László Surján) (omröstning)
  6.2.Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 (omröstning)
  6.3.Parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar - alla avsnitt (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (omröstning)
  6.4.Kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder - 2012 (omröstning)
  6.5.Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (A7-0032/2010, Edite Estrela) (omröstning)
  6.6.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (A7-0136/2010, Barbara Weiler) (omröstning)
  6.7.Minimiinkomstens roll när det gäller att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle för alla i Europa (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (omröstning)
  6.8.Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (omröstning)
  6.9.Förbättrad ekonomisk styrning och stabilitetsram för EU, i synnerhet i euroområdet (A7-0282/2010, Diogo Feio) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Stabilitetsinstrumentet - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen - Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (debatt)
 11.Ukraina (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Utskottens sammansättning: se protokollet
 14.Bistånd till Pakistan och eventuella konsekvenser för EU:s industrisektor (debatt)
 15.Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (debatt)
 16.Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1192 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (4946 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy