Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 21. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0052/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu, lebo si myslím, že je v záujme Únie ďalej prehlbovať vzťahy s rozvojovými krajinami, a to najmä v oblasti hospodárskej, obchodnej, akademickej a vedeckej výmeny. Únia preto potrebuje finančný nástroj, ktorý umožní financovanie týchto opatrení. Na druhej strane geografickým rozšírením pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1934/2006 sa príslušné rozvojové krajiny stávajú predmetom dvoch odlišných zahraničnopolitických finančných nástrojov. Malo by sa zabezpečiť, aby oba finančné nástroje zostali od seba prísne oddelené.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia