Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 21 października 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0052/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie.(PT) Oddałam głos za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego, bowiem uważam, że w interesie Unii leży dalsze zacieśnianie stosunków z krajami rozwijającymi się, szczególnie w takich dziedzinach, jak wymiana gospodarcza, handlowa, akademicka, biznesowa i naukowa. Unia potrzebuje zatem instrumentu finansowego, który pozwalałby na finansowanie tego rodzaju działań. Z drugiej strony, poszerzenie zakresu geograficznego rozporządzenia (WE) nr 1934/2006 powoduje włączenie tych krajów rozwijających się do zakresu dwóch różnych instrumentów finansowych dotyczących działań zewnętrznych. Należy dołożyć starań, aby zapewnić całkowitą odrębność tych dwóch instrumentów finansowych.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności