Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 21. října 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0052/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně.(PT) Hlasovala jsem pro usnesení Evropského parlamentu, protože se domnívám, že je v zájmu Unie dále prohlubovat vztahy s rozvojovými zeměmi, zejména v oblasti hospodářských, obchodních, akademických a vědeckých výměn. Proto Unie potřebuje finanční nástroj umožňující financování takových opatření. Na druhé straně, s rozšířením zeměpisné oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1934/2006 jsou dotyčné rozvojové země předmětem dvou odlišných finančních nástrojů pro vnější činnost. Mělo by být zajištěno, aby oba finanční nástroje zůstaly jeden od druhého přísně odděleny.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí