Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 21. lokakuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0285/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta siitä huolimatta, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jossa leikataan rajusti vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän liikkumavaraa, ei anna riittäviä mahdollisuuksia vastata ja reagoida asianmukaisesti mahdollisesti syntyviin kriiseihin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö